ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57097
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  sssboun [ 04 ก.พ. 2019, 06:47 ]
หัวข้อกระทู้:  ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?

:b8:

ความเจริญ หรือความเจริญเติบโต อ่านแล้วฟัง
แล้วก็คือนั้นก็หมายถึง การขยายตัว สิ่งที่มีมากขึ้น
ใหญ่ขึ้น เพิ่มจำนวนขึ้น กว้างขึ้น โดยทำนองนี้เรียก
ว่าความเจริญ

ความเจริญนั้นมี ๒ อย่าง คือ เจริญ กุศล และ อกุศล
หรืออีกนัย คือ เจริญทางด้านวัตถุ และ จิตใจ
หรืออีกนัย เรียกว่า ความเจริญภายนอก และความเจริญภายใน

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 04 ก.พ. 2019, 09:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?

:b8:

เจริญภายนอกนั้นก็คือสิ่งภายนอกตัวเรา
คือวัตถุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเจริญ
ส่วนเจริญภายในนั้นก็คือความรู้ความสามารถ
ในตัวเราเจริญ หรือจิตใจเจริญในทาน ศีล ภาวนา
นั้นเอง

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 04 ก.พ. 2019, 09:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?

:b8:

ความเจริญภายนอกย่อมยังความสุขให้เจริญได้ทั้ง
สองอย่างคือ สุขภายใน กับสุขภายนอก แต่จะมีสุขภาย
ในน้อยมาก ส่วนสุขภายนอกนั้นจะได้รับมากกว่า แต่ก็ไม่
ยังยืนยาวนานเหมือนสุขจากภายใน ในทางตรงกันข้าม
ความเจริญภายในนั้นจะได้รับสุขภายมาก ภายนอกก็มาก

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 04 ก.พ. 2019, 12:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?

:b8:

อย่างเช่นความเจริญเติบโตของเด็กนั้นก็คือ
มีร่างกายที่ใหญ่ขึ้น กว้าง ยาว หนาขึ้น หรือทาง
พุทธศาสนาเรียกว่าแก่ขึ้น หรือบางคนก็เรียกว่าแก่
ลงนั้นเอง

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 04 ก.พ. 2019, 14:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?

:b8:

ส่วนคำว่า การเจริญสตินั้นก็หมายความว่า
ฝึกฝนทำสติให้มีมากๆขึ้น ให้แข็งแรงขึ้น คำว่า
แข็งแรงนั้นก็คือ ผู้ที่มีแรงมาก กำลังมาก สามารถ
เดินไปมาได้ยกสิ่งต่างๆได้ หากยกได้มากก็แข็งแรง
มาก อย่างเช่นผู้มีบุญมาก คือมีกำลังของบุญที่เคย
ทำมามาก จะยกสิ่งของที่หนักเท่าแรง ๑๐๐๐ คนยก
ขึ้นได้ด้วยมือข้างเดียว

:b8:

เจ้าของ:  student [ 05 ก.พ. 2019, 02:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?

ความเจริญโดยใช้เหตุใกล้นำ
ความเจริญโดยใช้เหตุไกลนำ

เจ้าของ:  sssboun [ 05 ก.พ. 2019, 07:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?

:b8:

การเจริญสตินั้นคือทำให้สติอยู่กับกายกับ
ใจให้มาก ไม่ส่งออกข้างนอก เมื่อส่งออกข้าง
นอกมากจะทำให้หลงลืมบ่อย เผลอบ่อย เมื่อ
ใดเราฝึกสติให้อยู่กับกายได้มากแล้วความหลง
ลืมย่อมจะลดน้อยถอยลงจากที่เคยมีมาก ด้วย
การรู้ตัวเมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือจะตามลมหาย

ใจในระหว่างวันให้ได้มากที่สุด ที่ผมฝึกอยู่ทำมาก
ก็คือการเดิน กำหนดรู้ว่าเท้าช้าย หรือขวาลง การ
นั่งผมจะพยายามนั่งหลังให้ตรงมีสติเมื่อเผลอตอน
หลังโก่ง นอน อย่างมีสติด้วยการรู้ตัวเมื่อพริกไปมา
ให้ได้มากที่สุด ทานข้าว เคี้ยวให้ละเอียดมีสติเคี้ยว
ช้าๆ ระวัง บางทีมีสิ่งแปลกปลอมก็ไม่บาดเจ็บมาก

เมื่อชีวิตจะดีมีความสุข ควรเจริญสติอยู่เสมอ

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 05 ก.พ. 2019, 13:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?

:b8:

คนทั่วไปโดยส่วนมากคิดว่า หากเรามีนั้นก็คงจะดี
คงจะมีความสุข หากเรามีนี้มั้งก็คงจะดีคงจะมีความ
สุข หากเรามีมากคงจะได้ความสุข สิ่งที่เราคิดค้น และ
แสวงหานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งภายนอก เป็นความสุข
ที่ต้องอิงอาศัย ไม่ยั้งยืนแน่นอน สุขประเดี๋ยวประด๋าว

แป๊บเดียวก็หมด ดั่งนั้นควรคิดใคร่ครวญให้ดีก่อนจะชื้อ
หรือกระทำอะไรลงไป หาชื้อแล้วทำแล้ว บางสิ่งอาจแก้
ไขได้ก็จริงแต่มีส่วนน้อยมาก เช่นชื้อของไปแล้วโดยส่วน
มากเขาจะไม่รับคืน ยิ่งผ่านไปหลายวันแล้วก็ยิ่งลดโอกาส
ไปในตัวคนที่จะหยุดคิดได้นั้นจะต้องเป็นคนใจเย็นหน่อย
หากใจร้อนแล้วคงทำไม่ได้โดยส่วนมาก การฝึกให้เราเป็น
คนใจเย็นลงก็พอมีอยู่แต่หากขาดศรัทธาแล้วพูดไปก็ไม่มิ
ใครเชื่อและลงมือทำตามไว้เห็นว่า ควรและเวลาเหมาะอาจ
ได้นำมาเล่าสู่กันฟังครับ

:b8:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 05 ก.พ. 2019, 15:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?

sssboun เขียน:
:b8:

การเจริญสตินั้นคือทำให้สติอยู่กับกายกับ
ใจให้มาก ไม่ส่งออกข้างนอก เมื่อส่งออกข้าง
นอกมากจะทำให้หลงลืมบ่อย เผลอบ่อย เมื่อ
ใดเราฝึกสติให้อยู่กับกายได้มากแล้วความหลง
ลืมย่อมจะลดน้อยถอยลงจากที่เคยมีมาก ด้วย
การรู้ตัวเมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือจะตามลมหาย

ใจในระหว่างวันให้ได้มากที่สุด ที่ผมฝึกอยู่ทำมาก
ก็คือการเดิน กำหนดรู้ว่าเท้าช้าย หรือขวาลง การ
นั่งผมจะพยายามนั่งหลังให้ตรงมีสติเมื่อเผลอตอน
หลังโก่ง นอน อย่างมีสติด้วยการรู้ตัวเมื่อพริกไปมา
ให้ได้มากที่สุด ทานข้าว เคี้ยวให้ละเอียดมีสติเคี้ยว
ช้าๆ ระวัง บางทีมีสิ่งแปลกปลอมก็ไม่บาดเจ็บมาก

เมื่อชีวิตจะดีมีความสุข ควรเจริญสติอยู่เสมอ

:b8:


ดีครับดี สาธุ :b8: วิธีเจริญสติทำยังไงอ่ะ

เจ้าของ:  sssboun [ 05 ก.พ. 2019, 18:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเจริญ ดียังไง คืออะไร?

กรัชกาย เขียน:
sssboun เขียน:
:b8:

การเจริญสตินั้นคือทำให้สติอยู่กับกายกับ
ใจให้มาก ไม่ส่งออกข้างนอก เมื่อส่งออกข้าง
นอกมากจะทำให้หลงลืมบ่อย เผลอบ่อย เมื่อ
ใดเราฝึกสติให้อยู่กับกายได้มากแล้วความหลง
ลืมย่อมจะลดน้อยถอยลงจากที่เคยมีมาก ด้วย
การรู้ตัวเมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือจะตามลมหาย

ใจในระหว่างวันให้ได้มากที่สุด ที่ผมฝึกอยู่ทำมาก
ก็คือการเดิน กำหนดรู้ว่าเท้าช้าย หรือขวาลง การ
นั่งผมจะพยายามนั่งหลังให้ตรงมีสติเมื่อเผลอตอน
หลังโก่ง นอน อย่างมีสติด้วยการรู้ตัวเมื่อพริกไปมา
ให้ได้มากที่สุด ทานข้าว เคี้ยวให้ละเอียดมีสติเคี้ยว
ช้าๆ ระวัง บางทีมีสิ่งแปลกปลอมก็ไม่บาดเจ็บมาก


เมื่อชีวิตจะดีมีความสุข ควรเจริญสติอยู่เสมอ

:b8:


ดีครับดี สาธุ :b8: วิธีเจริญสติทำยังไงอ่ะ

:b8:

พี่คงไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับ ผมก็บอกไปบ้าง
แล้ว แต่ยังไม่ได้ยกพระสูตรมาประกอบเอาแบบที่ผม
เคยทำมาง่ายๆ

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/