วันเวลาปัจจุบัน 22 ก.พ. 2024, 05:02  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1843 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/_11_213.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_12_148.jpg “พระพุทธชินราช” ในพระวิหารทิศใต้มุขหน้า พระพุทธชินราช หรือพระพุทธเจ้าเทศนาพระธรรมจักร พระประธานในพระวิหารทิศใต้มุขหน้า เดิมเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักสี่ศอกห้านิ้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/_4_500.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__11_118.jpg “พระพุทธชินศรี” ในพระวิหารทิศตะวันตกมุขหน้า พระพุทธชินศรี หรือพระนาคปรก พระประธานในพระวิหารทิศตะวันตกมุขหน้า เดิมเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักสามศอกคืบสิบนิ้ว อัญเชิญมาจากเมืองลพบุรี ครั้นบูรณปฏิสังขรณ์แล้...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/2_674.jpg “พระพุทธโลกนาถ” ในพระวิหารทิศตะวันออกมุขหลัง ส่วนภายใน พระวิหารทิศตะวันออกมุขหลัง บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ นามว่า “พระพุทธโลกนาถ” หรือนามทางการว่า “พระพุทธโลกนาถ ราชมหาสมมตวงศ องคอนันตญาณสัพพัญญู สยัมภูพุทธบพิตร...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__15_175.jpg “พระพุทธมารวิชัย” ในพระวิหารทิศตะวันออกมุขหน้า ภายใน พระวิหารทิศตะวันออกมุขหน้า มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตัก ๓ ศอกคืบ นามว่า “พระพุทธมารวิชัย” หรือนามทางการว่า “พระพุทธมารวิชัย อภัยปรปักษ อัครพฤกษโพธิภิรมย อภิสมพุทธบพิ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:56 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/116_186.jpg “พระพุทธปาลิไลย” ในพระวิหารทิศเหนือมุขหน้า ภายใน พระวิหารทิศเหนือมุขหน้า มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางป่าลิไลยก์ ประดิษฐานอยู่ มีนามว่า “พระพุทธปาลิไลย” หรือนามทางการว่า “พระพุทธปาลิไลย ภิรัติไตรวิเวก เอกจาริกสมาจาร วิมุตติญาณบพิตร” พระพุทธรูปศิลปะรัต...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:56 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/_1_770.jpg “ศาลาการเปรียญ” ในปัจจุบัน (พระอุโบสถหลังเก่าของวัดโพธารามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา) http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_2_193.jpg บานหน้าต่างของศาลาการเปรียญ • ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ สำหรับพระพุทธรูปสำคัญภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:56 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/_10_582.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/77_175.jpg พระเจดีย์หมู่ห้าฐานเดียว ส่วนบริเวณที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ก็คือ พระเจดีย์หมู่ห้าฐานเดียว ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเจดีย์หมู่ห้าฐานเดียวนี้ประดิษฐานอยู่ตรงมุมพระวิ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:56 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/_20_108.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/112_163.jpg วัดโพธิ์ได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘อาณาจักรแห่งเจดีย์’ ในภาพ : พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๑-๔ ส่วนเหตุที่ “วัดโพธิ์” ได้รับการขนานนามว่าเป็น “อาณาจักรแห่งเจดีย์” นั้น ก็เนื่องมาจากว่าที่น...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:56 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/ae_9_202.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/ae_10_105.jpg พระพุทธไสยาส (พระนอน) ทางด้านพระพักตร์ขององค์พระ http://www.dhammajak.net/board/files/ae_8_124.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/ae_33_541.jpg พระพุทธไสยาส (พระนอน) ทางด้านพระ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:56 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/_100_177.jpg “พระพุทธเทวปฏิมากร” พระประธานในพระอุโบสถ http://www.dhammajak.net/board/files/_4_128.jpg “ซุ้มจรณัม” ประจำประตูทางเข้าพระอุโบสถ • ศาสนสถานและศาสนวัตถุอันงดงามล้ำค่า ศาสนสถานและศาสนวัตถุสิ่งสำคัญที่น่าสนใจในวัดพระเชตุพนฯ นั้น มีมากมายนับตั้งแต่ พระอุ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:56 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph_1_143.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph_11_112.jpg สางแปลง เฝ้าอยู่ที่ ซุ้มประตูกำแพงแก้ว ครั้นรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ เป็นเวลานานถึง ๑๖...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:56 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/_100_335.jpg “พระพุทธเทวปฏิมากร” พระประธานในพระอุโบสถ “ศุภมัศดุพระพุทธศักราชล่วงแล้วสองพันสามร้อยสามสิบเบดพระวะษา ณ วันจันทร์เดือนสิบเบดแรมแปดค่ำปีระกานักสัตว์เอกศก สมเดจ์พระบรมธรรมมฤกมหาราชาธิราชพระเจ้ารามาธิบดี บรมนารถบรมบพิตรพระพุทธิเจ้าอยู่หัวผู้ผ่านพิภพไอศว...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:56 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1240302927.jpg_208.jpg พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๑-๔ ในยามราตรี • ประวัติของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดประจำรัชกาลที่ ๑ ถึง ๓...วัดเก่า ทำใหม่ สำหรับ วัดประจำรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็น วั...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:55 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 13718


http://www.dhammajak.net/board/files/king_siam_11_206.jpg วัดประจำรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) • ประวัติของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม • ศาสนสถานและศาสนวัตถุอันงดงามล้ำค่า • ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ • ศาสนวัตถุสำคัญอื่นๆ ภายในวัด • ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๒ : วัดอรุณราชวราราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:54 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 11461


Kiss
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 123 [ พบ 1843 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร