วันเวลาปัจจุบัน 05 มี.ค. 2024, 10:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2658 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จงตั้งใจภาวนา" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 03 ม.ค. 2024, 05:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1486


. "จงตั้งใจภาวนา" " .. ดูคนอื่นเขาแตกเขาตายไปก่อนพวกเราทั้งหลายนั้น "ไม่มีใครหาบหามสมบัติในแผ่นดินไปได้ มีที่ดินก็หาบเอาที่ดินไปไม่ได้" แผ่นดินก็เป็นที่ถมฝังกระดูกของเราเท่านั้นเอง .. " " .. "จงตั้งใจภาวนา" รวมกำลังตั้งใจให้มั่น คนเราจะทำอะไรให้ได้สำเร็จต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "การพิจารณาศพมีผลานิสงส์มาก" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 02 ม.ค. 2024, 05:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1371


. "การพิจารณาศพมีผลานิสงส์มาก" " .. เรื่องชักบังสุกุลนี่แต่ก่อนมีนิทานอยู่ "ในพระสูตรท่านว่า มีนางสิริมา รูปสวยรูปงาม พระภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ พอเห็นนางสวยงามกระนั้นก็รักก็ใคร่ชอบใจยินดี จนไปบิณฑบาตไม่ได้" แน่ะ เพราะรักใคร่ชอบใจในรูปอันนั้น อยู่มานางนั้นตายไป ดับ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ส.ค.ส.สินค้าประเสริฐ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 01 ม.ค. 2024, 05:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1686


. "ส.ค.ส.สินค้าประเสริฐ" การอธิบายถึงเรื่อง "ส.ค.ส." ที่ย้อนเข้ามาในเรา เพื่อจะให้เห็น "ส.ค.ส." ภายใน ส.ค.ส. ภายนอก "ส.ค.ส. ภายใน ได้แก่ การส่งความสุขให้แก่ใจ ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมอง หรือรบกวนจิตใจให้สิ้นไป" และมีความสุขแทรกขึ้นมาได้โดยลำดับ &...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บาปบุญ ถ้าใจไม่คิด ไม่มี" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 31 ธ.ค. 2023, 05:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1859


. "บาปบุญ ถ้าใจไม่คิด ไม่มี" " .. "จิตนี้จึงชื่อว่าเป็นใหญ่ เป็นประธานกว่าธรรมทั้งหลาย" ธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากจิตนี้โดยตรง "ธรรมที่เป็นอกุศลก็ดี ที่เป็นกุศลก็ดี ย่อมมีจิตนี้เป็นผู้สร้างขึ้น" เพราะฉะนั้น ให้พึงพากันเข้าใจ ไม่ใช่มันมาเอง "บาปบุญ ถ้าใจไม่คิด ไม่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความเห็นชอบ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 30 ธ.ค. 2023, 05:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1785


"ความเห็นชอบ" " .. "ดวงจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ" เมื่อหากว่าพวกเราทั้งหลายมาฝึกหัดสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวนี้ "ให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วให้มีความถูกต้องแล้ว" ตา หู จมูก ลิ้น กายก็จะเป็นไปด้วยทั้งนั้น คือมี "สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ" สัมมาวาจา สัมมาสังกัปโป เลี้ยงชี...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำความดี แต่ไม่ยึดความดี" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

เมื่อ: 29 ธ.ค. 2023, 05:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2101


. "ทำความดี แต่ไม่ยึดความดี" " .. "คนเรานั้นมีแต่อยากดี อยากได้กัน แต่ไม่ทราบว่าอันใด เป็นความดี อันใดเป็นกิเลส" นั่งทำกันจนตาย มันก็ไม่ถึงพระนิพพานสักที "ถ้าเรามีความรู้ และตั้งใจทำก้นจริง ๆ แล้ว มันก็เป็นของไม่ยาก" เรื่องของ "พระนิพพานเป็นของง่าย เพราะเป็นสิ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "สอนเหมือนกันหมด" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: 28 ธ.ค. 2023, 05:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2205


. "สอนเหมือนกันหมด" " .. "คำสอนของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล" อีกประการหนึ่ง ที่ท่านแนะนำพรํ่าสอนต่อผู้มาขอแนวทางการปฏิบัติจากท่าน "ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ดี ท่านจะให้ปฏิบัติโดยแนวทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญา เหมือนกันหมด" หลวงพ่อเพิ่ม ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ปัจจัตตัง รู้จำเพาะตน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 27 ธ.ค. 2023, 05:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2204


. "ปัจจัตตัง รู้จำเพาะตน" " .. พวกศรัทธาได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตั้งใจทำ มันไม่อยู่ที่อื่นหนา ไม่ได้ไปหาเอาที่อื่นหนา อยู่จำเพาะใคร จำเพาะเรานี่หนา ไม่ได้ไปคว้าเอาที่ไหนดอก "ธรรมน่ะ ยกขึ้นก็ปะไปโลด เห็นไปโลด นึกขึ้นก็เห็นไปโลด" แล้วก็คุมสติเอา "มันจะรู้เอง ปัจจัตตังน่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "โลกุตรศีล" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 26 ธ.ค. 2023, 05:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2120


. "โลกุตรศีล" " .. โลกุตรศีลนั้นโดยเนื้อความว่า "ศีลอันใดไม่ยังกิเลสให้บังเกิดขึ้นได้" โดยความอธิบายว่า "โลกุตรศีลนั้นไม่ต้องไปสมาทาน ไม่ต้องระวังรักษา กิเลสบังเกิดขึ้นไม่ได้" เปรียบเหมือน "บุคคลตัดต้นไม้แล้วแลขุดถอนรากเสีย" ฉะนั้น "ถึงฝนจะตกถูกต้องเ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "สำคัญที่จิตใจอันเดียว" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2023, 05:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2264


. "สำคัญที่จิตใจอันเดียว" " .. ท่านพ่อลี ท่านได้สอนเอาไว้ว่า .. " .. "หากจิตใจ บริสุทธิ์ดี ภายนอกก็ดูดีไปหมด แต่ถ้าจิตเศร้าหมองเสียอย่างเดียว ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องร้าย ๆ เกิดทุกวี่วัน จิตเสียแล้วถึงแม้จะทำความดีก็คงเศร้าหมองอยู่ เพราะอำนาจสูงสุดในโลกมันสำคัญที่จิตใจอันเดียวเ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 24 ธ.ค. 2023, 05:22 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "ความสำคัญตนผิด" " .. ความสำคัญตนผิด ความขาดแคลนที่สำคัญมาก อย่างหนึ่ง ที่คนไม่ค่อยคิดถึงนัก คือความขาดแคลนความรู้จักตนเอง อันทำให้เกิดความสำคัญตนผิด โดยมากนักจะสำคัญตนว่า ดีว่าสมควรยิ่งไปกว่าความจริง แต่ที่สำคัญตนว่า เลวไปกว่าความจริงก็มี เมื่อเป็นความสำคัญตนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ภาวนา กรรมฐาน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2023, 05:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2124


. "ภาวนา กรรมฐาน" " .. "การภาวนานี้ ทำได้ในอิริยาบถทั้ง ๔ ไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียว" จะยืนก็ได้ จะนอนก็ได้ จะเดินก็ได้ ขอแต่ให้เรามีสติกำหนดอยู่เสมอว่า "บัดนี้จิตใจของเราอยู่ในลักษณะอย่างไร" มีอารมณ์อันใดอยู่ "จิตเป็นสุขไหม จิตเป็นทุกข์ไหม จิตวุ่นวายไหม จิตสงบ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ละชั่วทำดี ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 22 ธ.ค. 2023, 05:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2092


. "ละชั่วทำดี ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" " .. ที่พากันมาอบรมทางศาสนามาพังธรรมในวันนี้จึงอยากจะอธิบายให้เข้าใจ หลักสำคัญที่ท่าน วางไว้ว่า "ละชั่วทำดี หรือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" ไม่ใช่ทำชั่วได้ดี "คำว่า ดี ในที่นี้อย่าไปเข้าใจถึงเรื่องภายนอก ท่านหมายเอาภายใน เราทำชั่วแล้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "การทำบุญทำทานที่มีผลมาก" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

เมื่อ: 21 ธ.ค. 2023, 05:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2067


. "การทำบุญทำทานที่มีผลมาก" " .. การทำบุญ ทำน้อยทำมากก็ดี ได้บุญเสมอกันหรือไม่ ข้อนี้ได้ตอบยาวเหยียด ดังต่อไปนี้ .. ผู้ที่รวยเป็นล้าน ๆ "แต่บริจาคทานเพื่อประชดแดกดันท่านผู้อื่น" เพื่อโล่อันนั้นเป็นเกียรติเป็นอำนาจ เพื่ออวดคนอันนี้ "บุญก็ไม่ได้มาก" ถ้าไม่มีเจตนาอย่า...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เป็นสุขตลอด สม่ำเสมอไปเลย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาใภ)

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2023, 05:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1954


. "เป็นสุขตลอด สม่ำเสมอไปเลย" " .. "ท่านผู้ที่ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี้ ถ้ามีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง มีสาม" ไม่มีสิ่งใดที่มาทำให้จิตใจของท่านไม่เป็นสุขสบายเรียกว่า "เมื่อละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้ว จิตนี้ไม่มีกังวลอะไร ไม่เดือดร้อนกับสิ่งใด แล้วก็เป็นสุขไปเลย เ...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 178 [ พบ 2658 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร