ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ปัญหาต่างต่างที่อยากรู้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=39248
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ทางธรรม [ 17 ส.ค. 2011, 11:18 ]
หัวข้อกระทู้:  ปัญหาต่างต่างที่อยากรู้

1.ผมอยากรู้มากเลยครับว่าการมีบุตรคือการให้ชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมา เป็นบุญหรือเปล่าครับสำหรับการให้ชีวิต

2.ความคิดที่อกุศล แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่คิด เป็นบาปหรือเป็นแค่กิเลสครับ

3.การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง บาปมั้ยครับ แล้วมีผลกรรมอะไรกับใครมั้ยครับ หรือเป็นแค่ตัณหาครับ

4.ผมเข้าใจว่า กรรมคือการกระทำ มีเวรกรรมกับบุคคลอื่น กิเลสตัณหาคือความคิดไม่ดีของเรา ไม่มีเวรกรรมต่อใคร ที่ผมกล่าวมานี่ผมเข้าใจถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนครับ แล้วตรงไหนที่ผมคิดไม่ถูกบ้างครับ

ขอแค่นี้ก่อนนะครับ ใครทราบ โปรดบอกทีครับ อะไรที่เป็นกรรมกับผู้อื่นผมไม่อยากทำครับ
ถ้าเป็นแค่กิเลสไม่มีกรรมต่อใคร ผมก็อยากจะพยายามระงับกิเลสนั้นครับ

เจ้าของ:  tonnk [ 17 ส.ค. 2011, 13:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปัญหาต่างต่างที่อยากรู้

ตอบ

2.ความคิดที่เป็นอกุศล เป็นบาป เพราะทำให้จิตใจเศร้าหมอง
3.การช่วยตัวเอง ก็เป็นบาป เพราะทำให้จิตใจเศร้าหมอง
4.กรรมคือการกระทำ มี 3
4.1 การทำดี คือ กุศลกรรม ให้ผลเป็นสุข
4.2 การทำชั่ว คือ อกุศลกรรม ให้ผลเป็นทุกข์
4.3 การกระทำที่เป็นกลางๆ คือ อัพยากตธรรม หรือ อัพยากฤต เช่น กินข้าว กินน้ำ ถ่ายความเศร้าหมองก็คือกิเลสนั่นเอง กิเลสก็คือ ราคะ โทสะ โมหะ
ถ้าคุณมี ราคะ โทสะ โมหะ แปลว่าคุณมีกิเลส


ทางขจัดกิเลสก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางสายกลาง ถ้าเป็นวิธีปฏิบัติมันจะเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย ก็ลองหาวิธีดูเองว่าชอบวิธีไหน

เจ้าของ:  govit2552 [ 17 ส.ค. 2011, 14:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปัญหาต่างต่างที่อยากรู้

มโนกรรม
กายกรรม
วจีกรรม

การคิด ก็เป็นกรรม
คิดดี เป็นกรรมดี กุศล
คิดไม่ดี เป็นกรรมชั่ว อกุศล

เจ้าของ:  dang [ 17 ส.ค. 2011, 19:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปัญหาต่างต่างที่อยากรู้

1.ผมอยากรู้มากเลยครับว่าการมีบุตรคือการให้ชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมา เป็นบุญหรือเปล่าครับสำหรับการให้ชีวิต
ตอบ การมีบุตรไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป อย่างนี้เรียกว่าการให้ชีวิต เป็นการสร้างกองทุกข์มากกว่า บริจาคเลือด อวัยวะ ยังจะมีส่วนให้ชิวิตอยู่บ้าง

2.ความคิดที่อกุศล แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่คิด เป็นบาปหรือเป็นแค่กิเลสครับ
ตอบ คำนี้กว้างมาก "อกุศล" จึงตอบกว้างก็แล้วกัน เป็นได้ทั้งบาปและกิเลส

3.การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง บาปมั้ยครับ แล้วมีผลกรรมอะไรกับใครมั้ยครับ หรือเป็นแค่ตัณหาครับ
ตอบ ถ้าเป็นพระทำ ปาบหนักเป็นอาบัติ สังฆาทิเสส ถ้าเป็นคนทั่วๆไปทำเป็นตัณหา ที่ว่ามีผลกรรมอะไรกับใครมั้ย ขออภัยคงหมายถึงน้ำอสุจิมีชีวิตคนมั้ยหรือว่าเท่ากับฆ่าคนหรือไม่ ยังไม่มีผลกับใคร
แต่ที่แน่แน่มีผลกับตัวเอง เกิดการเคยชิน สะสมกองกิเลส ทำให้เศร้าหมองได้

4.ผม เข้าใจว่า กรรมคือการกระทำ มีเวรกรรมกับบุคคลอื่น กิเลสตัณหาคือความคิดไม่ดีของเรา ไม่มีเวรกรรมต่อใคร ที่ผมกล่าวมานี่ผมเข้าใจถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนครับ แล้วตรงไหนที่ผมคิดไม่ถูกบ้างครับ
ตอบ กรรมคือการกระทำ ถ้าไม่ทำกับคนอื่น ก็ไม่เป็นเวร แต่เมื่อทำกับคนอื่นแล้วคนอื่นนั้นอาฆาตทำคืนจึงเป็นเวรต่อกันและกัน "สำนวนที่ว่าจองกรรมจองเวร"

Onion_L โปรดใช้วิจารณญาณเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล onion

เจ้าของ:  chanatip [ 17 ส.ค. 2011, 21:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปัญหาต่างต่างที่อยากรู้

ลองพิจารณาข้อเสียของการมีบุตรจากพระสูตรนี้ครับ

พระพุทธโอวาท เรื่อง “คู่ครอง”
“ ............ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การครองเรือนเป็นเรื่องยาก
เรือนที่ครองไม่ดี ย่อมก่อทุกข์ให้มากหลาย
การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง”
.............ภิกษุทั้งหลาย เครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือก เหล็กหรือโซ่ตรวน
ใดๆ เราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลย
แต่เครื่องจองจำ คือบุตร ภรรยา ทรัพย์สมบัติ นี่แลตรึงรัด
มัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพอันไม่มีที่สิ้นสุด
.............เครื่องผูกที่หย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก คือ บุตร ภรรยาและทรัพย์สมบัติ
นี่เอง รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ นั้นเป็นเหยื่อของโลก
เมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้น เขาจะพ้นจากโลกมิได้เลย
ไม่มีรูปใดที่จะรัดรึงใจบุรุษ ได้มากเท่ารูปสตรี ”


...............................................

กิเลสตัณหา ความคิดไม่ดี แม้ยังไม่แสดงออกมา ก็มีเวรกรรมกับตนเอง ทำให้ตนเองเป็นคนไม่ดี

และถึงแม้ตอนแรกจะเป็นเพียงมโนกรรม แต่เมื่อสะสมมากเข้าก็ทนไม่ไหว สุดท้ายต้องแสดงออกทาง

วจีกรรม และกายกรรมจนได้

เจ้าของ:  student [ 19 ส.ค. 2011, 12:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปัญหาต่างต่างที่อยากรู้

อ้างคำพูด:
1.ผมอยากรู้มากเลยครับว่าการมีบุตรคือการให้ชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมา เป็นบุญหรือเปล่าครับสำหรับการให้ชีวิต

2.ความคิดที่อกุศล แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่คิด เป็นบาปหรือเป็นแค่กิเลสครับ

3.การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง บาปมั้ยครับ แล้วมีผลกรรมอะไรกับใครมั้ยครับ หรือเป็นแค่ตัณหาครับ

4.ผมเข้าใจว่า กรรมคือการกระทำ มีเวรกรรมกับบุคคลอื่น กิเลสตัณหาคือความคิดไม่ดีของเรา ไม่มีเวรกรรมต่อใคร ที่ผมกล่าวมานี่ผมเข้าใจถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนครับ แล้วตรงไหนที่ผมคิดไม่ถูกบ้างครับ

ขอแค่นี้ก่อนนะครับ ใครทราบ โปรดบอกทีครับ อะไรที่เป็นกรรมกับผู้อื่นผมไม่อยากทำครับ
ถ้าเป็นแค่กิเลสไม่มีกรรมต่อใคร ผมก็อยากจะพยายามระงับกิเลสนั้นครับ


1 การให้ชีวิตคนนั้นนับได้ว่าได้บุญอันมหาศาล การทำลายชีวิตคนก็ให้ผลตรงกันข้ามที่รุนแรงเช่นกัน

2 ความคิดที่อกุศลเป็นสังขารคือบาปครับ ดำรงตัวเราเองยังคงอยู่ในสายเกิดของปฏิจจสมุปบาท

3 เป็นการสนองกามที่เป็นหนึ่งในอาสวะ4 มีกาม ภพ ทิฐิ และอวิชชาครับ

4 ปัญญาจากการภาวนาวิปัสสนาจนรู้แจ้งในอริยสัท4ย่อมรู้ชัดแน่นอนว่าชาติจบแล้วไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ กรรมที่เกิดจากความคิดและการกระทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วยังผลให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปตราบใดที่ยังไม่มีปัญญา ย่อมไม่สามารถกล่าวได้ว่าเรามีความคิดที่ถูกบางส่วน หรือ ถูกทั้งหมด หรือตรงไหนที่ยังไม่ถูกครับ

เจ้าของ:  จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ [ 19 ส.ค. 2011, 19:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปัญหาต่างต่างที่อยากรู้

ทางธรรม เขียน:
1.ผมอยากรู้มากเลยครับว่าการมีบุตรคือการให้ชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมา เป็นบุญหรือเปล่าครับสำหรับการให้ชีวิต

2.ความคิดที่อกุศล แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่คิด เป็นบาปหรือเป็นแค่กิเลสครับ

3.การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง บาปมั้ยครับ แล้วมีผลกรรมอะไรกับใครมั้ยครับ หรือเป็นแค่ตัณหาครับ

4.ผมเข้าใจว่า กรรมคือการกระทำ มีเวรกรรมกับบุคคลอื่น กิเลสตัณหาคือความคิดไม่ดีของเรา ไม่มีเวรกรรมต่อใคร ที่ผมกล่าวมานี่ผมเข้าใจถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนครับ แล้วตรงไหนที่ผมคิดไม่ถูกบ้างครับ

ขอแค่นี้ก่อนนะครับ ใครทราบ โปรดบอกทีครับ อะไรที่เป็นกรรมกับผู้อื่นผมไม่อยากทำครับ
ถ้าเป็นแค่กิเลสไม่มีกรรมต่อใคร ผมก็อยากจะพยายามระงับกิเลสนั้นครับ


ตอบ....
๑. บุญคือความดี นั่นเป็นการทำหน้าที่ของความเป็นสัตว์โลก(ขออภัยอาจไม่สุภาพ)ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วขอรับ
๒. ในทางศาสนา คิดก็เป็นบาป ขอรับ เพราะ บาปคือสิ่งที่ไม่ดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ ถ้าคิดในทางไม่ดีก็บาป บาปและบุญเป็นกิเลสทั้งนั้นขอรับ
๓. ไม่บาปดอกขอรับ และก็ไม่ถือว่าเป็นบุญด้วยขอรับ แต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีราคะความใคร่ และปลดเปลื้องความใคร่ด้วยตัวเอง ก็ยังดีกว่า ไปทำไม่ดีกับเพศตรงกันข้ามนะขอรับ
๔. กรรม คือ การกระทำ ถูกต้องขอรับ
การกระทำ ประกอบไปด้วย กายกรรม,วจีกรรม,มโนกรรม ขอรับ
กายกรรม ก็คือ การกระทำทางกาย
วจีกรรม ก็คือ การกระทำทางวาจา ที่เขาแยกวจีกรรมออกมาทั้งๆที่เป็นกายอย่างหนึ่งก็เพราะ บางครั้ง มนุษย์ก็ใช้การพูด ทำร้ายกัน จึงแยกออกมา
มโนกรรม ก็คือ การกระทำทางใจ ซึ่งย่อมหมายรวมถึงความคิดด้วยขอรับ ถ้าคิด ก็จะเกิดอารมณ์ทางใจ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถึงแม้จะไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่น ก็ทำร้ายตัวเองขอรับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/