วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.ย. 2023, 09:59  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1448 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เก่าไป ใหม่มา สวัสดีปีใหม่ครับ

เมื่อ: 31 ธ.ค. 2016, 19:07 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1742


http://www.youtube.com/watch?v=ID7cekNTz88 http://www.youtube.com/watch?v=Rw6rELSomtg http://www.youtube.com/watch?v=TuzB2Q_kZwE สวัสดีปีใหม่ ขออวยพร แด่สมาชิกธรรมจักรทุกท่าน ขอจงประสบแต่ความสุข โชคดี ไม่เจ็บไม่ไข้ สุขภาพแข็งแรง ทุกท่าน .. เทอญ .. โกรธเคืองเรื่องใด จงอภัยให้กัน .. สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 30 มี.ค. 2015, 19:53 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๗.๓ การเกิด-การตาย การเกิด การตาย สำหรับสัตว์โลกถือไม่เหมือนกัน โดยการเกิดจะต้องลำดับในบิดามารดาเดียวกัน ใครเกิดก่อนก็เรียกว่าพี่ เกิดทีหลังก็เรียกว่า น้อง แต่การตายไม่อย่างนั้น ใครจะตายก่อนตายหลังก็แล้วแต่กรรม บุญกรรมของใครของมัน บางทีน้องตายก่อนพี่ก็มี หรือพี่ตายก่อนน้องก็มี ตายแล้วก็ไม่จำเป็นต้...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 29 มี.ค. 2015, 19:27 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๗.๒ กิจที่ไม่ควรกระทำและกรรมที่ไม่ควรก่อสร้าง กิจที่ไม่ควรกระทำ แต่เกิดขึ้นมาแล้วก็จำยอมทำ เพราะคนผู้เกิดมาได้อัตภาพอันนี้ อันได้นามชื่อว่า สังขาร จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็นธรรมดา ไม่มีใครสักคนเดียวที่อยากให้เป็นเช่นนั้น จะแก่หง่อมเฒ่าชราจนกระทั่งไปไหนไม่ได้แล้วก็ตาม ก็ยังไม่อยากตาย อยากอยู่เ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 28 มี.ค. 2015, 19:07 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๗.๑ บุญคุณของบิดามารดา คนเราเกิดมาได้ชื่อว่า เป็นบุญคุณของกันและกัน บุตรธิดาเป็นหนี้บุญคุณของบิดามารดา บิดามารดาเป็นหนี้ใหม่ของบุตรธิดา ต่างก็คิดถึงหนี้ของกันและกันโดยที่ใครๆ มิได้ทวงหนี้ แต่หากคิดถึงหนี้เอาเองแล้วก็ใช้หนี้ด้วยตนเอง ตามความสำนึกของตนๆ บางคนก็น้อยบ้างมากบ้าง เพราะหนี้ชนิดนี้เป็นหนี...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 27 มี.ค. 2015, 17:38 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๗. บทสรุป นับแต่อุปสมบทมาจนบัดนี้ มีพรรษา ๗๑ แล้ว เราได้บำเพ็ญแต่กรณียกิจสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและเพื่อคนอื่นตลอดมา โดยได้เริ่มตั้งต้นแต่ประโยชน์ตน แล้วก็ต่อไปเพื่อประโยชน์คนอื่น กล่าวคือ ได้ออกเที่ยวธุดงค์ตั้งแต่ได้อุปสมบทพรรษาแรกได้ติดตามครูบาอาจารย์ประกอบกิจวัตรและตั้งใจฝึกหัดตามคำสอนของท่านโ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 26 มี.ค. 2015, 19:22 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๖. พรรษา ๗๑-ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗) เราได้พาท่านผู้อ่านทั้งหลายเที่ยวชมโลกของวัดหินหมากเป้งเสียยืดยาวมาเป็นเวลานานพอสมควร เป็นธรรมดาของโลกเมื่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆ หรือแม้แต่การมีอายุชีวิตที่ยืนยาวนาน ก็ย่อมปรากฏร่องรอยและหลักฐานของสิ่งนั้นๆ เป็นสักขีพยานตามวิสัย ต่างแต่ดีกับชั่วเท่านั้น ซึ่งท่...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 25 มี.ค. 2015, 20:07 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๕.๑๐ ถวายพระราชกุศล หลังจากการก่อสร้างศาลาการเปรียญ หอสมุด หอระฆัง หอกลอง และกำแพงวัดเสร็จเรียบร้อยตามประสงค์ เราเห็นว่าถาวรวัตถุเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมทั้งหมดเมื่อการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ก็จำเป็นที่ควรจะมีการฉลอง เพื่อประกาศให้ท่านผู้มีส่วนช่วยเหลือในการนั้นๆ ได้ทราบถึงความสำ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 24 มี.ค. 2015, 17:04 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๕.๙ กำแพงวัด นับแต่เราได้มาอยู่ที่วัดหินหมากเป้งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ การพัฒนาวัดและการก่อสร้างถาวรวัตถุก็ค่อยเจริญเป็นมาโดยลำดับ ด้วยแรงศรัทธาของบรรดาศิษยานุศิษย์และญาติโยมทั้งหลาย ขณะเดียวกันก็ซื้อที่ดินขยายอาณาเขตของวัดเพิ่มขึ้นอีกด้วย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ นายสรศักดิ์ สร้อยสนธ์ (นายอำเภอศรีเชียงใหม่ขณะนั...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 23 มี.ค. 2015, 18:14 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๕.๘ กุฏิเสนาสนะ กุฏิเสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องจัดให้มีขึ้นตามความเหมาะสม กุฏิที่สร้างขึ้นแต่แรกมาอยู่ใหม่ๆ เพียงไม่กี่หลัง บางหลังก็ชำรุดทรุดโทรมจำเป็นต้องซ่อมแซม หรือรื้อทำเสียใหม่ให้ถาวรก็มี ขณะเดียวกันก็สร้างเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย เพื่อให้เพียงพอกับ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 22 มี.ค. 2015, 18:11 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๕.๗ หอกลอง เมื่องานก่อสร้างหอสมุดเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาแล้ว คุณธเนตร เอียสกุล ผู้มีศรัทธากล้าแข็งคนหนึ่ง ได้ปวารณาขออนุญาตต่อเรา ขอเป็นเจ้าภาพสร้างหอกลอง พร้อมกับจัดหากลองขนาดใหญ่มาถวาย เพื่อให้เป็นคู่กันกับหอระฆังสมบูรณ์แบบตามประเพณีนิยม ประกอบกับศรัทธาญาติโยมทางจังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จัง...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 21 มี.ค. 2015, 18:26 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๕.๖ หอสมุดวัดหินหมากเป้ง หอสมุดเดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ตั้งอยู่ตรงอาคารหอสมุดหลังปัจจุบันนี้ เมื่อทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญใกล้จะแล้วเสร็จตามสัญญา เราได้พิจารณาเห็นว่าควรจะสร้างอาคารหอสมุดขึ้นใหม่ ให้มีสภาพสอดคล้องกับศาลาการเปรียญ ก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยดีจากคุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 20 มี.ค. 2015, 18:20 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๕.๕ หอระฆัง

ต่อมาได้สร้างหอระฆังไว้ตรงมุมศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการก่อสร้างหอระฆังดังกล่าวนั้น คุณธเนตร เอียสกุล มีจิตศรัทธาบริจาคค่าแรงงานในการก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญาจำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้หล่อระฆังมาถวายอีกด้วย ในราคา ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 19 มี.ค. 2015, 18:41 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๕.๔ จิตกรรมฝาผนัง ภายหลังบรรดาศิษยานุศิษย์ได้มีจิตศรัทธา จะให้มีการวาดภาพจิตกรรมฝาผนังบนผนังศาลาการเปรียญชั้นบน จึงได้ว่าจ้างช่างเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังด้วยสีน้ำมันอย่างดี ช่วงกลาง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนประสูติ เสด็จออกบรรพชา ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมก...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 18 มี.ค. 2015, 19:27 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๕.๓ ศาลาเทสรังสี ปฐมศาลาของวัดหินหมากเป้ง เป็นศาลาโรงฉันย่อมยกพื้นสูง เสาไม้ พื้นปูไม้กระดาน ฝาใช้ไม้ไผ่ขัดแตะ หลังคามุงด้วยสังกะสี มีสภาพไม่คงทนถาวร เมื่อเราได้มาพักอยู่ที่นี้ได้ในราวสองปี ญาติโยมทางกรุงเทพฯ ก็เดินทางมาที่แห่งนี้มากขึ้น เมื่อได้มาพบเห็นสถานที่แล้วชอบใจเกิดศรัทธาเลื่อมใส จึงร่วมใจ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 17 มี.ค. 2015, 18:27 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 44686


๓๕.๒ มณฑปแห่งวัดหินหมากเป้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เราได้พิจารณาเห็นว่า สถานที่ตรงริมแม่น้ำโขงนี้เป็นทำเลเหมาะ คิดอยากจะสร้างมณฑปขึ้นสักหลังหนึ่ง ให้มีลักษณะเป็นศิลปะแห่งลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งสักการบูชา มีพระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุเป็นอาทิ นอกจากนั้นเราได้แอบนึกปรารภไว้ในใจว่า เพื่อค...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 97 [ พบ 1448 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร