ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “พระไตรปิฎก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54932
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 10 ธ.ค. 2017, 20:03 ]
หัวข้อกระทู้:  ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “พระไตรปิฎก”

รูปภาพ

ความสำคัญของพระไตรปิฎกต่อการธำรงรักษาพระศาสนานั้น เราจะเข้าใจได้ชัดยิ่งขึ้นเมื่อมองเห็นความสัมพันธ์ของพระไตรปิฎก กับ ส่วนอื่นๆ ของพระพุทธศาสนา

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 10 ธ.ค. 2017, 20:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ข้อควรรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก : ข้อควรรู้เบื้องต้น

คัมภีร์ที่บรรจุพุทธพจน์ คือพระธรรมวินัย มีชื่อที่ชาวตะวันตกรู้จักกันโดยทั่วไปว่า Pali Canon หรือ Buddhist Canon ทั้งนี้ก็เพราะว่า เป็นที่ประมวลหลักการพื้นฐานของศาสนา (=Canon) ซึ่งในที่นี้ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (=Buddhist) และข้อความในคัมภีร์นี้บันทึกด้วยภาษาบาลี (=Pali) แต่คำบาลีที่เรียกว่า พระไตรปิฎก ก็คือ ติปิฎก จากคำว่า ติ “สาม” + ปิฎก “ตำรา, คัมภีร์ หรือ กระจาด (อันเป็นภาชนะบรรจุของ) ซึ่งตามตัวอักษรใช้หมายถึงคำสอนหมวดใหญ่ ๓ หมวด คือ

พระวินัยปิฎก ได้แก่ ประมวลระเบียบข้อบังคับของบรรพชิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับภิกษุและภิกษุณี

พระสุตตันตปิฎก ได้แก่ ประมวลพระสูตรหรือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยักเยื้องไปต่างๆ ให้เหมาะกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ มีเรื่องราวประกอบ

พระอภิธรรมปิฎก ได้แก่ ประมวลคำสอนที่เป็นเนื้อหาหรือหลักวิชาล้วนๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ ไม่มีเรื่องราวประกอบ

อันที่จริง พระไตรปิฎกมิใช่คัมภีร์เพียงเล่มเดียว แต่เป็นคัมภีร์ชุดใหญ่ ที่มีเนื้อหาถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ฉบับพิมพ์ด้วยอักษรไทยนิยมจัดแยกเป็น ๔๕ เล่ม เพื่อหมายถึงระยะเวลา ๔๕ พรรษาแห่งพุทธกิจ นับรวมได้ถึง ๒๒,๓๗๙ หน้า (ฉบับสยามรัฐ) หรือเป็นตัวอักษรประมาณ ๒๔,๓๐๐,๐๐๐ ตัว แต่ละปิฎกมีการจัดแบ่งหมวดหมู่บทตอน ซอยออกไปมากมายซับซ้อน

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 11 ธ.ค. 2017, 12:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ข้อควรรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพระไตรปิฎก

ต้องการศึกษาเรื่องใดๆ กดลิงค์เรื่องนั้นๆ

พระไตรปิฎกกับพระรัตนตรัย

viewtopic.php?f=1&t=54951

พระไตรปิฎก กับ พุทธบริษัท ๔

viewtopic.php?f=1&t=54952

พระไตรปิฎก กับ พระสัทธรรม ๓

viewtopic.php?f=1&t=54955

พระไตรปิฎก กับ ไตรสิกขา

viewtopic.php?f=1&t=54962

สังคายนา คือ อะไร

viewtopic.php?f=1&t=54963

ปฐมสังคายนา + กำเนิดเถรวาท

viewtopic.php?f=1&t=54964

พระไตรปิฎกเกิดขึ้นได้อย่างไร

viewtopic.php?f=1&t=54987

พระไตรปิฎก มีการรักษาสืบทอดมาถึงเราได้อย่างไร

viewtopic.php?f=1&t=54988

พระไตรปิฎก ที่มีการท่องจำมีความแม่นยำเพียงไร + พระไตรปิฎกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเล่า

viewtopic.php?f=1&t=55003

ฉัฏฐสังคีติและภายหลังจากนั้น
viewtopic.php?f=1&t=55004

พระไตรปิฎกเข้ากันได้กับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน (ปัญหาวงซ้อน ๓ ชั้นของมนุษย์) + การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ในพระไตรปิฎก + สาระสำคัญของพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

viewtopic.php?f=1&t=55005

อรรถกถาและคัมภีร์รุ่นต่อมา + บทสรุป

viewtopic.php?f=1&t=55010&p=412760#p412760

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/