ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ถามพี่ๆ หน่อยนะคะ ช่วยกันตอบที เกี่ยวกับการฟังเทศน์คะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=24523
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Someone [ 30 ก.ค. 2009, 20:16 ]
หัวข้อกระทู้:  ถามพี่ๆ หน่อยนะคะ ช่วยกันตอบที เกี่ยวกับการฟังเทศน์คะ

ืคืออาจารย์ให้เขียนรายงานส่งเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมของศาสนาที่นับถืออยู่อะคะ

เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมนั้นๆ

แล้วการทำรายงานส่ง ต้องประกอบไปด้วย

1.ขั้นตอนการฟังเทศน์ คือ ตั้งแต่
- พระสงฆ์ขึ้นนั่ง ณ อาสนะบนอาสน์สงฆ์
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง
- ประธานจุดเทียนส่องธรรม (เทียนดูหนังสือเทศน์)

จนเสร็จพิธีเลยอะคะ แล้วพอดีไม่ค่อยได้เข้าร่วมการฟังเทศน์ เลยไม่รู้จะจดยังไงให้ทัน

รบกวนพี่ๆ ช่วยเขียนบอกหน่อยนะคะ

2.ตอนพี่ๆ เข้าร่วมการฟังเทศน์แต่ละครั้ง บรรยากาศในการฟังเทศน์ เป็นยังไงบ้างคะ

(คือ หนูเข้าไปแล้วรู้สึกว่า คนตั้งใจ ก็ตั้งใจฟังเลยคะ แต่บางคนก็ไม่ใช่

แล้วเราก็ได้ข้อคิดมาใช้คะ แ้ล้วพี่ๆ ว่าไงกันบ้างคะ)

3.หลังจากพี่ๆ เข้าร่วมการฟังเทศน์แล้ว รู้สึกยังไงบ้างคะ

คิดยังไงกับการฟังเทศน์บ้าง

พี่ๆ ว่า จุดประสงค์กับการฟังเทศน์ มีไว้เพื่ออะไรคะ แล้วสำคัญกับชีวิตพวกเรายังไงคะ


ใครตอบหนู หนูขอให้มีความสุขมากๆ คะ

รบกวนช่วยตอบทีนะคะ

เจ้าของ:  moddam [ 30 ก.ค. 2009, 21:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามพี่ๆ หน่อยนะคะ ช่วยกันตอบที เกี่ยวกับการฟังเทศน์คะ

เทศน์ แปลว่า การแสดง การชี้แจง การชี้ให้เห็นแจ้ง ใช้ว่า เทศนา (อ่านว่า เทสะนา เทดสะหนา) ก็ได้

เทศน์ หมายถึงการถ่ายทอดธรรมอันเป็นคำสั่งสอนทางศาสนาด้วยการแสดงชี้แจงให้ฟัง เป็นการเผยแผ่ศาสนาแบบหนึ่งที่ใช้กันมาแต่สมัยพุทธกาล การเทศน์ในสมัยพุทธกาลไม่มีพิธีการแต่อย่างใด เพียงผู้แสดงนั่งอยู่ในสถานที่สมควรและผู้ฟังมีลักษณะตั้งใจฟังก็สามารถแสดง ได้ ในขณะที่การเทศนานั้น อาจมีลักษณะลีลาต่างกันไปบ้างตามแต่อุปนิสัยของแต่ละบุคคล สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วบางครั้งจะทรงใช้คาถาประพันธ์หรือร้อยแก้วธรรมดา

ในประเทศไทย การเทศน์กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวไทยมาช้านาน เช่น วันขึ้นบ้านใหม่ วันแต่งงาน ไปจนถึงงานศพ และมีข้อปลีกย่อยในการประกอบพิธีกรรมมากมาย เช่น ต้องมีการอาราธนาศีลอาราธนาธรรม การจุดเทียนส่องธรรม เป็นต้น พระสงฆ์ไทยแต่โบราณก็มีการดัดแปลงโดยเพิ่มทำนองให้น่าสนใจ เรียกว่า เทศน์แหล่ ปัจจุบันอาจแบ่งการเทศน์พิธีกรรมของพระสงฆ์ในประเทศไทยตามจำนวนผู้เทศน์ได้ เป็น เทศเดี่ยว (เทศน์รูปเดียว) และเทศน์สองธรรมมาสน์ขึ้นไป (ปุจฉา-วิสัชนา)

คำว่า เทศน์ หรือการเทศน์แบบพิธีการ ในความรู้สึกส่วนใหญ่ของคนไทยมักจะเข้าใจว่าเป็นพิธีกรรมการสอนที่เป็นทาง การ เน้นพิธีการ และมีรูปแบบตายตัวที่ผู้เทศน์ไม่สามารถใช้ลูกเล่นหรือใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพหรือสื่อประสมมาใช้เพื่อประกอบการเทศน์ได้ ทำให้ในปัจจุบันพระสงฆ์ได้มีปรับเปลี่ยนวิธีการเทศน์ด้วยวิธีอื่น ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น การเทศน์ในพิธีการโดยไม่ใช้สำนวนโบราณ การสอนธรรมะผ่านสื่อต่าง ๆ การแต่งหนังสือ การแต่งเพลงธรรมะ เป็นต้น ซึ่งการเทศน์ด้วยวิธีหลังจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทำนองแบบเทศน์พิธีการ และอาจมีมุกสอดแทรกลงไปทำให้น่าสนใจมากขึ้น

เจ้าของ:  moddam [ 30 ก.ค. 2009, 21:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามพี่ๆ หน่อยนะคะ ช่วยกันตอบที เกี่ยวกับการฟังเทศน์คะ

* การมาวัด มาเพื่อปิดอบาย การให้สิ่งของทำบุญ/ทำทาน ก่อนให้/ขณะให้/หลังให้

ต้องดีใจ จึงจะเกิดอานิสงค์สมบูรณ์ (บางคนห่วงอาลัยในสิ่งที่ตนให้ อานิสงค์เกิดยาก)

* พระพุทธเจ้าไม่เคยปรารถนาให้คนยกย่อง สรรเสริญ มีแต่บอกให้ดูก่อน ฟังก่อน

(ต้องเห็นจริง รู้จริง และเข้าใจ)

* ศีลกินไม่ได้ แต่เท่ห์

เจ้าของ:  moddam [ 30 ก.ค. 2009, 21:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามพี่ๆ หน่อยนะคะ ช่วยกันตอบที เกี่ยวกับการฟังเทศน์คะ

* การฟังเทศน์ฟังธรรม เป็นการฟังเพื่อล้างสมอง (ธรรมะเปรียบเหมือนน้ำสะอาด)

ที่เคลือบแฝงไว้ด้วยกิเลส ถ้าฟังด้วยดี กิเลสก็จะหมดไป (ฟังด้วยความตั้งใจไม่คุยกัน)

เมื่อฟังจบ ก็กล่าวสาธุการด้วยความเลื่อมใสศรัทธา

------------

* การฟังธรรม ให้รู้จริงแจ่มแจ้งในถ้อยภาษาธรรม เพื่อให้

- เข้าใจสิ่งเก่า - ได้ฟังสิ่งใหม่

- ได้ความเห็นถูก - ปลูกจิตตัวเองให้ผ่องใส

โทษของการฟังธรรม ด้วยความไม่ตั้งใจ

- ลบหลู่คุณท่าน - เฝ้าจับผิดคอยเพ่งโทษ

* พระธรรมที่มี 84,000 พระธรรมขันต์ ย่อเหลือเพียง อริยสัจ 4

คือ ทางดับทุกข์ และ สามารถดับทุกข์ได้แท้จริง

* เราจะรู้ในสิ่งที่ถูก-ผิด เป็นโทษ-ไม่เป็นโทษ ได้โดยอาศัยศาสนา

* ปัจจุบันนี้ เรารู้สิ่งที่เป็นศาสนา เฉพาะในทะเบียนบ้าน (คือระบุว่า นับถือศาสนาพุทธ)

เหมือนไก่ เที่ยวหากินไปเจอเพชรพลอย ก็เขี่ยทิ้ง เพราะไม่รู้คุณค่าของมัน

------------

เอามาจากพระท่านพูดไว้เจอมาหลายที่ก็เลยเอามาฝากครับ :b13:

เจ้าของ:  damjao [ 01 ส.ค. 2009, 04:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามพี่ๆ หน่อยนะคะ ช่วยกันตอบที เกี่ยวกับการฟังเทศน์คะ

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
คราวมีเทศน์ฟังธรรมตามเวลา


การพูดจาถกธรรมคำสอนพระ
ช่วยชำระความคิดจิตแจ่มใส
พบปัญหารู้แก้ได้แน่ใจ
ปัญญาไวฉับพลันรู้ทันคนฯ

ขออนุโมทนาบุญ :b8:

เจ้าของ:  190 [ 01 ส.ค. 2009, 13:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามพี่ๆ หน่อยนะคะ ช่วยกันตอบที เกี่ยวกับการฟังเทศน์คะ

เพื่อลดความเห็นผิดให้เป็น ความเ็ห็นถูกตามจริง
เพื่อความรู้ ที่ยังไม่เข้าใจ ได้เข้าใจยิ่งๆขึ้น

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Someone [ 03 ส.ค. 2009, 16:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามพี่ๆ หน่อยนะคะ ช่วยกันตอบที เกี่ยวกับการฟังเทศน์คะ

ขอบคุณ ทุก คห คะ

เดวหนูจะพยายามรวบรวมก่อนนะคะ

ขอบคุณมากๆคะ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/