วันเวลาปัจจุบัน 05 มี.ค. 2024, 11:29  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1484 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: ตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆ : พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)

เมื่อ: 12 ส.ค. 2013, 15:05 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 6592


http://www.photikhun.org/images/column_1280152839/02.gif http://www.photikhun.org/images/column_1280152839/2.jpg ปางที่ ๒ ปางปัจจเวกขณ์ พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายประคองบาตรที่วางอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นป้องเสมอพระอุระ ทอดพระเนตรลงต่ำ พระพุทธรูปปางนี้ มีตำนานด...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: ตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆ : พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)

เมื่อ: 27 ก.ค. 2013, 15:29 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 6592


http://www.photikhun.org/images/column_1280152839/01.gif http://www.photikhun.org/images/column_1280152839/1.jpg ปางที่ ๑ ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต หรือปางมหาภิเนษกรมณ์ พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นตั้งฝ่าพระหัตถ์ตรงพระอุระ เบนฝ่าพระหัตถ์ไป...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: ตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆ : พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)

เมื่อ: 27 ก.ค. 2013, 15:18 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 6592


http://www.dhammajak.net/board/files/__1_195.jpg ตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆ พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) :b44: :b47: :b44: พระพุทธจริยาตอนหนึ่งๆ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้ปรากฏในสมัยหนึ่งๆ ซึ่งพอจะประมวลกันเข้าในพุทธจริยา ๓ ประการ ได้ดังนี้ พระพุทธจริยาในเวลาที่ทรงบำเพ็ญเพื่อความตรัสรู้อนุตตรส...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: งานภูเขาทอง (งานห่มผ้าแดง) วัดสระเกศ

เมื่อ: 26 ก.ค. 2013, 22:21 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 8724


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph__36_535.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph__46_740.jpg ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : คุณ TeddyBear[Picnic] :b39: อานิสงส์การห่มผ้าองค์พระธาตุ พิธีห่มผ้าแดงในงานเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เป็นพิธีที่ชาวพระนครให้ความสำ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: งานภูเขาทอง (งานห่มผ้าแดง) วัดสระเกศ

เมื่อ: 26 ก.ค. 2013, 22:21 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 8724


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_11_122.jpg พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในภูเขาทอง หรือพระบรมบรรพต วัดสระเกศ :b39: ประเพณีห่มผ้าแดงพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กล่าวว่า พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ได้จำลองแบบมาจากพระเจดีย์วัดภูเ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: งานภูเขาทอง (งานห่มผ้าแดง) วัดสระเกศ

เมื่อ: 26 ก.ค. 2013, 22:20 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 8724


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph__1_172.jpg ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : คุณ eyepan :b39: งานภูเขาทอง (งานห่มผ้าแดง) วัดสระเกศ โดย... ณัฏฐะปัญโญ หากพูดถึงงานวัด คนในรุ่นก่อนไม่มีใครไม่รู้จัก งานภูเขาทอง วัดสระเกศ เพราะเป็นงานวัดที่เก่าแก่สุดของคนกรุงเทพฯ ที่มีสีสันเต็ม...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: งานฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราช ครบ ๑๐๐ ปี

เมื่อ: 14 ก.ค. 2013, 01:59 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 7080


http://www.dhammajak.net/board/files/__752.jpg กำหนดการงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) วันที่ ๑-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวหิาร วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐) เวลา ๐๖.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: งานฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราช ครบ ๑๐๐ ปี

เมื่อ: 14 ก.ค. 2013, 01:59 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1479


http://www.dhammajak.net/board/files/__752.jpg กำหนดการงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) วันที่ ๑-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวหิาร วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐) เวลา ๐๖.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: สังฆวิบัติ : พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร

เมื่อ: 04 ก.ค. 2013, 08:48 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2499


http://www.dhammajak.net/board/files/___771.jpg สังฆวิบัติ โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ดูเหมือนว่าเมืองไทยเวลานี้นอกจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้ว ยังมีวิกฤตการณ์ทางศาสนาอีกด้วย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ พระรูปหนึ่งที่ตกเป็นข่าวและกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางคือ พระวิรพล ฉัตติโก หร...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด

เมื่อ: 30 มิ.ย. 2013, 19:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 8549


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__56_240.jpg วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด รวบรวมและเรียบเรียงโดย นายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สถาบันพระสังฆาธิการ :b44: วัดมี ๒ อย่าง คือ (๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สำนักสงฆ์ ซึ่งหมายถึง...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ความเห็นอันถูกต้อง (Right View) : หลวงปู่ติช นัท ฮันห์

เมื่อ: 09 มิ.ย. 2013, 08:26 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 4122


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1370743236.jpg_426.jpg ความเห็นอันถูกต้อง (Right View) ธรรมบรรยายโดย : หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) งานภาวนา Happy Teacher will Change the World 7 เมษายน 2556 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร. วิทยาเขตวังน้อย) ต.ลำไ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: การเชิญระฆัง : หลวงปู่ติช นัท ฮันห์

เมื่อ: 09 มิ.ย. 2013, 08:22 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2892


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1370738818.jpg_930.jpg การเชิญระฆัง ธรรมบรรยายโดย : หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) งานภาวนา Happy Teacher will Change the World 6 เมษายน 2556 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร. วิทยาเขตวังน้อย) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: การปฏิบัติในทางพุทธศาสนา : หลวงปู่ติช นัท ฮันห์

เมื่อ: 09 มิ.ย. 2013, 08:21 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2958


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%B4%CD%A1%BA%D1%C7%20186.jpg การปฏิบัติในทางพุทธศาสนา ธรรมบรรยายโดย : หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) งานภาวนา Happy Teacher will Change the World 5 เมษายน 2556 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร. วิทยาเขตวังน้อย) ต.ลำไท...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กรรมฐาน “ธรรมะเปิดโลก” (หลวงพ่อคง จตฺตมโล)

เมื่อ: 09 มิ.ย. 2013, 08:21 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 19063


http://www.dhammajak.net/board/files/__4_707.jpg กรรมฐาน “ธรรมะเปิดโลก” ตามแนวทางและวิธีการของ “หลวงพ่อคง จตฺตมโล” วัดเขาสมโภชน์ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี :b39: ความเป็นมาของกรรมฐาน “ธรรมะเปิดโลก” ความเป็นมาของกรรมฐานธรรมะเปิดโลก คือ กาลครั้งหนึ่งสมัยที่สมเด็จพระบวรนาถสมณโคดมยังทรงพระชนม์อยู่ ใน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เรื่องผู้หญิง อันตรายของพระภิกษุ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 06 มิ.ย. 2013, 17:16 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 6907


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__and8207_1_479.jpg เรื่องผู้หญิง อันตรายของพระภิกษุสามเณรทั้งบวชใหม่และบวชเก่า เทศนาธรรมโดย...พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ :b8: :b8: :b8: ที่มา : หนังสือหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวช ตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบ ทอดพระพุทธศาส...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 99 [ พบ 1484 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร