ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=19898
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  ปกรณัม [ 02 ม.ค. 2009, 19:39 ]
หัวข้อกระทู้:  ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

ครับ..อันนี้ผมสงสัยมานานแล้วครับ :b10:

บางคนก็บอกว่าไปถึง บางคนบอกว่าไม่มีทาง

ผมอยากจะถามว่า ถ้าผู้หญิงสามารถไปถึงพระนิพพานได้จริงๆ

พอจะมีตัวอย่างประวัติผู้หญิงที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไหมครับ ผมอยากรู้ครับ


ขอบคุณครับ :b8:

เจ้าของ:  พลศักดิ์ วังวิวัฒน์ [ 02 ม.ค. 2009, 19:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

ในพระไตรปิฎก มีการยืนยันว่า ผู้หญิงเข้านิพพานไปก็เยอะนะครับ

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 03 ม.ค. 2009, 09:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

หญิงหรือชาย คนหรือสัตว์
ล้วนแล้วแต่เป็น หนึ่งจิต กับหนึ่งกาย เท่านั้นครับ

หากปัจจัยพร้อม ย่อมนิพพานได้แน่นอนครับ
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือต้องเป็นมนุษย์

เจ้าของ:  deboykung [ 03 ม.ค. 2009, 10:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

เอตทัคคะ ก็มี 13 ท่านแล้วครับ + 2 ท่านที่น่าสนใจ ในนี้

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=16&t=18707

ลองเลื่อนๆ ดูครับ

เจ้าของ:  ปกรณัม [ 03 ม.ค. 2009, 14:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

:b8:

เจ้าของ:  อัญญาสิ [ 03 ม.ค. 2009, 19:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

:b8:

ตอบจากความคิดส่วนตัว

คำถาม...ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?
คำตอบ...นิพพาน คือ บรมสุข
ดังนั้นไม่ว่า หญิงหรือชาย ก็คง ( :b20: คิดเอง) ไปถึงได้ถ้ามีความเพียรและศรัทธา

:b8: เจริญในธรรม

เจ้าของ:  มิตรตัวน้อย [ 05 ม.ค. 2009, 09:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

นี่เราพูดถึงเรื่องความรู้พิสดารมากก็คือ "แม่ชีแก้ว" เอาเสียจนกระทั่งเราไล่ลงภูเขาร้องไห้ลงไป
ไม่เอาขนาดนั้นไม่ได้นะ คือมันติด ติดแล้วก็สำคัญว่านี่เป็นของแท้ของจริงของเลิศของเลอไปเสียหมดเลย ครูบาอาจารย์สอนเหมือนไม่มีน้ำยา จากนั้นก็ไล่ลงภูเขา ลงภูเขาแล้วถึงระลึกได้
เอาคำสอนเราไปสอนก็รู้ตัวขึ้นมา พลิกใหม่ขึ้นมา เป็นอย่างนั้นนะการสอนคน

อย่างพ่อแม่ครูจารย์ท่านพูดถูกต้องแล้ว ท่านห้ามไม่ให้ภาวนาเพราะความรู้พิสดาร
แต่ท่านทิ้งท้ายเอาไว้ว่า ต่อไปจะมีผู้มาสอนอยู่ ก็พอดีเป็นจังหวะเราไปสอน แกเก่งมากความรู้
แกก็ผ่านไปได้แล้ว เร็วนะ ปี ๒๔๙๕ แกผ่านได้เลยเชียว พอแกลงแล้วทีนี้ก็สอนภายในที่จะแก้กิเลสล้วนๆ มันก็พุ่งเลย แต่ก่อนมีแต่เรื่องสั่งสมกิเลส ความรู้นั้นรู้นี้ มีแต่ความเพลิดความเพลิน เป็นการสั่งสมกิเลสไม่ใช่การแก้กิเลส เมื่อเราฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราก็หักห้ามเข้ามา คือให้ตัดออก
ที่นี่จะสอนวิธีการแก้กิเลส แกไม่ยอมรับ ถูกไล่ลงจากภูเขาจนร้องไห้แล้วถึงกลับมาเห็นโทษของตัว
แล้วมาเห็นคุณค่าของการสอนของเรา นำคำสอนของเรามามันก็ลงอย่างว่านั่นละ

เร็วอยู่นะ ๙๕ แกผ่านได้ "แกมรณะลงไปอัฐิของแกก็กลายเป็นพระธาตุ" รวดเร็วมากนะ เพราะผ่านไปแล้วตั้งแต่ ๒๔๙๕ จนกระทั่ง พ.ศ. เท่าไรแกถึงตาย อัฐิกลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้ว นี่ละที่แกว่า ปีนี้จะมีคนมาแนะนำสั่งสอนพวกเรา

คล้ายคลึงกับหลวงปู่มั่น พระเณรจะมีมากคล้ายคลึงกัน ปีนี้แหละคอยดูนะ แล้วก็เป็นจริงๆ ปีนั้นเราก็ไป
เวลาแกเล่าให้ฟังนี้ พวกดงพวกดาวดวงเล็กดวงใหญ่เหาะมาจากบนฟ้า สง่างามมา ดวงใหญ่ก็มีดวงเล็กก็มี มาลงห้วยทรายหมด ดาวทั้งหลายก็คือบรรดาครูบาอาจารย์และพระเณรแกว่า ก็ลงที่นั่นละห้วยทราย
สร้างวัดเล็กๆ น้อยๆ ตามนั้น ที่เราไปอยู่นั้น ๔ ปี

http://www.luangta.com/thamma/thamma_ta ... 13&CatID=2

=====
ผู้หญิงที่บรรลุธรรมในยุคปัจจุบัน เป็นที่รู้จักกันไปทั่วไป ตามคำบอกเล่าของหลวงตาฯ วัดป่าบ้านตาด

:b8: :b12:

เจ้าของ:  natdanai [ 05 ม.ค. 2009, 15:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

ผู้บรรลุธรรมนั้นไม่มีหญิง ไม่มีชาย ไม่มีอะไรเลย มีแต่ความว่างเปล่า.... :b4:

เจ้าของ:  อณาวิโล [ 05 ม.ค. 2009, 20:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

ได้สิครับทำไมจะไม่ได้ ถ้ามีการปล่อยวางไม่ยึดติด :b8: :b16:

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 ก.พ. 2009, 22:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

รูปภาพ
พระแม่น้า “พระนางมหาปชาบดีโคตมี”
นำเหล่าสากิยานี (สตรีบริวาร) ไปทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทรงออกเทศนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ เหล่าเจ้าชายในศากยวงศ์และโกลิยวงศ์ เช่น เจ้าชายอานนท์ เจ้าชายมหานาม และเจ้าชายเทวทัต ซึ่งเป็นพระญาติก็ได้ออกบวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์หลายรูป

“พระนางมหาปชาบดีโคตมี” ก็อยากบวชเหมือนกับเจ้าชายทั้งหลายบ้าง จึงทูลขอพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมกับเหล่าภิกษุสงฆ์ไปประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน นอกเมืองไพศาลี แคว้นวัชชี พระนางมหาปชาบดีโคตมีพร้อมเหล่าสากิยานี (สตรีบริวาร) จำนวนมากได้ปลงผมและนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ พากันเดินเท้าเปล่าไปยังป่ามหาวัน เพื่อทูลขออุปสมบท

เมื่อถึงป่ามหาวัน พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้แจ้งความประสงค์ให้พระอานนท์ทราบ พระอานนท์จึงนำความกราบทูลแก่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธและตรัสกับพระอานนท์ว่า “อย่าเลยอานนท์ การบวชสตรีอย่าเป็นที่ชอบใจของเธอเลย”

พระอานนท์จึงกราบทูลถามว่า “บุรุษกับสตรีมีความสามารถไม่ทัดเทียมกันใช่หรือไม่ สตรีไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงเฉกเช่นบุรุษใช่หรือไม่”

พระพุทธองค์ตรัสว่า “ในเรื่องนี้ ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด สตรีก็มีศักยภาพที่จะบรรลุที่สิ้นสุดทุกข์เช่นเดียวกับบุรุษ”

พระอานนท์จึงกราบทูลถามต่อไปว่า “ถ้าเช่นนั้น เพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงไม่ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีบวช ในเมื่อสตรีก็มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้”


ในที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงยินยอมตามที่พระอานนท์กราบทูลขอ แต่ก็ทรงมีข้อแม้ว่า พระนางมหาปชาบดีโคตมีต้องสามารถปฏิบัติครุธรรม 8 ประการได้ พระองค์จึงทรงยินดีประทานอุปสมบทให้

โดย ครุธรรม 8 ประการนั้น ประกอบด้วย

1. ภิกษุณีแม้จะมีพรรษา 100 ก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวันนั้น
2. ภิกษุณีจะอยู่ในวัดที่ไม่มีภิกษุไม่ได้
3. ภิกษุณีจงถามวันอุโบสถและฟังโอวาทจากภิกษุ
4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่าย
5. ภิกษุณีที่ต้องอาบัติหนัก ต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝ่าย
(คือลงโทษกักบริเวณตัวเองตามกรรมวิธีของสงฆ์)
6. ภิกษุณีจะต้องได้รับอุปสมบทจากสงฆ์สองฝ่าย
7. ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริภาษภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆ
8. ภิกษุณีไม่พึงตักเตือนภิกษุ แต่ภิกษุตักเตือนภิกษุณีได้

เมื่อพระอานนท์นำความแจ้งแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีแล้ว พระนางก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระนางบวช โดยการบวชของพระนางถือว่าสำเร็จได้ด้วยการยอมรับครุธรรม 8 ประการ (ครุธัมมปฏิคคหณอุปสัมปทา) ส่วนเหล่าสากิยานี (สตรีบริวาร) ของพระนางก็ให้ภิกษุสงฆ์บวชให้ การบวชเหล่าสากิยานี (สตรีบริวาร) ของพระนางมหาปชาบดีโคตมี จึงกระทำขึ้นโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์

หลังจากอุปสมบทแล้ว “พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี” รับเอากรรมฐานจากพระพุทธองค์ไปปฏิบัติ ไม่นานก็บรรลุพระอรหัต พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีทรงเคารพนับถือพระพุทธองค์มาก ถึงกับทรงกล่าวว่า รูปกายของพระพุทธองค์ พระนางเป็นผู้เลี้ยงให้เจริญเติบโต นับเป็นมารดาของพระพุทธองค์ทางร่างกาย แต่ธรรมกายของพระนาง พระพุทธองค์ทรงเลี้ยงให้เจริญ นับเป็นบิดาของพระนาง

“พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี” ได้รับยกย่องไว้ในตำแหน่ง “เอตทัคคะ” (ความเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่น) ในทาง “รัตตัญญู” แปลว่า “ผู้รู้ราตรีนาน” ซึ่งหมายความว่า “ผู้มีประสบการณ์มาก” นั่นเอง

คัดลอกมาจาก
สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20382

:b8:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ตัวอย่างประวัติของ ผู้หญิงในทางธรรมที่เป็นพยานให้แก่พระพุทธเจ้า ได้ว่า
มีศักยภาพที่จะปฏิบัติให้ถึงซึ่งการพ้นทุกข์บรรลุเป็นพระอรหันต์ ในยุคปัจจุบันนี้ เช่น


คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20386

คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16109

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เจ้าของ:  พลศักดิ์ วังวิวัฒน์ [ 12 ก.พ. 2009, 10:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

สาวิกาน้อย เขียน:
1. พระพุทธองค์ตรัสว่า “ในเรื่องนี้ ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด สตรีก็มีศักยภาพที่จะบรรลุที่สิ้นสุดทุกข์เช่นเดียวกับบุรุษ” หลังจากอุปสมบทแล้ว “พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี” รับเอากรรมฐานจากพระพุทธองค์ไปปฏิบัติ 2. ไม่นานก็บรรลุพระอรหัต พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีทรงเคารพนับถือพระพุทธองค์มาก ถึงกับทรงกล่าวว่า “รูปกายของพระพุทธองค์ พระนางเป็นผู้เลี้ยงให้เจริญเติบโต นับเป็นมารดาของพระพุทธองค์ทางร่างกาย 3.แต่ธรรมกายของพระนาง พระพุทธองค์ทรงเลี้ยงให้เจริญ นับเป็นบิดาของพระนาง”

พึงสังเกตว่า

1. พระพุทธองค์ตรัสว่า “ในเรื่องนี้ ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด สตรีก็มีศักยภาพที่จะบรรลุที่สิ้นสุดทุกข์เช่นเดียวกับบุรุษ” ด้วยเหตุนี้จึงหมดข้อสงสัยว่า ผู้หญิงสามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

2. มีการยืนยันว่า พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีบรรลุอรหันต์

3. พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีกล่าวถึง ธรรมกายของพระนาง ธรรมกายตัวนี้คืออรหันต์กาย

เจ้าของ:  tttchaittt [ 12 ก.พ. 2009, 10:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

แล้วแต่คนจะไปไม่ไปแค่นั้นเอง


p
t
e
rครับ

เจ้าของ:  AAAA [ 13 มี.ค. 2009, 15:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

ปกรณัม เขียน:
ครับ..อันนี้ผมสงสัยมานานแล้วครับ :b10:

บางคนก็บอกว่าไปถึง บางคนบอกว่าไม่มีทาง

ผมอยากจะถามว่า ถ้าผู้หญิงสามารถไปถึงพระนิพพานได้จริงๆ

พอจะมีตัวอย่างประวัติผู้หญิงที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไหมครับ ผมอยากรู้ครับ


ขอบคุณครับ :b8:


แล้วตอนนี้ เจ้าของกระทู้หายสงสัยหรือยังล่ะเนี่ย??? :b12:

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 15 มี.ค. 2009, 11:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

:b18: อนุโมทนา กับทุกคำตอบ
ชัวร์ เป็นใคร ผู้ใด ก็บรรลุธรรม ได้เหมือนกันทั้งนั้น
ถ้าปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง และศรัทธา สาธุ..

เจ้าของ:  กามโภคี [ 18 มี.ค. 2009, 18:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิง สามารถไปถึงนิพพานได้ไหม?

คามินธรรม เขียน:
หญิงหรือชาย คนหรือสัตว์
ล้วนแล้วแต่เป็น หนึ่งจิต กับหนึ่งกาย เท่านั้นครับ

หากปัจจัยพร้อม ย่อมนิพพานได้แน่นอนครับ
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือต้องเป็นมนุษย์

:b12: ระวังนะครับ เข้าใจว่าสัตว์ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าสัตว์นั้นหมายถึงสัตว์เดรัจฉาน
:b12: เพราะเข้าใจว่าสัตว์ หรือสัตว์เดรัจฉานยังเป็นอบายภูมิครับ
:b12: เพราะเข้าใจว่าสัตว์สังขารที่เสวยกรรมในอบายภูมิไม่สามารถบรรลุธรรมได้


:b12: ด้วยจิตคารวะ อ่านการตอบการเขียนกระทู้ของคุณเรื่อยๆ ค่อนข้างจะเห็นตรงครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/