ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57532
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  sssboun [ 26 เม.ย. 2019, 07:16 ]
หัวข้อกระทู้:  กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

อ้างคำพูด:
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ,
เราย่อมพิจารณาโดย แยบคาย แล้วฉันบิณฑบาต
เนวะทะวายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
นะมะทายะ, ไม่ให้เป็นเพื่อความเมามัน เกิดกำลังพลังทางกาย,
นะมัณฑะนายะ. ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ,
นะ วิภูสะนายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง,
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา,
แต่ให้เป็นไปเพียง เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้,
ยาปะนายะ, เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ,
วิหิงสุปะระติยา, เพื่อความสิ้นไปแห่งความ ลำบากทางกาย,
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ, เพื่ออนุเคราะห์แก่ การประพฤติพรหมจรรย์,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ, ด้วยการทำ
อย่างนี้, เราย่อมระงับเสียได้ ซึ่งทุกขเวทนาเก่า คือความหิว,
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,
และไม่ทำ ทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น,
ยาตะรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะผาสุวิหาโร จาติ,
อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่ง อัตตภาพนี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย,
และความเป็นอยู โดยผาสุกด้วย, จักมีแก่เรา ดังนี้.


ที่มา https://pantip.com/l/http%3A%E0%B8%AF%E0%B9%91%E0%B8%AF%E0%B8%AF%E0%B9%91%E0%B8%AFschool.obec.go.th%E0%B8%AF%E0%B9%91%E0%B8%AFnapongloei%E0%B8%AF%E0%B9%91%E0%B8%AFwat4.htm

เจ้าของ:  sssboun [ 26 เม.ย. 2019, 07:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

+ กินข้าวเป็นเห็นประโยชน์ กินไม่เป็นได้แต่โทษ
กินข้าวเป็นลดความลำบากทางร่างกาย
กินข้าวเป็นอิ่มได้นาน สุขภาพก็ดี
กินข้าวเป็นเห็นทรัพย์ที่เก็บเพิ่มขึ้น
กินข้าวเป็นลดความลำเคนในการทำงานหาเงิน

+ กินเพื่ออยู่ กินพอประมาณ
อยู่เพื่อกิน กินมากเกิน
กินเพื่ออยู่ ควรเริ่มด้วยบทพิจารณา
อยู่เพื่อกิน กินเพื่อเล่น เพื่ออวดอ้าง เพื่อเพลิดเพลิน.....
กินเพื่ออยู่ หมู่เจ้าจะอยู่สุขสบาย
อยู่เพื่อกิน หมู่เจ้าจะต้องทุกข์ และลำบาก

เจ้าของ:  sssboun [ 26 เม.ย. 2019, 11:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

sssboun เขียน:
+ กินข้าวเป็นเห็นประโยชน์ กินไม่เป็นได้แต่โทษ
กินข้าวเป็นลดความลำบากทางร่างกาย
กินข้าวเป็นอิ่มได้นาน สุขภาพก็ดี
กินข้าวเป็นเห็นทรัพย์ที่เก็บเพิ่มขึ้น
กินข้าวเป็นลดความลำเคนในการทำงานหาเงิน

+ กินเพื่ออยู่ กินพอประมาณ
อยู่เพื่อกิน กินมากเกิน
กินเพื่ออยู่ ควรเริ่มด้วยบทพิจารณา
อยู่เพื่อกิน กินเพื่อเล่น เพื่ออวดอ้าง เพื่อเพลิดเพลิน.....
กินเพื่ออยู่ หมู่เจ้าจะอยู่สุขสบาย
อยู่เพื่อกิน หมู่เจ้าจะต้องทุกข์ และลำบาก


ทางสายกลาง กินแต่พอเหมาะพอดีกับความต้องการของร่าง
กายของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ให้สังเกตดูตัวเอง หากรู้สึกว่าอ้วน
ขึ้นก็ให้ลดอาหารลง หากรู้สึกว่าผอมลงก็ให้เพิ่มอาหารขึ้น หาความ
พอดีของร่างกายของตนเองให้เจอแล้วทานเช่นนั้นไปเรื่อยๆจนกว่า
จะพบการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วจึงแก้ไขกันอีก เพราะความไม่เที่ยงนั้น
เองเลยมีการเปลี่ยนแปลง

เจ้าของ:  sssboun [ 26 เม.ย. 2019, 18:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

รูปภาพ
รูปภาพ

สิ่งเหล่านี้โดยส่วนมากแล้วมีสาเหตุเนื่องมาจากการรับประทาน
แบบไม่มีการยับยั้ง หรือทานมากเกินไปนั้นเอง คงไม่มีใครต้องการแน่
เหตุเกิดที่ใดก็ควรดับให้ตรงจุด เมื่อดับตรงจุดแล้วก็เป็นอันหยุดสงักแน่

เจ้าของ:  Love J. [ 26 เม.ย. 2019, 19:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

ผมกำลังกังวลใจเรื่องอาหารการกินเลย เพราะกำลังจะบวชต้องฉันมื้อเดียว ไม่รู้ว่าจะทรมาน
แค่ไหน แต่ยังไงก็จะอาศัยศรัทธา เคารพต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัย อดทนต่อกิเลสข้าศึก
ให้ได้ ยังไม่ชนะแต่จะปล่อยให้แพ้

เจ้าของ:  Rosarin [ 26 เม.ย. 2019, 19:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

Love J. เขียน:
ผมกำลังกังวลใจเรื่องอาหารการกินเลย เพราะกำลังจะบวชต้องฉันมื้อเดียว ไม่รู้ว่าจะทรมาน
แค่ไหน แต่ยังไงก็จะอาศัยศรัทธา เคารพต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัย อดทนต่อกิเลสข้าศึก
ให้ได้ ยังไม่ชนะแต่จะปล่อยให้แพ้

:b32:
สิ่งที่มองไม่เห็นเขามายืนบอกอยู่ว่า
แกบวชยังไม่ได้เพราะยังไม่เข้าใจคำสอน
บวชเข้าไปแล้วก็จะพาตัวเองตกนรกเพราะบวชไปรับเงิน
แกอยู่บ้านมีเงินมีทองใช้ไม่มีอาบัติในการเก็บทรัพย์สินเงินทองแต่ประการใด
เป็นชาวบ้านมีเงินทองใช้เงินทองอยู่ดีๆก็อยากไปทรมาณตัวเองให้เกิดโทสะมันดีได้ที่ไหนรับเงินตกนรกนะ
:b32: :b32: :b32:

เจ้าของ:  Love J. [ 26 เม.ย. 2019, 19:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

Love J. เขียน:
ผมกำลังกังวลใจเรื่องอาหารการกินเลย เพราะกำลังจะบวชต้องฉันมื้อเดียว ไม่รู้ว่าจะทรมาน
แค่ไหน แต่ยังไงก็จะอาศัยศรัทธา เคารพต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัย อดทนต่อกิเลสข้าศึก
ให้ได้ ยังไม่ชนะแต่จะปล่อยให้แพ้


ยังไม่ชนะแต่จะไม่ปล่อยให้แพ้ .. ขาดสติพิมพ์ตกความหมายเปลี่ยนโทษทีครับ :b29:

เจ้าของ:  วิริยะ [ 26 เม.ย. 2019, 19:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

Love J. เขียน:
ผมกำลังกังวลใจเรื่องอาหารการกินเลย เพราะกำลังจะบวชต้องฉันมื้อเดียว ไม่รู้ว่าจะทรมาน
แค่ไหน แต่ยังไงก็จะอาศัยศรัทธา เคารพต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัย อดทนต่อกิเลสข้าศึก
ให้ได้ ยังไม่ชนะแต่จะไม่ปล่อยให้แพ้

ก่อนบวชผมเป็นโรคกระเพาะอาหารนะ ถ่ายเป็นเลือดเลย กลัวบวชแล้วมีปัญหาเหมือนกัน(ธรรมยุติ ฉันมื้อเดียว) พอบวชจริง ๆ ไม่เป็นไรเลยนะ ท่านว่าเพราะอานิสงส์ของการบวช

สิ่งที่ควรระวังคือ อาบัติปาราชิก ๔ ข้อ กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ ข้อ ขอให้ศึกษาให้ดีก่อนบวช เพราะเป็นอาบัติโทษหนัก ขออนุโมทนากับคุณ Love J. ด้วยครับ ..

ขอให้เจริญในธรรมนะครับ สาธุ :b8:

:b1:

เจ้าของ:  Love J. [ 26 เม.ย. 2019, 19:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

วิริยะ เขียน:
Love J. เขียน:
ผมกำลังกังวลใจเรื่องอาหารการกินเลย เพราะกำลังจะบวชต้องฉันมื้อเดียว ไม่รู้ว่าจะทรมาน
แค่ไหน แต่ยังไงก็จะอาศัยศรัทธา เคารพต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัย อดทนต่อกิเลสข้าศึก
ให้ได้ ยังไม่ชนะแต่จะไม่ปล่อยให้แพ้

ก่อนบวชผมเป็นโรคกระเพาะอาหารนะ ถ่ายเป็นเลือดเลย กลัวบวชแล้วมีปัญหาเหมือนกัน(ธรรมยุติ ฉันมื้อเดียว) พอบวชจริง ๆ ไม่เป็นไรเลยนะ ท่านว่าเพราะอานิสงส์ของการบวช

สิ่งที่ควรระวังคือ อาบัติปาราชิก ๔ ข้อ กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ ข้อ ขอให้ศึกษาให้ดีก่อนบวช เพราะเป็นอาบัติโทษหนัก ขออนุโมทนากับคุณ Love J. ด้วยครับ ..

ขอให้เจริญในธรรมนะครับ สาธุ :b8:

:b1:


ไม่เคยได้สนใจศึกษาเรื่องอาบัติเลย ขอบคุณที่ชี้แนะครับผมจะไปศึกษา
ปล. ขอบคุณที่เติมคำที่ผมพิมพ์ตกไปให้ สติสัมปชัญญะใน กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ดีมากครับ สาธุ

เจ้าของ:  sssboun [ 26 เม.ย. 2019, 20:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

Love J. เขียน:
ผมกำลังกังวลใจเรื่องอาหารการกินเลย เพราะกำลังจะบวชต้องฉันมื้อเดียว ไม่รู้ว่าจะทรมาน
แค่ไหน แต่ยังไงก็จะอาศัยศรัทธา เคารพต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัย อดทนต่อกิเลสข้าศึก
ให้ได้ ยังไม่ชนะแต่จะปล่อยให้แพ้


อนุโมทนา สาธุด้วยครับ อีกนานไหมครับ เริ่มฝึกแต่
ตอนนี้ไปเลย ผมเองทุกวันนี้ก็ทานเน้นมื้อเที่ยงอย่างเดียว
ตอนเช้าทานเล็กๆน้อยๆบางวันได้ทำงานมากหน่อยก็ทานเพิ่ม
อีกนิด ส่วนตอนเย็นงดถาวอนครับ ค่อยลดลงทีละน้อยครับ

เจ้าของ:  sssboun [ 26 เม.ย. 2019, 20:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

ความกลัวเกินเหตุ ก็ทำให้จิตฟุ้งช้าน จนไม่กล้า
คิดจะลงมือทำอะไรเลย เพราะความคิดของผู้ศึกษา
มากเกินเป็นไปเสียส่วนมากกันแบบนี้เลยหากพระดีๆ
ยาก มีแต่พวกบวชเพื่อหาลาภสักการะเข้าไปบวชมาก
กัน ความกลัวมาจากอวิชชา ความไม่รู้จริง เมื่อปัญญา
เกินแสงสว่างเกิด ความกลัวก็บันเทาเบาบางและหายไป
ครับ

เจ้าของ:  sssboun [ 26 เม.ย. 2019, 20:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

ส่วนเรื่องกลัวว่าโรคกระเพาะจะเกิดขึ้นนั้น อย่าไปคิด
กังวนเลยครับ บุญย่อมรักษา หากจะให้มั่นใจก็ควรดื่มน้ำ
สักแก้วสองแก้วจะเป็นน้ำอุ่นก็ยิ่งดีครับ แล้วก็ทำท้องเหมือน
เขย่าน้ำแบบเบาๆเพื่อให้น้ำกับน้ำย่อยผสมกัน น้ำย่อยก็จะ
อ่อนตัวลงทำให้ไม่สามารถทำอันตรายต่อกระเพาะได้ครับ
ผมเคยอดเกือบ ๓ วันเต็มทานแค่น้ำเปล่าๆยังไม่ตายและไม่
เจ็บกระเพาะเลย ยากแท้แต่ไม่เคยครับ เมื่อเคยแล้วก็ง่าย

เจ้าของ:  sssboun [ 26 เม.ย. 2019, 21:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

sssboun เขียน:
ส่วนเรื่องกลัวว่าโรคกระเพาะจะเกิดขึ้นนั้น อย่าไปคิด
กังวนเลยครับ บุญย่อมรักษา หากจะให้มั่นใจก็ควรดื่มน้ำ
สักแก้วสองแก้วจะเป็นน้ำอุ่นก็ยิ่งดีครับ แล้วก็ทำท้องเหมือน
เขย่าน้ำแบบเบาๆเพื่อให้น้ำกับน้ำย่อยผสมกัน น้ำย่อยก็จะ
อ่อนตัวลงทำให้ไม่สามารถทำอันตรายต่อกระเพาะได้ครับ
ผมเคยอดเกือบ ๓ วันเต็มทานแค่น้ำเปล่าๆยังไม่ตายและไม่
เจ็บกระเพาะเลย ยากแท้แต่ไม่เคยครับ เมื่อเคยแล้วก็ง่าย


อีกประการหนึ่งเมื่อไม่ได้ทานก็ไม่ควรไปใกล้กับคนที่ทานควร
อยู่ให้ห่าง ไม่คิดปรุงแต่งเรื่องอยากทานโน้นทานนี้ และเวลาทาน
ข้าวควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนทุกคำ จะทำให้อิ่มได้นานและร่าง
กายก็นำไปใช้เป็นพลังได้งานสูงสุด ผมจะฝึกช่วงแรกๆด้วยการนับ
คำหนึ่งๆเคี้ยวได้กี่ครั้ง เมื่อฝึกจนชินแล้วตามด้วยทานกี่คำถึงจะอิ่ม
พอดีครับ

เจ้าของ:  Love J. [ 28 เม.ย. 2019, 19:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

sssboun เขียน:
sssboun เขียน:
ส่วนเรื่องกลัวว่าโรคกระเพาะจะเกิดขึ้นนั้น อย่าไปคิด
กังวนเลยครับ บุญย่อมรักษา หากจะให้มั่นใจก็ควรดื่มน้ำ
สักแก้วสองแก้วจะเป็นน้ำอุ่นก็ยิ่งดีครับ แล้วก็ทำท้องเหมือน
เขย่าน้ำแบบเบาๆเพื่อให้น้ำกับน้ำย่อยผสมกัน น้ำย่อยก็จะ
อ่อนตัวลงทำให้ไม่สามารถทำอันตรายต่อกระเพาะได้ครับ
ผมเคยอดเกือบ ๓ วันเต็มทานแค่น้ำเปล่าๆยังไม่ตายและไม่
เจ็บกระเพาะเลย ยากแท้แต่ไม่เคยครับ เมื่อเคยแล้วก็ง่าย


อีกประการหนึ่งเมื่อไม่ได้ทานก็ไม่ควรไปใกล้กับคนที่ทานควร
อยู่ให้ห่าง ไม่คิดปรุงแต่งเรื่องอยากทานโน้นทานนี้ และเวลาทาน
ข้าวควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนทุกคำ จะทำให้อิ่มได้นานและร่าง
กายก็นำไปใช้เป็นพลังได้งานสูงสุด ผมจะฝึกช่วงแรกๆด้วยการนับ
คำหนึ่งๆเคี้ยวได้กี่ครั้ง เมื่อฝึกจนชินแล้วตามด้วยทานกี่คำถึงจะอิ่ม
พอดีครับ


:b8: :b8: :b8: ขอบพระคุณครับ
เรื่องฉันมื้อเดียวผมกังวลใจ .. แต่เป็นความกังวลใจที่ผมตั้งตารอที่จะเผชิญ .. แน่ใจว่าความศรัทธา
ความเคารพยำเกรง ..ในพระรัตนตรัย .. และความละอายเกรงกลัวต่อบาป .. จะคุ้มครองรักษา

เจ้าของ:  sssboun [ 28 เม.ย. 2019, 19:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กินเพื่ออยู่ & อยู่เพื่อกิน

sssboun เขียน:
อ้างคำพูด:
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ,
เราย่อมพิจารณาโดย แยบคาย แล้วฉันบิณฑบาต
เนวะทะวายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
นะมะทายะ, ไม่ให้เป็นเพื่อความเมามัน เกิดกำลังพลังทางกาย,
นะมัณฑะนายะ. ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ,
นะ วิภูสะนายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง,
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา,
แต่ให้เป็นไปเพียง เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้,
ยาปะนายะ, เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ,
วิหิงสุปะระติยา, เพื่อความสิ้นไปแห่งความ ลำบากทางกาย,
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ, เพื่ออนุเคราะห์แก่ การประพฤติพรหมจรรย์,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ, ด้วยการทำ
อย่างนี้, เราย่อมระงับเสียได้ ซึ่งทุกขเวทนาเก่า คือความหิว,
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,
และไม่ทำ ทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น,
ยาตะรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะผาสุวิหาโร จาติ,
อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่ง อัตตภาพนี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย,
และความเป็นอยู โดยผาสุกด้วย, จักมีแก่เรา ดังนี้.


ที่มา https://pantip.com/l/http%3A%E0%B8%AF%E0%B9%91%E0%B8%AF%E0%B8%AF%E0%B9%91%E0%B8%AFschool.obec.go.th%E0%B8%AF%E0%B9%91%E0%B8%AFnapongloei%E0%B8%AF%E0%B9%91%E0%B8%AFwat4.htm

เนวะทะวายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
ยุคนี้หลายคนกินแบบนี้กันมาก สาเหตุก็มาจากเพื่อแก้ทุกข์
ทุกข์เพราะเกิดจากความเหงาใจ กินดื่มเพื่อให้ลืมความทุกข์ แต่
ก็ลืมได้แค่ช่วงเวลาใดหนึ่ง ปัญหาและความทุกข์ก็ยังเกาะติดตัว
บุคคลนั้นไปอีกตราบใดที่ยังแก้ไม่ถูกจุด ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงนั้น
เกิดจากอะไร เกิดมาจากไหน เมื่อไหร่?

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/