วันเวลาปัจจุบัน 11 ธ.ค. 2019, 04:04  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 54 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เมื่อ: 04 เม.ย. 2018, 20:11 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4150


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 17:16 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4150


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___3___152.jpg กำเนิดวัดป่าเขวาสินรินทร์ หลังจากนั้น หลวงตาผนึกและหลวงตาดุนได้ปรึกษาหารือกันว่า หากปักกลดในป่าลึก ระยะทางอาจจะไกลเกินไปสำหรับการที่หลวงตาดุนจะเดินบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านในตอนเช้า ดังนั้นจึงได้ตกลงใจพากันออกมาปักกลดอยู่บริเวณชายป่าแทน ต่อ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 17:08 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4150


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___12___117.jpg เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในมหานิกาย ณ พัทธสีมา วัดโพธิ์รินวิเวก บ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อบวชได้เป็นเวลา ๔ พรรษา ท่านจำเป็นต้องลาสิกขาออกมา http://www.dhammajak.ne...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: หัวใจของพระพุทธศาสนา (พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 16:09 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1064


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1522585695.jpg_932.jpg หัวใจของพระพุทธศาสนา พระธรรมเทศนา ของ พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม :b44: :b44: นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ จิตดวงเดียวแสดงเป็นสี่ด...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: หัวใจของพระพุทธศาสนา (พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 16:09 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1064


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ปลุกใจเพื่อผจญมาร (พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 16:05 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1062


http://www.dhammajak.net/board/files/_11_172.jpg ปลุกใจเพื่อผจญมาร พระธรรมเทศนา ของ พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม) วันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ เวลา ๒๑.๓๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๕๐ น. :b44: :b44: คำปรารภ หนทางแห่งพระพุทธศาสนา เป็นหนทางพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารได้จริงๆ แต...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ปลุกใจเพื่อผจญมาร (พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 16:05 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1062


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: มุตโตทัย (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 16:02 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1122


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__123_155.jpg ส่วนที่ ๒ บันทึกโดย พระอาจารย์วัน อุตฺตโม และพระอาจารย์ทองคำ ญาโณภาโส ณ วัดป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๒ :b44: :b44: ๑. เรื่องมูลกรรมฐาน กุลบุตรผู้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้แล้...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: มุตโตทัย (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 16:01 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1122


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1522586189.jpg_592.jpg มุตโตทัย พระธรรมเทศนา ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ ส่วนที่ ๑ บันทึกโดย พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดป่าบ้านนามน (วัดป่านาคนิมิตต์) อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๖ :b44: :b44: ๑. การปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บ...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: มุตโตทัย (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 16:00 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1122


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: พระธรรมเทศนา (พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 15:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1073


http://www.dhammajak.net/board/files/_1_830.jpg พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ วัดเขาบรรไดอิฐ จ.เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๐๘ เมื่อภาวนาได้ที่จนจิตสงบนิ่งแล้วย่อมมีความอ่อนละมุนละไมยิ่งในใจ มีความเย็นอกเย็นใจ เบายิ่งกว่าสำลี ใจเราเหมือนกับลมหายใจนี่หละ สบายหายหมดความเจ็บความปวด นั่งกระดานเหมือนกับไม่ได้...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: พระธรรมเทศนา (พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 15:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1073


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: พระธรรมเทศนา (พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 15:17 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1159


http://www.dhammajak.net/board/files/_11_173.jpg พระธรรมเทศนา ของ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ ณ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน :b39: ........... วันนี้ครบวันประชุมที่เคยประชุมอบรมกัน หมู่คณะผู้หวังทางพ้นทุกข์ เราต้องตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ เบื้องต้นเราไม่เข้าใจก็ต้องฟัง เข้าใจแล้วก็ต้องฟัง เพื่อจ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 15:15 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4150


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___9___2_384.jpg ประวัติ หลวงตาผนึก สิริมฺงคโล -------------------------------- หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ท่านเป็นพระผู้มีจริยาวัตรเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเมตตาในการสงเคราะห์ญาติโยมผู้มากราบนมัสการท่านมีอยู่มิได้ขา...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 15:15 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4150


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___4___180.jpg ผู้ตั้งใจไว้งาม งามตลอดสาย -------------------------------- หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล แม้ท่านจะเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ อุปสมบทเมื่อวัยชรา แต่ก็นับได้ว่าเป็นผู้ตั้งใจไว้งาม ย่อมได้ชื่อว่า งามตลอดสาย เพราะเป็นการบวชด้วยศรัทธา ความเลื่อมใส ความ...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 4 [ พบ 54 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร