ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เจริญสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56840
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  รสมน [ 02 ธ.ค. 2018, 07:36 ]
หัวข้อกระทู้:  เจริญสติ

“คนที่เจริญสติเป็น
แล้วเห็นความไม่พอใจเกิดได้
แล้วสามารถระงับ ความไม่พอใจที่เกิดขึ้น
หากมีผู้ใดแสดงออก ทางกาย วาจา ใจ
ให้ความไม่พอใจเกิดขึ้น

เราจะระงับใจว่า เพราะเขาไม่มีสติ
เจริญสติไม่เป็น ไม่สามารถยับยั้ง
การพูด การแสดงออก
ไม่สามารถดูแล จิตใจตัวเองได้

เราย่อมให้อภัยทาน แก่ผู้ที่ปฏิบัติ ได้น้อยกว่า
ด้วยความเมตตา ผู้มีสติปัญญามากกว่า
ย่อมหาความสงบสุข ให้แก่ใจ ด้วยอภัยทาน"

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

"ถ้าอยากเป็นคนงาม
อย่าวู่วามโกรธง่าย"
หลวงปู่จันทร์ กุสโลจงรักษาใจให้เหมือนนาฬิกา
เพราะหน้าที่ของนาฬิกาคือ
การอยู่กับปัจจุบันขณะ ด้วยสัจจะและความเที่ยงตรง
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
ถ้าบารมีไม่มี ต้นทุนมันยังไม่มี ก็ต้องเพิ่มเติมสติไปเรื่อยๆ เพิ่มบุญบารมี เพิ่มบุญบารมีเจริญสติไปทีละขั้นๆ ไปตาม เห็นสักแต่เห็น ทำได้รู้เอง ไม่อย่างนั้นเห็นสักแต่เห็น เป็นวิญญาณสติ ไม่ใช่วิญญาณสติไม่ใช่รู้เฉยๆ รู้พ้นรู้ รู้ไม่ติดรู้ รู้ไม่ติดโลก รู้ไม่ติดทั้งหมด เป็นสติ เป็นวิญญาณสติ เน้นรู้พ้นโลกเรียกว่า "วิญญาณสติ" พ้นโลกทั้งหมด "เมื่อพ้นโลกมันก็พ้นทุกข์ชิ" เป็นโลกุตระทุกข์ "พ้นโลกมันก็พ้นทุกข์ ก็สบายใจ"
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต


...พวกเรานี้มี "กามตัณหา" ทุกคน
มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ทุกคน
จึงมาเกิดในภพของ"มนุษย์"
ภพมนุษย์นี้ "เป็นที่เสพกาม"
.
...อยากดูไหม อยากฟังไหม
อยากลิ้มรส อยากดมกลิ่นไหม
มี"ความอยาก"ที่ทำให้เรากลับมาเกิดกัน
เพราะเราต้องมี..ร่างกาย
.
...ฉะนั้นเราจึงต้อง "มากำจัดตัณหากัน"

................................................
.
คัดลอกการสนทนาธรรม
ธรรมะบนเขา 1/12/2559
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/