ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=36515
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  อานาปานา [ 30 ม.ค. 2011, 06:21 ]
หัวข้อกระทู้:  องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

:b8: :b8: :b8:

องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารแล้ว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ น.
สิริอายุรวมได้ ๙๗ ปี ๕ เดือน ๑๘ วัน พรรษา ๗๗

:b42: :b42: :b42:
กรุณาติดตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการได้จาก
ถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาด ได้ทาง
สถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน
หรือ http://www.luangta.com

:b8: :b8: :b8::b44: :b44: :b44:เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ม.ค. 2011, 09:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

:b8: :b8: :b8: ขอน้อมกราบนมัสการแทบเท้าองค์หลวงตา ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก :b8: :b8: :b8:
ด้วยดวงจิตคารวะ และอาลัยยิ่งเจ้าค่ะ

เจ้าของ:  นายฏีกาน้อย [ 30 ม.ค. 2011, 09:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

รูปภาพ

รูปภาพ
:b8: :b8: :b8:


กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ,

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง,
ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม,

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ,
:b8: :b8: :b8:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ร่มโพธิ์ป่า เกสรศีล คุณอุดร
ประกาศสอน ขจรกลิ่น วิมุตติล้ำ
ประกาศชัด ขจัดโศก โลกธรม
สุดดื่มด่ำ นำสัตว์ ขจัดภัย

โปรดสัตว์โลก โศกสรร พลันเบิกบาน
บอกนิพพาน เลิศโลก หายสงสัย
ชี้แน่ะเปรี้ยง กิเลสเอียง หลบใน
เมตตาไข ให้ไชชอน หนอนเวร

ยังแผ่เพื่อ เกื้อกูล ไม่สิ้นสุด
ให้ร้อนหยุด ผุดเย็น ไม่ว่างเว้น
ทั้งช่วยชาติ ไม่หวาดเกรง รำเค็ญ
ซึ่งล้วนเห็น เป็นทุกข์ ไม่จีรัง

ยิ้มแล้วยิ้ม บอกทุกคน พอใจ
เข้าใจไหม ดีชั่ว ทั้งรักชัง
เป็นของเลอะ เปราะเปื้อน รัตตะนัง
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ปฏิบัติ บูชา ด้วยเศียรเกล้า
กราบแทบเท้า พ่อแม่ องค์ครูบา
น้อมสถิตย์ แทนคุณ เพื่อบูชา
กราบหลวงตา นาบุญ เมืองอุดร

---------------------------------------------
พุทธฏีกา
(คุตฺตวํโส ภิกฺขุ)
วัดดอยสัพพัญญู
๓๐ มกราคม ๕๔

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 30 ม.ค. 2011, 18:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

กราบหลวงตาด้วยเศียรเกล้า :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  จางบาง [ 30 ม.ค. 2011, 20:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

ขอกราบคุณงามความดีทั้งปวงด้วยความเคารพ

:b44: :b44: :b44:

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 30 ม.ค. 2011, 21:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

รูปภาพ

หลวงปู่ผ่าน ปญฺญาปทีโป พึ่งจะมรณภาพไป เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=36402

ช่วงเวลาใกล้เคียงต่อมาไม่นาน องค์หลวงตาก็มรณภาพไปอีกรูปหนึ่ง
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ น.

สิริอายุรวมได้ ๙๗ ปี ๕ เดือน ๑๘ วัน พรรษา ๗๗

ประวัติและปฏิปทาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24738

‘หลวงตามหาบัว’ อริยสงฆ์ผู้มอบธรรมและประโยชน์แก่แผ่นดิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=36541


มหาเถเร ปะมาเทนะ, ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต ฯ

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓
ที่ลูกได้ประมาทพลาดพลั้งต่อองค์หลวงตา
ลูกกราบขอขมาลาโทษ โปรดเมตตาอโหสิกรรมด้วยเถิด

ด้วยความอาลัยยิ่งเจ้าค่ะ

เจ้าของ:  วิสุทธิปาละ [ 30 ม.ค. 2011, 23:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

:b8: :b8: :b8:

ตอนนี้หลวงตาท่านกำลังแสดงธรรมะขั้นสูงที่สุดแต่สามัญที่สุด คือพระไตรลักษณ์ให้พวกเราเหล่าลูกศิษย์หลานศิษย์ดูอยู่นะครับ ...

เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายโดยที่องค์ท่านไม่ต้องเทศน์ เพราะท่านก็ได้เทศน์ให้พวกเราฟังมามากแล้ว ...

กราบน้อมส่งองค์หลวงตาด้วยเศียรเกล้าครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Panumart Mohaupt [ 31 ม.ค. 2011, 03:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ,

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง,
ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม,

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ,

เจ้าของ:  ปลีกวิเวก [ 31 ม.ค. 2011, 07:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

กราบหลวงตาด้วยเศียรเกล้า :b8:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 31 ม.ค. 2011, 09:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

รูปภาพ

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ,

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเดียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว
ในพระพุทธเจ้า, ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง,
ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเดียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว
ในพระธรรม, ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระธรรมในกาลต่อไป.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเดียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว
ในพระสงฆ์, ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ในกาลต่อไป.


:b8: กราบนมัสการองค์หลวงตามหาบัวด้วยเศียรเกล้า

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นธรรมดา...บทเรียนสุดท้าย ที่องค์หลวงตา
ทรงแสดงธรรมให้เห็น

ธรรมที่หลวงตาเคยแสดง จะคงอยู่ให้ลูกหลานได้ปฏิบัติสืบต่อไป

:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาสาธุกับทุกสิ่งดีดีที่องค์หลวงตามหาบัว หมั่นทำแล้วด้วยดีเสมอค่ะ

:b8: กรรมอันใดก็ตามที่ลูกอาจเคยล่วงเกินต่อองค์หลวงตามหาบัวทั้ง กาย วาจา ใจ
ขอองค์หลวงตามหาบัวได้โปรดเมตตางดโทษให้ด้วยเทอญ

:b48: ด้วยความอาลัยยิ่ง และความเคารพเป็นที่สุด :b48:


รูปภาพ

เจ้าของ:  sirisuk [ 31 ม.ค. 2011, 11:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

รูปภาพ

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ,


ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า,
ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
เพื่อสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง,
ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม,


ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรม,
ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
เพื่อสำรวมระวังในพระธรรมในกาลต่อไป.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ,


ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์,
ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
เพื่อสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ในกาลต่อไป.

..........

รูปภาพ

ขอน้อมกราบนมัสการอำลาแด่องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
องค์ครูบาด้วยเศียรเกล้า
นิพพานัง ปรมัง สุขัง

แสงธรรมสว่างล้ำนำดวงจิต
สรรพชีวิตพ้นทุกข์หลุดจากหลง
ทั้งชีวิตของหลวงตาอุทิศตน
นำทางพ้นสังสารวัฏฏ์ดับทุกข์ภัย

พนมกรก้มกราบแทบเท้าองค์หลวงตา

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 31 ม.ค. 2011, 11:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

:b8: :b8: :b8:
sirisuk เขียน:
รูปภาพ

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ,


ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า,
ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
เพื่อสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง,
ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม,


ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรม,
ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
เพื่อสำรวมระวังในพระธรรมในกาลต่อไป.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ,


ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์,
ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
เพื่อสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ในกาลต่อไป.

..........

รูปภาพ

ขอน้อมกราบนมัสการอำลาแด่องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
องค์ครูบาด้วยเศียรเกล้า
นิพพานัง ปรมัง สุขัง

แสงธรรมสว่างล้ำนำดวงจิต
สรรพชีวิตพ้นทุกข์หลุดจากหลง
ทั้งชีวิตของหลวงตาอุทิศตน
นำทางพ้นสังสารวัฏฏ์ดับทุกข์ภัย

พนมกรก้มกราบแทบเท้าองค์หลวงตา

:b8: :b8: :b8:


ขอน้อมกราบนมัสการอำลาแด่องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
องค์ครูบาด้วยเศียรเกล้า นิพพานัง ปรมัง สุขัง

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Bwitch [ 31 ม.ค. 2011, 13:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

จางบางลางเลือน เขียน:
ขอกราบคุณงามความดีทั้งปวงด้วยความเคารพ

:b44: :b44: :b44:

รูปภาพรูปภาพรูปภาพ
สาธุ สาธุ สาธุ

เจ้าของ:  ผงธุลีดิน [ 31 ม.ค. 2011, 13:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

:b8: นิพพานัง ปรมัง สุขัง :b8:

เจ้าของ:  eragon_joe [ 01 ก.พ. 2011, 11:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/