ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ฟังให้เข้าใจชัด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=59354
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Rosarina [ 08 ก.ย. 2020, 08:51 ]
หัวข้อกระทู้:  ฟังให้เข้าใจชัด

Kiss
ทบทวนความคิดตัวเองให้รอบคอบ
อันนี้เราเอาความเป็นจริงมาพูดกัน
ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีคำสอน
พอมีคำสอนพระพุทธเจ้าพูดทุกวัน
ถึงความจริงที่พระองค์รู้แล้วทั้งหมด
ให้คนที่กำลังนั่งฟังทุกๆวันเข้าใจชัด
เข้าใจใช่ไหมคนที่ฟังสงสัยก็ถามเลย
คนที่มีกิจกรรมฟังพระพุทธเจ้าพูดอยู่
มีการขอเวลานอกไปนั่งทำฌานก่อนมั๊ย
พระอัญญาโกณฑัญญะ+เทพพรหมนับล้าน
บรรลุธรรมจากการแสดงปฐมเทศนาไม่ใช่เหรอ
แล้วทุกวันนี้คนเราเนี่ยเคยคิดจะทำกิจกรรมฟังคำสอนมั๊ย
แบบว่าฟังทุกวันตั้งใจฟังสนทนากันเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังให้เข้าใจชัดว่าไม่มีเราแล้วมีอะไร
ทุกวันนี้คนทุกคนเว้นกิจกรรมฟังพระพุทธพจน์กันหมดแล้วไปทำตามที่อยากรวยอยากสวยอยากได้นิพพาน
เรียกว่าไม่เข้าฟังเพื่อศึกษาคำสอนจากคนอื่นพูดคำสัจจะตามที่พระพุทธเจ้าบอกให้เข้าใจชัดว่าไม่รู้อะไรบ้าง
http://www.dhammahome.com
:b12:
:b20: :b20:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 08 ก.ย. 2020, 18:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฟังให้เข้าใจชัด

Rosarina เขียน:
Kiss
ทบทวนความคิดตัวเองให้รอบคอบ
อันนี้เราเอาความเป็นจริงมาพูดกัน
ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีคำสอน
พอมีคำสอนพระพุทธเจ้าพูดทุกวัน
ถึงความจริงที่พระองค์รู้แล้วทั้งหมด
ให้คนที่กำลังนั่งฟังทุกๆวันเข้าใจชัด
เข้าใจใช่ไหมคนที่ฟังสงสัยก็ถามเลย
คนที่มีกิจกรรมฟังพระพุทธเจ้าพูดอยู่
มีการขอเวลานอกไปนั่งทำฌานก่อนมั๊ย
พระอัญญาโกณฑัญญะ+เทพพรหมนับล้าน
บรรลุธรรมจากการแสดงปฐมเทศนาไม่ใช่เหรอ
แล้วทุกวันนี้คนเราเนี่ยเคยคิดจะทำกิจกรรมฟังคำสอนมั๊ย
แบบว่าฟังทุกวันตั้งใจฟังสนทนากันเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังให้เข้าใจชัดว่าไม่มีเราแล้วมีอะไร
ทุกวันนี้คนทุกคนเว้นกิจกรรมฟังพระพุทธพจน์กันหมดแล้วไปทำตามที่อยากรวยอยากสวยอยากได้นิพพาน
เรียกว่าไม่เข้าฟังเพื่อศึกษาคำสอนจากคนอื่นพูดคำสัจจะตามที่พระพุทธเจ้าบอกให้เข้าใจชัดว่าไม่รู้อะไรบ้าง
http://www.dhammahome.com
:b12:
:b20: :b20:


คุณโรส เอาชัดๆสิพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง

เจ้าของ:  Rosarina [ 08 ก.ย. 2020, 18:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฟังให้เข้าใจชัด

กรัชกาย เขียน:
Rosarina เขียน:
Kiss
ทบทวนความคิดตัวเองให้รอบคอบ
อันนี้เราเอาความเป็นจริงมาพูดกัน
ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีคำสอน
พอมีคำสอนพระพุทธเจ้าพูดทุกวัน
ถึงความจริงที่พระองค์รู้แล้วทั้งหมด
ให้คนที่กำลังนั่งฟังทุกๆวันเข้าใจชัด
เข้าใจใช่ไหมคนที่ฟังสงสัยก็ถามเลย
คนที่มีกิจกรรมฟังพระพุทธเจ้าพูดอยู่
มีการขอเวลานอกไปนั่งทำฌานก่อนมั๊ย
พระอัญญาโกณฑัญญะ+เทพพรหมนับล้าน
บรรลุธรรมจากการแสดงปฐมเทศนาไม่ใช่เหรอ
แล้วทุกวันนี้คนเราเนี่ยเคยคิดจะทำกิจกรรมฟังคำสอนมั๊ย
แบบว่าฟังทุกวันตั้งใจฟังสนทนากันเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังให้เข้าใจชัดว่าไม่มีเราแล้วมีอะไร
ทุกวันนี้คนทุกคนเว้นกิจกรรมฟังพระพุทธพจน์กันหมดแล้วไปทำตามที่อยากรวยอยากสวยอยากได้นิพพาน
เรียกว่าไม่เข้าฟังเพื่อศึกษาคำสอนจากคนอื่นพูดคำสัจจะตามที่พระพุทธเจ้าบอกให้เข้าใจชัดว่าไม่รู้อะไรบ้าง
http://www.dhammahome.com
:b12:
:b20: :b20:


คุณโรส เอาชัดๆสิพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง

:b12:
สรุปสั้นๆ...ไม่มีเรา...สุญญตา...ว่างหมด...เดี๋ยวนี้แหละ...ไม่ทำอะไรเลยก็ว่างๆอยู่นะ...จะรู้ว่ามีตอนคิดนะคะ
:b12:
:b32: :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 09 ก.ย. 2020, 16:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฟังให้เข้าใจชัด

Rosarina เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarina เขียน:
Kiss
ทบทวนความคิดตัวเองให้รอบคอบ
อันนี้เราเอาความเป็นจริงมาพูดกัน
ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีคำสอน
พอมีคำสอนพระพุทธเจ้าพูดทุกวัน
ถึงความจริงที่พระองค์รู้แล้วทั้งหมด
ให้คนที่กำลังนั่งฟังทุกๆวันเข้าใจชัด
เข้าใจใช่ไหมคนที่ฟังสงสัยก็ถามเลย
คนที่มีกิจกรรมฟังพระพุทธเจ้าพูดอยู่
มีการขอเวลานอกไปนั่งทำฌานก่อนมั๊ย
พระอัญญาโกณฑัญญะ+เทพพรหมนับล้าน
บรรลุธรรมจากการแสดงปฐมเทศนาไม่ใช่เหรอ
แล้วทุกวันนี้คนเราเนี่ยเคยคิดจะทำกิจกรรมฟังคำสอนมั๊ย
แบบว่าฟังทุกวันตั้งใจฟังสนทนากันเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังให้เข้าใจชัดว่าไม่มีเราแล้วมีอะไร
ทุกวันนี้คนทุกคนเว้นกิจกรรมฟังพระพุทธพจน์กันหมดแล้วไปทำตามที่อยากรวยอยากสวยอยากได้นิพพาน
เรียกว่าไม่เข้าฟังเพื่อศึกษาคำสอนจากคนอื่นพูดคำสัจจะตามที่พระพุทธเจ้าบอกให้เข้าใจชัดว่าไม่รู้อะไรบ้าง
http://www.dhammahome.com
:b12:
:b20: :b20:


คุณโรส เอาชัดๆสิพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง

:b12:
สรุปสั้นๆ...ไม่มีเรา...สุญญตา...ว่างหมด...เดี๋ยวนี้แหละ...ไม่ทำอะไรเลยก็ว่างๆอยู่นะ...จะรู้ว่ามีตอนคิดนะคะ
:b12:
:b32: :b32:

ฟังให้เข้าใจเท่านั้นค่ะ
เพื่อเข้าใจความจริงของตัวเอง
ตัวตนทำไปมาหมดเลยทั้ง31ภพภูมิ
https://youtu.be/krdcZmkGKpo
:b12:
:b4: :b4:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 09 ก.ย. 2020, 17:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฟังให้เข้าใจชัด

