ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทำไม"พระอานนท์"ถึงเลิศกว่าสาวกพระพุทธเจ้ายุคอื่น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=51357
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  deecup [ 01 พ.ย. 2015, 18:50 ]
หัวข้อกระทู้:  ทำไม"พระอานนท์"ถึงเลิศกว่าสาวกพระพุทธเจ้ายุคอื่น

ได้อ่านประวัติพระพุทธเจ้าโคดม ก่อนที่จะปรินิพพาน ท่านบอกว่า
พระอานนท์ ถือว่าเป็นพระอุปัฏฐาก ที่เลิศกว่าพระอุปัฏฐาก ของพระพุทธยุคก่อนๆ

ข้อความนี้จริงไหมครับ ถ้าจริงทำไมถึงเหนือกว่าละครับ นึกว่าจะเท่าๆกัน
onion

เจ้าของ:  walaiporn [ 01 พ.ย. 2015, 20:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไม"พระอานนท์"ถึงเลิศกว่าสาวกพระพุทธเจ้ายุคอื่น

ขึ้นอยู่กับการตีความของผู้อ่าน และภาษาการเขียนที่ใช้สื่อมา

ลองอ่านดู หามาให้หลายข้อมูล
จะได้ไม่ประมาท หลงประมาณในพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าก่อนๆ

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 312

ตรัสสรรเสริญพระอานนท์

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใด ได้มีแล้วในอดีต

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 313

ภิกษุผู้อุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างยิ่ง
เหมือนอานนท์ผู้เป็นอุปัฏฐากแห่งเรา


แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใด จักมีในอนาคตกาล

ภิกษุผู้อุปัฏฐากของผู้พระมีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างยิ่ง
เหมือนอานนท์ผู้เป็นอุปัฏฐากแห่งเรา


http://www.tripitaka91.com/tripitaka91. ... %A5#middle


“ภิกษุทั้งหลาย อานนท์เป็นบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้และอุปัฏฐากเราอย่างยอดเยี่ยม
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคต
ซึ่งมีภิกษุเป็นผู้อุปัฏฐากนั้น ก็ไม่ดีเกินไปกว่าอานนท์"

http://www.watsacramento.org/w-article-074F-t.htm


ท่านพระพุทธโฆษาจารย์

ได้กล่าวยกย่องท่านพระอานนท์ไว้ว่า ท่านขยันในการอุปัฏฐากมาก
ในบรรดาพระภิกษุผู้เคยอุปัฏฐากพระพุทธเจ้ามาแล้ว ไม่มีใครทำได้เหมือนท่าน
เพราะพระภิกษุเหล่านั้นไม่รู้พระทัยของพระพุทธองค์ดี จึงอุปัฏฐากได้นาน

ด้วยเหตุนี้ในคราวที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ตรัสกับท่านว่า "อานนท์ เธอได้อุปัฏฐากตถาคตด้วยกายธรรม วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบด้วยเมตตา ซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นความสุข ไม่มีสอง หาประมาณมิได้มาช้านานแล้ว เธอได้ทำบุญไว้มากแล้วอานนท์ เธอจงประกอบความเพียรเถิด จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลัน"

แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใด
ที่มีมาแล้วในอดีตกาล

ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นอย่างยิ่ง
ก็เหมือนกับอานนท์ของเราเท่านั้น

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่จักมีอนาคตกาล
ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นอย่างยิ่ง
ก็เพียงอานนท์ของเราเท่านั้น"

http://www.dharma-gateway.com/monk/grea ... a-anon.htm

เจ้าของ:  deecup [ 01 พ.ย. 2015, 20:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไม"พระอานนท์"ถึงเลิศกว่าสาวกพระพุทธเจ้ายุคอื่น

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48:

เจ้าของ:  เช่นนั้น [ 01 พ.ย. 2015, 22:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไม"พระอานนท์"ถึงเลิศกว่าสาวกพระพุทธเจ้ายุคอื่น

Quote Tipitaka:
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใด ได้มีแล้วในอดีตกาล
ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคทั้งหลายนั้นอย่างยิ่ง ก็เพียงนี้เท่านั้น คือเหมือน
อานนท์ของเรา

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใด จักมีในอนาคตกาล ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคทั้งหลายนั้น อย่างยิ่งก็เพียงนี้เท่านั้น คือเหมือนอานนท์ของเรา


ไม่มีการระบุว่าเลิศกว่าครับ

deecup เขียน:
ได้อ่านประวัติพระพุทธเจ้าโคดม ก่อนที่จะปรินิพพาน ท่านบอกว่า
พระอานนท์ ถือว่าเป็นพระอุปัฏฐาก ที่เลิศกว่าพระอุปัฏฐาก ของพระพุทธยุคก่อนๆ

ข้อความนี้จริงไหมครับ ถ้าจริงทำไมถึงเหนือกว่าละครับ นึกว่าจะเท่าๆกัน
onion

เจ้าของ:  asoka [ 03 พ.ย. 2015, 05:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไม"พระอานนท์"ถึงเลิศกว่าสาวกพระพุทธเจ้ายุคอื่น

:b8:
น่าจะลงตัวสรุปได้แล้วนะครับคุณ deecup

ว่าพระอานนท์และพระพุทธอุปปัฏฐากของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ดีเท่าๆกับพระอานนท์เช่นกัน

การตีความหมายจากคำสอนในพระสูตรหรือพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นี้จึงมีความสำคัญที่ละเอียดอ่อนและเกิดเป็นผลปฏิบัติอันใหญ่โตแตกต่างกันไปได้อย่างมากมายนัก

ตัวอย่างดังเช่นการแตกพุทธเป็น 2 นิกายใหญ่ คือ มหายาน และ หีนยาน ที่เรารู้ๆกันอยู่ทุกวันนี้แล้วยังลุกลามมาแตกเป็นนิกายย่อยๆได้อีกมากมายในปัจจุบัน

จนกระทั่งมาแตกคอกันในหมู่ชาวพุทธเพราะตีความพระสูตรมาใช้ต่างกันดังที่เราพบเห็นในลานธรรมทั้งหลายทุกวันนี้จนมีประเด็นได้สนทนาถกเถียงกันไม่รู้จบ

s004 s004 :b3:

เจ้าของ:  deecup [ 03 พ.ย. 2015, 12:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำไม"พระอานนท์"ถึงเลิศกว่าสาวกพระพุทธเจ้ายุคอื่น

asoka เขียน:
:b8:
น่าจะลงตัวสรุปได้แล้วนะครับคุณ deecup

ว่าพระอานนท์และพระพุทธอุปปัฏฐากของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ดีเท่าๆกับพระอานนท์เช่นกัน

การตีความหมายจากคำสอนในพระสูตรหรือพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นี้จึงมีความสำคัญที่ละเอียดอ่อนและเกิดเป็นผลปฏิบัติอันใหญ่โตแตกต่างกันไปได้อย่างมากมายนัก

ตัวอย่างดังเช่นการแตกพุทธเป็น 2 นิกายใหญ่ คือ มหายาน และ หีนยาน ที่เรารู้ๆกันอยู่ทุกวันนี้แล้วยังลุกลามมาแตกเป็นนิกายย่อยๆได้อีกมากมายในปัจจุบัน

จนกระทั่งมาแตกคอกันในหมู่ชาวพุทธเพราะตีความพระสูตรมาใช้ต่างกันดังที่เราพบเห็นในลานธรรมทั้งหลายทุกวันนี้จนมีประเด็นได้สนทนาถกเถียงกันไม่รู้จบ

s004 s004 :b3:

:b13: ตามนั้นครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/