ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57623
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  bigtoo [ 18 พ.ค. 2019, 18:47 ]
หัวข้อกระทู้:  สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

ภิกษุณีมีศีล311ใช่ป่ะครับ https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... cation=ufi

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 พ.ค. 2019, 20:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

bigtoo เขียน:
ภิกษุณีมีศีล311ใช่ป่ะครับ https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... cation=ufi


ภิกษุณีนิกายอะไร

เจ้าของ:  bigtoo [ 19 พ.ค. 2019, 02:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
ภิกษุณีมีศีล311ใช่ป่ะครับ https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... cation=ufi


ภิกษุณีนิกายอะไร
สำคัญไฉน. ตราบใดที่พุทธในสังคมโลกที่ยังยอมรับภิกษุณีของพระองค์ให้ดำรงอยู่. แล้วแสดงพระธรรมที่งดงาม. คำถามนิกายอะไร. บ่งบอกถึงอะไรได้ดีในตัวคุณถึงขอบเขตองค์ความรู้ในพระศาสนาว่ายังไม่ถึงแก่น

เจ้าของ:  bigtoo [ 19 พ.ค. 2019, 03:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

ครูอาจารย์ที่ดียอมอยู่ในศิลในธรรมนั่นหายากนัก การตีกรอบวางกรอบตัวเองในอยู่ในศิลธรรมนั่นมีโอกาสได้เห็นจิตใจตนที่ไม่คล้อยไปตามกระแสโลกได้ดีกว่า. ศิลทั้งหลายพระองค์ได้กำหนดมาเพื่อกำจัดกิเลส เพื่อความสง่างามสมควรแก่การรักษาไว้ซึ่งพระศาสนาให้ยืนยาวเท่าที่สมควรแก่เหตุปัจจัย. ฆราวาสนั้นทางแคบ.เป็นทางมาแห่งธุระยิ่งไม่น้อมศิลเข้ามาปฏิบัติมาถือครอง กิเลสยิ่งกลืนกินอน่างแยบคลายแม้ปากเราอาจจะกล่าวธรรมนั่นอยู่ก็ตาม.พระองค์แสดงธรรมไม่มีความยิ่งหย่อน เราสาวกแสดงก็ควรแสดงด้วยความไม่ยิ่งหย่อนเถิด ศิลในพระสงฆ์ภิกษุณีสำคัญมากบนเส้นทางพ้นทุกข์นี้ อย่าลืมอย่าประมาทกันเลย. พญามาเหยียบได้ถึงพรหมโลก. การกล่าวธรรมที่องค์ความรู้ไม่รอบด้านจริงๆ. อาจกระทำบุคคลอื่นให้เนินช้าไปทั้วตัวเขาเอง. พระองค์แสดงธรรมไม่มีความยิ่งหย่อน. สาวกใดแสเงธรรมมะที่ยิ่งหย่อนท่านจะตำหนิ เพราะจะทำให้บุคคลเสียโอกาสในธรรมนั้น.

เจ้าของ:  Rosarin [ 19 พ.ค. 2019, 05:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

bigtoo เขียน:
ภิกษุณีมีศีล311ใช่ป่ะครับ https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... cation=ufi

:b12:
อ่านภาษาไทย
เข้าใจตามเป็นไหม
บอกแล้วว่ามีเห็นผิด
อย่าใช้เห็นผิดนำทาง
ให้ฟังเสียงคำของตถาคต
จากผู้อื่นกล่าวตามคำตถาคตให้ได้ยิน
เพื่อ ให้ คิด เห็น ถูก เข้า ใจ ถูก ตรง ตาม คำ ของ ตถาคต ตาม ได้ เท่า ทัน เท่า นั้น เข้า ใจ ไหม คะ
:b12:
:b16: :b16:

เจ้าของ:  bigtoo [ 19 พ.ค. 2019, 06:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

พระองค์สั่งสอนสาวกของพระองค์ด้วยการมอบคำสอน มอบวินัย ผู้ที่ใฝ่ในธรรมตั้งตนสู่พระนิพพานคือสงฆ์สาวกของพระองค์ มีฐานะที่สูงกว่าฆราวาส ยอมอยู่ในกรอบของเพศบบรรชิต. ต่างกับฆราวาสที่ไม่มีวินับมีศิลอะไรเลยไม่มีข้อบังคับ มีแค่รับฟังคำสอนจำได้บ้างถูกบ้างผิดบ้างก็สอนกันไป. การน่านับถือจึงไม่มี อยู่ตามสบายใจฉันอยากทำอะไรก็ทำตามใจคิดว่าอนัตตา สบายดีจัง. สบายใจ. ฉันเป็นฆราวาสไม่มีกฏต้องทำตามกฏ เห็นกิเลสอะไรก็แค่เห็นผิวๆเผินๆก็คิดว่าตนเองบรรลุธรรมการเห็นอนัตตาของเขาจึงมีกำลังน้อยมาก. ก็เลยคิดว่ากิเลสเป็นอนัตตาเสพแบบอนัตตา วินัยเขามีไว้ไม่ให้เสพกิเลสไม่ใช่เสพแบบอนัตตา มันต่างกันพอให้อยู่ในวินัย ไม่เอาหรอกฉันเกิดมาเพื่อบรรลุฆราวาส. ทั้งๆตนเองก็ไม่มีครอบครัวกลัวอะไร. แท้จริงก็ติดสบายมันก็เท่านี้แหล่คนเรา

เจ้าของ:  bigtoo [ 19 พ.ค. 2019, 06:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

ผู้หญิง ผู้ชายบ้างคนตั้งตนเองเป็นอาจารย์. สั่งสอนคนไม่ดูน่าเกียจ. แต่ผู้หญิงศิลก็ไม่มีไปสอมผู้มีศิลบางครั้งมันก็แปลกดีคิดว่าคำสอนบริสุทธิ์พอถูกแล้วเหรอถึงสอนผู้ที่มีฐานะสูงกว่า. ระวังบาปกรรม

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 19 พ.ค. 2019, 17:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
ภิกษุณีมีศีล311ใช่ป่ะครับ https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... cation=ufi


ภิกษุณีนิกายอะไร
สำคัญไฉน. ตราบใดที่พุทธในสังคมโลกที่ยังยอมรับภิกษุณีของพระองค์ให้ดำรงอยู่. แล้วแสดงพระธรรมที่งดงาม. คำถามนิกายอะไร. บ่งบอกถึงอะไรได้ดีในตัวคุณถึงขอบเขตองค์ความรู้ในพระศาสนาว่ายังไม่ถึงแก่น


จะชี้ให้ดูแล้วคิดดูนะ คือ

เถรวาท, มหายาน, ธรรมยุติ, มหานิกาย - ต่างกันที่ข้อธรรมข้อประพฤติปฏิบัติที่ฝ่ายตนยึดถือสืบๆกันมาบ้าง มาคิดเสริมเติมแต่งเอาบ้าง เป็นต้น

หรือแม้แต่ฝ่ายเดียวกัน เช่น ที่ถกเถียงกันอยู่ที่นี่ ที่พลังจิต ที่พันทิพ เป็นต้น ก็ยังแตกต่างกัน เพราะไปหยิบเอาคำสอนต่างข้อกันมาบ้าง ข้อเดียวกันแต่ตีความต่างกันบ้าง เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น คำว่า กัมมัฏฐาน ก็ว่าก็ตีความกันไปคนละอย่างคนละแนวแว้ว :b12: แล้วเมื่อนำไปใช้ไปปฏิบัติ ก็ยิ่งต่างกันเข้าไปใหญ่ เช่น จงกรม เงี้ย :b32:

เจ้าของ:  bigtoo [ 19 พ.ค. 2019, 19:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
ภิกษุณีมีศีล311ใช่ป่ะครับ https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... cation=ufi


ภิกษุณีนิกายอะไร
สำคัญไฉน. ตราบใดที่พุทธในสังคมโลกที่ยังยอมรับภิกษุณีของพระองค์ให้ดำรงอยู่. แล้วแสดงพระธรรมที่งดงาม. คำถามนิกายอะไร. บ่งบอกถึงอะไรได้ดีในตัวคุณถึงขอบเขตองค์ความรู้ในพระศาสนาว่ายังไม่ถึงแก่น


จะชี้ให้ดูแล้วคิดดูนะ คือ

เถรวาท, มหายาน, ธรรมยุติ, มหานิกาย - ต่างกันที่ข้อธรรมข้อประพฤติปฏิบัติที่ฝ่ายตนยึดถือสืบๆกันมาบ้าง มาคิดเสริมเติมแต่งเอาบ้าง เป็นต้น

หรือแม้แต่ฝ่ายเดียวกัน เช่น ที่ถกเถียงกันอยู่ที่นี่ ที่พลังจิต ที่พันทิพ เป็นต้น ก็ยังแตกต่างกัน เพราะไปหยิบเอาคำสอนต่างข้อกันมาบ้าง ข้อเดียวกันแต่ตีความต่างกันบ้าง เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น คำว่า กัมมัฏฐาน ก็ว่าก็ตีความกันไปคนละอย่างคนละแนวแว้ว :b12: แล้วเมื่อนำไปใช้ไปปฏิบัติ ก็ยิ่งต่างกันเข้าไปใหญ่ เช่น จงกรม เงี้ย :b32:
แล้วไงคครัยถูกล่ะ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 20 พ.ค. 2019, 10:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
ภิกษุณีมีศีล311ใช่ป่ะครับ https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... cation=ufi


ภิกษุณีนิกายอะไร
สำคัญไฉน. ตราบใดที่พุทธในสังคมโลกที่ยังยอมรับภิกษุณีของพระองค์ให้ดำรงอยู่. แล้วแสดงพระธรรมที่งดงาม. คำถามนิกายอะไร. บ่งบอกถึงอะไรได้ดีในตัวคุณถึงขอบเขตองค์ความรู้ในพระศาสนาว่ายังไม่ถึงแก่น


จะชี้ให้ดูแล้วคิดดูนะ คือ

เถรวาท, มหายาน, ธรรมยุติ, มหานิกาย - ต่างกันที่ข้อธรรมข้อประพฤติปฏิบัติที่ฝ่ายตนยึดถือสืบๆกันมาบ้าง มาคิดเสริมเติมแต่งเอาบ้าง เป็นต้น

หรือแม้แต่ฝ่ายเดียวกัน เช่น ที่ถกเถียงกันอยู่ที่นี่ ที่พลังจิต ที่พันทิพ เป็นต้น ก็ยังแตกต่างกัน เพราะไปหยิบเอาคำสอนต่างข้อกันมาบ้าง ข้อเดียวกันแต่ตีความต่างกันบ้าง เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น คำว่า กัมมัฏฐาน ก็ว่าก็ตีความกันไปคนละอย่างคนละแนวแว้ว :b12: แล้วเมื่อนำไปใช้ไปปฏิบัติ ก็ยิ่งต่างกันเข้าไปใหญ่ เช่น จงกรม เงี้ย :b32:


แล้วไงคครัยถูกล่ะ


นั่นสิแล้วใครถูก คิกๆๆ

บิ๊กทู่ ว่า กรรมฐาน, จงกรม หมายถึงอะไร ยังไง

เจ้าของ:  bigtoo [ 20 พ.ค. 2019, 10:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
ภิกษุณีมีศีล311ใช่ป่ะครับ https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... cation=ufi


ภิกษุณีนิกายอะไร
สำคัญไฉน. ตราบใดที่พุทธในสังคมโลกที่ยังยอมรับภิกษุณีของพระองค์ให้ดำรงอยู่. แล้วแสดงพระธรรมที่งดงาม. คำถามนิกายอะไร. บ่งบอกถึงอะไรได้ดีในตัวคุณถึงขอบเขตองค์ความรู้ในพระศาสนาว่ายังไม่ถึงแก่น


จะชี้ให้ดูแล้วคิดดูนะ คือ

เถรวาท, มหายาน, ธรรมยุติ, มหานิกาย - ต่างกันที่ข้อธรรมข้อประพฤติปฏิบัติที่ฝ่ายตนยึดถือสืบๆกันมาบ้าง มาคิดเสริมเติมแต่งเอาบ้าง เป็นต้น

หรือแม้แต่ฝ่ายเดียวกัน เช่น ที่ถกเถียงกันอยู่ที่นี่ ที่พลังจิต ที่พันทิพ เป็นต้น ก็ยังแตกต่างกัน เพราะไปหยิบเอาคำสอนต่างข้อกันมาบ้าง ข้อเดียวกันแต่ตีความต่างกันบ้าง เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น คำว่า กัมมัฏฐาน ก็ว่าก็ตีความกันไปคนละอย่างคนละแนวแว้ว :b12: แล้วเมื่อนำไปใช้ไปปฏิบัติ ก็ยิ่งต่างกันเข้าไปใหญ่ เช่น จงกรม เงี้ย :b32:


แล้วไงคครัยถูกล่ะ


นั่นสิแล้วใครถูก คิกๆๆ

บิ๊กทู่ ว่า กรรมฐาน, จงกรม หมายถึงอะไร ยังไง
เปิดกูเกิ้นดู

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 20 พ.ค. 2019, 11:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

มันขึ้นยังงี้

ผิดพลาด: เกิดข้อผิดพลาดทั่วไป
SQL ERROR [ mysqli ]

Incorrect string value: '\xF0\x9F\x90\xB1\xF0\x9F...' for column 'post_text' at row 1 [1366]

พบข้อผิดพลาดที่เกิดจากฐานข้อมูลขณะเปิดหน้านี้ กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลบอร์ด

เจ้าของ:  Rosarin [ 20 พ.ค. 2019, 11:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

bigtoo เขียน:
ภิกษุณีมีศีล311ใช่ป่ะครับ https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... cation=ufi

:b12:
ผู้หญิงก็อยู่บ้านฟังธรรมที่บ้านไม่ต้องไปเบียดเบียนวัดไงคะ
จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่ใช่เรียนวิชาการแบบชาวโลก
ที่เรียนทฤษฎีจบแล้วทดลองทำ
คำสอนคือความจริงการศึกษา
ต้องอาศัยผู้อื่นกล่าวให้ฟัง
ผู้ฟังต้องใช้สมาธิมาก
ในการตั้งใจฟังแล้ว
คิดตามเพื่อเข้าใจ
ถูกตามได้ตรงจริง
และฟังบ่อยๆเพื่อ
ตามรู้ความจริง
ตรงตามที่กำลังฟัง
ไม่ใช่การแยกตัวตน
ออกไปทำอะไรก็ตาม
โดยไม่พึ่งคิดตามคำสอนเข้าใจไหมคะ
การไม่คิดตามคำสอนแต่แยกออกไปคิดทำเองคือการทำตามความคิดเห็นผิดของตนเอง
https://youtu.be/O8YM0igPrxI
:b39: :b39:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 20 พ.ค. 2019, 11:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

Rosarin เขียน:
bigtoo เขียน:
ภิกษุณีมีศีล311ใช่ป่ะครับ https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... cation=ufi

:b12:
ผู้หญิงก็อยู่บ้านฟังธรรมที่บ้านไม่ต้องไปเบียดเบียนวัดไงคะ
จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่ใช่เรียนวิชาการแบบชาวโลก

ที่เรียนทฤษฎีจบแล้วทดลองทำ
คำสอนคือความจริงการศึกษา
ต้องอาศัยผู้อื่นกล่าวให้ฟัง
ผู้ฟังต้องใช้สมาธิมาก
ในการตั้งใจฟังแล้ว
คิดตามเพื่อเข้าใจ
ถูกตามได้ตรงจริง
และฟังบ่อยๆเพื่อ
ตามรู้ความจริง
ตรงตามที่กำลังฟัง
ไม่ใช่การแยกตัวตน
ออกไปทำอะไรก็ตาม
โดยไม่พึ่งคิดตามคำสอนเข้าใจไหมคะ
การไม่คิดตามคำสอนแต่แยกออกไปคิดทำเองคือการทำตามความคิดเห็นผิดของตนเอง
https://youtu.be/O8YM0igPrxI
:b39: :b39:


คุณโรสนี่ฟังแม่สุจินจนหลงทิศหลงทาง สมัยพุทธกาลเขาก็ไปฟังธรรมที่วัดนะ พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่วัดเวฬุวัน ก็ไปเฝ้าไปฟังธรรมที่วัดนี้

อ้างคำพูด:
จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่ใช่เรียนวิชาการแบบชาวโลก


และพระพุทธเจ้าก็สอนชาวโลกนี่แหละ คือ สอนให้ขยันศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงาน รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ ฯลฯ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 20 พ.ค. 2019, 11:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

กรัชกาย เขียน:
มันขึ้นยังงี้

ผิดพลาด: เกิดข้อผิดพลาดทั่วไป
SQL ERROR [ mysqli ]

Incorrect string value: '\xF0\x9F\x90\xB1\xF0\x9F...' for column 'post_text' at row 1 [1366]

พบข้อผิดพลาดที่เกิดจากฐานข้อมูลขณะเปิดหน้านี้ กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลบอร์ด


มันเป็นอะไร ลองตั้งหลายครั้งนะ เดี๋ยวเอากระทู้จงกรมจากพันทิพมาใหม่ ดูสิจะเป็นฉันใด คิกๆๆ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/