Rosarina เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarina เขียน:
Kiss
ทบทวนความคิดตัวเองให้รอบคอบ
อันนี้เราเอาความเป็นจริงมาพูดกัน
ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีคำสอน
พอมีคำสอนพระพุทธเจ้าพูดทุกวัน
ถึงความจริงที่พระองค์รู้แล้วทั้งหมด
ให้คนที่กำลังนั่งฟังทุกๆวันเข้าใจชัด
เข้าใจใช่ไหมคนที่ฟังสงสัยก็ถามเลย
คนที่มีกิจกรรมฟังพระพุทธเจ้าพูดอยู่
มีการขอเวลานอกไปนั่งทำฌานก่อนมั๊ย
พระอัญญาโกณฑัญญะ+เทพพรหมนับล้าน
บรรลุธรรมจากการแสดงปฐมเทศนาไม่ใช่เหรอ
แล้วทุกวันนี้คนเราเนี่ยเคยคิดจะทำกิจกรรมฟังคำสอนมั๊ย
แบบว่าฟังทุกวันตั้งใจฟังสนทนากันเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังให้เข้าใจชัดว่าไม่มีเราแล้วมีอะไร
ทุกวันนี้คนทุกคนเว้นกิจกรรมฟังพระพุทธพจน์กันหมดแล้วไปทำตามที่อยากรวยอยากสวยอยากได้นิพพาน
เรียกว่าไม่เข้าฟังเพื่อศึกษาคำสอนจากคนอื่นพูดคำสัจจะตามที่พระพุทธเจ้าบอกให้เข้าใจชัดว่าไม่รู้อะไรบ้าง
http://www.dhammahome.com
:b12:
:b20: :b20:


คุณโรส เอาชัดๆสิพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง

:b12:
สรุปสั้นๆ...ไม่มีเรา...สุญญตา...ว่างหมด...เดี๋ยวนี้แหละ...ไม่ทำอะไรเลยก็ว่างๆอยู่นะ...จะรู้ว่ามีตอนคิดนะคะ
:b12:
:b32: :b32:ว่างแล้วคิดฟุ้งซ่าน ก็หาอะไรทำดิขอรับ ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรก็ได้ จิตจะได้มีงานทำ ไม่คิดฟุ้งซ่าน :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 09 ก.ย. 2020, 22:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฟังให้เข้าใจชัด

กรัชกาย เขียน:
Rosarina เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarina เขียน:
Kiss
ทบทวนความคิดตัวเองให้รอบคอบ
อันนี้เราเอาความเป็นจริงมาพูดกัน
ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีคำสอน
พอมีคำสอนพระพุทธเจ้าพูดทุกวัน
ถึงความจริงที่พระองค์รู้แล้วทั้งหมด
ให้คนที่กำลังนั่งฟังทุกๆวันเข้าใจชัด
เข้าใจใช่ไหมคนที่ฟังสงสัยก็ถามเลย
คนที่มีกิจกรรมฟังพระพุทธเจ้าพูดอยู่
มีการขอเวลานอกไปนั่งทำฌานก่อนมั๊ย
พระอัญญาโกณฑัญญะ+เทพพรหมนับล้าน
บรรลุธรรมจากการแสดงปฐมเทศนาไม่ใช่เหรอ
แล้วทุกวันนี้คนเราเนี่ยเคยคิดจะทำกิจกรรมฟังคำสอนมั๊ย
แบบว่าฟังทุกวันตั้งใจฟังสนทนากันเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังให้เข้าใจชัดว่าไม่มีเราแล้วมีอะไร
ทุกวันนี้คนทุกคนเว้นกิจกรรมฟังพระพุทธพจน์กันหมดแล้วไปทำตามที่อยากรวยอยากสวยอยากได้นิพพาน
เรียกว่าไม่เข้าฟังเพื่อศึกษาคำสอนจากคนอื่นพูดคำสัจจะตามที่พระพุทธเจ้าบอกให้เข้าใจชัดว่าไม่รู้อะไรบ้าง
http://www.dhammahome.com
:b12:
:b20: :b20:


คุณโรส เอาชัดๆสิพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง

:b12:
สรุปสั้นๆ...ไม่มีเรา...สุญญตา...ว่างหมด...เดี๋ยวนี้แหละ...ไม่ทำอะไรเลยก็ว่างๆอยู่นะ...จะรู้ว่ามีตอนคิดนะคะ
:b12:
:b32: :b32:ว่างแล้วคิดฟุ้งซ่าน ก็หาอะไรทำดิขอรับ ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรก็ได้ จิตจะได้มีงานทำ ไม่คิดฟุ้งซ่าน :b32:

:b32:
ถ้าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจชัดนะคะ
ที่เคยคิดว่ามีมิติซ้อนมิติ31ภพภูมิซ้อนๆกันไม่มีอยู่หรอก
มันเป็นโลกความหลงผิดที่มีที่ไปแบบมีจริตของอัตตาคล้ายๆกันไปรวมกัน
ตามกรรมก็จะไปรวมตัวอยู่ตามภพภูมิจริตนั้นๆถ้าเข้าใจความจริงที่ตถาคตตรัสรู้ตั้งแต่ฟังมันก็ว่างหมดเลย
ความจริงไม่มีติดข้องต้องการอยากได้อะไรมาเพิ่มให้มันหนักหน่วงตัดขาดอวิชชาแล้วไม่หลงมีญาติอีกเลย
ทุกวันนี้เหรอหลงมีญาติมีเจ้ากรรมนายเวรก็อยากนั่งหลับตาไปยึดติดภพภูมิที่ญาติอยู่อยากช่วยญาติ555
ตัวเองยังแก้ตัวเองไม่ได้ยังอยากรู้อย่างอื่นอีกเยอะแยะอยากถึงนิพพานนั้นมันต้องหมดอยากรู้อย่างอื่นแล้ว
เพราะอยากรู้นิพพานมีทางรู้ทางเดียวคือใช้จิตได้ยินฟังพระพุทธพจน์เพื่อลดความติดใจในญาติทุกภพภูมิ
ทางเดินไปนิพพานเป็นทางเดินที่มืดมากเพราะต้องพึ่งคำของตถาคตตลอดทางไม่วอกแวกแวะข้างทางนะ
:b12:
:b4: :b4:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 10 ก.ย. 2020, 11:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฟังให้เข้าใจชัด

Rosarin เขียน:

ถ้าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจชัดนะคะ
ที่เคยคิดว่ามีมิติซ้อนมิติ31ภพภูมิซ้อนๆกันไม่มีอยู่หรอก

มันเป็นโลกความหลงผิดที่มีที่ไปแบบมีจริตของอัตตาคล้ายๆกันไปรวมกัน
ตามกรรมก็จะไปรวมตัวอยู่ตามภพภูมิจริตนั้นๆถ้าเข้าใจความจริงที่ตถาคตตรัสรู้ตั้งแต่ฟังมันก็ว่างหมดเลย
ความจริงไม่มีติดข้องต้องการอยากได้อะไรมาเพิ่มให้มันหนักหน่วงตัดขาดอวิชชาแล้วไม่หลงมีญาติอีกเลย
ทุกวันนี้เหรอหลงมีญาติมีเจ้ากรรมนายเวรก็อยากนั่งหลับตาไปยึดติดภพภูมิที่ญาติอยู่อยากช่วยญาติ555
ตัวเองยังแก้ตัวเองไม่ได้ยังอยากรู้อย่างอื่นอีกเยอะแยะอยากถึงนิพพานนั้นมันต้องหมดอยากรู้อย่างอื่นแล้ว
เพราะอยากรู้นิพพานมีทางรู้ทางเดียวคือใช้จิตได้ยินฟังพระพุทธพจน์เพื่อลดความติดใจในญาติทุกภพภูมิ
ทางเดินไปนิพพานเป็นทางเดินที่มืดมากเพราะต้องพึ่งคำของตถาคตตลอดทางไม่วอกแวกแวะข้างทางนะ
:b12:
:b4: :b4:


เลอะเทอะ ฟุ้งซ่านอีก :b32: เพ้อไปเรื่อย

เจ้าของ:  Rosarin [ 10 ก.ย. 2020, 21:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฟังให้เข้าใจชัด

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:

ถ้าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจชัดนะคะ
ที่เคยคิดว่ามีมิติซ้อนมิติ31ภพภูมิซ้อนๆกันไม่มีอยู่หรอก

มันเป็นโลกความหลงผิดที่มีที่ไปแบบมีจริตของอัตตาคล้ายๆกันไปรวมกัน
ตามกรรมก็จะไปรวมตัวอยู่ตามภพภูมิจริตนั้นๆถ้าเข้าใจความจริงที่ตถาคตตรัสรู้ตั้งแต่ฟังมันก็ว่างหมดเลย
ความจริงไม่มีติดข้องต้องการอยากได้อะไรมาเพิ่มให้มันหนักหน่วงตัดขาดอวิชชาแล้วไม่หลงมีญาติอีกเลย
ทุกวันนี้เหรอหลงมีญาติมีเจ้ากรรมนายเวรก็อยากนั่งหลับตาไปยึดติดภพภูมิที่ญาติอยู่อยากช่วยญาติ555
ตัวเองยังแก้ตัวเองไม่ได้ยังอยากรู้อย่างอื่นอีกเยอะแยะอยากถึงนิพพานนั้นมันต้องหมดอยากรู้อย่างอื่นแล้ว
เพราะอยากรู้นิพพานมีทางรู้ทางเดียวคือใช้จิตได้ยินฟังพระพุทธพจน์เพื่อลดความติดใจในญาติทุกภพภูมิ
ทางเดินไปนิพพานเป็นทางเดินที่มืดมากเพราะต้องพึ่งคำของตถาคตตลอดทางไม่วอกแวกแวะข้างทางนะ
:b12:
:b4: :b4:


เลอะเทอะ ฟุ้งซ่านอีก :b32: เพ้อไปเรื่อย

:b12:
การอ่านต้องเข้าใจถูกตรงคำเท่านั้น
คุณอ่านไปคิดขัดแย้งเถียงข้างๆคูๆ
มันไม่เข้าใจไม่ไตร่ตรองไม่มีสมาธิ
การคิดตรงคือความจริงเป็นแบบนั้น
ก็เทียบที่กายใจตัวเองมันเป็นดังนั้น
จะมาบิดเบือนความคิดเป็นอย่างอื่น
ก็แปลว่าฟังไม่เข้าใจสะสมอวิชชาแล้ว
จำทำอะไรได้ไหมยังเอาความจำเก่ามาคิด
ความคิดเดี๋ยวนี้คือใหม่ทุกขณะในสังสารวัฏฏ์
อดีตเอามาแก้ไม่ได้เข้าใจไหมเดี๋ยวนี้คือ1ขณะจิตใหม่จริงๆ
:b12:
:b32: :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 10 ก.ย. 2020, 22:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฟังให้เข้าใจชัด

Kiss
เนี่ยคิดสิตามปกติคนคิดไม่ได้วิเศษวิโส
ดูความจริงที่เขียนเทียบร่างกายจิตใจที่มี
ไม่ใช่คนตายมันคิดตามได้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน
คิดช้าๆให้มันตรงกับที่ร่างกายตัวเองมีเข้าใจไหม
คิดตามทุกคำเทียบร่างกายที่มีตรงคำไม่คิดคำแทรกเอง

เห็นเพียงสีล้วน1สีกระทบที่กระจกตาดับมืดทันทีไม่มีตัวตน
เห็นเป็นเห็น เห็นเป็นธัมมะ แต่เป็นเราเห็น จึงมีความคิดเห็นผิด
เพราะเห็นเป็นธัมมะ เมื่อเห็นเป็นเพียงธัมมะ เห็นจึงเป็นเราไม่ได้
ธัมมะทั้งหลายเป็นอนัตตา ธัมมะจึงไม่ใช่ตัวตนคนหรือตัวสัตว์หรือวัตถุ

ตอนที่กำลังคิดตามเข้าใจถูกตัวแล้วนั่นแหละมีปัญญาเท่านั้นแหละแค่นั้นพอไม่คิดตามก็คิดตามกิเลสต่อไง
ถ้าคิดวอกแวกออกไปได้ยินเสียงจิ้งจกเสียงอื่นแทรกก็มีกิเลสแล้วหลงคิดตามเสียงอื่นแล้วคืออวิชชาจริงๆ
การฟังความจริงด้วยความเคารพสูงสุดในตถาคตไม่ใช่การไปถือกราบไหว้วัตถุที่ตนคิดเองว่ามันศักดิ์สิทธิ์
แค่เห็นแม้เพียง1ขณะจิตแล้วไม่รู้ความจริงว่าตัวตนไม่มีแล้วไปไหนไม่เฝ้าเพียรฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า
ให้เข้าใจถูกตัวจะได้เริ่มรู้สึกตัวว่าแค่เห็นเพียง1ขณะก็คือตายจากตัวตนและทุกสิ่งที่มีแล้วยังหลงผิดอยู่เลย
:b12:
:b32: :b32:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/