วันเวลาปัจจุบัน 27 ต.ค. 2020, 05:43  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 เม.ย. 2015, 20:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 เม.ย. 2010, 16:17
โพสต์: 31

แนวปฏิบัติ: มีสิ่งสมมุติ รู้ทันสมมุติ ใช้สมมุติ วางสมมุติ ไม่มีสมมุติ
งานอดิเรก: ฝึกธรรม
สิ่งที่ชื่นชอบ: ธรรม
ชื่อเล่น: โอ ระยอง
อายุ: 45
ที่อยู่: 4/177 หมู่บ้านชณากาญจน์1 ระยอง

 ข้อมูลส่วนตัว


อวิชชา คือความไม่รู้ ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหน มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีส่งมาเกิด เรียกว่ามาชดใช้กรรมทั้งสองกรรม ไม่มีใครที่ดีหมดและชั่วทั้งหมด ถ้าดีมากคงไปอยู่บนสวรรค์แล้ว ถ้าชั่วมากก็ไปตกอยู่ในนรกเปรตอสูรกายแล้วคงไม่ได้เกิดเป็นคน การที่เราเกิดเป็นคนได้ทั้งชั่วและดี มันพอเหมาะพอเจาะ โอกาสแบบนี้มีน้อยมาก เปรียบได้กับการเดินบนเส้นเชือกเส้นเดียว เมื่อจบจากชีวิตคนตรงนี้ไปแล้ว ท่านคิดว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกไหม พระท่านบอกให้ทวนกระแสอย่าตามกระแส โอกาสทองไม่ได้มีมาเสมอๆ ทวนกระแสเข้าทางธรรม ปรับบ่มเปลี่ยนนิสัย ฟอกจิตฟอกใจให้เป็นคนดี มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทำใจให้เป็นพระพรหม ก่อนในเบื้องต้น พระพรหมคือผู้สร้างและเป็นผู้ให้ที่มีเมตตาสูงมาก ต่อสรรพสัตว์ ใครที่มีเมตตามาก ถือว่ามีพระพรหมอยู่ในใจมาก แต่ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่าหยุดที่ความเป็นพรหมเพราะพรหมนั้นก็ต้องมาเกิดอีกเพียงแต่อายุขัยของพรหมนั้นยืนยาวมากหาประมาณมิได้ ซึ่งพรหมก็มีหลายชั้นขึ้นไปอีกการไปเสวยชาติเป็นพรหมนั้นกว่าจะได้มาเกิดอีกยาวนานนับประมาณมิได้เลย ถ้าอยากดับเข้านิพพานอย่าได้หลงไปเป็นพรหมเป็นอันขาดความสุขในภพภูมิของพรหม กับนิพพานพระท่านบอก มีความสุขใกล้เคียงกันหรือเสมอกันเพียงแต่นิพพานนั้นมิได้มาเกิดอีกแล้วแต่พรหมเมื่อถึงเวลาต้องมาเกิดอีกคนที่ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมนั้นก่อนตายหมดสิ้นกิเลศตัณหาก็จริงแต่ติดอยู่แค่กาย ส่วนอรหันต์นั้นสิ้นอาสวะ และไม่ยึดติดในกายเลย จึงหลุดพ้น พระพรหมในชั้นต่างๆ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงต้องมาเข้าเฝ้าฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้า รวมถึงพระอรหันตเจ้า เพื่อหลุดพ้นเข้านิพพานในชั้นพรหมนั่นเอง ถ้ารอให้มาเกิด นานนับประมาณมิได้เลย


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 เม.ย. 2015, 15:17 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2812

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


จะด่วนสรุปปฎิจจสมุปบาทว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แลจะอันตรายอยู่นะครับท่าน

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 เม.ย. 2015, 15:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2812

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


อวิชชาไม่ได้แปลว่าไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหน
ทำกรรมดีหรือไม่ดีมาก่อน

ไม่ได้แปลว่าอวิชชานะครับ

อวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4
เหตุและผล

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 เม.ย. 2015, 19:19 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12217


 ข้อมูลส่วนตัว


:b1: :b1: :b1:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 เม.ย. 2015, 07:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 5987


 ข้อมูลส่วนตัว


อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้, ความเขลาไม่รู้จริงในสิ่งต่างๆ ๔ ข้อต้น
ท่านมุ่งถึงความไม่รู้ในอริยสัจ มี ๘ อย่าง คือ
๑. ไม่รู้จักทุกข์
๒. ไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์
๓. ไม่รู้จักความดับทุกข์
๔. ไม่รู้จักทางถึงความดับทุกข์

๕. ไม่รู้จักอดีต
๖. ไม่รู้จักอนาคต
๗. ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต
๘. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
ถ้าหากว่าเราแปล อวิชชา คือ ความไม่รู้, ความโง่, ความหลง, แล้วไม่ได้ขยายความให้ชัดเจน
ก็อาจจะทำให้มีความเข้าใจผิดได้ง่ายๆ ตรงกันข้ามกับอวิชชาก็ได้แก่ วิชชา ซึ่งแปลว่า รู้ทั่วถึง รู้หมด
ประมาณนี้ อวิชชาเขาก็รู้ แต่รู้ไม่ทั่วถึงไม่รู้ใน ๘ อย่างเท่านั้น อวิชชาจึงไม่ใช่จะไม่รู้เสียเลยที่เดียว
นอกจาก ๘ อย่างนั้นอวิชชาก็รู้หมด

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 เม.ย. 2015, 09:44 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 6
สมาชิก ระดับ 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ธ.ค. 2012, 16:46
โพสต์: 412

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


แปลว่า ไม่รู้สึกตัว ได้ไหมครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 เม.ย. 2015, 11:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ส.ค. 2010, 18:54
โพสต์: 615

สิ่งที่ชื่นชอบ: พระไตรปิฏก อรรถกถา
ชื่อเล่น: พุทธฏีกา
อายุ: 0
ที่อยู่: ดอยสัพพัญญู

 ข้อมูลส่วนตัว www


ความไม่รู้(สึกตัว) เป็นส่วนหนึ่งใน อวิชชาครับ เป็น มิจฉาสติ ๑ ใน ๘ ข้อของอวิชชา
เป็น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ หรือข้อปฏิบัติในการดับทุกข์ หรือมรรคมีองค์ ๘
ถ้าขยายคำแปล ความหมายของ ความไม่รู้ ในอวิชชา ก็ตามที่คุณลุงหมานยกมา
แต่หากหาคำจำกัดความของคำว่า ไม่รู้สึกตัว คำแปล ความหมายโดยปกติมักใช้คำว่า
"ขาดสติสัมปชัญญะ" อสมฺปชาโน หรือ มุฏฺฐสฺสตี ได้แก่ ปล่อยสติ.

อริยสัจ ๔ เพื่อละอวิชชา
http://www.84000.org/tipitaka/read/?19/1665/528

ว่าด้วยความหมายของอวิชชาและวิชชา
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.p ... 831&Z=3862

ว่าด้วยอวิชชา และวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลและกุศล
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v ... 9&A=0&Z=25

.....................................................
39777.กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

42529.สีลัพพตปรามาส - สีลัพพตุปาทาน (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
44772.e-Book สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 1 (ลานธรรมเสวนา)
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 2 (ลานธรรมเสวนา)


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 8 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร