ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สติเจตสิก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57218
หน้า 1 จากทั้งหมด 6

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 ก.พ. 2019, 17:14 ]
หัวข้อกระทู้:  สติเจตสิก

สติเจตสิก เป็นธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความ เผลอตัว
เผลอใจ คือเป็นธรรมชาติที่ทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์
สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ สิ่งนี้เป็นกุศล สิ่งนี้เป็นอกุศล สิ่งนี้มีคุณ
สิ่งนี้มีโทษ พิจารณาถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น จากการกระทำ
การพูด โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้ง รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำ
สิ่งนี้ไม่ควรทำ เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งๆขึ้น พร้อมทั้งยับยั้งอกุศล
ธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อ่อนกำลัง
ลงหมดสิ้นไปในที่สุด(วิริยะเจตสิก)

สติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทั้งทางโลกทางธรรม ไม่ว่าทางกาย
ทางวาจา ตลอดจนนึกคิดเรื่องราวต่างๆ สติจะยับยั้งมิให้ตกไปใน
ฝ่ายที่เป็นอกุศล สติจึงเป็นธรรมฝ่ายดีหรือธรรมฝ่ายขาว
ไม่สามารถเข้าร่วมกับธรรมฝ่ายดำ คืออกุศลธรรมทั้งหลายได้
เมื่อการงานอย่างใดอย่างหนึ่งมีสติกำกับย่อมแน่ใจได้ว่าการงาน
นั้นจะเป็นการงานที่ชอบ ประกอบด้วยธรรม คือไม่ผิดศีลผิดธรรม
จารีดประเพณีอันดีงาม ทำแล้วจะไม่มีโทษและผลเสียติดตาม
มาหนหลังอย่างแน่นอน

สำหรับการกระทำทั้งหลายที่เป็นฝ่ายอกุศล ซึ่งบางท่านอาจจะ
แย้งว่าก็ต้องใช้สติเหมือนกันจึงจะเกิดความไม่ผิดพลาด เช่นว่า
การจะขโมยสินค้าจากจากร้านสะดวกซื้อ ก็จะต้องมี "สติเจตสิก"
เข้าประกอบได้ ขอค้านว่า สติเจตสิกจะไม่เข้าประกอบโดยเด็ดขาด
เพราะสติป้องกันมิให้อกุศลกรรมเกิดขึ้น ดังนั้นหากมีสติเกิดขึ้น
อกุศลทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้

ที่เป็นเช่นนั้นที่อกุศลกรรมเกิดขึ้นนั้น เพราะ "วิตกเจตสิก"
ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ มี วิจารเจตสิก สัญญาเจตสิก และเจตนาเจตสิก
เป็นแรงขับเคลื่อนทำให้การจดจ่อ จดจำ เพียรเพื่อจะกระทำการสิ่งนั้น
เพื่อให้การทำอกุศลกรรมสิ่งนั้นไม่ผิดพลาด
ตามความประสงค์ของตนบรรลุเป้าหมายที่เป็นอกุศลกรรม

เจ้าของ:  โลกสวย [ 26 ก.พ. 2019, 18:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

เอ่?? s006 s006

เพราะ สติมีตั้งสี่แบบ มั๊งคะ

เอ่? s006 ใครค้านน๊อค๊ะ

คือ

มิจฉาสติ ในอกุศลชวนะ
สัมมาสติ ในกุศลชวนะ
สัมมาสติ ในกริยาชวนะ
สัมมาสติ ในผลชวนะ

s006 เอ่?

เจ้าของ:  Rosarin [ 26 ก.พ. 2019, 21:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

โลกสวย เขียน:
เอ่?? s006 s006

เพราะ สติมีตั้งสี่แบบ มั๊งคะ

เอ่? s006 ใครค้านน๊อค๊ะ

คือ

มิจฉาสติ ในอกุศลชวนะ
สัมมาสติ ในกุศลชวนะ
สัมมาสติ ในกริยาชวนะ
สัมมาสติ ในผลชวนะ

s006 เอ่?

:b32:
สติเจตสิกอยู่ในกลุ่มโสภณเจตสิกไม่เกิดกับอกุศลจิตมีแต่มิจฉาทิฏฐิ
มีแต่ขาดสติระลึกตามคำสอนตรงความจริงที่กำลังมีตรงทางไม่ได้
:b32: :b32:

เจ้าของ:  โลกสวย [ 26 ก.พ. 2019, 21:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
เอ่?? s006 s006

เพราะ สติมีตั้งสี่แบบ มั๊งคะ

เอ่? s006 ใครค้านน๊อค๊ะ

คือ

มิจฉาสติ ในอกุศลชวนะ
สัมมาสติ ในกุศลชวนะ
สัมมาสติ ในกริยาชวนะ
สัมมาสติ ในผลชวนะ

s006 เอ่?

:b32:
สติเจตสิกอยู่ในกลุ่มโสภณเจตสิกไม่เกิดกับอกุศลจิตมีแต่มิจฉาทิฏฐิ
มีแต่ขาดสติระลึกตามคำสอนตรงความจริงที่กำลังมีตรงทางไม่ได้
:b32: :b32:


เอ่ๆ

มิจฉาสติ อยู่ในกลุ่ม โสภณเจตสิก โอว แม่จ้าว

อ้อ คุณยายโรส เรยหลงเข้าใจผิดๆ ว่า สติ ตนเป็นโสภณเจตสิก แต่ประเภทมิจฉา น๊อ

เอ่? s006 cry

เจ้าของ:  โลกสวย [ 27 ก.พ. 2019, 04:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

s006 เอ่?เอ่?? แล้วหนู จะตกพระอภิธรรมตามๆไป กะเค้ามั๊ยเนี่ย


มิจฉาสติ ในอกุศลชวนะ

ไม่ได้จัด เป็นในสติในโสภณเจตสิก เน้อค๊ะ

แผนภูมิ สติเจตสิกในอกุศลเรยไม่เขียนในพระอภิธรรมไงค๊ะ เพราะว่า

พระอภิธรรมเน้น ธรรมยิ่งเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด

มิจฉาสติ นั้นมีน๊อค๊ะ เกิดร่วมกะโลภะเจตสิก ในอกุศลชวนะ ทำให้เหฺ็นผิด มิจฉัตตะ 10 ประการ
ไม่ทำให้เห็นถูก อ่ะค๊ะ

เอ่??

อนุสติ สติเล็กๆกว่านั้น ก็มี หละป่าวน้อ ?

เอ่? s006 s006

เจ้าของ:  Rosarin [ 27 ก.พ. 2019, 06:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

โลกสวย เขียน:
s006 เอ่?เอ่?? แล้วหนู จะตกพระอภิธรรมตามๆไป กะเค้ามั๊ยเนี่ย


มิจฉาสติ ในอกุศลชวนะ

ไม่ได้จัด เป็นในสติในโสภณเจตสิก เน้อค๊ะ

แผนภูมิ สติเจตสิกในอกุศลเรยไม่เขียนในพระอภิธรรมไงค๊ะ เพราะว่า

พระอภิธรรมเน้น ธรรมยิ่งเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด

มิจฉาสติ นั้นมีน๊อค๊ะ เกิดร่วมกะโลภะเจตสิก ในอกุศลชวนะ ทำให้เหฺ็นผิด มิจฉัตตะ 10 ประการ
ไม่ทำให้เห็นถูก อ่ะค๊ะ

เอ่??

อนุสติ สติเล็กๆกว่านั้น ก็มี หละป่าวน้อ ?

เอ่? s006 s006

:b12:
เวลาเกิดกุศล=จิต+โสภณเจตสิก+รูป
เวลาเกิดอกุศล=จิต+อกุศลเจตสิก+รูป
สติคือโสภณเจตสิกไม่เกิดขณะมีอกุศล
มิจฉาสติไม่มีมีแต่มิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาเกิดกับอกุศลทำให้ละชั่วไม่ได้เลย
ชั่วเพราะไม่ละไม่รู้เพื่อรู้ตรงสัจจะที่กำลังมี
:b32: :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 27 ก.พ. 2019, 06:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
s006 เอ่?เอ่?? แล้วหนู จะตกพระอภิธรรมตามๆไป กะเค้ามั๊ยเนี่ย


มิจฉาสติ ในอกุศลชวนะ

ไม่ได้จัด เป็นในสติในโสภณเจตสิก เน้อค๊ะ

แผนภูมิ สติเจตสิกในอกุศลเรยไม่เขียนในพระอภิธรรมไงค๊ะ เพราะว่า

พระอภิธรรมเน้น ธรรมยิ่งเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด

มิจฉาสติ นั้นมีน๊อค๊ะ เกิดร่วมกะโลภะเจตสิก ในอกุศลชวนะ ทำให้เหฺ็นผิด มิจฉัตตะ 10 ประการ
ไม่ทำให้เห็นถูก อ่ะค๊ะ

เอ่??

อนุสติ สติเล็กๆกว่านั้น ก็มี หละป่าวน้อ ?

เอ่? s006 s006

:b12:
เวลาเกิดกุศล=จิต+โสภณเจตสิก+รูป
เวลาเกิดอกุศล=จิต+อกุศลเจตสิก+รูป
สติคือโสภณเจตสิกไม่เกิดขณะมีอกุศล
มิจฉาสติไม่มีมีแต่มิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาเกิดกับอกุศลทำให้ละชั่วไม่ได้เลย
ชั่วเพราะไม่ละไม่รู้เพื่อรู้ตรงสัจจะที่กำลังมี
:b32: :b32:

โจรมีสมาธิงัดแงะเตรียมการมาอย่างดีไม่คิดตามคำสอน
มีตัวตนทำทุกๆสิ่งคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิขาดสติ555
จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนถึงแสนล้านขณะ
คิดนึกทำจำทุกอย่างด้วยตัวตนทำ
พ้นกิเลสไหมบอกว่าขาดสุตมยปัญญาอยู่
onion onion onion

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 27 ก.พ. 2019, 08:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
s006 เอ่?เอ่?? แล้วหนู จะตกพระอภิธรรมตามๆไป กะเค้ามั๊ยเนี่ย


มิจฉาสติ ในอกุศลชวนะ

ไม่ได้จัด เป็นในสติในโสภณเจตสิก เน้อค๊ะ

แผนภูมิ สติเจตสิกในอกุศลเรยไม่เขียนในพระอภิธรรมไงค๊ะ เพราะว่า

พระอภิธรรมเน้น ธรรมยิ่งเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด

มิจฉาสติ นั้นมีน๊อค๊ะ เกิดร่วมกะโลภะเจตสิก ในอกุศลชวนะ ทำให้เหฺ็นผิด มิจฉัตตะ 10 ประการ
ไม่ทำให้เห็นถูก อ่ะค๊ะ

เอ่??

อนุสติ สติเล็กๆกว่านั้น ก็มี หละป่าวน้อ ?

เอ่? s006 s006

:b12:
เวลาเกิดกุศล=จิต+โสภณเจตสิก+รูป
เวลาเกิดอกุศล=จิต+อกุศลเจตสิก+รูป
สติคือโสภณเจตสิกไม่เกิดขณะมีอกุศล
มิจฉาสติไม่มีมีแต่มิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาเกิดกับอกุศลทำให้ละชั่วไม่ได้เลย
ชั่วเพราะไม่ละไม่รู้เพื่อรู้ตรงสัจจะที่กำลังมี
:b32: :b32:

โจรมีสมาธิงัดแงะเตรียมการมาอย่างดีไม่คิดตามคำสอน
มีตัวตนทำทุกๆสิ่งคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิขาดสติ555
จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนถึงแสนล้านขณะ
คิดนึกทำจำทุกอย่างด้วยตัวตนทำ
พ้นกิเลสไหมบอกว่าขาดสุตมยปัญญาอยู่
onion onion onion


มาอีกแระแสนล้าน พูดยังกะหนี้สาธารณะ :b32:

เจ้าของ:  โลกสวย [ 27 ก.พ. 2019, 15:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
s006 เอ่?เอ่?? แล้วหนู จะตกพระอภิธรรมตามๆไป กะเค้ามั๊ยเนี่ย


มิจฉาสติ ในอกุศลชวนะ

ไม่ได้จัด เป็นในสติในโสภณเจตสิก เน้อค๊ะ

แผนภูมิ สติเจตสิกในอกุศลเรยไม่เขียนในพระอภิธรรมไงค๊ะ เพราะว่า

พระอภิธรรมเน้น ธรรมยิ่งเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด

มิจฉาสติ นั้นมีน๊อค๊ะ เกิดร่วมกะโลภะเจตสิก ในอกุศลชวนะ ทำให้เหฺ็นผิด มิจฉัตตะ 10 ประการ
ไม่ทำให้เห็นถูก อ่ะค๊ะ

เอ่??

อนุสติ สติเล็กๆกว่านั้น ก็มี หละป่าวน้อ ?

เอ่? s006 s006

:b12:
เวลาเกิดกุศล=จิต+โสภณเจตสิก+รูป
เวลาเกิดอกุศล=จิต+อกุศลเจตสิก+รูป
สติคือโสภณเจตสิกไม่เกิดขณะมีอกุศล
มิจฉาสติไม่มีมีแต่มิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาเกิดกับอกุศลทำให้ละชั่วไม่ได้เลย
ชั่วเพราะไม่ละไม่รู้เพื่อรู้ตรงสัจจะที่กำลังมี
:b32: :b32:


ไหนบอกว่า ไม่มายุ่งกะหนู

เม ก็บอกแล้วว่า คุณยายโรส อย่ามายุ่งกะหนู น๊ะค๊ะๆ

เพราะคุณยายโรส จะหน้าแตกซ้ำซาก
สำนักคุณแม่คุณยายสอบตกมาแล้ว
พี่เดิม ก็สอบตกมาแล้ว

เพราะพูดแต่สติๆๆๆๆ โสภณสติ
แต่พื้นฐานพระอภิธรรมไม่ดี ไม่เรียนพระไตรปิฎก

เรยไม่รํว่า
สติ นั้นมี 4 แบบ และพระพุทธองค์ทรงแสดงครบ ทั้งในพระวจนะ
และในพระสูตร

เรยไม่รู้เรื่อง มิจฉัตตะ 10

คุณยายโรส นี่เป้นตัวอย่าง คนที่เรียนไม่เอาไหน ตื้นเขินและเบาปัญญา
ไม่รู้เรื่อง ทั้งสัมมาสติ และ มิจฉาสติ เอาเสียเรย

s006 เอ่?

เดี๋ยวมายุ่งกะหนูอีก เมจะจัดให้

เดี๋ยวให้ลุงกรัชกาย ไปจัด เรื่องเบญขันธ์
ประกบ ทำลายอวิชชา คุณยายโรส ที่พล่ามทั้งวี่ทั้งวันให้ราบเป็นหน้ากลองเรย ดีม๊ยน๊อ

s006 เอ่ ???

เจ้าของ:  โลกสวย [ 27 ก.พ. 2019, 15:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
s006 เอ่?เอ่?? แล้วหนู จะตกพระอภิธรรมตามๆไป กะเค้ามั๊ยเนี่ย


มิจฉาสติ ในอกุศลชวนะ

ไม่ได้จัด เป็นในสติในโสภณเจตสิก เน้อค๊ะ

แผนภูมิ สติเจตสิกในอกุศลเรยไม่เขียนในพระอภิธรรมไงค๊ะ เพราะว่า

พระอภิธรรมเน้น ธรรมยิ่งเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด

มิจฉาสติ นั้นมีน๊อค๊ะ เกิดร่วมกะโลภะเจตสิก ในอกุศลชวนะ ทำให้เหฺ็นผิด มิจฉัตตะ 10 ประการ
ไม่ทำให้เห็นถูก อ่ะค๊ะ

เอ่??

อนุสติ สติเล็กๆกว่านั้น ก็มี หละป่าวน้อ ?

เอ่? s006 s006

:b12:
เวลาเกิดกุศล=จิต+โสภณเจตสิก+รูป
เวลาเกิดอกุศล=จิต+อกุศลเจตสิก+รูป
สติคือโสภณเจตสิกไม่เกิดขณะมีอกุศล
มิจฉาสติไม่มีมีแต่มิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาเกิดกับอกุศลทำให้ละชั่วไม่ได้เลย
ชั่วเพราะไม่ละไม่รู้เพื่อรู้ตรงสัจจะที่กำลังมี
:b32: :b32:

โจรมีสมาธิงัดแงะเตรียมการมาอย่างดีไม่คิดตามคำสอน
มีตัวตนทำทุกๆสิ่งคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิขาดสติ555
จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนถึงแสนล้านขณะ
คิดนึกทำจำทุกอย่างด้วยตัวตนทำ
พ้นกิเลสไหมบอกว่าขาดสุตมยปัญญาอยู่
onion onion onion


มาอีกแระแสนล้าน พูดยังกะหนี้สาธารณะ :b32:


คริคริ
ไม่ใช่หนี้สาธารณะค่ะคุณลุงกรัชกาย

พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่า

" การสืบดับเช่นนั้น เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง่ เท่านั้น "

เจ้าของ:  โลกสวย [ 27 ก.พ. 2019, 17:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

เอ่?

s006 s006 s006
หนายครายบอกน้อ

ว่า
" มิจฉาสติ " ไม่มี
จะอมอะไรมาพูดก็ไม่เชื่อหรอก

พระสูตร ก็มีชัดเจน

มิจฉัตตสูตร

[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิจฉัตตะ ๑๐ ประการนี้

๑๐ ประการเป็นไฉน คือ มิจฉาทิฐิ ๑ มิจฉาสังกัปปะ ๑ มิจฉาวาจา ๑ มิจฉากัมมันตะ ๑มิจฉาอาชีวะ ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑ มิจฉาญาณะ ๑ มิจฉาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิจฉัตตะ ๑๐ ประการนี้แล ฯ


จบสูตรที่ ๑๐


เอ่? s006 s006

เจ้าของ:  Rosarin [ 27 ก.พ. 2019, 22:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

ลุงหมาน เขียน:
สติเจตสิก เป็นธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความ เผลอตัว
เผลอใจ คือเป็นธรรมชาติที่ทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์
สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ สิ่งนี้เป็นกุศล สิ่งนี้เป็นอกุศล สิ่งนี้มีคุณ
สิ่งนี้มีโทษ พิจารณาถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น จากการกระทำ
การพูด โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้ง รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำ
สิ่งนี้ไม่ควรทำ เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งๆขึ้น พร้อมทั้งยับยั้งอกุศล
ธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อ่อนกำลัง
ลงหมดสิ้นไปในที่สุด(วิริยะเจตสิก)

สติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทั้งทางโลกทางธรรม ไม่ว่าทางกาย
ทางวาจา ตลอดจนนึกคิดเรื่องราวต่างๆ สติจะยับยั้งมิให้ตกไปใน
ฝ่ายที่เป็นอกุศล สติจึงเป็นธรรมฝ่ายดีหรือธรรมฝ่ายขาว
ไม่สามารถเข้าร่วมกับธรรมฝ่ายดำ คืออกุศลธรรมทั้งหลายได้
เมื่อการงานอย่างใดอย่างหนึ่งมีสติกำกับย่อมแน่ใจได้ว่าการงาน
นั้นจะเป็นการงานที่ชอบ ประกอบด้วยธรรม คือไม่ผิดศีลผิดธรรม
จารีดประเพณีอันดีงาม ทำแล้วจะไม่มีโทษและผลเสียติดตาม
มาหนหลังอย่างแน่นอน

สำหรับการกระทำทั้งหลายที่เป็นฝ่ายอกุศล ซึ่งบางท่านอาจจะ
แย้งว่าก็ต้องใช้สติเหมือนกันจึงจะเกิดความไม่ผิดพลาด เช่นว่า
การจะขโมยสินค้าจากจากร้านสะดวกซื้อ ก็จะต้องมี "สติเจตสิก"
เข้าประกอบได้ ขอค้านว่า สติเจตสิกจะไม่เข้าประกอบโดยเด็ดขาด
เพราะสติป้องกันมิให้อกุศลกรรมเกิดขึ้น ดังนั้นหากมีสติเกิดขึ้น
อกุศลทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้

ที่เป็นเช่นนั้นที่อกุศลกรรมเกิดขึ้นนั้น เพราะ "วิตกเจตสิก"
ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ มี วิจารเจตสิก สัญญาเจตสิก และเจตนาเจตสิก
เป็นแรงขับเคลื่อนทำให้การจดจ่อ จดจำ เพียรเพื่อจะกระทำการสิ่งนั้น
เพื่อให้การทำอกุศลกรรมสิ่งนั้นไม่ผิดพลาด
ตามความประสงค์ของตนบรรลุเป้าหมายที่เป็นอกุศลกรรม

Kiss
ลุงหมานว่ามิจฉาใช้กับคำว่าสติได้ไหมคะ
มีแต่สมาธิที่ใช้ได้2แบบคือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิ
สติไม่ได้แบ่งไปทำสติที่เป็นมิจฉามรรคเพราะสติเป็นการระลึกตามได้ตรงขณะ
:b12:
:b11: :b11:

เจ้าของ:  โลกสวย [ 27 ก.พ. 2019, 23:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

เอ่? s006

พระพุทธองค์ ทรงตรัส "มิจฉาสติ " ในมรรค 8 ด้วย
เทฺวธาวิตักกสูตร ที่ ๙

คำว่า ทางที่ไม่สะดวก
นี้เป็นชื่อของทางผิด อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ มิจฉาทิฏฐิ ๑ มิจฉาสังกัปปะ ๑
มิจฉาวาจา ๑ มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาชีวะ ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑

s006 s006 s006

เอ่?

มารผู้ใจบาป คงไม่รู้ว่า มรรคแปลว่าอะไร ได้แต่พูดมรรคๆๆๆ
ไม่รู้ว่า
ว่า "มรรค" แปลว่า" ทาง "


เอ่?ๆๆ s006 s006 s006

เจ้าของ:  โลกสวย [ 27 ก.พ. 2019, 23:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

s006 s006 เอ่??

นี่ขนาด โสดาบันปัตติมรรค นะเนี่ย
พระพุทธองค์ ยังทรงตรัสถึง ยังมี "มิจฉาสติ "เรย[๑๔๘] ปัญญาในการระงับประโยค เป็นผลญาณอย่างไร ฯ
ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ญาณชื่อสัมมาทิฐิ เพราะอรรถว่าเห็น
ย่อมออกจากมิจฉาทิฐิ ย่อมออกจากเหล่ากิเลสอันเป็นไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธ์
ทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาทิฐิย่อมเกิดขึ้น เพราะเป็นคุณชาติ
ระงับประโยคที่ออกนั้น การระงับประโยคนั้นเป็นผลของมรรค ญาณชื่อว่า
สัมมาสังกัปปะเพราะอรรถว่าดำริออก ย่อมออกจากมิจฉาสังกัปปะ ... ชื่อว่า
สัมมาวาจา เพราะอรรถว่ากำหนดเอา ย่อมออกจากมิจฉาวาจา ... ชื่อว่าสัมมา-
*กัมมันตะ เพราะอรรถว่าเป็นสมุฏฐาน ย่อมออกจากมิจฉากัมมันตะ ... ชื่อว่า
สัมมาอาชีวะ เพราะอรรถว่าขาวผ่อง ย่อมออกจากมิจฉาอาชีวะ ... ชื่อว่า
สัมมาวายามะ เพราะอรรถว่าประคองไว้ ย่อมออกจากมิจฉาวายามะ ...
ชื่อว่าสัมมาสติ เพราะอรรถว่าตั้งมั่น ย่อมออกจากมิจฉาสติ ... ชื่อว่าสัมมาสมาธิ
เพราะอรรถว่าไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมออกจากมิจฉาสมาธิ ออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตาม
มิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ทั้งหลาย และจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิ
ย่อมเกิดขึ้น เพราะเป็นคุณชาติระงับประโยคที่ออกนั้น การระงับประโยคนั้น
เป็นผลของมรรค ฯ

เอ่? s006

หนูจะทนคบไปกะ มารผู้มีบาปดีมั๊ยน้อ

s006 เอ่?

เจ้าของ:  Rosarin [ 28 ก.พ. 2019, 23:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

โลกสวย เขียน:
เอ่? s006

พระพุทธองค์ ทรงตรัส "มิจฉาสติ " ในมรรค 8 ด้วย
เทฺวธาวิตักกสูตร ที่ ๙

คำว่า ทางที่ไม่สะดวก
นี้เป็นชื่อของทางผิด อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ มิจฉาทิฏฐิ ๑ มิจฉาสังกัปปะ ๑
มิจฉาวาจา ๑ มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาชีวะ ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑

s006 s006 s006

เอ่?

มารผู้ใจบาป คงไม่รู้ว่า มรรคแปลว่าอะไร ได้แต่พูดมรรคๆๆๆ
ไม่รู้ว่า
ว่า "มรรค" แปลว่า" ทาง "


เอ่?ๆๆ s006 s006 s006

:b32:
ไม่มีสติเรียกว่าขาดสติ
เขาไม่เรียกมิจฉาสติ555
ขาดสติคือไม่ระลึกตามคำสอน
เพราะขาดการฟังคำสอน
ทำให้คิดตามที่ตาเห็น
ตาเห็นน่ะดับแสนล้านขณะ=เห็นผิดๆๆๆๆๆๆ...อินฟินิตี้
:b32:
เรียนอภิธรรมมาเนี่ย
ลองไปดูแผนผังเจตสิกดูนะ
ว่าทำไมสมาธิแบ่งเป็นสัมมากับมิจฉา
ส่วนสติเจตสิกเป็นโสภณเจตสิกเกิดกับสัมมาเท่านั้นไม่เกิดกับมิจฉาอยู่แล้ว
:b16: :b16:

หน้า 1 จากทั้งหมด 6 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/