ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ใจที่ไม่มีความอยาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53596
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  รสมน [ 22 ม.ค. 2017, 05:34 ]
หัวข้อกระทู้:  ใจที่ไม่มีความอยาก

...ใจที่ไม่มี "ความอยาก"
หลงเหลืออยู่ภายในใจนี้
เราเรียกว่า "พระนิพพาน"
.
...พระนิพพานนี้ไม่ใช่สถานที่
เหมือนกับกรุงเทพฯหรือเชียงใหม่
แต่เป็น "สถานะภาพของใจ"
.
...ใจของพวกเราตอนนี้..ยังเป็นใจที่
"มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่"
เพราะยังมีความอยาก
มีความโลภ ความโกรธ ความหลง
.
...เรียกใจของพวกเราว่า
เป็น "ใจวัฏจักร"..ใจแห่ง
"การเวียนว่ายตายเกิด"
................................................
.
คัดลอกการแสดงธรรม
ธรรมะบนเขา 21/1/2560
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี"ภาวนั้นเป็นจุดเด่นของพระกัมมัฏฐานที่สุด ท่านเห็นว่าบุญชนิดนี้เป็นบุญชั้นสูงสามารถตัดกิเลสตัณหาให้ขาดสะบั้นได้ ทานและศีล ทำลายกิเลสได้ไม่หมด บางทีทำไม่ถูกต้องยังทำให้กิเลสเพิ่มพูนหนาขึ้นอีกต่างหาก พระป่าส่วนใหญ่จึงสอนให้ชาวพุทธภาวนาเป็นพื้น"
หลวงปู่ขาว อนาลโย

"หยดน้ำบนใบบัว"

ถาม : กระผมโดนด่าเพราะว่ากระผมมีสติ ผมสมควรถูกด่าไหมครับ

พระอาจารย์ : อ๋อ การถูกด่าหรือถูกชมนี้เป็นสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของเรา เราไปห้ามเขาชม ห้ามเขาด่าไม่ได้ ต่อให้เราทำดีขนาดไหนเขาก็ด่าเราได้ ถ้าเขาอยากจะด่าเรา เขาไม่ได้ด่า เพราะเราดีหรือชั่วหรอก เขาด่าเราเพราะเขาอยากจะด่าเรา

ฉะนั้น อย่าไปเอาเรื่องความดีความชั่วของเรามาเป็นเหตุทำให้เขาด่าหรือไม่ด่า คนที่อยากจะด่าเรามันด่าเราได้ทุกเรื่องแหละ ดีหรือชั่วมันอยากจะด่า มันก็ด่าได้ คนที่อยากจะชมเรา เราชั่วขนาดไหนมันก็ชมได้ ถ้าเราให้เงินมันซะอย่าง มันก็ชมเราได้

ฉะนั้น อย่าไปกังวลกับเรื่องการด่าหรือการชมให้ถือว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศ เราไปห้ามมันไม่ได้ ฝนมันอยากจะตก มันก็ตก เราดีหรือชั่วมันก็ตกใช่ไหม ฝนมันอยากจะหยุดเราจะดีหรือชั่วมันก็หยุด ไม่เห็นจะเกี่ยวกัน ฉะนั้นเราจะดีหรือชั่วเขาก็ยังด่าเราได้อยู่ดี ชมเราได้อยู่ดี ถ้าเราอยู่ในโลกนี้เราต้องรู้ทันว่า มันเป็นเหมือนธรรมชาติ มันมีสรรเสริญมีนินทา เป็นของคู่กัน ฉะนั้นเราอย่าไปเอาแต่คำสรรเสริญอย่างเดียว เราจะผิดหวังเราจะเสียใจ เราต้องเอาทั้งสองอย่าง

วิธีเอาก็คืออย่าไปสนใจ แล้วก็อย่าไปยินดียินร้ายกับมัน ทำเป็นเหมือนกับน้ำบนใบบัว หยดน้ำบนใบบัว อย่าไปซึมเข้าหากัน เขาด่าเราแล้วเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปแล้ว อย่าให้มันซึมเข้าไปในใจ อย่าดูดเข้ามาด้วยความยินดียินร้าย ถ้ายินดียินร้ายมันจะดูดเข้ามาทันที
วิธีจะไม่ยินดียินร้ายก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขา ฝึกทำสมาธิบ่อยๆ ถ้าใจมีสมาธิแล้วใจจะมีอุเบกขา จะไม่ยินดียินร้าย กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่มาสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย.

สนทนาธรรมะบนเขา
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
เมื่อนกจับต้นไม้ต้นใด มันก็ถือว่าสักแต่จับอยู่เท่านั้น
เมื่อบินไปแล้วก็หมดเรื่องไม่มีความอาลัยกับต้นไม้นั้น
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร..

สมบัติค้างโลก ทำไม ทำได้ทั้งวันทั้งคืน
สมบัติที่ติดตัวไป แค่สองชั่วโมง ทำไม ทำไม่ได้..
หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม..คนเราก็เหมือนการเดินทาง ผู้เดินทางก็อาจมีการผิดบ้าง คนที่ปฏิบัติก็ย่อมมีผิดบ้าง แต่ก็อยู่ที่ความใคร่ครวญพิจารณา อยู่ที่เราจะต้องศึกษา การปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน

มีผู้รู้ที่เราควรศึกษา เราก็ศึกษา แต่อย่าไปศึกษากับคนโง่ หากศึกษากับคนโง่ คนรู้ไม่จริง ก็จะชักนำเราไปในทางที่ผิดได้ เมื่อศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติ เพราะถ้าศึกษาแล้ว ไม่ปฏิบัติ จะไปสอนคนอื่นต่อได้อย่างไร..
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม..พระพุทธศาสนา จึงเป็นของลึกซึ้งละเอียดสุขุม
ถ้าใครไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงแล้ว ย่อมไม่รู้รสเสียเลย
ฉะนั้นพระพุทธศาสนา ท่านก็ชี้ไว้ว่า ปริยัติเรียนรู้คัมภีร์
ปฏิบัติดีรู้ทันกิเลส ปฏิเวชรู้แล้วละวาง..

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร..
"..การจะปล่อยวางได้
การจะละคลายความยึดถือ
การจะหายจากความยึดมั่นสำคัญหมาย

ต้องทำจิตให้สงบ เสียก่อน

เพราะ อาศัยความสงบของจิตนั้นเอง
วิปัสสนาญาณ จึงจะเกิดได้.."

โอวาทธรรมคำสอน...
องค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

เจ้าของ:  JANDHRA [ 22 ม.ค. 2017, 06:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใจที่ไม่มีความอยาก

... สาธุ สาธุ สาธุ ...

เจ้าของ:  ธรรมมา [ 22 ม.ค. 2017, 07:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใจที่ไม่มีความอยาก

เอาชื่ออีกชื่อนึงมาอวยตัวเอง

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 22 ม.ค. 2017, 08:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใจที่ไม่มีความอยาก

รสมน เขียน:
...ใจที่ไม่มี "ความอยาก"
หลงเหลืออยู่ภายในใจนี้
เราเรียกว่า "พระนิพพาน"
.
...พระนิพพานนี้ไม่ใช่สถานที่
เหมือนกับกรุงเทพฯหรือเชียงใหม่
แต่เป็น "สถานะภาพของใจ"
.
...ใจของพวกเราตอนนี้..ยังเป็นใจที่
"มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่"
เพราะยังมีความอยาก
มีความโลภ ความโกรธ ความหลง
.
...เรียกใจของพวกเราว่า
เป็น "ใจวัฏจักร"..ใจแห่ง
"การเวียนว่ายตายเกิด"
................................................
.
คัดลอกการแสดงธรรม
ธรรมะบนเขา 21/1/2560
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/