วันเวลาปัจจุบัน 02 มี.ค. 2024, 13:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1067 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้ารู้ ทันความไม่เที่ยง

เมื่อ: 17 ต.ค. 2023, 08:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1382


ถ้ารู้ ทันความไม่เที่ยง ความไม่ ทน ความไม่ใช่ตัวตนได้ ด้วยรู้ทันจะคิดดับก็จะดับชอบชังเฉย เกิดแก่เจ็บตายได้หมดรู้ทันพ้นทุกข์ได้นิพพาน ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้อีกเป็นการดีพร้อมที่ไม่เบียดเบียลหลอกโกงฆ่าใครให้เกิดกรรมเวรร้ายที่รับไม่ไหว จะหาเงินด้วยความรู้ทันไม่ผุลผันรีบร้อนหลอกลวง ที่ผิดศีลธรรมได้เง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แชร์ความรู้ทัน

 หัวข้อกระทู้: แชร์ความรู้ทัน
เมื่อ: 17 ต.ค. 2023, 08:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1252


แชร์ความรู้ทัน เพื่อความสุขสวยรวยฉลาดไม่ประมาท ใส่ดีได้ทุกอย่างคิดทำพูดสร้างสรรค์สวรรค์ส่งถ้าแชร์ความหลงรู้ไม่ทันยึดบ้าโง่โชอวดชั่วทำตัวให้เสียหายทำลายล้างโลกด้วยสงคราม จิตวิปลาสธรรมชาติจึง วิปลิด ผลิดแต่ความโหดร้ายทำลายให้ สูญเผ่าพันธุ์หาดีไม่ได้ อยู่ก็ไม่ง่ายตายก็ลำบากยากจนกายใจฉิบหายทั้งชีวิตทรัพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิพพานคืนการดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: นิพพานคืนการดับทุกข์
เมื่อ: 15 ต.ค. 2023, 09:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1328


นิพพานคืนการดับทุกข์ หลุดพ้นจากความโกรธมาก อยากเยอะ หลงรู้ไม่ทันยึดบ้าโง่อวดชั่ว หลุดพ้นดับคิดทำพูด ปรุงแต่ง ในขณะปัจจุบันได้หมด รู้ทันจะคิดดับได้ ก็ได้ นิพพานดับกิเลสชอบชังเฉย ไม่มีส่วนเหลือ เป็นการดับ อวิชชาหลงรู้ไม่ทันได้หมด ต้องทำปัญญารู้ทันให้เกิดขึ้นจึงจะได้แล้วจะได้ล้านๆเท่า เป็นอาจิณไต ต้องแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าทำด้วยความรู้ทันจะคิดดับ

เมื่อ: 15 ต.ค. 2023, 08:59 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1236


ถ้าทำด้วยความรู้ทันจะคิดดับ จะสำเร็จผลประโยชน์สูงสุดได้ดีทุกอย่าง ถ้าพูดด้วยความรู้ทันจะพูดดับ จะพูดไม่ผิดความเป็นจริงทุกเรื่องไม่ใส่ร้าย ก่อเกิดสงครามถ้าคิดต้วยความรู้ทันจะคิดดับย่อมดับความโกรธ มากอยากเยอะหลงรู้ไม่ทันยึดบ้าโง่อวดชั่วได้ สัมมาทิฏฐิมีความคิดตรงความเป็นจริงไม่ซึมเศร้าบ้าบอดหนวกข้ามชาต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าพูดทำคิดด้วยความรู้ทันจะคิดดับ

เมื่อ: 11 ต.ค. 2023, 04:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1259


ถ้าพูดทำคิดด้วยความรู้ทันจะคิดดับ จะมีรายได้ ดีชั่วโมงละ ห้าสิบหรือมากกว่านั้นในสิ่งที่ดีๆ แต่ถ้า ทำคิดพูดด้วยความรู้ไม่ทันหลงยึดบ้าโง่อวดชั่วจะต้องเสียรายได้ชั่วโมงละห้าสิบหรือทั้งชีวิต เพราะคุณค่าเวลาชีวิต มีจำกัด เกิดมาทั้งทีก็ควรเอาดีให้ได้ จะไม่ถูกเหตุร้ายลงโทษเสียหายทั้งชีวิตและ ทรัพย์ ศีล และ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้ทันข่มใจในสมัยที่ควรข่ม

เมื่อ: 11 ต.ค. 2023, 04:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1210


รู้ทันข่มใจในสมัยที่ควรข่ม รู้ทันประครองใจในสมัยที่ควรประครอง รู้ทันทำใจให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง จึงต้องรู้ทันจะคิดดับทุกอย่าง ในสมัยตอนที่ใจฟุ้งซ่านต้องข่มใจให้ สงบต้องรู้ทัน ตั้งใจมั่นกัดฟันลิ้นดันเพดาน เหมือนคนมีกำลังมากข่มคนมีกำลังน้อยฉะนั้นสมัยใด ที่ใจรู้ทันได้สม่ำเสมอดี ก็ควรประครองใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปรารภความเพียร

 หัวข้อกระทู้: ปรารภความเพียร
เมื่อ: 07 ต.ค. 2023, 07:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1297


ปรารภความเพียร เพียงขยันใส่ใจสังเกต ระลึกรู้ใจตั้งมั่นรู้ทันจะคิดดับ ทุกลมหายใจเข้าดับ ออกดับ ก็ได้เจริญวิปัสสนา กายเวทนา จิตธรรม ลมหายใจเป็นกายรู้ทันสังเกตสุขทุกข์ เฉยเป็นเวทนารู้ทันใจตั้งมั่นเป็นจิต รู้ทันจะคิดดับเป็น ธรรมมานุปัฏสนา เป็นสติปัตฐานสี่ ที่มื ฤทธิ์ มากอานุภาพมากปราบทุกข์ใส่ร้ายได้หมด ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่มีใครกล้ายอมรับความจริง

เมื่อ: 07 ต.ค. 2023, 07:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1301


ไม่มีใครกล้ายอมรับความจริง ว่าพูดทำคิดด้วยความหลงรู้ไม่ทันยึดบ้าโง่โชอวดชั่ว ด้วยพูดทำคิด วิปลาสธรรมชาติจึง วิปลิส คิดแต่เรื่องโหดร้ายทำลายล้างโลกให้ฉิบหาย ทั้งกายใจก็หมอดไหม้อยู่กับไฟนรกร้อนรนที่ทนไม่ได้ ต้องเปลี่ยนความคิดให้มาขยันใส่ใจสังเกต ระลึกรู้ใจตั้งมั่นรู้ทัน จะคิดดับไว้ทุกลมหายใจเข้าดับออก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชั่วเกิดจากคิด

 หัวข้อกระทู้: ชั่วเกิดจากคิด
เมื่อ: 03 ต.ค. 2023, 14:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1316


ชั่วเกิดจากคิด ผลิดโกรธมากอยากเยอะ หลงยึดบ้าโง่อวดชั่ว ใส่ร้ายตลอดเวลาหาดีไม่ได้เพราะรู้ไม่ทันจะคิดดับ จะทำจะพูดก็ร้ายทุกเรื่อง อยู่สุขสบายไม่ได้ เพราะดีสุขสวยรวยฉลาดเกิดจากความขยันใส่ใจสังเกตระลึกรู้ใจตั้งมั่น รู้ทันจะคิดดับไว้ทุกลม หายใจเข้าดับออกดับจึงจะดับคิดได้ต้องเจาะเวลาไปหาใส่ดีที่มีคุณ ประโ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เพราะคิดโลภ

 หัวข้อกระทู้: เพราะคิดโลภ
เมื่อ: 03 ต.ค. 2023, 14:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1308


เพราะคิดโลภ อยากจะเอากัน ทุกอย่าง ไม่คิดถึงผิดชอบชั่วดีมีแต่อยากได้ทุกอย่างจนขาดแคลยากไร้ไม่มีอะไรเหลีอที่จะให้เอาต้องแย่งชิงฆ่าโกงเบียดเบียลกัน ทุกข์เดือดร้อนหาความสุขสงบสะดวกสบายไม่ได้เลย ถ้ารู้ทันจะคิดดับได้ฝึกตนเป็น ผู้ให้ก็จะมีอะไรๆเหลือกินเหลือใช้สุขสะดวกสบายกันทั่วหน้า ไม่เกิดพิษภัยโรคร้ายอย่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เพราะจิตวิปลาส

 หัวข้อกระทู้: เพราะจิตวิปลาส
เมื่อ: 30 ก.ย. 2023, 07:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1234


เพราะจิตวิปลาส จึงทำให้ธรรมชาติวิปลิส แปรปรวน เกิด เฮวาโยภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้ง ตามเหตุปัจจัยแปรปรวนจะใส่ดีหรือจะว่าใส่ร้ายกัน ถ้าช่วยกันขยันสังเกตใส่ใจระลึกรู้ใจตั้งมั่น รู้ทันจะคิดดับไว้ทุก ลมหายใจเข้าดับออกดับ ก็จะเกิดธรรมชาติใส่ดีให้ผล ถ้าหลงรู้ไม่ทันมัวแต่ยึดบ้าโง่อวดชั่วกันมาก ก็จะเกิดธรรมชาติใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

 หัวข้อกระทู้: พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
เมื่อ: 30 ก.ย. 2023, 07:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1231


พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เราไม่หดหู่ภายใน และไม่ฟุ้งซ้านออกไปภายนอกเพราะ อยู่กับกับรู้ทันทุก อย่างจึงไม่ยึดถืออะไรที่ทำให้ต้องทุกข์เดือดร้อนกายและใจ จึงได้อยู่ผาสุขในปัจจุบันหยุดใส่ร้ายได้หมดและใส่ดีได้ทุกอย่าง พูดทำคิดก็ไม่ มีอะไรผิดจึงอยู่สุขสบายจริงหนอ แม้ในโลกที่กำลังร้อนรนกันอยู่ ต้องขยันสังเกตใส่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หยุุดว่าได้เป็นกำไรแห่งชีวิต

เมื่อ: 24 ก.ย. 2023, 12:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1290


หยุุดว่าได้เป็นกำไรแห่งชีวิต เพราะบัณฑิตจะไม่ว่าอะไรใคร ให้ทุกข์ระทม แต่คนพาล พล่าผาล ว่าไปทั่วเป็นตัวเสนียด ก่อให้เกิดสงคราม วาทะภัยทำลายโลก ให้เดือดร้อนว่ากันกระฉ่อนเผาให้ร้อนดุจไฟนรก ถ้าเก่งจริงลองหยุดว่าให้ได้ นี่ชีฮีโร่ตัวจริง ที่รู้ทันจะคิดดับ แล้วจะดับปัญหาภัยร้ายแรงได้หมด ต้องฝึกรู้ทันจะทำคิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

 หัวข้อกระทู้: พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
เมื่อ: 24 ก.ย. 2023, 12:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1199


พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เราไม่หดหู่ภายใน และไม่ฟุ้งซ้านออกไปภายนอกเพราะ อยู่กับกับรู้ทันทุก อย่างจึงไม่ยึดถืออะไรที่ทำให้ต้องทุกข์เดือดร้อนกายและใจ จึงได้อยู่ผาสุขในปัจจุบันหยุดใส่ร้ายได้หมดและใส่ดีได้ทุกอย่าง พูดทำคิดก็ไม่ มีอะไรผิดจึงอยู่สุขสบายจริงหนอ แม้ในโลกที่กำลังร้อนรนกันอยู่ ต้องขยันสังเกตใส่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทาสขี้ข้าเอไอ

 หัวข้อกระทู้: ทาสขี้ข้าเอไอ
เมื่อ: 18 ก.ย. 2023, 19:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1234


ทาสขี้ข้าเอไอ ทั้งวันทั้งคืน ไม่ยอมทำเตี่ย อะไรเขี่ยแต่เอไอใส่ร้ายตนคนอื่น ให้ ทุกข์ระทมขมขื่นเดือดร้อนกายใจเพราะรู้ไม่ทันหลงยึดบ้าโง่โชอวดชั่วฆ่าโกงเบียดเบียลกันใช้AIใส่ร้ายตนและคนอื่นให้ฉิบหายทั้ง ทรัพย์ศีลและปัญญา ฝึกรู้ทันจะคิดดับเอาไว้ป้องกันได้และจะได้ล้านๆเท่าต้องเอาแชร์ให้ชาวโลกพ้น ทุกข์โทษจ...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 72 [ พบ 1067 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร