ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ถือไม่ถือ...ลื้อไม่หมด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=39225
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ปล่อยรู้ [ 14 ส.ค. 2011, 06:12 ]
หัวข้อกระทู้:  ถือไม่ถือ...ลื้อไม่หมด

...ถือไม่ถือ รื้อไม่หมด ปลดไม่เกลี้ยง
ยังมีเลี้ยง ยังไม่เลิก ยังไม่ลา
ยังอาลัย ยังอาวรณ์ ยังห่วงหา
ไม่ถือสา ไม่ถืออั้ว ลื้อไม่มี...

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 14 ส.ค. 2011, 07:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถือไม่ถือ...ลื้อไม่หมด

:b1: :b1: :b1:

เจ้าของ:  ปล่อยรู้ [ 16 ส.ค. 2011, 04:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถือไม่ถือ...ลื้อไม่หมด

...ไม่กำหนด ไม่กำหนัด...

:b42: ไม่กำหนด ไม่กำหนัด ไม่ขัดข้อง
ได้แต่มอง ได้แต่รู้ ดูเฉยๆ
ธรรมทั้งปวง อนัตตา ทั้งหมดเลย
ไม่เสวย ไม่เป็นทุกข์ แต่อย่างใด

เพราะกำหนด จึงกำหนัด จึงขัดเคือง
จึงมีเรื่อง จึงมีราว ให้สาวไต่
ธรรมทั้งหลาย เกิดแต่เหตุ และปัจจัย
ไม่สงสัย หายสงสาร วัฏฎะธรรม :b42:

เจ้าของ:  ปล่อยรู้ [ 17 ส.ค. 2011, 06:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถือไม่ถือ...ลื้อไม่หมด

...ว่างในว่าง วางทุกข์ทาง ที่ย่างเดิน
ไม่เพลิดเพลิน ไม่เกินขาด ไม่พลาดพลั้ง
รู้ในรู้ ไม่มีกู รู้ซักอย่าง
ทางทุกข์ทาง ไร้ตัวกู ผู้เดินทาง...

เจ้าของ:  nutkrab [ 17 ส.ค. 2011, 15:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถือไม่ถือ...ลื้อไม่หมด

ครับ..

เจ้าของ:  ปล่อยรู้ [ 19 ส.ค. 2011, 05:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถือไม่ถือ...ลื้อไม่หมด

...ไม่ถือธรรม ธรรมไม่ถือ รื้อสังขาร
วางวิญญาณ ไม่ถือจับ จำใดๆ
ธรรมทุกธรรม เกิดขึ้นแล้ว ดับสลาย
หายสงสัย ไม่เหนี่ยวรั้ง ธรรมทั้งปวง...

เจ้าของ:  ปล่อยรู้ [ 20 ส.ค. 2011, 04:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถือไม่ถือ...ลื้อไม่หมด

:b45: ไม่ถือใจ อะไรๆ ใจไม่ถือ
ยุติรื้อ ยุติถอน ยุติสร้าง
อะไรๆ ไม่มีให้ ใจปล่อยวาง
สิ้นสุดทาง ว่างที่สุด หยุดที่วาง :b45:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/