ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คฤหัสถ์ แบบใดที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=23997
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  damjao [ 18 ก.ค. 2009, 08:10 ]
หัวข้อกระทู้:  คฤหัสถ์ แบบใดที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐ

คฤหัสถ์ แบบใดที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐสูงสุด[b]
โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)[/b]

ชาวบ้าน หรือ คนครองเรือน แยกได้หลายประเภท จัดเป็นขั้นๆ ได้ตั้งแต่ร้ายไปถึงดี และที่ดีก็มีหลายระดับ คฤหัสถ์ที่ดี น่าเคารพนับถือแท้จริง คือประเภทที่ ๑๐ ใน ชาวบ้าน ๑๐ ประเภทต่อไปนี้

กลุ่มที่ ๑ หาทรัพย์โดยทางไม่ชอบธรรม
1.ได้ทรัพย์มาแล้ว ไม่เลี้ยงตนให้มีความสุข ทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปัน และไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดี (เสียทั้ง ๓ ส่วน)
2.ได้ทรัพย์มาแล้ว เลี้ยงตนให้เป็นสุข แต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปัน และไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดี (เสีย ๒ ส่วน ดี ๑ ส่วน)
3.ได้ทรัพย์มาแล้ว เลี้ยงตนให้เป็นสุขด้วย เผื่อแผ่แบ่งปัน และใช้ทรัพย์นั้นทำความดีด้วย (เสีย ๑ ส่วน ดี ๒ ส่วน)

กลุ่มที่ ๒ หาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง
4.ได้ทรัพย์มาแล้ว ทำอย่างข้อ ๑ (เสีย ๓ ส่วน ดี ๑)
5.ได้ทรัพย์มาแล้ว ทำอย่างข้อ ๒ (เสีย ๒ ดี ๒)
6.ได้ทรัพย์มาแล้ว ทำอย่างข้อ ๓ (เสีย ๑ ดี ๓)

กลุ่มที่ ๓ หาโดยชอบธรรม
7.ได้ทรัพย์มาแล้ว ทำอย่างข้อ ๑ (เสีย ๒ ดี ๑)
8.ได้ทรัพย์มาแล้ว ทำอย่างข้อ ๒ (เสีย ๑ ดี ๒)
9.ได้ทรัพย์มาแล้ว ทำอย่างข้อ ๓ แต่ยังติด ยังมัวเมา หมกมุ่น กินใช้ทรัพย์สมบัติ โดยรู้เท่าไม่เห็นโทษ ไม่มีปัญญาที่จะทำตนให้เป็นอิสระเป็นนายเหนือโภคทรัพย์ได้ (เสีย ๑ ดี ๓)

พวกพิเศษ ผู้ที่แสวงหาชอบธรรม และใช้อย่างมีสติสัมปชัญญะมีจิตใจเป็นอิสระ มีลักษณะดังนี้

10.แสวงหาทรัพย์โดยทางชอบธรรม ได้มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขเผื่อแผ่แบ่งปัน และใช้ทรัพย์นั้นทำความดี ไม่ลุ่มหลง ไม่หมกมุ่นมัวเมา กินใช้ทรัพย์สมบัติโดยรู้เท่าทัน เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสียของมัน มีปัญญา ทำตนให้เป็นอิสระหลุดพ้น เป็นนายเหนือโภคทรัพย์

ประเภทที่ ๑๐ นี้ พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐสูงสุดควรชมทั้ง ๔ สถาน คือ เป็นคฤหัสถ์ แบบฉบับที่น่าเคารพนับถือ

เจ้าของ:  somchnok [ 18 ก.ค. 2009, 12:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คฤหัสถ์ แบบใดที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐ

ขอบคุณครับ ได้รับความรู้มากมายเลย


ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/