วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.พ. 2024, 23:17  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 636 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 22:53 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


ผู้คนบ้างก็ตายแก่ บ้างก็ตายหนุ่ม วันแล้ววันเล่า ข้าได้รับการนิมนต์ให้ทำพิธีส่งดวงวิญญาณของพวกเขาเหล่านี้ สู่แดนสุขาวดี หรือไม่ก็ขอให้ช่วยพยากรณ์ ถึงชะตาภาวะในปรภพของเขา จิตข้า ... หวนคำนึงถึงความตายของข้า http://i917.photobucket.com/albums/ad12/dee2004/storm.jpg เมฆเทาทึบปกคลุมทั่วท้องฟ้า บดบังแสงส...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 22:41 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


http://i104.photobucket.com/albums/m162/zmhs5/avatars/fractaltreesmall.gif บนกิ่งไม้ทุกกิ่งในสวนของข้า มีพวงช่อผลไม้โตใหญ่ สุกงอม แต่ท้ายที่สุด ไม่มีผลใดหลงเหลืออยู่เลย แม้น้อยนิด จิตข้า ... หวนคำนึงถึงความตายของข้า http://i223.photobucket.com/albums/dd179/dawnjm64/2bd5.jpg มองไปเบื้องหน้ายอดเขาโปต...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 22:30 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


ขอนอบน้อมแด่ท่านคุรุเทวะ ลามะ อิฮา ผู้เป็นพระบิดา และสรณะที่พึ่งของข้า ผู้ซึ่งเมื่อข้าอนุสรณ์ถึงแล้ว ได้ขจัดปัดเป่าความโศกเศร้าทั้งปวง ข้าจึงหวนกลับมา เพื่อขอรับอนุศาสนีทางจิตวิญญาณจากท่าน ขอท่านได้โปรดเมตตาประทานพรแก่จิตข้า ด้วยมหิทธิเดชาของท่าน ขอให้มรณานุสสติ อย่าได้พึงหลีกลี้หนีไปจากข้า ขอให้ข้...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 22:27 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


http://i35.photobucket.com/albums/d188/savika/kanlaya_DSC02809.jpg "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" Meditations on the Ways of Impermanence นิพนธ์โดย ... คยาล-วา คาล-ซัง คยา-ทโส ทะไลลามะองค์ที่เจ็ดแห่งทิเบต แปลพากย์ภาษาอังกฤษโดย ... เกลน เอ็ช มูลลิน แปลพากย์ภาษาไทยโดย ... พัลลภ กฤตยานวัช ภา...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 22:25 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


http://i70.photobucket.com/albums/i105/mayry008/J5714697-55.jpg คำนำของผู้แปลพากย์ภาษาไทย ธรรมกวีนิพนธ์เรื่อง "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" หรือ "อนิจจังสมมติ" ประพันธ์โดย คยาล-วา-คาล-ซัง คยา-ทโส ทะไลลามะองค์ที่เจ็ดแห่งทิเบต แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย เกลน เอ็ช มูลลิน เป็นธรรมคีตาที่...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 22:21 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


http://i70.photobucket.com/albums/i105/mayry008/candle/profile-1.gif อนุโมทนากถา เรื่องมรณานุสสติ เป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่ง ถึงกับพระพุทธองค์ทรงกล่าวสรรเสริญว่า ผู้เจริญมรณานุสสติ ผู้นั้นชื่อว่าได้บรรลุอมตธรรม ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า "พวกเธอได้ระลึกถึงคว...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 22:18 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


คำนำ ธรรมนิพนธ์เรื่อง "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ที่คุณพัลลภ กฤตยานวัช แปลมาจากบทประพันธ์ของท่านทะไลลามะองค์ที่เจ็ดแห่งทิเบตนี้ นับเป็นบทแปลที่มีเนื้อหาซาบซึ้งประทับจิตประทับใจแก่ผมอย่างที่สุด ธรรมนิพนธ์นี้ สะท้อนใจให้เห็นสรรพสิ่งซึ่งรุมล้อมชีวิตอยู่ ล้วนแต่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน มี...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: บทสนทนา ... กับท่านผู้เฒ่า ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 22:10 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 6442


http://i70.photobucket.com/albums/i105/mayry008/poem/___0161.jpg การสนทนาธรรมดำเนินไปในครรลองเช่นนี้ และแล้วบุคคลทั้งสองนั้นก็ได้กลายเป็นธรรมกัลยาณมิตร ได้สถิตอาศัยอยู่ปฏิบัติธรรมร่วมกันในราวป่า ปราศจากปัญหาโลกธรรมแปดรบกวน มีจิตดำรงมั่นยืนนาน อยู่ในฌานสมาธิภาวนา ข้าพเจ้าขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับท่านผู...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: บทสนทนา ... กับท่านผู้เฒ่า ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 21:59 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 6442


"มาตรแม้นว่าผู้ใดได้เข้าใจแจ่มประจักษ์ แม้แต่เพียงสักประเด็นหนึ่งของคำสอนนี้ กรรมทั้งหลายที่กระทำ ก็จะนำส่งผลที่เป็นกุศลวิบาก ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องวิพากษ์ขบคิดทางตรรกปรัญชา แต่เมื่อมีประสบการณ์รู้แจ้งเห็นจริงทางจิต กรรมทั้งหลายที่กระทำ ทั้งทางกาย วาจา และใจ ก็จะน้อมนำก้าวไปสู่ธรรมทัศน์แห่งจิตว...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: บทสนทนา ... กับท่านผู้เฒ่า ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 21:55 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 6442


ท่านผู้เฒ่าจึงเอ่ยวจีตอบว่า "ตัวข้าเองอาศัยอยู่ในโลกนี้ มายาวนานหลายขวบปี ดังนั้น ข้าจึงได้รู้เห็นชีวีมามากมายหลายหลาก ไม่มีเรื่องใดที่เข้าใจได้ยากยิ่งไปกว่า เรื่องธรรมวิถีแห่งจิตวิญญาณ ธรรมวิถีที่ส่งผลต่อการเลื่อนชั้นชีวีที่สูงขึ้นไปสู่อิสรภาพ และการตรัสรู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่ง ไม่ใช่เรื่องง...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: บทสนทนา ... กับท่านผู้เฒ่า ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 21:53 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 6442


เมื่อรับฟังท่านผู้ชรากล่าวธรรมกถาเช่นนี้ เจ้าหนุ่มน้อยถึงกับสะอึกอึ้ง ด้วยซาบซึ้งตรึงจิต จึงก้มตัวลงหมอบราบ กราบท่านผู้เฒ่า เอ่ยว่า http://www.dhammajak.net/board/files/268_1202889369.jpg_318.jpg "ไม่เคยมีมหาคุรุใด บนอุตมบัลลังก์อันบรรเจิด ไม่เคยมีมหาโยคี หรือปรัชญาเมธีล้ำเลิศคนใด ที่เคยให้ธรร...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: บทสนทนา ... กับท่านผู้เฒ่า ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 21:52 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 6442


หนุ่มน้อยร้องดังออกมาอย่างตื่นตกใจแทบสิ้นสติ "ท่านผู้เฒ่าเอย ท่านอย่าได้เคืองขุ่นกระผมเลย คงจะเป็นการโง่เขลาเบาปัญญาของกระผมกระมังหนอ หากกระผมจะละทิ้งสรรพสิ่งทุกอย่างของกระผม ที่ได้ขวนขวายหามาตลอดชีวิต ! " เมื่อรับฟังเช่นนี้ ท่านผู้เฒ่าจึงเอ่ยวจีตอบว่า "เออหนอ เจ้าอาจพูดถ้อยคำเช่นนี้...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: บทสนทนา ... กับท่านผู้เฒ่า ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 21:47 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 6442


ท่านผู้เฒ่าฟังแล้ว ถึงกับสะอึกอึ้งกล่าวว่า "แนวคิดของเจ้า ไร้ซึ่งเหตุแลผลอันสมควร แต่ก่อนนี้ ข้าก็มีชีวิตล่วงผ่านด้วยการคิดว่า จะเริ่มฝึกฝนภาวนาในอีกไม่ช้านี้ แต่กิจการงานที่มีอยู่นั้น เปรียบประดุจดังหนวดเคราของเหล่าบุรุษ ไม่ว่าเจ้าจะโกนมันออกเท่าใด การโกนก็หาได้จบสิ้นลงไม่ หนวดเคราใหม่ก็ยังงอ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: บทสนทนา ... กับท่านผู้เฒ่า ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 21:44 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 6442


"ผิว์กระนั้น หากผู้ใดหมั่นเจริญภาวนา ในมรคาวิถีแห่งจิตวิญญาณ จิตเบิกบานแนบแน่นอยู่กับปิติสุข ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะอายุมากน้อยเพียงใดก็ตาม เมื่อยามความตายได้มาถึง บุคคลนั้นก็เปรียบประดุจดังเด็กน้อย ที่คล้อยเดินกลับบ้านอย่างสุขสำราญเริงใจ เจ้าหนุ่มเอย แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็มิได้กล่าวถึงอุบายว...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: บทสนทนา ... กับท่านผู้เฒ่า ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 21:42 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 6442


ท่านผู้เฒ่าอมยิ้มอีกคำรบหนึ่ง "มี...ยังมี มรรควิธี ที่จะเอาชนะความน่าสะพึงกลัวนี้ได และเป็นอุบายวิธีที่ไม่ยากเกินไปหรอกหนา ด้วยว่าสรรพสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมา ย่อมต้องดับสิ้นสลายไป แลหาใช่มีทุกชีวิตที่จักสถิตอยู่ได้ถึงวัยชรา ในการดำรงชีพมีชีวาโดยไม่ม้วยมรณานั้น ต้องอาศัยอมฤตธรรมอันเป็นทิพยวิเ...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 43 [ พบ 636 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron