ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ถอดรองเท้าใส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=43526
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  deecup [ 04 ต.ค. 2012, 19:17 ]
หัวข้อกระทู้:  ถอดรองเท้าใส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก

เ้ราใส่บาตร ทำไมต้องถอดรองเท้ากันครับ ไม่เห็นปรากฏในพระไตรปิฎกเลยว่าใส่บาตร ต้องถอดรองเท้า

แล้วไม่ถอด จะได้บุญน้อยกว่าถอดเหรอครับ ช่วยตอบที

เจ้าของ:  พุทธคุณ [ 04 ต.ค. 2012, 19:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถอดรองเท้าไส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก

deecup เขียน:
เ้ราใส่บาตร ทำไมต้องถอดรองเท้ากันครับ ไม่เห็นปรากฏในพระไตรปิฎกเลยว่าใส่บาตร ต้องถอดรองเท้า

แล้วไม่ถอด จะได้บุญน้อยกว่าถอดเหรอครับ ช่วยตอบที


พระในสมัยก่อนท่านไม่ใส่รองเท้า ชาวบ้านก็ไม่ใส่ เพราะสมัยก่อนรองเท้าหายาก เป็นสิ่งล้ำค่า จะมีใส่เฉพาะคนรวยระดับมหาเศรษฐีเท่านั้น พระท่านจึงไม่ใส่รองเท้า เพราะถือเป็นสิ่งสิ้นเปลือง เป็นกิเลส ท่านจึงเดินเท้าเปล่า

จึงเป็นประเพณีสืบต่อกันมาว่าเวลาใส่บาตรจะต้องถอดรองเท้า ถือเป็นการให้เกียรติพระท่าน เพราะขนาดพระท่านยังไม่ใส่รองเท้าเลย คนในสมัยต่อมาจึงถือว่าการใส่รองเท้าเวลาใสบาตรเป็นการตีตัวเสมอพระ ทำตัวสูงส่งกว่าพระท่าน ถ้าคุณสังเกตดูเวลาคนไหว้พระ พระพรหม พระพุทธรูป จะเห็นว่าผู้คนก่อนไหว้ก็จะถอดรองเท้า

ประเพณีที่่ดี ทำแล้วไม่ผิดอะไรก็ทำได้ไม่เป็นไร แต่ถ้าจะใส่รองเท้าตอนใส่บาตรก็ไม่เป็นไร

เจ้าของ:  จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ [ 04 ต.ค. 2012, 19:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถอดรองเท้าใส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก

deecup เขียน:
เ้ราใส่บาตร ทำไมต้องถอดรองเท้ากันครับ ไม่เห็นปรากฏในพระไตรปิฎกเลยว่าใส่บาตร ต้องถอดรองเท้า

แล้วไม่ถอด จะได้บุญน้อยกว่าถอดเหรอครับ ช่วยตอบที


มันเป็นวัฒนธรรมจารีต อย่างหนึ่งของคนไทย และของคนในอีกหลายๆประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ เพราะผู้ศรัทธา มักถือว่าถ้าใส่รองเท้าเป็นการไม่สุภาพ และยืนสูงกว่าพระภิกษุ คือ ตัวสูงไม่เป็นไร แต่ยืนสูงกว่าไม่บังควร ขอรับ

เจ้าของ:  MANA_BHUN [ 05 ต.ค. 2012, 09:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถอดรองเท้าใส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก

s006 s006 s006
:b6: :b6: :b6: โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะได้บุญเหมือนกันครับ บุญกิริยาวัตถุข้อที่ ๔
การถอดรองเท้าก่อนใส่บาตรน่าจะเป็นการแสดงความอ่อนน้อมหรือการให้ความเคารพต่อพระสงฆ์ด้วยนะครับ


๔. บุญสำเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ (อปจายนมัย) คือการให้ความเคารพ ผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ๓ ประเภท คือ ผู้มี วัยวุฒิ ได้แก่พ่อแม่ ญาติพี่น้องและผู้สูงอายุ ผู้มี คุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ ได้แก่ ครูบาอาจารย์
พระภิกษุสงฆ์ และผู้มี ชาติวุฒิ ได้แก่พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์


..................................................................................................

เจ้าของ:  วิริยะ [ 05 ต.ค. 2012, 09:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถอดรองเท้าใส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก

deecup เขียน:
เ้ราใส่บาตร ทำไมต้องถอดรองเท้ากันครับ ไม่เห็นปรากฏในพระไตรปิฎกเลยว่าใส่บาตร ต้องถอดรองเท้า

แล้วไม่ถอด จะได้บุญน้อยกว่าถอดเหรอครับ ช่วยตอบที

หลวงตามหาบัวฯ ท่านอธิบายไว้ว่า
"ใส่รองเท้าขณะใส่บาตรเป็นการไม่เคารพพระธรรม .."

เมื่อครั้งพุทธกาล แม้แต่พระรูปอยู่บนเรือ พระมหากษัตริย์ยังต้องลงไปลอยคอ ในแม่น้ำ
ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความเคารพสูงสุด ..

http://www.84000.org/anisong/39.html


ไฟล์แนป:
CABHW5Q4.jpg
CABHW5Q4.jpg [ 10.58 KiB | เปิดดู 4375 ครั้ง ]

เจ้าของ:  Hanako [ 05 ต.ค. 2012, 11:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถอดรองเท้าใส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก

ครูบาอาจารย์ทางเหนือ-อีสาน ท่านก็สอนให้ถอดรองเท้า ย่อตัวลง (หรือคุกเข่าที่พื้น) หงายมือเอาของใส่บาตร ฝ่ายพระก็จะเอียงบาตรรับ

เป็นภาพที่งดงามค่ะ เต็มไปด้วยอาการแสดงเมตตาจากพระภิกษุและความนอบน้อมจากโยม


ของบางอย่างจะหาเอาจากตัวหนังสือก็อาจไม่มีก็ได้นะคะ แต่....พิจารณาดูเอาก็น่าจะรู้ได้ว่า อะไรดี อะไรงาม อย่างนั้นก็ควรทำค่ะ ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ ของพวกนี้เป็นอุบายฝึกหัดจิตใจนะ :b40:


เจ้าของ:  ชาวมหาวิหาร [ 07 ต.ค. 2012, 19:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถอดรองเท้าใส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก

ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพน่ะครับ
มีตัวอย่างคล้ายๆกัน แสดงอยู่ในพระไตรปิฎกดังนี้

-------------------------------------------------------------------

[๘] ก็โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงฉลองพระบาทเสด็จพระดำเนินอยู่ในที่แจ้ง
ภิกษุเถระทั้งหลายทราบว่า พระศาสดามิได้ทรงฉลองพระบาทเสด็จพระพุทธดำเนินอยู่ ดังนี้
จึงเดินไม่สวมรองเท้า....

http://84000.org/tipitaka/read/?5/5-14

เจ้าของ:  asoka [ 07 ต.ค. 2012, 20:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถอดรองเท้าใส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก

deecup เขียน:
เราใส่บาตร ทำไมต้องถอดรองเท้ากันครับ ไม่เห็นปรากฏในพระไตรปิฎกเลยว่าใส่บาตร ต้องถอดรองเท้า

แล้วไม่ถอด จะได้บุญน้อยกว่าถอดเหรอครับ ช่วยตอบที

cool
ไม่มีข้อห้ามแสดงไว้ในพระไตรปิฏก

"แต่มีอยู่ในจิตใจของผู้ที่มี หิริ.....ความละอายต่อบาป
โอตัปปะ......ความเกรงกลัวต่อบาป ทุกคนครับ"


ไม่ถอดรองเท้าใส่บาตร ได้บุญน้อยแน่ๆ เพราะ จิตใจจะเศร้าหมองเมื่อมารู้ตัวรู้ความจริงว่า

"จิตใจของฉันนี้ช่างหยาบกระด้างจริงหนอ แม้แต่ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของคนดี ฉันยังไม่ชัดเจนในใจเลย"
onion onion onion

เจ้าของ:  หลับอยุ่ [ 07 ต.ค. 2012, 23:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถอดรองเท้าใส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก

จิตต้องมีการเคารพเลื่อมใส มีเจตนาที่ดี เช่นเพื่อการตัดกิเลสความโลภ เพื่อการเอื้อเฟื้อต่อ สมณะเพราะสมณะหาเลี้ยงชีพด้วยบิณบาตรๆลๆ เป็นต้น

เจ้าของ:  govit2552 [ 09 ต.ค. 2012, 08:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถอดรองเท้าใส่บาตร ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎก

เคยเห็นตามบ้านนอก(สมัยที่ผมเป็นสามเณร) ถอดรองเท้าแล้วยืนบนรองเท้าที่ถอดนั่นแหละครับใส่บาตร

:b13:


ส่วน การถอดรองเท้า แล้วเอารองเท้าใส่บาตรพระ ไม่ดีครับ ........ ไม่มีใครเขาทำ :b13:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/