วันเวลาปัจจุบัน 26 ก.ย. 2020, 23:16  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ก.ค. 2020, 06:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 5984


 ข้อมูลส่วนตัว
10-2-swimming-png-image-thumb.png
10-2-swimming-png-image-thumb.png [ 32.02 KiB | เปิดดู 482 ครั้ง ]
ก็คุณวิเศษที่บังเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งญาณในกาลก่อน
แต่กาลนี้ เกิดขึ้นแห่งญาณก็ดี ในภายหลังก็ดี ในขณะนั้นก็ดี
ชื่อว่า ญาณวิปผารฤทธิ์ (ฤทธิ์ที่แผ่ญาณไป)

ญาณวิปผารฤทธิ์ของท่านพระพากุละ
ท่านพระกุล ยังเป็นทารกอยู่ทีเดียว ในวันมงคล
เขาให้ไปอาบน้ำในแม่น้ำ ด้วยความเผลอเรอของหญิงพี่เลี้ยง
จึงพลัดตกลงไปในกระแสน้ำ ปลาได้กลืนกินท่านพระพากุละนี้นั้นแล้ว

ได้ว่ายไปในเมืองพาราณสี ชาวประมงจับปลานั้นได้
ที่ท่าน้ำพาราณสีนั้น เอาไปขายให้แก่ภริยาเศรษฐี
นางได้เกิดความรักในปลา พูดว่า "ฉันนั้นแหละจะต้มมัน"
แล้วผ่า ก็เห็นทารกอยู่ในท้องปลาเหมือนรูปทอง
ได้เกิดโสมนัสว่าเราได้บุตรแล้ว

ความไม่มีโรคอยู่ในท้องปลาดังนี้ ชื่อว่า ญาณวิปผารฤทธิ์
เพราะอัตภาพนี้ของท่านพระพากุละผู้มีปัจฉิมภวิกสัตว์พึง
ได้เฉพาะ ก็ควรกล่าวโดยความพิสดาร

https://84000.org/one/1/22.html

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php? ... 282&Z=5374

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ก.ค. 2020, 06:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 5984


 ข้อมูลส่วนตัว


อีกเรื่องหนึ่ง พระสังกิจจเถระ เมื่อยังอยู่ในครรภ์นั้นเอง
มารดาได้ตายไป เมื่อศพนางถูกยกขึ้นเชิงตะกอน
เอาหลาวเสียบเผาอยู่ ทารกได้ถูกกระทบหางตา
ด้วยปลายหลาวส่งเสียงออกมา

ลำดับนั้นคนทั้งหลายพูดว่า ทารกยังอยู่"ได้เอาศพนางมาผ่าท้อง
ให้ทารกแก่ยาย ทารกนั้นยายได้เลิ้ยงไว้เติบโตแล้ว ได้บวชแล้ว
บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ความเป็นผู้ไม่มีโรคอยู่
บนเชิงตะกอนไม้ฟืน ชื่อว่า ญาณวิปผารฤทธิ์ของท่าน
พระสังกิจจะตามนัยทีกล่าวความพิสดารต่อไป

https://84000.org/tipitaka/attha/attha. ... 5&i=18&p=9

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ก.ค. 2020, 06:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 5984


 ข้อมูลส่วนตัว


เล่าเรื่องท่านพระภูตปาละ
ก็บิดาของเด็ก ภูตปาละ เป็นคนเข็ญใจในเมืองราชคฤห์
เขาไปดงด้วยเกวียนเพื่อต้องการฟืน บรรทุกฟืนแล้ว ได้ถึงที่ใกล้
ประตูเมืองนั้นในเวลาเย็น ครั้งนั้น โคของเขาได้สลัดแอกเข้าไปยังเมือง
เขาให้บุตรน้อยนั่งที่ใกล้เกวียนแล้วตามรอยเท้าโคไป เข้าไปยังเมืองนั่นเทียว

เมื่อเขายังไม่ทันออกนั่นเทียว ประตูก็ปิด ตวามไม่มีโรคตลอดสามยาม
แห่งราตรี ภายนอกเมืองของเด็ก แม้เมื่อยักษ์ผู้ร้ายกาจเที่ยวพล่านไป
ชื่อ ญาณวิปผารฤทธิ์ ตามนัยที่กล่าวแล้วนั่นแหละ เรื่องก็ควรเล่าโดยพิสดาร.

https://84000.org/tipitaka/attha/attha. ... &i=679&p=2

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=31&siri=81

[๑๕] ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณ เป็นอย่างไร
คือ สภาวะที่ละนิจจสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยอนิจจานุปัสสนา เพราะเหตุนั้น
จึงเป็นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณ สภาวะที่ละสุขสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยทุกขานุปัสสนา
ฯลฯ สภาวะที่ละอัตตสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยอนัตตานุปัสสนา ฯลฯ สภาวะที่
ละนันทิย่อมสำเร็จได้ด้วยนิพพิทานุปัสสนา ฯลฯ สภาวะที่ละราคะย่อมสำเร็จได้
ด้วยวิราคานุปัสสนา ฯลฯ สภาวะที่ละสมุทัยย่อมสำเร็จได้ด้วยนิโรธานุปัสสนา ฯลฯ
สภาวะที่ละอาทานะย่อมสำเร็จได้ด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา เพราะเหตุนั้น จึงเป็น
ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณ ท่านพระพากุละ ท่านพระสังกิจจะ ท่านพระภูตปาละมี
ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณ นี้ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณ (๔)

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ก.ค. 2020, 08:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 5984


 ข้อมูลส่วนตัว


คำว่าในกาลก่อนแต่กาลเกิดขึ้นแห่งญาณก็ดี ได้แก่ ในกาลก่อน
แต่กาลเกิดขึ้นแห่งอรหันตมรรคญาณ คือ ในขณะวิปัสสนาก็ดี
ในกาลก่อนแม้จากขณะวิปัสสนานั้น คือ ตั้งแต่ถือปฏิสนธิของสัตว์ผู้มีภพสุดท้าย
ในภายหลังก็ดี คือ ตราบเท่าถึงขันธปรินิพพาน
ในขณะนั้นก็ดี คือ ในสมัยที่มรรคเกิดขึ้น

คำว่า คุณวิเศษที่บังเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งญาณ ได้แก่ คุณวิเศษ
กล่าวคือความเต็มรอบแห่งการละปหาตัพพธรรม และการเจริญ
ภาเวตัพพธรรมโดยประการทั้งปวง ที่บังเกิดขึ้นแล้วด้วยอานุภาพแห่งญาณนั้นนั่นแหละ
เปรียบเหมือนความที่พระอาทิตย์ สามารถจะกระทำแสงสว่างในที่ที่ตั้งขึ้น
และโดยชอบ ส่วนเรื่องทั้งหลายมีมาแล้วด้วยอำนาจของความไม่มีอันตราย

คำว่า อนิจจานุปัสสนา ความว่า ด้วยวิปัสสนามีกำลังที่ตามเห็นสังขารทั้งหลาย
โดยความไม่เที่ยง จริงอยู่ ในขณะที่วิปัสสนาตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
เป็นไปแก่โยคาวจรผู้เริ่มวิปัสสนา สภาวะคือการละนิจจสัญญา
ย่อมจะสำเร็จในวาระที่พิจารณาสังขารเบ็ดเตล็ด ในกาลก่อน
และภายหลังในขณะนั้น ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้แหละ

เนื้อความที่ประสงค์ได้ประกาศไว้แล้วที่เดียว แม้เพียงการกล่าวย่อเพียงเท่านี้ก็จริงอยู่
แต่ด้วยการกล่าวอย่างพิสดาร ย่อมมีเนื้อความที่ชัดเจนยิ่ง
เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า ควรกล่าวโดยพิสดาร

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ก.ค. 2020, 18:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 2048

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


ผู้มีปัจฉิมภวิกสัตว์ ยังไงๆก็ไม่ตายก่อนที่จะบรรลุอรหันต์ค่ะ
tongue


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ส.ค. 2020, 04:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 5984


 ข้อมูลส่วนตัว


โลกสวย เขียน:
ผู้มีปัจฉิมภวิกสัตว์ ยังไงๆก็ไม่ตายก่อนที่จะบรรลุอรหันต์ค่ะ
tongue


สาธุ ๆ ๆ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 10 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร