วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.ค. 2024, 05:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1484 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช : พระป่า ที่อยู่ในเมือง

เมื่อ: 27 ต.ค. 2013, 04:33 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3601


http://www.dhammajak.net/board/files/151_832.jpg “ พระป่า” ที่อยู่ในเมือง เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ สว.สรรหา อดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระที่พิเศษมาก เนื่องจากทรงเป็น “พระป่า” ที่อยู่ในเมือง เพราะแม้พระองค์จะทรงจำวัดอยู่ที่ว...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช : พระอัจฉริยะอธิบายธรรม

เมื่อ: 27 ต.ค. 2013, 04:31 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3258


http://www.dhammajak.net/board/files/141_160.jpg พระอัจฉริยะอธิบายธรรมให้เข้าใจง่าย เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช รศ.ดร.สุเชาวน์ พลอยชุม อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนศาสนาและปรัชญา ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะศิษย์ใกล้ชิดบวชเณรที่วัดบวรนิเวศวิหารมา...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช : ทรงอ่อนน้อมและมัธยัสถ์

เมื่อ: 27 ต.ค. 2013, 04:30 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3513


http://www.dhammajak.net/board/files/154_185.jpg ทรงอ่อนน้อมและมัธยัสถ์ เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช หรือปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า จริงๆ แล้วมีความประทับใจในพ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช : พระเมตตาแก่ชนทุกระดับ

เมื่อ: 27 ต.ค. 2013, 04:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3255


http://www.dhammajak.net/board/files/144_150.jpg เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในงานทอดผ้าป่าการศึกษา ให้โรงเรียนเศรษฐเสถียร โรงเรียนสอนคนหูหนวก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ และทรงภาษามือว่า I Love You และ ให้ทุกคนทำดี ไม่ทำชั่ว เมื่อวันที่ ๑๙ กั...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

เมื่อ: 04 ต.ค. 2013, 21:41 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 4013


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph___oe_9_188.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph___oe_29_439.jpg “ฑีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา” ขอทรงเจริญพระชันษายิ่งยืนนาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทับ ณ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร ชั้น ๖ โรงพยาบาลจุฬาลงก...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: พระสารถวายพระพรจากองค์ทะไลลามะ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 18:21 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3286


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphae_130.jpg พระสารถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากองค์ทะไลลามะ (Dalai Lama) แห่งธิเบต เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: ความหมายของตราฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อ: 27 ก.ย. 2013, 16:22 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3801


http://www.dhammajak.net/board/files/_100__130.jpg ความหมายของตราฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อักษรพระนาม ญ.ส.ส. ย่อมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อักษร ญ. สีฟ้า (ผงคราม) หมายถึง วันประสูติ คือวันศุกร์ อักษร ส. สีขาว หมายความว่...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: ความหมายของตราฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อ: 27 ก.ย. 2013, 16:22 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1895


http://www.dhammajak.net/board/files/_100__130.jpg ความหมายของตราฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อักษรพระนาม ญ.ส.ส. ย่อมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อักษร ญ. สีฟ้า (ผงคราม) หมายถึง วันประสูติ คือวันศุกร์ อักษร ส. สีขาว หมายความว่...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: สามเณรติสสะ [สามเณรในสมัยพุทธกาล]

เมื่อ: 24 ก.ย. 2013, 18:00 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 8107


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1380022604.jpg_186.jpg ผลงานการสร้างสรรค์ของอาจารย์อนันท์ ราชวังอินทร์ สามเณรติสสะ ติสสะสามเณร ผู้มีลาภสักการะมาก :b44: :b39: :b44: ติสสะสามเณร เป็นผู้มีลาภสักการะมาก ด้วยเหตุเพราะในชาติหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ยากจนผู้ตกทุกข์ได้ยาก แต่ได้ใส่บาตรแก่พระส...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: สามเณรสุมนะ [สามเณรในสมัยพุทธกาล]

เมื่อ: 24 ก.ย. 2013, 07:11 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 9962


http://www.dhammajak.net/board/files/11_415.jpg ผลงานการสร้างสรรค์ของอาจารย์อนันท์ ราชวังอินทร์ สามเณรสุมนะ สามเณรสุมนะ ผู้มีฤทธิ์ปราบพญานาค สหายเก่าของพระอนุรุทธเถระ ผู้เกื้อกูลกันและกันในอดีตชาติ ท่านได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุขณะมีวัยเพียง ๗ ขวบ :b44: :b39: :b44: การเป็นเพื่อนที่ดีควรที่จะสงเคร...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: สามเณรสังกิจจะ [สามเณรในสมัยพุทธกาล]

เมื่อ: 23 ก.ย. 2013, 16:13 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 15036


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_688.jpg ผลงานการสร้างสรรค์ของอาจารย์อนันท์ ราชวังอินทร์ สามเณรสังกิจจะ รอยเท้าของพระอรหันต์ ๗ ขวบ สามเณรสังกิจจะ สามเณรใจเพชรผู้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรเถระ :b44: :b39: :b44: ผู้ที่เกิดมาถ้าหากว่ามีเป้าหมายแน่นอนที่จะบวชตั้งแต่เยาว์วัย แม้จะเกิดมาในตระก...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็น “พระพี่เลี้ยง” ของในหลวงครั้งทรงผนวช

เมื่อ: 19 ก.ย. 2013, 18:44 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 8036


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_9_105.jpg คำถามที่ ๓ : เนื่องจากเหตุผลใดพระองค์จึงได้รับเลือกให้เป็นพระพี่เลี้ยง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระผนวช และท่านรู้สึกอย่างไร คำตอบ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวช ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาค...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: เส้นทางการออกบิณฑบาตของสมเด็จพระสังฆราช ซ้ำกันทุกวันหรือไม่

เมื่อ: 16 ก.ย. 2013, 16:38 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3775


http://www.dhammajak.net/board/files/6_167.jpg คำถามที่ ๙ : เมื่อครั้งที่ท่านยังออกบิณฑบาตได้ เส้นทางการออกบิณฑบาตของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร กล่าวคือไปในเส้นทางเดิมซ้ำกันทุกวันหรือไม่ คำตอบ : ไม่มีเส้นทางประจำ ไม่ซ้ำเส้นทาง แล้วแต่วันใดโปรดเสด็จไปเส้นไหนก็เสด็จ ส่วนมากบิณฑบาตแถว...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: ตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆ : พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)

เมื่อ: 12 ส.ค. 2013, 23:02 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 7241


http://www.photikhun.org/images/column_1280152839/04.gif http://www.photikhun.org/images/column_1280152839/4.jpg ปางที่ ๔ ปางทรงสุบิน พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา (สำเร็จสีหไสยา) พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระกาย พระหัตถ์ขวาแนบกับพื้นยกหลังพระหัตถ์ขึ้นแนบพระหนุ (คาง) หลับพระเนตร เป...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: ตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆ : พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)

เมื่อ: 12 ส.ค. 2013, 22:51 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 7241


http://www.photikhun.org/images/column_1280152839/03.gif http://www.photikhun.org/images/column_1280152839/3.jpg ปางที่ ๓ ปางทุกกรกิริยา พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองซ้อนกันวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย อุตตราสงค์ (จีวร) อยู่บนพระอังสาเล็กน้อย ข้างขวาหลุดล...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 99 [ พบ 1484 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร