ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความรวย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57006
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  รสมน [ 15 ม.ค. 2019, 07:18 ]
หัวข้อกระทู้:  ความรวย

"ความดีเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้องทำทุกวัน
เหมือนกับลมหายใจเข้าออก
ที่จำเป็นจะต้องหายใจ เช่น
กราบพระทุกวัน สวดมนต์ทุกวัน
สิ่งนี้จำเป็นเหมือนกับลมหายใจ
ถ้าเราไม่หายใจ เราก็ตาย
ถ้าเราไม่ทำความดี เราก็ตายจากวัด"

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

"คนที่จะรวยกันจริงๆ คือ คนพอ
คนไหน ถ้ายังไม่พอ
คนนั้น หาความรวยไม่ได้"

หลวงปู่ปาน โสนันโท
"เมื่อรู้เท่าทันว่าคนอื่น หรืออีกฝ่ายหนึ่ง
เขาขุ่นเคืองขึ้นมา แล้วเรามีสติระงับใจไว้เสีย
ไม่เคืองตอบ จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ทำประโยชน์
ให้แก่ทั้งสองฝ่าย คือ ช่วยไว้ทั้งเขา และทั้งตัวเรา"

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป.อ.ปยุตฺโต )

เจ้าของ:  sssboun [ 15 ม.ค. 2019, 18:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความรวย

รสมน เขียน:
"ความดีเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้องทำทุกวัน
เหมือนกับลมหายใจเข้าออก
ที่จำเป็นจะต้องหายใจ เช่น
กราบพระทุกวัน สวดมนต์ทุกวัน
สิ่งนี้จำเป็นเหมือนกับลมหายใจ
ถ้าเราไม่หายใจ เราก็ตาย
ถ้าเราไม่ทำความดี เราก็ตายจากวัด"

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

"คนที่จะรวยกันจริงๆ คือ คนพอ
คนไหน ถ้ายังไม่พอ
คนนั้น หาความรวยไม่ได้"

หลวงปู่ปาน โสนันโท
"เมื่อรู้เท่าทันว่าคนอื่น หรืออีกฝ่ายหนึ่ง
เขาขุ่นเคืองขึ้นมา แล้วเรามีสติระงับใจไว้เสีย
ไม่เคืองตอบ จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ทำประโยชน์
ให้แก่ทั้งสองฝ่าย คือ ช่วยไว้ทั้งเขา และทั้งตัวเรา"

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป.อ.ปยุตฺโต )

:b8: :b8: :b8:

เมื่อรู้ว่าตนรวยแล้วย่อมจะรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เมื่อรู้ว่าตนพอแล้วจึงจะแบ่ง จึงจะให้
แก่คนอื่นได้ เมื่อยังไม่พอจะให้ได้ยังไง เพราะความอยาก
ยังมีอยู่ในใจ

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/