ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=18857
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  เสฏฐวุฒิ [ 31 ต.ค. 2008, 14:49 ]
หัวข้อกระทู้:  ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนได้กล่าวไว้ในหนังสือเพชรน้ำหนึ่งว่า หลวงปู่มั่นก็หนัก พรรษา 22 เป็นพรรษาที่ท่านเริ่มเปิดโลก แต่ยังไม่ได้เปิดเต็มที่ อยู่ถ้ำสาริกา พรรษา 22 ท่านเล่าให้ฟัง เปิดจริงๆ ไปเปิดที่เชียงใหม่ พรรษา 22 ไปเปิดปฐมฤกษ์อยู่ที่ถ้ำสาริกา เรียกว่าเปิดปฐมฤกษ์ พอจากนั้นไปก็ไปเปิดวาระสุดท้ายที่เชียงใหม่ เราก็ลืมเสียว่าเป็นต้นไม้อะไร ท่านอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดียว ต้นไม้ต้นนั้นร่มหนาทึบเลย กลางวันท่านมาเดินจงกรมได้สบายๆ เพราะปกติเป็นป่าอยู่แล้วไม่มีผู้มีคน อยู่ในภูเขา เหมือนอยู่หินดานลักษณะนั้นแหละ โล่ง อากาศดี ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม กลางวันท่านเดินของท่าน เพราะไม่มีผู้มีคนไปกวน เดินเวลาไหนจะเป็นไรไป ร่มก็มีตลอดทั้งวัน
ตอนกลางคืนท่านนั่งภาวนาอยู่ที่นั่น โลกธาตุหวั่นไหวฟ้าดินถล่มเป็นเหมือนกัน องค์ไหนก็พูดแบบเดียวกัน พอตรัสรู้ พูดตรัสรู้จะตรงกับคำศัพท์ที่ว่าสุดยอดของธรรม บรรลุนี้เป็นศัพท์ของพระสาวก ตรัสรู้เป็นศัพท์เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าตรัสรู้ สาวกเรียกว่าบรรลุ ความจริงก็ตรัสรู้ถึงแดนวิเศษเหมือนกันนั่นแหละ
ฟังครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังถึงแดนสุดยอด นั่งน้ำตาร่วงเหมือนกันหมด คืนนั้นไม่นอนเลย นั่งน้ำตาร่วงแล้วกราบๆอยู่อย่างนั้น คือกราบความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า ความอัศจรรย์ของธรรม ที่ได้ครองธรรมเพราะพระพุทธเจ้า กระเทือนกันเลย พระพุทธเจ้ากับท่านก็เป็นอันเดียวกันแล้ว พอตรัสรู้ปึ๋ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นอันเดียวกันแล้ว เป็นอันเดียวกันๆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นกิริยาเท่านั้น เหมือนกับเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ต้นใหญ่จริงๆ มีต้นเดียว ธรรมะ คำว่าธรรมอันเดียวเท่านั้น พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวก พอตรัสรู้ธรรมปึ๋งเข้าไปตรงนั้นแล้ว เป็นอันเดียวกันหมดเลย เพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานจึงเป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้น ธรรมชาตินั้นเป็นพื้นเพอยู่แล้ว เมื่อถึงขั้นธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้ว เป็นอย่างนั้น นี่ไม่ว่าองค์ไหนนั่งแล้วกราบแล้วไหว้อยู่อย่างนั้น อย่างประวัติหลวงปู่มั่นนั่นแหละ เราก็เขียนจากคำบอกเล่าของท่านเอง นั่งแล้วกราบไหว้ คนเขาเห็นเขาก็จะว่าเป็นบ้าเป็นบอไป
เพราะความอัศจรรย์นั่นแหละ ทำให้เป็นอัศจรรย์แล้วก็สงสารโลกเป็นประมาณ เราผ่านมาแล้ว ทีนี้เราหลุดพ้นแล้วจากที่คุมขังจากที่ทรมานในกองทุกข์ สามแดนโลกธาตุนี้เป็นแต่กองทุกข์แดนทรมานสัตว์ทั้งนั้น ผุดออกมาแล้วพ้นแล้ว มองไปทางนี้ก็สงสารทางนี้ มองไปทางนี้ก็อัศจรรย์ทางนี้ มองทางนี้อัศจรรย์พระพุทธเจ้า 3 อย่างนี้นำตาร่วง องค์ไหนก็เหมือนกันบรรดาที่ได้เล่าสู่กันฟัง ผู้ที่ถึงแดนแห่งความหลุดพ้นอย่างสุดขีดแล้ว เป็นเหมือนกันหมด น้ำตาร่วงเหมือนกัน

เจ้าของ:  ฌาณ [ 31 ต.ค. 2008, 21:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด

อ้างคำพูด:
องค์ไหนก็เหมือนกันบรรดาที่ได้เล่าสู่กันฟัง ผู้ที่ถึงแดนแห่งความหลุดพ้นอย่างสุดขีดแล้ว เป็นเหมือนกันหมด น้ำตาร่วงเหมือนกัน


:b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

ขอให้ผมได้ประสบเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวเองด้วยเทอญ สาธุ

เจ้าของ:  ณัฐภรณ์ อินทสุวรรณ [ 01 พ.ย. 2008, 16:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด

:b20: :b20: :b20: :b20: :b20: :b20:

เจ้าของ:  ผ้าขี้ริ้ว [ 03 พ.ย. 2008, 07:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด

:b8:

เจ้าของ:  พลศักดิ์ วังวิวัฒน์ [ 03 พ.ย. 2008, 11:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด

" พระพุทธเจ้ากับท่านก็เป็นอันเดียวกันแล้ว พอตรัสรู้ปึ๋ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นอันเดียวกันแล้ว เป็นอันเดียว
กันๆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นกิริยาเท่านั้น เหมือนกับเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ต้นใหญ่จริงๆ มีต้นเดียว ธรรมะ
คำว่าธรรมอันเดียวเท่านั้น พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวก พอตรัสรู้ธรรมปึ๋งเข้าไปตรงนั้นแล้ว เป็นอันเดียวกันหมดเลย "


:b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ใดเห็นเราตถาคต ผู้นั้นเห็นธรรม"

เจ้าของ:  กำลังเพียร [ 04 พ.ย. 2008, 10:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด

:b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  enlighted [ 05 พ.ค. 2010, 20:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด

มองทางโน้น ก็ธรรมดา ๆ
มองทางนี้ ก็ธรรมดา ๆ
มองทางไหนๆ ก็ธรรมดา ๆ
หาอัศจรรย์ไม่ได้
ตถตา เป็นธรรมดาๆ
เพราะเป็นเช่นนั้นเอง

เจ้าของ:  เช่นนั้น [ 07 พ.ค. 2010, 02:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด

:b5: :b6: :b6:

เจ้าของ:  arthem [ 07 พ.ค. 2010, 03:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด

:b20: :b20: :b20:
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Bwitch [ 07 พ.ค. 2010, 10:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้บรรลุธรรมอัศจรรย์น้ำตาร่วงเหมือนกันหมด

รูปภาพ
:b41: :b47: :b48: :b41: :b47: :b48: :b47: :b41:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/