ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความกังวล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57599
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  รสมน [ 13 พ.ค. 2019, 06:02 ]
หัวข้อกระทู้:  ความกังวล

ความกังวล จะเหนี่ยวนำซึ่งความโชคร้าย
เปลี่ยนความกังวลให้เป็นพลังงานด้านบวก
ด้วยการสั่งจิตใต้สำนึกบ่อยๆ ว่า
อะไรจะเกิด ก็ต้องเกิด
สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นดีเสมอ
สิ่งนั้นๆ จะเป็นประสบการณ์
ที่ทำให้เราเติบโตขึ้น

หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม#ทำบุญกับพระอรหันต์มีอานิสงส์มาก

ประโยชน์ของคนที่ทำบุญกับเรานั้นมีมาก
คนที่กราบเราด้วยจิตใจที่เลื่อมใส
ถ้าเขาเกิดอีกในชาติไหน ๆ
เขาก็จะได้เห็นสมณะผู้ทรงธรรม
การได้เห็นสมณะผู้ทรงธรรม
จะทำให้บุคคลนั้น
ได้ต่อยอดบุญของตนเองไปเรื่อย ๆ
จนประมาณมิได้......

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

"พวกเราทั้งหลายคิดดูให้เห็นโทษ
และคุณแห่งความตายเสียให้ชัด ผู้มีปัญญา
ไม่ควรประมาทความตาย ให้เห็นว่าเป็นสมบัติ
สำหรับตัวเราเรา จะต้องตายในกาลอันสมควร
ไม่ควรจะเกลียด ไม่ควรจะกลัวสังขารทั้งหลาย คือ
สัตว์ที่เกิดมาในไตรภพ จะหลีกพ้นจากความตาย ไม่มีเลย

เมื่อมีความเกิดเป็นเบื้องต้นแล้ว ย่อมมีความตาย
เป็นเบื้องปลายทุกคน นัยหนึ่ง ให้เอาความเกิดความตาย
ซึ่งมีประจำทุกวันเป็นเครื่องหมาย เมื่อพิจารณาถึงความตาย
ก็ต้องพิจารณาถึงความป่วยไข้ และความแก่ชรา เพราะเป็นเหตุเป็นผลกัน

ให้พิจารณาถึงพยาธิความป่วยไข้ว่า
พยาธิ ธมฺโมมหิ พยาธิ อนตีโต เรามีความป่วยไข้เป็นธรรมดา
จะข้ามล่วงพ้นไปจากความป่วยไข้หาได้ไม่ ถ้าแลพิจารณา
เป็นความชราอันเป็นปัจจุบันได้ก็ยิ่งประเสริฐ"

ความระงับสังขารทั้งหลายนั้น ท่านมิได้หมายถึงความตาย
ท่านหมายถึง วิปัสสนาญาณและอาสวักขยญาณ
คือปัญญารู้เท่าสังขาร รู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะ
เป็นชื่อของพระนิพพาน เป็นสุดยอดแห่งความสุข"

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท)
"อย่าพยายามทำสิ่งที่ได้ ให้เท่ากับใจ
แต่จงพยายามทำใจ ให้เท่ากับสิ่งที่ได้"

หลวงปู่จันทร์ กุสโล

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/