ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อวิชชา คือความไม่รู้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=49911
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  wirat [ 15 เม.ย. 2015, 20:54 ]
หัวข้อกระทู้:  อวิชชา คือความไม่รู้

อวิชชา คือความไม่รู้ ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหน มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีส่งมาเกิด เรียกว่ามาชดใช้กรรมทั้งสองกรรม ไม่มีใครที่ดีหมดและชั่วทั้งหมด ถ้าดีมากคงไปอยู่บนสวรรค์แล้ว ถ้าชั่วมากก็ไปตกอยู่ในนรกเปรตอสูรกายแล้วคงไม่ได้เกิดเป็นคน การที่เราเกิดเป็นคนได้ทั้งชั่วและดี มันพอเหมาะพอเจาะ โอกาสแบบนี้มีน้อยมาก เปรียบได้กับการเดินบนเส้นเชือกเส้นเดียว เมื่อจบจากชีวิตคนตรงนี้ไปแล้ว ท่านคิดว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกไหม พระท่านบอกให้ทวนกระแสอย่าตามกระแส โอกาสทองไม่ได้มีมาเสมอๆ ทวนกระแสเข้าทางธรรม ปรับบ่มเปลี่ยนนิสัย ฟอกจิตฟอกใจให้เป็นคนดี มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทำใจให้เป็นพระพรหม ก่อนในเบื้องต้น พระพรหมคือผู้สร้างและเป็นผู้ให้ที่มีเมตตาสูงมาก ต่อสรรพสัตว์ ใครที่มีเมตตามาก ถือว่ามีพระพรหมอยู่ในใจมาก แต่ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่าหยุดที่ความเป็นพรหมเพราะพรหมนั้นก็ต้องมาเกิดอีกเพียงแต่อายุขัยของพรหมนั้นยืนยาวมากหาประมาณมิได้ ซึ่งพรหมก็มีหลายชั้นขึ้นไปอีกการไปเสวยชาติเป็นพรหมนั้นกว่าจะได้มาเกิดอีกยาวนานนับประมาณมิได้เลย ถ้าอยากดับเข้านิพพานอย่าได้หลงไปเป็นพรหมเป็นอันขาดความสุขในภพภูมิของพรหม กับนิพพานพระท่านบอก มีความสุขใกล้เคียงกันหรือเสมอกันเพียงแต่นิพพานนั้นมิได้มาเกิดอีกแล้วแต่พรหมเมื่อถึงเวลาต้องมาเกิดอีกคนที่ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมนั้นก่อนตายหมดสิ้นกิเลศตัณหาก็จริงแต่ติดอยู่แค่กาย ส่วนอรหันต์นั้นสิ้นอาสวะ และไม่ยึดติดในกายเลย จึงหลุดพ้น พระพรหมในชั้นต่างๆ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงต้องมาเข้าเฝ้าฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้า รวมถึงพระอรหันตเจ้า เพื่อหลุดพ้นเข้านิพพานในชั้นพรหมนั่นเอง ถ้ารอให้มาเกิด นานนับประมาณมิได้เลย

เจ้าของ:  student [ 16 เม.ย. 2015, 15:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อวิชชา คือความไม่รู้

จะด่วนสรุปปฎิจจสมุปบาทว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แลจะอันตรายอยู่นะครับท่าน

เจ้าของ:  student [ 16 เม.ย. 2015, 15:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อวิชชา คือความไม่รู้

อวิชชาไม่ได้แปลว่าไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหน
ทำกรรมดีหรือไม่ดีมาก่อน

ไม่ได้แปลว่าอวิชชานะครับ

อวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4
เหตุและผล

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 16 เม.ย. 2015, 19:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อวิชชา คือความไม่รู้

:b1: :b1: :b1:

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 25 เม.ย. 2015, 07:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อวิชชา คือความไม่รู้

อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้, ความเขลาไม่รู้จริงในสิ่งต่างๆ ๔ ข้อต้น
ท่านมุ่งถึงความไม่รู้ในอริยสัจ มี ๘ อย่าง คือ
๑. ไม่รู้จักทุกข์
๒. ไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์
๓. ไม่รู้จักความดับทุกข์
๔. ไม่รู้จักทางถึงความดับทุกข์

๕. ไม่รู้จักอดีต
๖. ไม่รู้จักอนาคต
๗. ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต
๘. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
ถ้าหากว่าเราแปล อวิชชา คือ ความไม่รู้, ความโง่, ความหลง, แล้วไม่ได้ขยายความให้ชัดเจน
ก็อาจจะทำให้มีความเข้าใจผิดได้ง่ายๆ ตรงกันข้ามกับอวิชชาก็ได้แก่ วิชชา ซึ่งแปลว่า รู้ทั่วถึง รู้หมด
ประมาณนี้ อวิชชาเขาก็รู้ แต่รู้ไม่ทั่วถึงไม่รู้ใน ๘ อย่างเท่านั้น อวิชชาจึงไม่ใช่จะไม่รู้เสียเลยที่เดียว
นอกจาก ๘ อย่างนั้นอวิชชาก็รู้หมด

เจ้าของ:  เปลี่ยนชื่อใหม่ [ 25 เม.ย. 2015, 09:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อวิชชา คือความไม่รู้

แปลว่า ไม่รู้สึกตัว ได้ไหมครับ

เจ้าของ:  นายฏีกาน้อย [ 25 เม.ย. 2015, 11:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อวิชชา คือความไม่รู้

ความไม่รู้(สึกตัว) เป็นส่วนหนึ่งใน อวิชชาครับ เป็น มิจฉาสติ ๑ ใน ๘ ข้อของอวิชชา
เป็น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ หรือข้อปฏิบัติในการดับทุกข์ หรือมรรคมีองค์ ๘
ถ้าขยายคำแปล ความหมายของ ความไม่รู้ ในอวิชชา ก็ตามที่คุณลุงหมานยกมา
แต่หากหาคำจำกัดความของคำว่า ไม่รู้สึกตัว คำแปล ความหมายโดยปกติมักใช้คำว่า
"ขาดสติสัมปชัญญะ" อสมฺปชาโน หรือ มุฏฺฐสฺสตี ได้แก่ ปล่อยสติ.

อริยสัจ ๔ เพื่อละอวิชชา
http://www.84000.org/tipitaka/read/?19/1665/528

ว่าด้วยความหมายของอวิชชาและวิชชา
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.p ... 831&Z=3862

ว่าด้วยอวิชชา และวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลและกุศล
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v ... 9&A=0&Z=25

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/