ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความเป็นกลาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57389
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  รสมน [ 28 มี.ค. 2019, 11:28 ]
หัวข้อกระทู้:  ความเป็นกลาง

"เรื่องการบริจาคทาน บุญที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
ขึ้นอยู่กับจิตใจของบุคคลผู้ทำ ไม่ต้องสมมุติว่ากองกฐิน
ไม่ต้องสมมุติว่ากองผ้าป่า ก็สำเร็จเป็นการบุญ"
หลวงปู่แบน ธนากโร

"ถ้าเรารู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมา
ดูให้ดีเถอะว่า ได้ไปยึดอะไรเข้าให้แล้ว"
ท่านพุทธทาสภิกขุ
...ให้ปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่อง อย่าไปทำๆหยุดๆ แต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิ จิตสงบหรือไม่สงบ อย่าไปท้อถอย ถึงเวลาสงบ มันจะสงบเอง ความสงบมันเป็นผลงาน เราแต่งเอาเองไม่ได้...
................
ท่านพ่อลี ธัมมธโร


ถ้าเขายกย่องเราว่าปฏิบัติดี
เราต้องถามตัวของเราอีกว่า เราดีอย่างเขาพูดหรือไม่
ถ้าเขาว่าเราชั่ว เราก็ถามตัวของเราอีกว่า เราชั่วอย่างเขาว่าหรือไม่
ถ้าใจมันวางได้ มันไม่ยึด ไม่ถือ ไม่เอามาเป็นอารมณ์
จิตนั้นก็ได้รับความสบาย
นั่นแหละเรียกว่าเป็นผลแห่งการปฏิบัติ

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้
ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
โอวาทธรรม
พระคุณเจ้าหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/