วันเวลาปัจจุบัน 03 มี.ค. 2024, 06:28  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1346 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เหตุที่อัฐิกลายเป็นพระธาตุ มีช้ามีเร็วต่างกัน !?!

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:38 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 9888


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สอนใจไว้ด้วยธรรม (หลวงปู่หลุย จันทสาโร)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:38 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3456


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อาถรรพ์สมณศักดิ์ “พระนพีสีพิศาลคุณ” ราชทินนามสงฆ์เชียงใหม่

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:37 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 9333


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: “หลวงปู่คำคะนิง” ประลองฤทธิ์กับ “หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค”

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:36 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 11887


น้อมกราบสาธุ ๒ พระอริยสงฆ์
4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมโอวาทจาก “พรหมปัญโญบูชา” (หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปัญโญ)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:32 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 4547


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ก้าวหน้าในการงาน เบิกบานด้วยธรรมะ (หลวงปู่วัน อุตฺตโม)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:26 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3482


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: การปล่อยวาง กับ การถือสัจจะ จะปฏิบัติไปด้วยกันได้หรือไม่ ?

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:26 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3149


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: กาลามสูตร : หลักความเชื่อของชาวพุทธ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:21 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 5141


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: แก้วอัศจรรย์สามดวง (หนังสือศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1417


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__3_738.jpg แก้วอัศจรรย์สามดวง พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ :b49: :b45: :b50: คำว่า มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม หรือ ยาจามิ นี้หมายถึง ค...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: หัวใจของพระพุทธศาสนา (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:08 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2620


กัณฑ์ที่ ๑ หัวใจของพระพุทธศาสนา พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม http://www.dhammajak.net/board/files/_10_210.jpg นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ จิตดวงเดียวแสดงเป็นสี่ดวง พระโสดาปัตติมรรคก็...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เดินจงกรม (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:07 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2400


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%A2%D2%C7%20%CD%B9%D2%C5%E2%C2%202.jpg เดินจงกรม หลวงปู่ขาว อนาลโย การทำสมาธิภาวนานั้น บางทีทำยังไงมันก็แข็งๆ อยู่อย่างนั้น ทำสมาธิไม่ลง ทำยังไงก็ไม่ลง ทำไปๆ มันไม่สงบ บอกมันว่า เจ้าเป็นผีนรกวิ่งขึ้นจากอเวจี จึงแข็งกระด้าง...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิธีสร้างสติ (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:06 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2974


วิธีสร้างสติ พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) “สำคัญอยู่ที่ตัวสตินี่นะ ที่ควบคุม ถ้าสติไม่สมบูรณ์ไม่แก่กล้าแล้ว จิตจะไม่ยอมรับ เมื่อจิตมันไม่ยอมรับ จะสอนสักแค่ไหนก็ตาม แนะนำสักแค่ไหนก็ตาม จิตของเรานี้ไม่มีทางจะวางต่ออารมณ์ได้ เพราะฉะนั้น คนที่ฆ่าตัวเองตายก็เพราะวางอารมณ์ไม่ได้ อำนา...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: หลวงปู่สมชายฝึกสวดพระปาติโมกข์จาก “หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม”

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:05 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3608


http://www.dhammajak.net/board/files/_11_172.jpg หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม http://www.dhammajak.net/board/files/_124_696.jpg หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ------------------------- ฝึกสวดพระปาติโมกข์จากหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม ------------------------- สมัยที่ หลวงปู่ (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) เป็นนวกภิกษุ หล...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สมาธิ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 09:03 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3903


http://www.dhammajak.net/board/files/___158.jpg สมาธิ หนังสือยาใจ พระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก) ภาค ๑ : ภาษาใจ ศิษย์บันทึกคำสอนของท่านพ่อ สมาธิ หน้า ๔๑-๔๗ :b8: :b8: :b8: ๏ “ร่างกายเรียก ‘ไอ้ใบ้’ เพราะมันพูดอะไรของมันเองไม่ได้ จิตก็เรียก ‘ไอ้บ้า’ เพราะมันคิดของมันได้ร้อยแปดพันอย่าง...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: หนังสือ ยาใจ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก (ฉบับวัดเมตตาวนาราม)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2020, 14:28 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 10808


:b1:
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 90 [ พบ 1346 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร