ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

โลกธรรม 8
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=23630
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ไหว้พระปล่อยปลา [ 09 ก.ค. 2009, 12:23 ]
หัวข้อกระทู้:  โลกธรรม 8

โลกธรรม 8 (worldly conditions)

โลกธรรม คือ ธรรมดาของโลก, เรื่องของโลก, ธรรมที่ครอบงำโลก หรือธรรมที่มีประจำโลก หมายถึง ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมนี้ หรือทุกคนในโลกนี้ย่อมถูกโลกธรรมนี้กระทบทั้งนั้น ไม่มีใครพ้นไปได้เลย ยกเว้นพระอรหันต์ผู้อยู่เหนือโลกเท่านั้น โลกธรรมมี 8 ประการแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกฝ่ายที่น่าปรารถนาและพึงพอใจ (อิฏฐารมณ์) และฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนา

คู่ที่ 1 ได้ลาภ เสื่อมลาภ ลาภ หมายถึง การให้มาซึ่งสิ่งที่พึงพอใจ เช่น เงินทอง สิ่งของ บุคคล เป็นต้น เมื่อได้มาแล้วยังมีทุกข์ติดตามแอบแฝง ซ่อนเร้นมากับลาภนั้นอีก บางคนต้องเสียชีวิตเพราะมีลาภและป้องกันลาภ ครั้นเมื่อสิ่งที่ได้มาแล้วมีอันต้องวิบัติสูญหายไปหรือถูกแย่งชิงไป เช่น เสียเงินเสียทอง เสียที่อยู่อาศัย เสียสิ่งที่รักที่หวงแหน หรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เรียกว่าเสื่อมลาภ จิตใจก็เป็นทุกข์

ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องโลกธรรมตามความเป็นจริง ย่อมมีพฤติกรรมเกี่ยวกับลาภในทางที่ผิด เช่น มุ่งแสวงหาในทางทุจริต เกิดความโลภหรือความต้องการไม่มีสิ้นสุด จึงก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภที่ตนต้องการ และหากสูญหายไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เป็นทุกข์จนเกินเหตุ หากเข้าใจก็พึงแสวงหามาได้ตามกำลังความสามารถและสติปัญญาของตน ไม่โลภมาก หากสูญหายไปก็ถือว่าเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมเสื่อมสลายไปในที่สุด ทำให้เกิดความสบายใจ เข้าใจกฎของธรรมชาติในข้อนี้ ดุจดังสังขารในขันธ์ 5 ที่ปรุงแต่งขึ้นมา ย่อมเสื่อมสลายไปในที่สุด

คู่ที่ 2 ได้ยศ เสื่อมยศ ยศ แปลว่า ความยิ่ง ความเด่น ซึ่งหมายถึง ความยิ่งของคน ความเด่นของคน ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่ เรียกอิสริยยศ ยิ่งด้วยชื่อเสียงคุณความดี เรียก เกียรติยศ ยิ่งด้วยบริวาร พวกพ้อง เรียกบริวารยศ ทั้ง 3 ยศ หากมีความกระหายต้องการให้ได้ได้ยศมา ก็เกิดความวิตกกังวล เกิดความทุกข์ เพราะเกิดทั้งความโลภ เมื่อไม่ได้มาก็เกิดความโกรธ เมื่อมีแล้วก็เกิดความหลง ดังนั้นจะต้องเข้าใจว่ายศเหล่านี้มีวันเสื่อมสลายไปในที่สุด เรียกว่า เสื่อมยศ หากเราไม่เข้าใจหลักธรรมข้อนี้ก็จะเกิดความหลงมัวเมาเมื่อมียศ เกิดความวิตกกังวล คับข้องใจ และเป็นทุกข์เมื่อเสื่อมยศ เป็นต้น

คู่ที่ 3 สรรเสริญ นินทา สรรเสริญ ได้แก่การกล่าวขวัญถึงความดี จะต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม การได้ฟังคำสรรเสริญ คำยกย่องคำชมเชย ทำให้ใจเบิกบาน มีความสุข ในทางตรงกันข้าม หากใครถูกนินทา หรือการพูดให้ร้ายหรือพูดในทางที่ไม่ดีในที่ลับหลัง ก็เกิดความไม่พึงพอใจ เกิดความโกรธ ทั้งสองประการนี้ หากไม่เข้าใจหลักธรรมเช่นนี้ ก็เกิดความลุ่มหลงมัวเมา หลงระเริง ทำให้เกิดความลืมตัว ก่อให้เกิดความเห็นผิด หลงตนเอง เมื่อคนอื่นสรรเสริญ และเกิดความไม่พึงพอใจ และทุกข์ใจในที่สุดเมื่อถูกนินทา เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเข้าใจหลักธรรมนี้จะช่วยให้เกิดหลักของความอุเบกขา คือ ไม่แสดงอาการใด ๆ เมื่อถูกสรรเสริญ หรือนินทา ถือว่าเป็นธรรมดาของโลก

คู่ที่ 4 สุข ทุกข์ โลกธรรมคู่นี้เป็นคู่รวบยอด คือสภาพความเป็นอยู่ของคนเราเมื่อกล่าวโดยรวมยอดแล้วมี 2 สภาพคือ สุขและทุกข์เป็นสภาพที่มนุษย์เราจะต้องเผชิญทั้ง 2 ประการ ดังนั้นพึงเข้าใจว่าเราจะดำเนินวิถีชีวิตอย่างไรให้มีความสุขมากกว่าทุกข์ นั่นก็คือจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงความดับทุกข์ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาได้นำเสนอหลักของอริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความทุกข์ที่เกิดขึ้น
สรุปก็คือโลกธรรมทั้งสองฝ่ายคือ ฝ่ายอิฏฐารมณ์ และอนิฏฐารมณ์ เมื่อเกิดมาแล้ว มันไม่เที่ยง ไม่คงทนถาวร ไม่แน่นอน ย่อมเสื่อมสลายไปในที่สุด ดังนั้นจึงไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น จะก่อให้เกิดความทุกข์ในที่สุด

ไฟล์แนป:
buddha;;;.gif
buddha;;;.gif [ 142.81 KiB | เปิดดู 1764 ครั้ง ]

เจ้าของ:  rawisada [ 09 ก.ค. 2009, 15:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โลกธรรม 8

ขอบคุณสำหรับความรุ้ดีๆนะค่ะ
มีประโยชน์มากมาย :b20: :b20: :b20:

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ :b8: :b8:

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48:

เมื่อเราหลับ มีคนปลุก รีบลุกเถิด
เมื่อเราเปิดมีคนปิด อย่าคิดหยาม
เมื่อเราหลง มีคนบอก รีบเดินตาม
เมื่อเราทราม มีคนสอน อย่านอนใจ
:b12: :b12: :b12: :b12:

เจ้าของ:  wic [ 09 ก.ค. 2009, 15:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โลกธรรม 8

ท่านจันทร์เคยเล่าว่า ครั้งหนึ่งได้ไปธุระที่วัดแห่งหนึ่งที่มีพระที่ร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
ท่านและคนขับรถเข้าไปกราบพระนั้น ท่านเย้าคนขับรถว่าไม่ขออะไรบ้างหรือ
คนขับรถบอกว่าไม่กล้าขอ เพราะอยากได้แค่ 4 แต่ท่านชอบให้ 8 เลยไม่ขอ

คืออยากได้แค่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่จะได้ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ด้วย

อยากได้อะไร ตั้งใจขอ โอกาศได้ตามที่ขอน้อยเต็มที
แต่ถ้าตั้งใจสั่งสมเหตุ ที่ทำให้เกิดผลนั้น เมื่อเหตุครบพร้อมคุณได้ตามที่ต้องการแน่ๆ

เจ้าของ:  อมิตาพุทธ [ 09 ก.ค. 2009, 15:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โลกธรรม 8

สาธุครับ :b8:

เจ้าของ:  น้องนุ่น [ 09 ก.ค. 2009, 21:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โลกธรรม 8

ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะค่ะ

สำหรับสิ่งดีๆที่นำมาให้อ่านขอบคุณนะคร้า

เจ้าของ:  damjao [ 10 ก.ค. 2009, 06:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โลกธรรม 8

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ............... :b8:

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 11 ก.ค. 2009, 20:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โลกธรรม 8

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

ไฟล์แนป:
PK07.jpg
PK07.jpg [ 96.97 KiB | เปิดดู 1636 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/