วันเวลาปัจจุบัน 22 ก.พ. 2024, 03:32  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1843 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:49 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 12258


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__11_211.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__14_172.jpg ศาลาการเปรียญ (พระวิหารพระนั่ง) ด้านหน้าจะมี “ถะหิน” หรือ สถูปเจดีย์หิน เล็กๆ เป็นที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_1...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:49 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 12258


http://www.dhammajak.net/board/files/_10_206.jpg พระวิหารพระยืน • พระวิหารพระยืน อยู่ทางด้านซ้ายของพระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนทั้งหลัง หน้าบันเป็นลวดลายประแจจีน ประดับด้วยเครื่องถ้วย แปลกไปจากวัดอื่น ภายในพระวิหารพระยืนมี ๒ ห้อง ห้องแรกอยู่ตอนหน้า เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร (ปาง...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:49 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 12258


http://www.dhammajak.net/board/files/158_660.jpg “ซุ้มประตูแบบเก๋งจีน” ซุ้มประตูทางเข้า-ออก ไปสู่พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ (พระวิหารพระนอน) อีกทางหนึ่ง • พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ (พระวิหารพระนอน) “พระวิหารพระพุทธไสยาสน์” มีอีกชื่อเรียกกันว่า “พระวิหารพระนอน” ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถในเขตกำแพงแก...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:49 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 12258


http://www.dhammajak.net/board/files/_4_141.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_2_292.jpg พระแท่นที่ประทับใต้ต้นพิกุลของรัชกาลที่ ๓ อยู่ตรงด้านหน้าทางด้านซ้ายของพระอุโบสถ • พระแท่นที่ประทับใต้ต้นพิกุล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดิน...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:48 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 12258


http://www.dhammajak.net/board/files/_15_850.jpg “พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร” พระประธานในพระอุโบสถ • พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานในพระอุโบสถ มีนามว่า “พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร” เป็นพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ หน้าตักกว้างประมาณ ๑ วา ๒ ศอก หรือประมาณ ๓.๑๐ เมตร สูงประมาณ ๒ วา ๑ ศอก หรือประมาณ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:48 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 12258


http://www.dhammajak.net/board/files/124_115.jpg “พระอุโบสถ” วัดราชโอรสาราม ๏ ศาสนสถานและศาสนวัตถุอันงดงามล้ำค่า สิ่งสำคัญที่น่าสนใจในวัดราชโอรสารามนั้น มีมากมายนับตั้งแต่ • พระอุโบสถ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมผสมระหว่างไทยและจีน หลังคาเป็นแบบจีนสองชั้นแต่มุงกระเบื้องสีแบบไทย ไม่มีช่อฟ้า ใบร...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:48 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 12258


http://www.dhammajak.net/board/files/120_129.jpg “ซุ้มประตูแบบเก๋งจีน” ซุ้มประตูทางเข้า-ออกพระอุโบสถ ๏ สถาปัตยกรรมวัดราชโอรสาราม ถึงแม้ว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ จะทรงสถาปนาวัดแห่งนี้ ในขณะที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ในรัชกาลที่ ๒...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:48 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 12258


http://www.dhammajak.net/board/files/_14_213.jpg ภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ของรัชกาลที่ ๓ ประดิษฐานอยู่ด้านข้างพระประธานในพระอุโบสถ สำหรับเจ้าอาวาสวัดจอมทองในสมัยนั้น ท่านมีนามเดิมว่า ทอง คงจะเป็นที่รู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีกับ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ มาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:48 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 12258


http://www.dhammajak.net/board/files/100_139.jpg ด้านหน้าพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม (ด้านริมคลองด่าน) ๏ ประวัติของวัดราชโอรสาราม วัดประจำรัชกาลที่ ๑ ถึง ๓...วัดเก่า ทำใหม่ สำหรับ วัดประจำรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บางคนอาจคิดว่าเป็น วัดราชนัดดาราม ราชวรวิหาร เนื่องจากมีพระ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:46 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 12258


http://www.dhammajak.net/board/files/king_siam_3_949.jpg วัดประจำรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ๏ ประวัติของวัดราชโอรสาราม ๏ สถาปัตยกรรมวัดราชโอรสาราม ๏ ศาสนสถานและศาสนวัตถุอันงดงามล้ำค่า • พระอุโบสถ • พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร • พระแท่นที่ประทับใต้ต้นพิ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๔ : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:46 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 6117


Kiss

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๔ : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:46 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 6117


onion

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๔ : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:46 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 6117


http://www.dhammajak.net/board/files/__16_170.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__15_985.jpg พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รูปปัจจุบัน http://www.dhammajak.net/board/files/ae__paragraphoe__964.jpg ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิร...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๔ : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:45 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 6117


http://www.dhammajak.net/board/files/ae_2_210.jpg “หอพระจอม” ที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ ๔ • ศิลาจารึกวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ด้านหลังพระวิหารหลวงมีซุ้มซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อนทั้งแผ่น ภายในซุ้มเป็นที่ประดิษฐาน ศิลาจารึก ประกาศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒ ฉบับ ฉบับแรกเป็นประกาศกา...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๔ : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:45 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 6117


http://www.dhammajak.net/board/files/_2_827.jpg ปาสาณเจดีย์ พระเจดีย์หินอ่อนทรงลังกาองค์ใหญ่ • ปูชนียวัตถุ-ปูชนียสถานของวัดราชประดิษฐ์ฯ วัดราชประดิษฐ์ฯ ถึงแม้จะเป็นพระอารามหลวงที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งมีเนื้อที่ตั้งของวัดอยู่เพียง ๒ ไร่ ๒ งาน กับ ๙๘ ตารางวาเท่านั้น แต่ภายในบริเวณวัดได้บรรจุเอาความสว...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 123 [ พบ 1843 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร