ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เรียนรู้ศัพท์พระพุทธศาสนาวันละคำ ประจำวัน 24/07/2552 กรรม[2]
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=24264
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ต่อmcu [ 24 ก.ค. 2009, 11:58 ]
หัวข้อกระทู้:  เรียนรู้ศัพท์พระพุทธศาสนาวันละคำ ประจำวัน 24/07/2552 กรรม[2]

กรรม 2 (การกระทำ, การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทางกายก็ตามทางวาจาก็ตาม ทางใจก็ตาม - action; deed)
1. อกุศลกรรม (กรรมที่เป็นอกุศล, กรรมชั่ว, การกระทำที่ไม่ดี ไม่ฉลาด ไม่เกิดจากปัญญา ทำให้เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต หมายถึง การกระทำที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ - unwholesome action; evil deed; bad deed)
2. กุศลกรรม (กรรมที่เป็นกุศล, กรรมดี, การกระทำที่ดี ฉลาด เกิดจากปัญญา ส่งเสริมคุณภาพของชีวิตจิตใจ หมายถึง การกระทำที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ - wholesome action; good deed)

A.I.104, 263;
It.25,55 องฺ.ติก. 20/445/131, 551/338;
ขุ.อิติ. 25/208/248, 242/272

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก

http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=4

บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากธรรมทานในกระทู้เรียนรู้คำศัพท์วันละคำ ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา ขอบุญกุศลส่งผลให้พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ดำรงขันธ์ยาวนานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนสืบไปขอให้เจริญในธรรมครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/