ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สัมมาอาชีโว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=59552
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Rosarina [ 12 ต.ค. 2020, 14:55 ]
หัวข้อกระทู้:  สัมมาอาชีโว

Kiss
สัมมา=ถูกต้อง
อาชีโว=การประกอบอาชีพ
สัมมาอาชีโวหมายถึงการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง
การบรรพชาคือการที่บุคคลเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจดีแล้วว่าบวชสละอะไรบ้าง
เมื่อตัดสินใจลาออกจากเพศฆราวาสไม่ทำงานหาเงินเลี้ยงดูใครแล้วจึงชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้ชนะกิเลสเบื้องต้น
อะไรที่สละได้แล้วจึงไม่กลับไปรับมาบริโภคใช้สอยอีกเพราะเข้าใจดีว่าสิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการกำจัดกิเลส
ความสละได้ของบรรพชิตหมายถึงสลัดทิ้งเหมือนบ้วนถ่มน้ำลายทิ้งไม่ใยดีเก็บมาคืนคำได้ลงคออีกเลยค่ะ
สัมมาอาชีโวจึงหมายถึงพระภิกษุเป็นผู้ใช้บาตรเดินผ่านตามบ้านเรือนเพื่อรับอาหารได้ไม่เกินขอบบาตร
เพื่อนำกลับมาฉันที่วัดได้ไม่เกินเที่ยงก็ต้องทิ้งหมดไม่มีภาระต้องเก็บสะสมวัตถุใดๆเพราะสละวัตถุหมดแล้ว
การสำรวมระวังในการฉันการใช้สอยปัจจัยทั้งสี่จึงต้องเป็นผู้รู้สำนึกตั้งแต่ตื่นจนหลับว่าเราไม่ใช่คฤหัสถ์แล้ว
https://www.dhammahome.com/webboard/topic/2795
:b16:
:b27: :b27:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/