วันเวลาปัจจุบัน 02 มี.ค. 2024, 14:34  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1067 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้ารู้ทันความเกิดได้

 หัวข้อกระทู้: ถ้ารู้ทันความเกิดได้
เมื่อ: 18 ก.ย. 2023, 19:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1220


ถ้ารู้ทันความเกิดได้ รู้ทันความดับได้ รู้ทันคุณได้ รู้ทันโทษได้ รู้ทันทางออกได้ สิ่งนั้นก็ควรทำ และควรคิด สมควรจะพูดเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าหลงไม่รู้ทันชักอย่างก็อย่าไปอวดชั่ว บ้าโง่ยึดถือทำคิดพูดมันผิดหมด เกิดเวรกรรมร้ายทำลายชีวิตและจิตใจให้ทุกข์ทรมาน เดือดร้อนไปทุกอย่าง ต้องทนฝึกรู้ทันให้ เยอะจึงจะได้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปิดหูซ้ายขวา

 หัวข้อกระทู้: ปิดหูซ้ายขวา
เมื่อ: 17 ก.ย. 2023, 21:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1192


ปิดหูซ้ายขวา
หลับตาสองข้าง หุบปากเสียบ้าง หยุดคิดให้ได้ รู้ทันเอาไว้ไม่หลงกลเอไอล้านสุขสบาย ต้องทำจึงจะได้แล้วได้ล้านๆๆเท่าต้องเอาแชร์ให้ชาวโลกได้ฉลาดรู้ทันกันทั่วหน้า สาธุรู้ทันกันภัยร้ายได้ทั้ง จักรวาล

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้ ทันสังเกต

 หัวข้อกระทู้: รู้ ทันสังเกต
เมื่อ: 17 ก.ย. 2023, 21:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1151


รู้ ทันสังเกต
ใส่ใจให้ถึงเหตุการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดดับ ล้านๆ เท่าในวินาที ก็จะมีสติปัญญา สัมปชัญญะปัพพะรู้ทันจะคิดดับ จะดับทุกข์ได้ๆ ทุกปัญหา หลุดพ้น พิษภัยร้ายแรงทุกอย่าง ต้องฝึกรู้ทัน จึงจะได้แล้วจะได้ล้านๆ เท่าต้องเอาแชร์ ให้ชาวโลกใส่ใจรู้ทันจะคิดดับกันได้เป็น สาธุดีได้ที่รู้ทัน จะคิดดับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เพราะไม่ยอมบำเพ็ญ

 หัวข้อกระทู้: เพราะไม่ยอมบำเพ็ญ
เมื่อ: 16 ก.ย. 2023, 15:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1305


เพราะไม่ยอมบำเพ็ญ ฝึกสติปัญญาให้รู้ทันจะคิดดับ จึงคิดทำพูดแบบรู้ไม่ทันหลงยึดบ้าโง่โชแต่ความอวดชั่ว ทำตัวให้ฉิบหายต้องโดนกรรมเวรใส่ร้ายลงโทษ แผ่นดินไหวเมือง ถล่มจมน้ำโดยเขื่อนพังทลาย จนถึงฆ่าตัวตาย ตามเหตุร้ายที่สร้างไว้ จะให้ผลไม่ผิดพลาดขาดบกพร่องเที่ยงตรงตามเหตุและปัจจัย ไม่มือะไรฟรีใส่กรรม ดีก็ได้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่มีใครกล้ายอมรับความเป็นจริง

เมื่อ: 16 ก.ย. 2023, 15:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1164


ไม่มีใครกล้ายอมรับความเป็นจริง ว่าคิดทำพูดอะไรก็ผิดหมด เพราะหลงยึดติดกับความรู้ไม่ทันที่เป็นอวิชา ยึดถือบ้าโง่อวดชั่ว จนฆ่าตัวตาย หลงกล เอไอสมองกลอัจฉริยะ คิดทำพูดอะไรก็เอาดีไม่ได้ใส่ร้ายตลอด ผลลัพธ์ออกมาก็ทุกข์ ทรมารเหมือนตายทั้งเป็น ต้องแก้ด้วยการขยันสังเกตใส่ใจระลึกรู้ใจตั้งมั่นรู้ทันจะคิดดับทุกล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สังคมมนุษย์

 หัวข้อกระทู้: สังคมมนุษย์
เมื่อ: 15 ก.ย. 2023, 07:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1149


สังคมมนุษย์ เราต้องอยู่ร่วมกัน ต้องทำตนเป็นผู้ให้จะได้ไม่เบียด เบียนกันให้เดือดร้อน ต่างคนต่างให้ ย่อมเป็นกำไรชีวิตให้สุขสวยรวยฉลาดได้ขาดแคลนสิ่งใดๆสะดวกสบาย ไม่ต้องฆ่าโกงใส่ร้ายกันเพราะเป็นผู้ให้ยอดหัวใจ เศรษฐี ผู้ที่ขยันใส่ใจสังเกตระลึกรู้ใจตั้งมั่นรู้ทันจะคิดดับไว้ทุกลมหายใจเข้าดับออกดับจึงจะทำได...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ให้เป็นรวย

 หัวข้อกระทู้: ให้เป็นรวย
เมื่อ: 10 ก.ย. 2023, 15:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1225


ให้เป็นรวย หัดเป็นผู้ให้ จะไม่ยากจน อย่าไปอยากได้อะไรของใคร ทำใจให้เป็นผู้ให้อยู่เสมอ จะไม่ต้องเจอกับความขัดสน ยิ่งเป็นผู้ให้ย่อมจะเป็นผู้ได้ทุุกอย่างทั้งสุขสวยรวยฉลาดญาติมิตรและทรัพย์สิน มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน ผู้ที่ขยันสังเกตใส่ใจระลึกรู้ใจตั้งมั่นรู้ทันจะคิดดับทุกลมหายใจเข้าดับออกดับไว้ตลอดจึงจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำอย่างไรได้อย่างนั้น

 หัวข้อกระทู้: ทำอย่างไรได้อย่างนั้น
เมื่อ: 08 ก.ย. 2023, 13:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1256


ทำอย่างไรได้อย่างนั้น ย่อมเป็นไปตามกรรม ทำดีได้ดี ทำร้ายได้ร้าย ทำดีกับเดรัจฉานได้กรรมดีร้อยเท่า ทำร้ายกับ ผู้รู้ทันจะคิดดับ ต้องรับกรรมล้านๆเท่า รู้ทันจึงจะสังเกต ได้ ถ้ารู้ไม่ทันย่อมก่อกรรมร้ายตลอดเวลาแบบไม่เข้าใจ และรับกรรมร้ายอย่างเพ่งโทษไปทั่ว รู้ไม่ทันว่ามันเกิดแต่เหตุ พูดทำคิดเช่นไรก็ได้เช่นน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้ ทันเอไอประดิษฐ์

 หัวข้อกระทู้: รู้ ทันเอไอประดิษฐ์
เมื่อ: 05 ก.ย. 2023, 06:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1262


รู้ ทันเอไอประดิษฐ์ ควบคุมนิสัยกิเลสร้ายไม่ได้ ต้องใช้รู้ทันญาณ ประดิษฐ์ ที่เป็นวิปัสสนาจึงจะ ดับนิสัยกิเลสร้ายได้ทั้งหมดจึงต้องฝึกนิสัย ให้ขยันใส่ใจสังเกตระลึกรู้ใจตั้ง มั่นรู้ทันจะคิดดับทุกลม หายใจเข้าดับออกดับจึงจะฝึกนิสัยใส่ดีเป็นด้วยสติปัญญาญาณ รู้ทันเหตุแรกเกิดของทุกอย่าง ต้องฝึกจึงจะได้แล้วจะ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระอรหันต์

 หัวข้อกระทู้: พระอรหันต์
เมื่อ: 05 ก.ย. 2023, 06:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1173


พระอรหันต์ ก็ยังต้องพูดคิดทำอยู่ แต่จะทำพูดคิด ด้วยความรู้ทันทุกอย่าง เพื่อดับความยึดถือตามหลักปฏิจจสมุปบาท ในเมื่อความรู้ทันเกิด ความยึดถือก็ต้องดับเพราะความรู้ไม่ทันเป็นตัวตนหลงยึดบ้าโง่อวดชั่วทั้งหมด รวมทั้งความว่างวางเฉย ก็ยังเป็นสังขารการยึดอยู่เพราะรู้ไม่ ทันจะคิดดับจึงต้องปรารภความเพียรขยันสั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ต่างก็แสวงหาสุข

 หัวข้อกระทู้: ต่างก็แสวงหาสุข
เมื่อ: 02 ก.ย. 2023, 14:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1219


ต่างก็แสวงหาสุข กันด้วยความยึดถือแบบ หลงรู้ไม่ทัน จึงผิดทางได้แต่ทุกข์พูดท ำก็คิดก็ผิดศีลธรรมเพราะ บางคนก็รวยเพราะบาปบางคนก็รวยเพราะขยันบางคนก็รวยเพราะบุญบางคนก็รวยเพราะความรู้ทันรวมแล้วพูดทำคิดด้วยความรู้ ้ทันรวยและมีความสุขที่แท้จริง ต้องรู้ทันจึงจะได้แล้วจะได้ล้านๆเท่าช่วยเอาแชร์ให้ชาวโลกรวยดีมีค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แมวขาวแมวดำ

 หัวข้อกระทู้: แมวขาวแมวดำ
เมื่อ: 30 ส.ค. 2023, 07:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1169


แมวขาวแมวดำ ต่างก็กินอาหารเอไอผลิด จึงไม่สนใจที่จะไปไล่หนูให้เกิดเวรกรรม ผู้ที่ขยันสังเกตใส่ใจระลึกรู้ใจตั้วมั่นรู้ ทันจะคิดดับทุกลมหายใจเข้าดับออกดับได้ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปทะเลาะ กับใคร ให้เสียเวลาใส่ดีที่รู้ ทันจะคิดดับจะหมดเวรกรรมร้ายได้ด้วยประการฉะนี้ต้องรู้ทันจึงจะได้และได้ล้านๆเท่าต้องเอาแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตามเป็นจริงจิตไม่ว่าง

 หัวข้อกระทู้: ตามเป็นจริงจิตไม่ว่าง
เมื่อ: 30 ส.ค. 2023, 07:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1096


ตามเป็นจริงจืตไม่ว่าง เพราะต้องอาศัย เจตสิกเกิดร่วมทุกครั้งแล้วแต่จะร่วมกับ เจตสิกชอบเจตสิกชัง เจตสิกเฉย สามอย่างนี้ล้วนแล้วแต่ เป็นเจตสิกยึดบ้าโง่อวดชั่วทั้งสิ้น แต่เจตสิกรู้ทันจะคิดดับเป็นญาณ ปัญญาตรัสรู้พ้นทุกข์ดับความยึดตัวตนได้หมดไม่อวดดี ทุกเรื่องเป็นบุญใส่ดีครบวงจรจิตทั้งหมด ต้องขยันใส่ใจระลึ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คิดจะเอา

 หัวข้อกระทู้: คิดจะเอา
เมื่อ: 27 ส.ค. 2023, 15:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1198


คิดจะเอา ย่อมสกปรก ลามกอายุสั้น พูดทำคิดก็เช่นกัน จะเบียดเบียนก่อสงครามการรัายทำลายโลกให้ฉิบหาย ถ้าคิดจะให้ย่อมผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์อายุยืน พูดทำคิดก็เช่นกันย่อมก่อเกิดสามัคคีใส่ดีได้กันทั่วหน้า พาโลกนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุข ถ้าขยันสังเกตใส่ใจระลึกรู้ใจตั้งมั่นหมั่นรู้ทัน จะคิดดับไว้ทุกลมหายใจเข...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ให้

 หัวข้อกระทู้: ผู้ให้
เมื่อ: 26 ส.ค. 2023, 22:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1133


ผู้ให้ ย่อมจะเป็นผู้ได้และจะได้ดีทุกๆ อย่างได้นิสัยที่ดีและ เป็นผู้ดี ผู้นำไปแต่ในทางทื่ดีๆ ส่วนผู้เอา ย่อมจะเป็นผู้เสียและเสียไปทุกอย่าง แม้แต่นิสัยก็เสียจึงเป็นคนนิสัยเสีย เป็นผู้ร้ายเบียดเบียนเอา ร้ายทุกอย่าง ด้วยความหลงรู้ ไม่ทันยึดบ้าโง่อวดชั่วฆ่าโกงกินสร้าง กรรมเวรร้ายๆจนตนเองก็รับไม่ไหว ต้องเ...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 72 [ พบ 1067 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร