ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทำไมต้องคิดดี พูดดี ทำดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57687
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  sssboun [ 05 มิ.ย. 2019, 17:20 ]
หัวข้อกระทู้:  ทำไมต้องคิดดี พูดดี ทำดี

เพราะว่าการคิดคี พูดดี ทำดีนั้นนำความสุขความเจริญมาให้นั้นเอง
การดำรงชีวิตของคนเรานั้นอยู่กันแบบสังคม คืออยู่ร่วมกันหลายๆคนนั้นเอง
ไม่ว่าจะทำอะไร อาชีพไหนๆ เป็นอะไรก็ล้วนจำเป็นจะต้องคิดดี พูดดี ทำดีกัน
ทั้งนั้นนั่นเพราะว่า หากเมื่อไรก็ตามที่เราคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่วเข้าแล้วนั้นแหละจุด
เริ่มต้นของความวุ้นวายของชีวิต ครอบครัวเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั้นเอง

เจ้าของ:  sssboun [ 06 มิ.ย. 2019, 08:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไมต้องคิดดี พูดดี ทำดี

เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าการสร้าง การทำนั้นยาก แต่การทำลายนั้น
ง่ายอย่างยิ่ง เช่น ๑๐ คนสร้างเรือนแต่คนเดียวเป็นผู้ทำลายยัง
ไม่อาจสร้างเรือนให้สำเร็จได้ ตรงจุดนี้แหละที่เราควรคำนึงถึง
ศัตรูแม้มีแค่คนเดียวก็อาจทำลายล้างเราได้ ดั่งนั้น ควรหลีกเลี้ยง
ในการสร้างศัตรูไว้ก็จะเป็นการดี ชีวิตจะได้ราบรืน ไม่ว่าจะทำอะไร
ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน ก็มีแต่มิตร มากมาย การผูกมิตรที่ดีนั้นก็คือ

การให้ การพูดจาดีๆ การแบ่งปัน การให้เกียจ ให้ความเคารพกัน เกรง
ใจกัน สิ่งเหล่านี้จะก่อความสุขความเจริญให้กับชีวิตของท่านทุกคนที่
ฝึกปฏิบัติกันครับ ฉนั้นการ คิดดี พูดดี ทำดีนั้นก็ย่อมจะเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง
ยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนกันครับ

เจ้าของ:  AAAA [ 13 มิ.ย. 2019, 06:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไมต้องคิดดี พูดดี ทำดี

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 16 มิ.ย. 2019, 12:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไมต้องคิดดี พูดดี ทำดี

เพราะการคิดดี พูดดี ทำดีนั้นคือนิมิตหมายที่ดี จุดเริ่มต้นที่ดี และมีโอกาส
นำความสุขมาให้มากกว่าการคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว คิดดี พูดดี ทำดี ย่อมก่อสร้าง
มิตรสหายได้ดีกว่า มากกว่า เมื่อมีแต่มิตรไม่ว่าจะทำอะไรก็ย่อมจะราบรื่น ไม่ว่าจะ
ไปแห่งหนใด ไม่ว่าจะที่ไหนก็ย่อมจะมีใจที่เย็น และสงบยิ่งกว่าคนที่คิดชั่ว พูดชั่ว
ทำชั่วครับ

รักตนเอง มิควรข่มเหงคนอื่น ด้วยกาย วาจา ใจ

เจ้าของ:  sssboun [ 18 มิ.ย. 2019, 21:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไมต้องคิดดี พูดดี ทำดี

https://www.youtube.com/watch?v=wEQxpbt_QXc


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 21 มิ.ย. 2019, 08:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไมต้องคิดดี พูดดี ทำดี

เพราะว่าชีวิตเรานั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสังคม และดำรงชีวิตอยู่แบบ
ถ้อยที ถ้อยอาศัยกันอยู่ ทุกคนในสังคมล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยกันและกัน เช่นพ่อค้า
ก็อาศัย ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน เช่นเดียวกัน ชาวไร่ นา สวน ก็อาศัย พ่อค้า ผู้ดูแล
ปกครองเช่นกันครับ การอยู่ในสังคมนั้นหากไม่สร้างศัตรู ชีวิตก็จะราบรืนกว่าการสร้าง
แน่นอนอย่างมิต้องสงสัย

เจ้าของ:  AAAA [ 13 ต.ค. 2020, 13:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไมต้องคิดดี พูดดี ทำดี

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/