ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56955
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  sssboun [ 03 ม.ค. 2019, 19:27 ]
หัวข้อกระทู้:  อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

โดยปกตินิสัย ไม่ว่าคนหรือสัตว์แล้ว มักจะชอบความ
สะดวกสบาย แม้บางท่านจะรู้แล้วแต่ก็ยังติดกับของความ
สะดวกสบายนั้น หากมองหากพิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นว่าสิ่ง
เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเพิ่มกิเลส หรือไหลไปตามกระ
แสของกิเลสนั้นเอง เพราะกิเลสนั้นจะคอยทำจิตของคน สัตว์
ให้ตกต่ำ ไหลลงสู่ที่ต่ำ และก็ทำผิดศีล ผิดธรรม ต่างๆนาๆดั่ง
ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่จะมาถึงอย่างแน่นอน

ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย
ความสะดวกสบายเป็นหนทางแห่งความเกลียดคร้าน ทุกข์ เพราะโรคภัยต่างๆมาเยือน
ใช้ของเป็นก่อประโยชน์ ใช้ไม่เป็นก็ก่อแต่โทษ


:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 04 ม.ค. 2019, 07:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

ยุคสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้ากัน คนก็เข้านอนกันเร็ว
กว่าสมัยนี้ อีกทั้งมีเวลาได้พักผ่อน แสงสว่างที่ได้มา
โดยมากแล้วก็มาจากแสงไฟ แสงตะเกียง ต้องค่อย
ใช้อย่างระมัดระวัง เพราะง่ายต่อการเกิดอักคีภัย ทำ
ให้ได้ความขยัน ความเพียร มีสติ ระมัดระวัง แต่เมื่อมี

เริ่มมีไฟฟ้า มนุษก็เริ่มทำงานกันตั้งแต่เช้าจนรุ่งสว่างไป
อีกวัน เวลาพักผ่อนน้อยลง การกินดื่มก็เพิ่มขึ้น วัตถุยี่
ยวนใจก็มีมากขึ้น ทำให้เห็นอะไรพบอะไรก็อยากได้
อยากมีกัน เมื่อความอยากมีมากขึ้นก็จำต้องทำงานมาก
ขึ้น จนหลายคนแทบไม่มีเวลาจะได้พักผ่อนหรือมีเวลาให้

กับครอบครัว บางคนทำงานหนักจนร่างกายทรุดโทรม เจ็บ
ป่วยตายไปก่อนวัยก็มี เมื่อมีไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าก็มีตาม
มาเช่น เลื่อยไฟฟ้า และสิ่งต่างๆที่ไว้ตัด ไว้โค่นต้นไม้ ทำ
ให้ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นทุกวันนี้ครับ

:b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 04 ม.ค. 2019, 08:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

Kiss rolleyes

เจ้าของ:  sssboun [ 04 ม.ค. 2019, 09:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

เมื่อมีการสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานต่างๆออกมาได้ดี
ได้มาก ผลที่ตามมานั้นก็คือคนว่างงานก็ย่อมมีแนว
โน้มมากขึ้น ทำให้คนขี้เกลียดมากขึ้นด้วย ด้วยความ
สะดวกสบายนั้นเลยก่อความเกลียดคร้านขึ้นทีละน้อยๆ
เมื่อคนเกลียดคร้านไม่ค่อยได้ออกกำลัง เหงื่อก็ไม่ค่อย

ออก ผลที่ตามมาอีกนั้นก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนาๆก็เพิ่ม
ขึ้นอันสืบเนื่องมาจากไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวและออกกำลัง
กาย ลองอ่านตรงนี้เพิ่มเติมครับ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=19&t=56941

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 04 ม.ค. 2019, 20:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

เมื่อก่อนสมัยยังไม่มีโทรศัพมือแบบสัมผัส คนเราก็
ดูทีวีไม่กี่ชั่วโมง แต่เดียวนี้ ในโทรศัพนั้นรวมเอาหลาย
ๆสิ่งหลายอย่างเข้าไว้ จนหลายคนเล่น ดู ฟัง กันได้ทั้ง
วัน บางคนติดหนักจนวางไม่ลงแม้เวลาทานข้าว เข้าห้อง
น้ำ เข้านอน ทำงาน เดิน ขับรถ จนเกิดอุบัติเหตุก็มีหลาย
ราย จนสายตาสั้น และบอดก็มี ติดกันหงอมแหงมทั้งเด็ก
ผู้ใหญ่ แม้แต่ผู้สูงอายุก็มิเว้น ยุคของโทรศัพครองเมืองมัง
นี้

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 05 ม.ค. 2019, 18:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

เมื่อสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมา ก็ย่อมจะมีการสูญเสียสิ่งหนึ่ง
ไป เมื่อสร้างรถราเครื่องจักต่างๆขึ้นมา ก็ย่อมที่จะต้อง
สูญเสียอากาศที่ดีไปทีละน้อย และสิ่งแวดล้อมที่ดีๆหลาย
อย่างไปเป็นทำดา

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 05 ม.ค. 2019, 20:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

ยุคนี้เครื่องออกมาเยอะเลย ทั้งราคาก็ถูก จนเป็นเหตุ
บางท่านเปิดกันจนไม่เกรงใจชาวบ้านกันเลย ไม่ดูเวลาว่า
เหมาะสมไหม เปิดกันดังไปทั่วจนทำให้คนอื่นเค้าเดือดร้อน

ใช้ของเป็นย่อมเกิดประโยชน์ ใช้ไม่เป็นก็ย่อมเกิดแต่โทษแต่ภัย

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 06 ม.ค. 2019, 17:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

อย่างเช่นการผลิตอาวุดสงคามมา โดยอ้างว่าเพื่อไว้ป้องกัน
ตัว และสุดท้ายก็นำไปใช้ฆ่ากัน ได้ง่ายขึ้น ทั้งฆ่าคนได้เป็นจำนวน
มากๆในคราวเดียว หากจิตใจคนเราจะไหลลงต่ำเช่นนี้ก็ย่อมจะมีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นได้ และถือเป็นสงครามล้างโลกเลยก็ว่าได้เพราะอาวุดจะ
รุนแรงมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลายล้านเท่า เพราะยุคนี้คอมพิว
เตอร์นั้นทันสมัยมากยิ่งกว่ายุคก่อนมากนั้นเอง และที่สำคัญหลายประเทศ
ก็สร้างขึ้นมาได้ ต่างคนต่างยิ่งใส่กันสุดท้ายก็ตายกันหมดไม่เหลือ

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 06 ม.ค. 2019, 18:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

sssboun เขียน:
:b8:

อย่างเช่นการผลิตอาวุดสงคามมา โดยอ้างว่าเพื่อไว้ป้องกัน
ตัว และสุดท้ายก็นำไปใช้ฆ่ากัน ได้ง่ายขึ้น ทั้งฆ่าคนได้เป็นจำนวน
มากๆในคราวเดียว หากจิตใจคนเราจะไหลลงต่ำเช่นนี้ก็ย่อมจะมีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นได้ และถือเป็นสงครามล้างโลกเลยก็ว่าได้เพราะอาวุดจะ
รุนแรงมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลายล้านเท่า เพราะยุคนี้คอมพิว
เตอร์นั้นทันสมัยมากยิ่งกว่ายุคก่อนมากนั้นเอง และที่สำคัญหลายประเทศ
ก็สร้างขึ้นมาได้ ต่างคนต่างยิ่งใส่กันสุดท้ายก็ตายกันหมดไม่เหลือ

:b8:

:b8:

อ้างคำพูด:
จำได้ว่ามี 5 อาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามทำเด็ดขาด คือ 1. ค้าอาวุธ 2. ค้ายาพิษ 3. ค้าสุรา 4. ค้ามนุษย์ 5. ค้าสัตว์มีชีวิต รบกวน ทีมงานบ้านธัมมะ ช่วยบอกด้วยครับว่า พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษของ 5 อาชีพนี้อย่างไร...ขอทราบว่าอยู่หน้าไหนของพระไตรปิฏกด้วยครับ ...อนุโมทนา ครับ


อ้างอิง https://www.dhammahome.com/webboard/topic1781.html
ผมก็เคยอ่านเจอแต่จำไม่ได้ว่าอยู่เล่มไหน หน้าอะไร?
ยุคนี้ ข้อ ๓ หลายท่านคงไม่รู้และกำลังทำกันอยู่มากมาย
๒ น่าจะทำกันมากลำดับ ๒ และข้อ ๕ เป็นอันดับ ๓ ส่วนข้อ
๑ นั้นคงน้อยที่สุด

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 07 ม.ค. 2019, 07:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

เมื่อวัตถุมีมาก ยังความอยากได้ของคนทั่วไป
ให้อยากได้อยากมีกันเพิ่มขึ้นมาก เมื่อความอยาก
มีมาก ความละอายบาป ความเกรงกลัวต่อบาป
คุณธรรม และความดีก็เริ่มเสื่อมถอยลงไป เมื่อสิ่ง
เหล่านั้นลดน้อยลง อาหารก็เป็นพิษ เริ่มมีการใส่
สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกาย
ลงไป เพื่อมุ่งหวังคือเงินตราให้ได้มากเท่าที่จะทำได้
นับวันนับเพิ่มทะวีคูณยิ่งขึ้น

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 07 ม.ค. 2019, 19:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

เมื่อวัตถุเจริญ สิ่งที่เจริญตามมาพร้อมนั้นก็คือโรค พยาธิ
ที่แปลกๆ ใหม่ๆก็ติดตามไป และบางโรคนั้นก็เป็นคนคิดทำ
ขึ้นมาเพื่อหาผลประโยชน์ พูดตรงๆนั้นก็คือสร้างมาเพื่อหา
เงินทอง เพื่อความร่ำรวยโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้อื่นจะเป็น
เช่นไรเลย นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นความความโลภ ความ
หลงชักนำให้กระทำเช่นนั้น

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 07 ม.ค. 2019, 20:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

โลกจะเป็นเช่นไรก็ตาม หากเราทำบุญมีทาน ศีล ภาวนา
พร้อมหรือมากพอแล้วก็กลัวอะไรแล้ว เพราะเมื่อตายก็ย่อม
จะได้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอน รู้แล้วไม่กลัวแน่ใจแล้วไม่กลัว
ที่กลัวเพราะยังไม่รู้ และยังไม่แน่ใจ

หากยังไม่มีก็เริ่มทำ เริ่มสร้างบารมีกันแต่วันนี้เดียวนี้ ก่อนที่
จะสายเกินแก้ ยังทำไว้มากปฏิบัติมากก็ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาส

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 08 ม.ค. 2019, 08:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

การสร้างตึกสูงหลายๆชั้นนั้นก็ดีตรงที่ประหยัดเนื้อที่
แต่ที่เลวร้ายนั้นก็คือพอเกิด ตึกถล่มทีคนตาย และบาดเจ็บ
กันทั่วหน้า เวลาเกิดอักคีภัยแต่ละครั้งก็อันตรายมาก บาง
ครั้งก็คนติดในลิฟ บางครั้งก็เจอลิฟขาด สารพัดเหตุ อยู่บ้าน
ชั้นเดียวสบายดีสำหรับตัวผมนะครับ บ้านก็ไม่ใหญ่ไม่โตพออยู่
ได้ รักษาก็ง่าย ไม่จำเป็นต้องจ้างคนทำความสะอาดเพิ่มอีก

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 09 ม.ค. 2019, 13:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

พากันใส่ใจแต่เรื่องวัตถุ มุ่งแต่พัฒนาวัตถุ ส่วน
ทางด้านจิตใจไม่ค่อยจะใส่ใจสนใจกันเลย ดั่งนั้นเรื่อง
วุ้นวายต่างๆจึงเกิดตามมาอย่างมากมาย ปัญหาสังคมก็
คือปัญหาของเราทุกคนนั้นเอง เพราะว่าทุกคนนั้นก็เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม เมื่อทุกคนดี สังคมก็ย่อมจะดี เมื่อ
ทุกคนมีความสุขสังคมก็ย่อมจะเป็นสุขไปด้วย

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 10 ม.ค. 2019, 09:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อีกมุมหนึ่งของความเจริญทางด้านวัตถุ

:b8:

ขึ้นชื่อว่าความอยากของคนเราไม่เคยจบสิ้น แม้
บุคคลจะเสาะแสวงหาทั้งชีวิตเพื่อเติมใจที่อยากนั้น
เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ เช่นการสร้างเครื่องบินนั้นก็สะดวก
สบายจะไปไหนไกลๆก็ได้ ไปได้เร็วไว ได้ดั่งใจ แต่หา
รู้ไม่ว่าสิ่งที่ได้ดั่งใจนั้นแหละ คือการตามกิเลสความอยาก

ของเรานี้ดีๆนี้เอง และเมื่อตกก็มีโอกาสตายสูง ตายทีละหลาย
สิบ อาจเป็นร้อยกว่า ๒ร้อยกว่าก็มี มิหนำช้ำยังสร้างเป็นเครื่อง
บินรบเพื่อจะฆ่ากันอีก เมื่อคนบนโลกใบนี้ทุกคนต่างก็มีศีล ๕ กัน
ทั่วหน้าแล้ว แม้ตำรวจ และทะหารก็ไม่ต้องมี สงบ ร่มเย็นกันทั่วหน้า

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/