ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ๒๔-๒๖ ส.ค. ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=43004
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 18 ส.ค. 2012, 13:19 ]
หัวข้อกระทู้:  งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ๒๔-๒๖ ส.ค. ๒๕๕๕

รูปภาพ

กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)
เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ ๘
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีบวชชีพราหมณ์ ณ ภูริทัตตเจดีย์
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น พร้อมเจริญภาวนาตลอดคืน ณ ภูริทัตตเจดีย์

วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ณ บริเวณภูริทัตตเจดีย์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาใหญ่
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์สวดพุทธมนต์เย็น ณ ภูริทัตตเจดีย์
เวลา ๒๐.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาอบรมการปฏิบัติภาวนา
โดยครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงาน และร่วมกันเจริญภาวนาตลอดคืน ณ ภูริทัตตเจดีย์

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ณ บริเวณภูริทัตตเจดีย์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาใหญ่
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา
โดย พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ) เมตตามาร่วมพิธี
พระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ ณ บริเวณหน้าศาลาใหญ่

:b44: :b44:

ประธานฝ่ายสงฆ์ : สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศน์วิหาร
รองประธานฝ่ายสงฆ์ : พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ) วัดอโศการาม
ประธานฝ่ายฆราวาส : ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
๑. พระสุวัฒน์ (บ็อบ) นนฺทสาโร โทร. ๐๘๗-๑๙๕-๐๖๙๔
๒. พระกรกช (กช) ขนฺติธโร โทร. ๐๘๑-๔๘๖-๐๙๒๕:b8: ขอขอบพระคุณที่มา... facebook Amornchai Ja

:b47: • แผนที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=990

:b47: • ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=38764

:b47: • รวมคำสอน “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38692

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/