วันเวลาปัจจุบัน 03 ธ.ค. 2020, 02:27  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 260 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมคำสอนของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เมื่อ: 31 มี.ค. 2015, 20:03 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 649


ธรรมะของหลวงปู่เสาร์ที่มีให้ลูกศิษย์ คือการบำเพ็ญเพียร โดยการสอนธรรมะจากการปฏิบัตินั่นเอง * ให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญ อย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่า ที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์ * เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มาก แต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ ความเป็นมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์ และจะเลวกว่าส...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เลือกทางเดิน : ท่านพุทธทาสภิกขุ

เมื่อ: 07 ส.ค. 2013, 15:24 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1066


http://www.dhammajak.net/board/files/__16_107.jpg เลือกทางเดิน โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ จิตของคนเราตามธรรมดาสามัญนั้น มันมีทางของมันเองอยู่ทางหนึ่ง เป็นทางของกิเลสตามธรรมชาติ คือว่าเมื่อมีการกระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เป็นผัสสะแล้วมันไม่หยุดอยู่แค่ผัสสะ มันย่อมปรุงแต่งเป็นเวทนา รู้สึ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ความวิจิตรของจิต : นพ.เชวง เดชะไกศยะ

เมื่อ: 17 ก.ค. 2013, 16:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2912


ความวิจิตรของจิต เรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์ นพ.เชวง เดชะไกศยะ จิตวิจิตรได้ด้วยตนเอง หมายถึง จิตเป็นไปด้วยอำนาจของตนเอง ที่กระทำบุญเป็นกุศล ทำบาปเป็นอกุศล เป็นวิบากคือผลของบุญของบาป ซึ่งทำให้สัตว์โลกทั้งหลายแตกต่างกันด้วยอำนาจของกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีต ต่างกันด้วยรูปร่าง ต่างกันด้วยเพศ ต่างกันด้วยส...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรม : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

เมื่อ: 07 ก.ค. 2013, 14:59 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 846


ธรรม : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สัจธรรมคำสอนของพระพุธเจ้าเป็นของมีอยู่ประจำโลก คนที่เขาไม่เห็นธรรม ทั้งๆที่ธรรมมีอยู่ในตัวเขาแต่เขามองไม่เห็น พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็ไม่ใช่แบกหามหรือขนธรรมมาจากไหน ธรรมเป็นของจริงของแท้เรียกว่าธรรมล้วนๆนั้นมีอยู่ แต่คนเราไม่เห็นธรรม หมายความว่าธรรมคืออริยสัจ พระพุทธองค์ก็...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: เกียจคร้านหมดคุณค่า (พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์)

เมื่อ: 04 ก.ค. 2013, 11:46 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 5011


http://www.dhammajak.net/board/files/_36_169.jpg (ที่มา : fb. บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ) เกียจคร้านหมดคุณค่า :: พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ปริตตฺ ทารุมารุยฺห ยถา สีเท มหณฺณเว เอวํ กุสีตมาคมฺม สาธุชีวีปิ สีทติฯ ขุ.เถร. ๒๖/๓๒๒/๓๐๙ เกาะขอนไม้เล็กๆ ย่อมจมลงในห้วงน้ำใหญ่ คนด...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมเก่า : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เมื่อ: 27 มิ.ย. 2013, 11:25 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2905


โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ตามหลักคำสอนที่แท้จริงกรรมคือการกระทำนั่นเอง การกระทำนี้ไม่ได้หมายถึงผล แต่เป็นตัวการกระทำเป็นเหตุ ในแง่เวลาจะมุ่งถึงการเป็นอดีตก็ได้ ปัจจุบันก็ได้ อนาคตก็ได้ ไม่เฉพาะต้องเป็นอดีตอย่างเดียว ปัจจุบันที่ทำอยู่นี้ก็เป็นกรรม ในลักษณะว่าดีหรือชั่วก็ได้ทั้งสองอย่าง คือก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อัตตภาวนาวา-เรือคือตัวเรา : พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ)

เมื่อ: 19 มิ.ย. 2013, 12:01 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 940


สวัสดีค่ะคุณวิริยะ สงสัยวิริยะสมชื่อ. :b12: เห็นธรรมทานเยอะค่ะ อยากมีวิริยะมากๆเหมือนกันแต่ตอนนี้วิริยะน้อยไปหน่อย :b12: ที่ว่าเรือคือตัวเรานั้นพระท่านเปรียบเทียบให้สาธุชนได้เข้าใจง่ายเท่านั้นนะคะ อย่าไปคิดอะไรเกินไปถึงว่าจะเป็นการสอนให้เห็นผิดในเรื่องของอัตตานะคะเพราะสอนคนละประเด็นกัน คือไม่เกี่ยวก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อัตตภาวนาวา-เรือคือตัวเรา : พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ)

เมื่อ: 18 มิ.ย. 2013, 18:10 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 940


อัตตภาวนาวา-เรือคือตัวเรา โดย พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิเถระ) พระพุทธเจ้าท่านได้เปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์เรานี้ทุกๆ ท่าน เป็นอัตตภาวนาวา-เรือคือตัวเรา ตัวของเรานั้นเป็นเสมือนหนึ่งเรือที่จะข้ามฝั่ง เพราะว่าฝั่งที่เราจะข้ามไปนั้นมันคั่นด้วยแม่น้ำ, ลำห้วย, ลำธาร นั่นเป็นแต่เพียงเรื่องแคบๆ แต่ถ...

 บอร์ด: ข่าวสารจากทางเว็บ   หัวข้อ: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝาก server ปี ๒๕๕๓

เมื่อ: 20 พ.ย. 2009, 13:45 

ตอบกลับ: 45
แสดง: 25650


ขอร่วมทำบุญค่าฝากวางเครื่อง server กับทางเว็ปธรรมจักรค่ะ เป็นเงิน ๒,๐๐๐บาท โอนวันที่๒๐/๑๑/๕๒ เวลา๑๑.๓๐น. ขอให้เว็ปนี้อยู่เป็นแหล่งธรรมนานๆนะคะ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ใจฟูใจแฟบ

 หัวข้อกระทู้: ใจฟูใจแฟบ
เมื่อ: 27 ต.ค. 2009, 15:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1734


ใจฟูใจแฟบ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ลูกโป่งปล่อยลมเข้าพองขึ้น ปล่อยลมออกก็แฟบ คนไม่ใช่ลูกโป่งก็จริง แต่บางครั้งอาจเป็นมากกว่าลูกโป่ง เช้าฟู –เย็นแฟบ ยามเช้าร่าเริงเหมือนปลากระดี่ได้น้ำ ตกถึงยามเย็นกลับเศร้าซึมเหมือนนกกะทือ ระดับจิตไม่คงที่เหมือนน้ำที่กระเพื่อมกระฉอกอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ใ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เหตุที่ใจเป็นทุกข์

 หัวข้อกระทู้: เหตุที่ใจเป็นทุกข์
เมื่อ: 04 ต.ค. 2009, 16:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1100


เหตุที่ใจเป็นทุกข์ โดยพระอาจารย์มานพ อุปสโม ปัญญาสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้ก็เพราะใจของเรานั้นขาดปัญญา และปัญหาที่เราปรารภถึงเราก็ปรารภถึงในประเด็นที่เป็นปัญหาทางใจ ปัญหาต่างๆทั่วไปนั้นไม่ต้องหยิบยกมาทั้งหมด เพราะที่ถือว่าเป็นปัญหาซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดคือ “ปัญหาใจ” ถ้าใจของเ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมะใส่กระปุก...รวมข้อคิดพินิจธรรม

เมื่อ: 28 ก.ย. 2009, 16:37 

ตอบกลับ: 172
แสดง: 45515


tongue บทความดีๆทั้งนั้น อ่านแล้วโดนใจ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: กระทบแล้วกระเทือนหรือไม่

เมื่อ: 28 ก.ย. 2009, 16:31 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 966


ขอบคุณ คุณลูกโป่งที่แวะมาเยี่ยมนะคะ tongue

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: กระทบแล้วกระเทือนหรือไม่

เมื่อ: 28 ก.ย. 2009, 11:12 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 966


กระทบแล้วกระเทือนหรือไม่ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ฟ้าร้อง ฝนตก แดดออก ถือเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติแต่ไม่วายถูกคนติ แม้องค์พระพุทธรูปงามสมบูรณ์ไร้ที่ติ แต่ก็ยังถูกติว่า งามก็จริงแต่พูดไม่ได้ การติฉินนินทาไม่เคยหายไปจากโลกนี้ ห้ามมิให้คนติฉินนินทายากยิ่งกว่าห้ามไฟมิให้มีควัน ห้ามดวงอาทิตย์มิให้ส่องแส...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ก า ร ทำ ดี ต้ อ ง ไ ม่ มี พ อ

เมื่อ: 25 ก.ย. 2009, 11:07 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1993


อนุโมทนาสาธุค่ะ
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 18 [ พบ 260 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร