ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=41298
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  พุทธวจนะ [ 25 ก.พ. 2012, 08:14 ]
หัวข้อกระทู้:  อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ


[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการนี้๕ ประการเป็นไฉนคือ
ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๑
ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ๑
ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ ๑
ย่อมทำความเห็นให้ตรง ๑
จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการนี้แล
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
หน้าที่ ๒๒๐/๔๐๗หัวข้อที่ ๒๐๒

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 25 ก.พ. 2012, 09:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/