ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พัฒนากามสุข
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56830
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 11 ธ.ค. 2018, 21:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนากามสุข

Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
ลืมเสมอไม่เคยระลึกตามคำสอนตรงตามเป็นจริง
วิบากกรรมทำให้เกิดมาเป็นแบบนั้นแล้ว
ไม่มีใครทำให้ทำมาเองแล้วก็มารับผลเอง
จะสุขจะทุกข์จะวุ่นวายเดือดร้อนสาหัสก็เป็นไปตามการปรุงแต่ง
เป็นไปตามกิเลสที่ตนส่งออกทำมาเองทั้งนั้นเลยค่ะ
ถ้าตรงตามคำสอนไม่มีใครทำมีแต่จิตเกิดดับสืบต่อแต่ละ1หลากหลายตามการสะสม
เป็นไปตามอุปาทานขันธ์ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราทำทุกอย่างที่อยากทำนั่นเองลืมฟังคำสอน


นั่งฟังอยู่นั่นแหละ ลุกขึ้นมาเดินจงกรม ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ เป็นต้นบ้าง เดินแล้วก็กลับมานั่งกำหนดอารมณ์อีก พองหนอ ยุบหนอ คิดหนอ ฟุ้งซ่านหนอ คันหนอ เป็นต้นไปอีก เป็นยังไง รู้สึกยังไง กำหนดยังงั้น ตามที่มันเป็น

มิใช่ไปนั่งฟังแม่สุจินแล้วมโนไปตามเรื่อง เออ :b32:

ยืนเดินก็ฟังได้ไม่ได้ใช้ขาฟังไม่ได้ใช้ตัวตนฟังเพราะใช้หูฟัง
:b32: :b32:ขณะเดิน ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ ไปนะ ไม่ใช่ก้มดูขาซึ่งกำลังก้าวๆไปนะ ใช้ความรู้สึก (เข้าใจไหม) เมื่อได้ยินเสียงปัง (ทางหูนะ ไม่ใช่ขานะ) ให้กำหนดด้วย เสียงหนอ คิกๆๆ แล้วก็เดินต่อไป

เจ้าของ:  Rosarin [ 11 ธ.ค. 2018, 23:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนากามสุข

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
ลืมเสมอไม่เคยระลึกตามคำสอนตรงตามเป็นจริง
วิบากกรรมทำให้เกิดมาเป็นแบบนั้นแล้ว
ไม่มีใครทำให้ทำมาเองแล้วก็มารับผลเอง
จะสุขจะทุกข์จะวุ่นวายเดือดร้อนสาหัสก็เป็นไปตามการปรุงแต่ง
เป็นไปตามกิเลสที่ตนส่งออกทำมาเองทั้งนั้นเลยค่ะ
ถ้าตรงตามคำสอนไม่มีใครทำมีแต่จิตเกิดดับสืบต่อแต่ละ1หลากหลายตามการสะสม
เป็นไปตามอุปาทานขันธ์ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราทำทุกอย่างที่อยากทำนั่นเองลืมฟังคำสอน


นั่งฟังอยู่นั่นแหละ ลุกขึ้นมาเดินจงกรม ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ เป็นต้นบ้าง เดินแล้วก็กลับมานั่งกำหนดอารมณ์อีก พองหนอ ยุบหนอ คิดหนอ ฟุ้งซ่านหนอ คันหนอ เป็นต้นไปอีก เป็นยังไง รู้สึกยังไง กำหนดยังงั้น ตามที่มันเป็น

มิใช่ไปนั่งฟังแม่สุจินแล้วมโนไปตามเรื่อง เออ :b32:

ยืนเดินก็ฟังได้ไม่ได้ใช้ขาฟังไม่ได้ใช้ตัวตนฟังเพราะใช้หูฟัง
:b32: :b32:ขณะเดิน ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ ไปนะ ไม่ใช่ก้มดูขาซึ่งกำลังก้าวๆไปนะ ใช้ความรู้สึก (เข้าใจไหม) เมื่อได้ยินเสียงปัง (ทางหูนะ ไม่ใช่ขานะ) ให้กำหนดด้วย เสียงหนอ คิกๆๆ แล้วก็เดินต่อไป

Kiss
ไปเอาพระไตรปิฎกมาเปิดอ่านไป๊
รูปปรมัตถะสัจจะมี28รูปมีอะไรบ้าง
ไปเอามาโพสต์ให้คนอื่นดูด้วยว่ามันมีไหม
ใน28รูปนั้นน่ะมันไม่มีรูปยืนเดินนั่งนอนแน่ๆนะคะ
:b32: :b32:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 12 ธ.ค. 2018, 10:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนากามสุข

Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
ลืมเสมอไม่เคยระลึกตามคำสอนตรงตามเป็นจริง
วิบากกรรมทำให้เกิดมาเป็นแบบนั้นแล้ว
ไม่มีใครทำให้ทำมาเองแล้วก็มารับผลเอง
จะสุขจะทุกข์จะวุ่นวายเดือดร้อนสาหัสก็เป็นไปตามการปรุงแต่ง
เป็นไปตามกิเลสที่ตนส่งออกทำมาเองทั้งนั้นเลยค่ะ
ถ้าตรงตามคำสอนไม่มีใครทำมีแต่จิตเกิดดับสืบต่อแต่ละ1หลากหลายตามการสะสม
เป็นไปตามอุปาทานขันธ์ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราทำทุกอย่างที่อยากทำนั่นเองลืมฟังคำสอน


นั่งฟังอยู่นั่นแหละ ลุกขึ้นมาเดินจงกรม ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ เป็นต้นบ้าง เดินแล้วก็กลับมานั่งกำหนดอารมณ์อีก พองหนอ ยุบหนอ คิดหนอ ฟุ้งซ่านหนอ คันหนอ เป็นต้นไปอีก เป็นยังไง รู้สึกยังไง กำหนดยังงั้น ตามที่มันเป็น

มิใช่ไปนั่งฟังแม่สุจินแล้วมโนไปตามเรื่อง เออ :b32:

ยืนเดินก็ฟังได้ไม่ได้ใช้ขาฟังไม่ได้ใช้ตัวตนฟังเพราะใช้หูฟัง
:b32: :b32:ขณะเดิน ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ ไปนะ ไม่ใช่ก้มดูขาซึ่งกำลังก้าวๆไปนะ ใช้ความรู้สึก (เข้าใจไหม) เมื่อได้ยินเสียงปัง (ทางหูนะ ไม่ใช่ขานะ) ให้กำหนดด้วย เสียงหนอ คิกๆๆ แล้วก็เดินต่อไป

Kiss
ไปเอาพระไตรปิฎกมาเปิดอ่านไป๊

รูปปรมัตถะสัจจะมี28รูปมีอะไรบ้าง

ไปเอามาโพสต์ให้คนอื่นดูด้วยว่ามันมีไหม

ใน28รูปนั้นน่ะมันไม่มีรูปยืนเดินนั่งนอนแน่ๆนะคะ


ดูคุณโรสคิด

เละขอรับ อย่างนี้เขาเรียกว่าอ่านหนังสือแล้วอินไปตามนั้น นั่นเขาจำแนกแจกแจงให้ดูให้เห็นว่าแจกออกไปแล้วมันมีเท่านั้นได้เท่านั้น มันก็เหมือนชีวิตนี้ จำแนกโดยขันธ์ก็มี ๕ จำแนกโดยอายตนะ ก็มี ๑๒ จำแนกโดยธาตุ ก็มี ๑๘ จำแนกโดยอินทรีย์ ก็ได้ ๒๒

นั่นมันเป็นยังงั้น เข้าใจไหมหือ

ถ้าไปคิดยังงั้น ก็ที่ยืน ที่นั่ง ที่ทำนั่นทำนี่กันหัวโด่อยู่ก็ไม่ใช่รูปสิยังงั้น คิกๆๆ

เจ้าของ:  Rosarin [ 12 ธ.ค. 2018, 15:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนากามสุข

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
ลืมเสมอไม่เคยระลึกตามคำสอนตรงตามเป็นจริง
วิบากกรรมทำให้เกิดมาเป็นแบบนั้นแล้ว
ไม่มีใครทำให้ทำมาเองแล้วก็มารับผลเอง
จะสุขจะทุกข์จะวุ่นวายเดือดร้อนสาหัสก็เป็นไปตามการปรุงแต่ง
เป็นไปตามกิเลสที่ตนส่งออกทำมาเองทั้งนั้นเลยค่ะ
ถ้าตรงตามคำสอนไม่มีใครทำมีแต่จิตเกิดดับสืบต่อแต่ละ1หลากหลายตามการสะสม
เป็นไปตามอุปาทานขันธ์ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราทำทุกอย่างที่อยากทำนั่นเองลืมฟังคำสอน


นั่งฟังอยู่นั่นแหละ ลุกขึ้นมาเดินจงกรม ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ เป็นต้นบ้าง เดินแล้วก็กลับมานั่งกำหนดอารมณ์อีก พองหนอ ยุบหนอ คิดหนอ ฟุ้งซ่านหนอ คันหนอ เป็นต้นไปอีก เป็นยังไง รู้สึกยังไง กำหนดยังงั้น ตามที่มันเป็น

มิใช่ไปนั่งฟังแม่สุจินแล้วมโนไปตามเรื่อง เออ :b32:

ยืนเดินก็ฟังได้ไม่ได้ใช้ขาฟังไม่ได้ใช้ตัวตนฟังเพราะใช้หูฟัง
:b32: :b32:ขณะเดิน ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ ไปนะ ไม่ใช่ก้มดูขาซึ่งกำลังก้าวๆไปนะ ใช้ความรู้สึก (เข้าใจไหม) เมื่อได้ยินเสียงปัง (ทางหูนะ ไม่ใช่ขานะ) ให้กำหนดด้วย เสียงหนอ คิกๆๆ แล้วก็เดินต่อไป

Kiss
ไปเอาพระไตรปิฎกมาเปิดอ่านไป๊

รูปปรมัตถะสัจจะมี28รูปมีอะไรบ้าง

ไปเอามาโพสต์ให้คนอื่นดูด้วยว่ามันมีไหม

ใน28รูปนั้นน่ะมันไม่มีรูปยืนเดินนั่งนอนแน่ๆนะคะ


ดูคุณโรสคิด

เละขอรับ อย่างนี้เขาเรียกว่าอ่านหนังสือแล้วอินไปตามนั้น นั่นเขาจำแนกแจกแจงให้ดูให้เห็นว่าแจกออกไปแล้วมันมีเท่านั้นได้เท่านั้น มันก็เหมือนชีวิตนี้ จำแนกโดยขันธ์ก็มี ๕ จำแนกโดยอายตนะ ก็มี ๑๒ จำแนกโดยธาตุ ก็มี ๑๘ จำแนกโดยอินทรีย์ ก็ได้ ๒๒

นั่นมันเป็นยังงั้น เข้าใจไหมหือ

ถ้าไปคิดยังงั้น ก็ที่ยืน ที่นั่ง ที่ทำนั่นทำนี่กันหัวโด่อยู่ก็ไม่ใช่รูปสิยังงั้น คิกๆๆ

:b12:
ความละเอียดของสัจจะที่กำลังปรากฏว่ามี
จะไม่ขัดกันเลยเข้าใจไหมว่าไม่มีตัวตน
เมื่อไม่มีตัวตนจะคิดถึงยืนเดินนั่งนอน
มันก็ยังมีตัวรู้ไปกำหนดตัวตนอยู่นั่น
555ก็บอกแล้วคำสอนมีไว้ให้ฟัง
สดับตรับฟังเพื่อเกิดปัญญา
อบรมจิตเข้าถึงสัจจะ
ที่กำลังปรากฏ
ไม่มีตัวตนเลย
ไม่มีอะไรเลย
นอกจากคิด
มันดับแล้ว
เข้าใจไหม
:b32: :b32:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 13 ธ.ค. 2018, 07:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนากามสุข

Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
ลืมเสมอไม่เคยระลึกตามคำสอนตรงตามเป็นจริง
วิบากกรรมทำให้เกิดมาเป็นแบบนั้นแล้ว
ไม่มีใครทำให้ทำมาเองแล้วก็มารับผลเอง
จะสุขจะทุกข์จะวุ่นวายเดือดร้อนสาหัสก็เป็นไปตามการปรุงแต่ง
เป็นไปตามกิเลสที่ตนส่งออกทำมาเองทั้งนั้นเลยค่ะ
ถ้าตรงตามคำสอนไม่มีใครทำมีแต่จิตเกิดดับสืบต่อแต่ละ1หลากหลายตามการสะสม
เป็นไปตามอุปาทานขันธ์ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราทำทุกอย่างที่อยากทำนั่นเองลืมฟังคำสอน


นั่งฟังอยู่นั่นแหละ ลุกขึ้นมาเดินจงกรม ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ เป็นต้นบ้าง เดินแล้วก็กลับมานั่งกำหนดอารมณ์อีก พองหนอ ยุบหนอ คิดหนอ ฟุ้งซ่านหนอ คันหนอ เป็นต้นไปอีก เป็นยังไง รู้สึกยังไง กำหนดยังงั้น ตามที่มันเป็น

มิใช่ไปนั่งฟังแม่สุจินแล้วมโนไปตามเรื่อง เออ :b32:

ยืนเดินก็ฟังได้ไม่ได้ใช้ขาฟังไม่ได้ใช้ตัวตนฟังเพราะใช้หูฟัง
:b32: :b32:ขณะเดิน ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ ไปนะ ไม่ใช่ก้มดูขาซึ่งกำลังก้าวๆไปนะ ใช้ความรู้สึก (เข้าใจไหม) เมื่อได้ยินเสียงปัง (ทางหูนะ ไม่ใช่ขานะ) ให้กำหนดด้วย เสียงหนอ คิกๆๆ แล้วก็เดินต่อไป

Kiss
ไปเอาพระไตรปิฎกมาเปิดอ่านไป๊

รูปปรมัตถะสัจจะมี28รูปมีอะไรบ้าง

ไปเอามาโพสต์ให้คนอื่นดูด้วยว่ามันมีไหม

ใน28รูปนั้นน่ะมันไม่มีรูปยืนเดินนั่งนอนแน่ๆนะคะ


ดูคุณโรสคิด

เละขอรับ อย่างนี้เขาเรียกว่าอ่านหนังสือแล้วอินไปตามนั้น นั่นเขาจำแนกแจกแจงให้ดูให้เห็นว่าแจกออกไปแล้วมันมีเท่านั้นได้เท่านั้น มันก็เหมือนชีวิตนี้ จำแนกโดยขันธ์ก็มี ๕ จำแนกโดยอายตนะ ก็มี ๑๒ จำแนกโดยธาตุ ก็มี ๑๘ จำแนกโดยอินทรีย์ ก็ได้ ๒๒

นั่นมันเป็นยังงั้น เข้าใจไหมหือ

ถ้าไปคิดยังงั้น ก็ที่ยืน ที่นั่ง ที่ทำนั่นทำนี่กันหัวโด่อยู่ก็ไม่ใช่รูปสิยังงั้น คิกๆๆ

:b12:

ความละเอียดของสัจจะที่กำลังปรากฏว่ามี
จะไม่ขัดกันเลยเข้าใจไหมว่าไม่มีตัวตน
เมื่อไม่มีตัวตนจะคิดถึงยืนเดินนั่งนอน
มันก็ยังมีตัวรู้ไปกำหนดตัวตนอยู่นั่น
555ก็บอกแล้วคำสอนมีไว้ให้ฟัง
สดับตรับฟังเพื่อเกิดปัญญา
อบรมจิตเข้าถึงสัจจะ
ที่กำลังปรากฏ
ไม่มีตัวตนเลย
ไม่มีอะไรเลย
นอกจากคิด
มันดับแล้ว
เข้าใจไหม


ถามว่าที่ยืน ที่เดิน ที่นั่ง ที่กิน ที่ขี้ (ที่เซ็นเซอร์ คิกๆๆ) ที่นอน ที่ทำนั่น ทำนี่ ที่เมาเหล้า เมายา ฆ่ากันตาย แย่งชิงอำนาจกันครอง ถึงขั้นฆ่ากันตาย (ปาณาติบาต) อยู่นั่น เรียกว่ารูปไหม หรือไม่ใช่รูป หือ ตอบกงๆ :b32: ใช่ ไม่ใช่

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/