ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คือ อยากทราบว่าที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไรครับ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=22681
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  อินทรีย์5 [ 30 พ.ค. 2009, 13:06 ]
หัวข้อกระทู้:  คือ อยากทราบว่าที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไรครับ

ผมได้ไปอ่านเจอกระทู้หนึ่งในเวปไซด์หนึ่งเข้า เลยเอามาตั้งกระทู้ถามในที่นี้ด้วย :b39:

มีคำถามว่า ที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไร
ดูได้จากที่นี่นะ :b40:

http://www.payakorn.com/webboard.php?sort=2 ดูกระทู้รหัส 27818 นะครับ

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 พ.ค. 2009, 14:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คือ อยากทราบว่าที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไรครับ

ขออนุโมทนากับคำตอบ
ของ คุณอินทรีย์ ๕ ด้วยค่ะ :b8: :b4:

ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติม เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะ

จุดมุ่งหมายของการสอบอารมณ์นั้นก็เพื่อให้

อาจารย์ผู้สอนกรรมฐานใช้ตรวจสอบว่า
ผู้เข้าอบรมกรรมฐานหรือผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ
ในการเจริญวิปัสสนาได้ถูกต้องตามที่สอนหรือไม่
และประสบปัญหา หรือติดขัดในส่วนใด

หากผู้เข้าอบรมกรรมฐานยังไม่เข้าใจหรือปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง
ก็จะได้แนะนำวิธีการที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งย้ำถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ


การสอบอารมณ์นั้นมีความสำคัญมาก
สำหรับการตรวจสอบผู้ปฏิบัติใหม่หรือผู้ที่เริ่มปฏิบัติว่า

มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของรูป-นาม
ซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถูกต้องแล้วหรือยัง


การสอบอารมณ์จะเริ่มจากเมื่อผู้เข้าอบรมกรรมฐาน
ได้ทดลองปฏิบัติกรรมฐานด้วยตนเองไปได้ระยะหนึ่งแล้ว

พระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานจะเรียกผู้ปฏิบัติใหม่ทุกคนมาประชุม
และซักถามถึงวิธีกำหนดอารมณ์
และวิธีพิจารณากรรมฐานของผู้ปฏิบัติแต่ละคน
(โดยอาจเรียกมาเป็นกลุ่มย่อย ครั้งละ ๓ คน
และไม่บอกล่วงหน้าด้วยว่าจะเรียกมาสอบอารมณ์ในวันใด
คือบอกล่วงหน้าให้รู้ตัวกระทันหันมาก
เช่น อาจจะบอกวันนี้ตอนเช้า สอบวันนี้ตอนเย็น หรือเช้าวันรุ่งขึ้น
อันนี้แล้วแต่สำนักแต่ละแห่ง อาจมีข้อกำหนดไม่เหมือนกันนะคะ)
:b12:

ผู้เข้าอบรมกรรมฐานต้องเล่าประสบการณ์
ความรู้สึกในการสังเกตพฤติกรรมของตน
และการใช้เหตุผลของตนเอง
ขณะแสดงพฤติกรรมหรืออิริยาบถต่าง ๆ ตามที่สังเกตได้จริง
เป็นการสอบถามและแก้ไขความเข้าใจในขณะนั้น
ระหว่างครูผู้สอนและผู้ปฏิบัติ เรียกว่า "การสอบอารมณ์" ค่ะ :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 30 พ.ค. 2009, 14:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คือ อยากทราบว่าที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไรครับ

:b8: :b8: :b8:

กุหลาบสีชา เขียน:
ขออนุโมทนากับคำตอบ
ของ คุณอินทรีย์ ๕ ด้วยค่ะ :b8: :b4:

ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติม เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะ

จุดมุ่งหมายของการสอบอารมณ์นั้นก็เพื่อให้

อาจารย์ผู้สอนกรรมฐานใช้ตรวจสอบว่า
ผู้เข้าอบรมกรรมฐานหรือผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ
ในการเจริญวิปัสสนาได้ถูกต้องตามที่สอนหรือไม่
และประสบปัญหา หรือติดขัดในส่วนใด

หากผู้เข้าอบรมกรรมฐานยังไม่เข้าใจหรือปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง
ก็จะได้แนะนำวิธีการที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งย้ำถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ


การสอบอารมณ์นั้นมีความสำคัญมาก
สำหรับการตรวจสอบผู้ปฏิบัติใหม่หรือผู้ที่เริ่มปฏิบัติว่า

มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของรูป-นาม
ซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถูกต้องแล้วหรือยัง


การสอบอารมณ์จะเริ่มจากเมื่อผู้เข้าอบรมกรรมฐาน
ได้ทดลองปฏิบัติกรรมฐานด้วยตนเองไปได้ระยะหนึ่งแล้ว

พระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานจะเรียกผู้ปฏิบัติใหม่ทุกคนมาประชุม
และซักถามถึงวิธีกำหนดอารมณ์
และวิธีพิจารณากรรมฐานของผู้ปฏิบัติแต่ละคน
(โดยอาจเรียกมาเป็นกลุ่มย่อย ครั้งละ ๓ คน
และไม่บอกล่วงหน้าด้วยว่าจะเรียกมาสอบอารมณ์ในวันใด
คือบอกล่วงหน้าให้รู้ตัวกระทันหันมาก
เช่น อาจจะบอกวันนี้ตอนเช้า สอบวันนี้ตอนเย็น หรือเช้าวันรุ่งขึ้น
อันนี้แล้วแต่สำนักแต่ละแห่ง อาจมีข้อกำหนดไม่เหมือนกันนะคะ)
:b12:

ผู้เข้าอบรมกรรมฐานต้องเล่าประสบการณ์
ความรู้สึกในการสังเกตพฤติกรรมของตน
และการใช้เหตุผลของตนเอง
ขณะแสดงพฤติกรรมหรืออิริยาบถต่าง ๆ ตามที่สังเกตได้จริง
เป็นการสอบถามและแก้ไขความเข้าใจในขณะนั้น
ระหว่างครูผู้สอนและผู้ปฏิบัติ เรียกว่า "การสอบอารมณ์" ค่ะ :b8:


คุณกุหลาบสีชากล่าวถูกต้องแล้วครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  chalom [ 30 พ.ค. 2009, 16:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คือ อยากทราบว่าที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไรครับ

โดยมาก ผู้ทดสอบเรียกว่าอาจารย์ ผู้ถูกทดสอบเรียกว่าลูกศิษย์ หรือจักกล่าวสั้นๆ ว่า เป็นการทดสอบซึ่งครูบาอาจารย์ทดสอบลูกศิษย์ อาจกระทำได้โดย การด่า การว่า การขับไล่ โดยมิได้นัดหมาย นัดแนะ กันมาก่อน ซึ่งครูบาจารย์ย่อมมีโยนิโสมนัสสิการ คือกลอุบายอันแยบคายอยู่ภายใจจิต
หากผู้ถูกทดสอบมารู้ภายหลังอาจทำให้เกิดความซาบซึ้งในคุณครูบาอาจารย์ :b12: :b4:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 01 มิ.ย. 2009, 22:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คือ อยากทราบว่าที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไรครับ

chalom เขียน:
โดยมาก ผู้ทดสอบเรียกว่าอาจารย์ ผู้ถูกทดสอบเรียกว่าลูกศิษย์ หรือจักกล่าวสั้นๆ ว่า เป็นการทดสอบซึ่งครูบาอาจารย์ทดสอบลูกศิษย์ อาจกระทำได้โดย การด่า การว่า การขับไล่ โดยมิได้นัดหมาย นัดแนะ กันมาก่อน ซึ่งครูบาจารย์ย่อมมีโยนิโสมนัสสิการ คือกลอุบายอันแยบคายอยู่ภายใจจิต
หากผู้ถูกทดสอบมารู้ภายหลังอาจทำให้เกิดความซาบซึ้งในคุณครูบาอาจารย์


เกรงแต่ว่า....

ถ้าผู้ใดถูกทดสอบโดยอุบายวิธีนี้....แล้วจิตใจไม่แกร่งพอ
ก็คงเตลิดไป...ไม่มีโอกาสกลับมาได้ซาบซึ้งในคุณครูบาอาจารย์...เป็นแน่เลยค่ะ
:b12:

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 04 มิ.ย. 2009, 22:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คือ อยากทราบว่าที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไรครับ

ลองไหมล่ะ
ผมชอบบบบบบบบสอบบบบบบบบบ

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 มิ.ย. 2009, 22:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คือ อยากทราบว่าที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไรครับ

ชาติสยาม เขียน:
ลองไหมล่ะ
ผมชอบบบบบบบบสอบบบบบบบบบ


คุณน้องจะเป็น ผู้สอบ หรือ ผู้ถูกทดสอบ ดีล่ะคะ

หรือ ผ่านมาแล้วทั้ง ๒ อย่าง
เล่าประสบการณ์กันให้ฟังเป็นธรรมวิทยาทานกันบ้างสิคะ
น่าสนใจ....อยากรู้จัง
:b4: :b12:

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ :b8:

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 04 มิ.ย. 2009, 23:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คือ อยากทราบว่าที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไรครับ

คริกๆๆๆ :b32: :b32: :b32:

สอบชาวบ้าน หนุกดีนะพี่ ลองดูจะติดใจ..ฮิ

เจ้าของ:  yahoo [ 06 มิ.ย. 2009, 08:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คือ อยากทราบว่าที่เรียกว่า "สอบอารมณ์" มีความหมายว่าอะไรครับ

ชาติสยาม เขียน:
คริกๆๆๆ :b32: :b32: :b32:

สอบชาวบ้าน หนุกดีนะพี่ ลองดูจะติดใจ..ฮิ


อย่างที่อยู่ดี ๆ คุณจับผมสอบอารมณ์น่ะหรือครับ...ท่าน
ฮ่า ฮ่า ฮ่า...
แล้วผมพอจะสอบผ่านรึเปล่าครับท่าน...
ถ้าตก...จะมีการสอบใหม่อีกรึเปล่าครับนี่...

แต่ท่าทางตอนนี้ท่านจะไม่สนใจผมแล้วนี่...
ดูจะมีขวัญใจคนใหม่...

:b9: :b9: :b9:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/