วันเวลาปัจจุบัน 30 พ.ค. 2020, 02:23  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2673 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ต้องน้อมเข้ามาสู่ใจ (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 09:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 468


ต้องน้อมเข้ามาสู่ใจ :: หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__27_111.jpg รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ พิจารณาใจให้รู้แจ้งเป็นจุด แล้วค่อยขยายออกไป กำหนดทุกข์ เอาจนรู้ รู้เหตุ รู้ผล รู้เท่าเหตุ เหตุดับ ปัจจัยทั้งหลายก็ดับ อวิชชาความมืด...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กายเป็นที่เกิดของธรรม (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 09:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 466


กายเป็นที่เกิดของธรรม :: หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__27_111.jpg อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกข์ คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง สมุทัย คือเหตุแห่งทุกข์ ตัณหามักจะเกิดในปัจจุบัน เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้น...

 บอร์ด: รวมคำสอนของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: รวมคำสอน “พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)”

เมื่อ: 13 เม.ย. 2020, 18:59 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 631


http://www.dhammajak.net/board/files/__18___163.jpg :b50: :b49: พ้นจากความเป็นศพ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=58787 :b47: :b47: :b47: :b44: พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๕ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19342 :b44: พร...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: พ้นจากความเป็นศพ : พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)

เมื่อ: 13 เม.ย. 2020, 18:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 591


พ้นจากความเป็นศพ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ คัดมาจาก... หนังสือรวมพระธรรมเทศนา ๑๐๘ กัณฑ์ เล่ม ๑ ที่ระลึกในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๒๕ จัดพิมพ์โดย ชมรมพุทธศาสตร์เอสโซ่ :b8: :b8: :b8: http://www.dhammajak...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่เจริญสมถะได้หรือไม่ ??

เมื่อ: 13 เม.ย. 2020, 10:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 656


เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่เจริญสมถะได้หรือไม่ วิสัชนาธรรมโดย... พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี) วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%E0%B7%CA%A1%EC%20%E0%B7%CA%C3%D1%A7%CA%D5%2014~...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ควรเดินจงกรมอย่างไร (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

เมื่อ: 13 เม.ย. 2020, 08:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 633


ควรเดินจงกรมอย่างไร วิสัชนาธรรมโดย...หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร คัดมาจาก...หนังสือ หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบปัญหาธรรมะ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐, กันยายน ๒๕๕๓ :b8: :b8: :b8: http://www.dhammajak.net/board/files/268_1358642951.jpg_623.jpg :b49: :b50: ปุจฉา : ...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กงล้อแห่งความจริงอันประเสริฐ

เมื่อ: 04 เม.ย. 2020, 13:06 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1914


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระมูลคันธกุฏี - เสาอโศก - พิพิธภัณฑ์สารนาถ

เมื่อ: 04 เม.ย. 2020, 13:06 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 12323


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ปฏิปทาวันตรัสรู้ (หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ)

เมื่อ: 04 เม.ย. 2020, 13:05 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3224


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: สรณะอันประเสริฐ (หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร)

เมื่อ: 04 เม.ย. 2020, 13:05 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 710


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: อนุปุพพิกถา คืออะไร ?

 หัวข้อกระทู้: Re: อนุปุพพิกถา คืออะไร ?
เมื่อ: 04 เม.ย. 2020, 13:04 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 6334


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: อนัตตลักขณสูตร พระสูตรที่แสดงถึงอนัตตา (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 04 เม.ย. 2020, 13:03 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 890


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: อาทิตตปริยายสูตร สรรพสิ่งร้อนเป็นไฟ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 04 เม.ย. 2020, 13:03 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 877


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: เหตุแห่งความเดือดร้อน (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)

เมื่อ: 29 มี.ค. 2020, 14:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 519


เหตุแห่งความเดือดร้อน พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__338.jpg ท่านสาธุชนทั้งหลาย ลำดับนี้จะได้เสนอบทความเรื่อง “เหตุแห่งความเดือดร้อน” เพื่อเป็นข้อคิดแนวธรรมสำหรับท่านผู้สนใจในการสดับ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ละความเห็นแก่ตัว (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 29 มี.ค. 2020, 12:55 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 473


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph____733.jpg ละความเห็นแก่ตัว พระธรรมเทศนาโดย...หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่ :b50: :b49: :b50: พระพุทธเจ้าท่านให้กายกับใจอยู่ด้วยกัน ทำอะไรอยู่ก็ให้ใจของเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้น เดินอยู่ก็ให้ใจอยู่กับการเดิน นั่งก็ให้ใจอ...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 179 [ พบ 2673 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร