วันเวลาปัจจุบัน 18 พ.ค. 2024, 08:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2732 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุพเพสันนิวาส" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: วันนี้, 04:11 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1496


. "ศีล สมาธิ ปัญญา" " .. บุคคลจะพ้นจากโอฆะเหล่านี้ไปได้ "ก็เมื่อมาปฏิบัติตาม ศีล สมาธิ ปัญญานี้เอง" ไม่ใช่ปฏิบัติไปอย่างอื่นแล้วมันจะพ้นไปได้ ไม่มี ข้อปฏิบัติใด ๆ ในโลกนี้ "นอกเหนือไปจาก ศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว ไม่มีข้อปฏิบัติใดที่จะมากำจัดกิเลสดังกล่าวมานี้ให้น้อยเบาบางหรื...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุพเพสันนิวาส" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 05:29 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1496


. "การรักษาศีล ให้รักษาใจ" " .. "การรักษาศีลนั้น รักษาที่ไหน อะไรเป็นศีล" ก็รักษาที่กายวาจา ให้เป็นปกติ กาย วาจา ที่จะเป็นปกติได้ "ก็ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่" ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นประธาน "ใจเป็นผู้บัคับบัญชากาย วาจา ให้กระทำอย่างนั้น" .. " "๑๐๓ โอวาทธ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุพเพสันนิวาส" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 16 พ.ค. 2024, 06:09 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1496


. "การกระทำ คือเหตุ" " .. การปฏิบัตินั้นให้พยายามทำ "มันจะสงบหรือไม่สงบก็ช่าง" ปล่อยไว้ก่อน เอาเรื่องเราปฏิบัติเป็นเรื่องแรก "เอาเรื่องเราได้สร้างเหตุนี้แหละ" ถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ได้ เราทำได้แล้วอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ผล มันไม่สงบเราก็ได้ทำ ทีนี้ถ้าเราไม่ทำใครเล่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุพเพสันนิวาส" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 15 พ.ค. 2024, 05:39 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1496


. "ใจที่สงบเย็น ทำให้ร้ายกลายเป็นดี" " .. ที่ท่านสอนให้ท่อง "พุทโธ" ก็ตาม ให้ดู "ลมหายใจเข้าออก" ก็ตาม นั่นคือการสอนเพื่อให้ใจ ไม่วุ่นวาย ซัดส่าย เป็นวิธีที่จะให้ผลแท้จริงอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากอย่างใด ให้มั่นใจว่า "การทำให้ความยากลำบากนั่นคลี...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุพเพสันนิวาส" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 14 พ.ค. 2024, 05:14 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1496


. "ประโยชน์ของสมาธิ"[/b] " .. การที่เราทำสมาธิก็ "เหมือนการสะสมเมล็ดพันธุผักไว้" เมื่อมันแก่จัดพอถูกน้ำเข้ามันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นต้นเป็นดอก เป็นใบ เรามีสมาธิเป็นพื้นฐานสั่งสมไว้ "พิจารณาก็เกิดปัญญา รอบรู้ " ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านโลกด้านธรรมได้ง่าย "สอนจิต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุพเพสันนิวาส" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 13 พ.ค. 2024, 05:21 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1496


. "ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ฆ่าตัวตาย" " .. ร่างกาย มีโรคภัยเบียดเบียน "ทำให้กระสับกระส่าย ทำให้ร่างกายนี้ เป็นปกติอยู่ไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าทุกข์กาย" ทุกขัง แปลว่า ทนได้ยาก ทนลำบาก ทนอยู่ไม่ได้ "มันก็หมายความว่า มันแปรปรวนแตกดับลงไป นั่นแหละเรียกว่ามันทนอยู่ไม่ได้" ร่างกา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุพเพสันนิวาส" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 12 พ.ค. 2024, 05:20 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1496


. "เครื่องวัดความดี" " .. "อันความดีที่ว่านี้ถ้าทำอะไรลงไปแล้วคนชั่วสรรเสริญ อย่าไปเข้าใจว่าเป็นของดี" คนดีสรรเสิญเราจึงค่อยเข้าใจว่าเป็นของดี "คนดี เป็นคนชนิดใด คนดี ก็คือคนมีเหตุมีผล ที่เรียกว่าความดี ดีอย่างไร ความดีที่เราทำนั่นไม่เปียดเปียนตน ไม่ทำไห้เสียผลประโยชน์ท...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 11 พ.ค. 2024, 05:57 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 3210


. "ผู้มีทานประดับตน" " .. "ความดีที่ได้จากทานนั้นเป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้น อภัยทานควรให้แก่กัน" เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกิน "คนมีทาน .. ย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชน" เป็นที่เคารพรักในหมู่ชน "จะตกอยู่ทิศใด ย่อมไม่อดอยากข...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 10 พ.ค. 2024, 05:10 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 3210


. "ให้เราดีเสียก่อน" " .. อยากจะด่าใครคนใดคนหนึ่ง "ก็ให้ด่าตัวเองก่อน แต่งตัวเองให้ดีเสียก่อน จึงพูดจึงทำ ถึงจะพูดแรงไปหน่อยก็ได้" จะพูดหนักหน่อยก็ไม่เป็นไร "แต่ให้รู้จักเสียก่อน ให้ดูเราเสียก่อน ให้เราดีเสียก่อน" ให้เรารู้เสียก่อน สอนเราเสียก่อน .. " หลวงปู่ช...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 09 พ.ค. 2024, 05:15 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 3210


. "กรรมไม่ดี ผูกพันกับบุคคลอันเป็นที่รัก" " .. เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าทำกรรมไม่ดี เป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อย่าทำกรรมไม่ดี "แม้รักตัวเองก็อย่าทำกรรมไม่ดี จงทำแต่กรรมดี" หรือแม้รักแม่พ่อพี่น้องลูกหลานก็อย่าทำกรรมไม่ดี" ผลไม่ดีที่ผู้ทำได้รับนั้นจะทำให้บรรดาผู้ที่รักตน พลอย...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 08 พ.ค. 2024, 05:17 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 3210


"การภาวนาเป็นน้ำดับไฟ" " .. เวลามันยุ่งมาก เราจดจ่อทางคำภาวนาของเราให้มาก "เช่นพุทโธ" ใครชอบคำไหนก็ตาม ตามแต่จริตนิสัยชอบ "พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ" หรือธรรมบทอื่นใดก็ตาม ขอให้ถูกกับจริต ให้นำมาบริกรรม ให้จิตเกาะอยู่กับคำบริกรรมนั้น ให้รู้อยู่กับนั้น เช่น "พ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 07 พ.ค. 2024, 05:34 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 3210


. "ยาขนานใหม่" " .. วันหนึ่ง หลวงพ่อสังเกตเห็น "พระเที่ยงฉันยาบางอย่างอยู่เป็นประจำ" จึงถามว่า .. "ท่านเที่ยง ฉันยาพวกนี้นานแล้วหรือ" "กระผมฉันมาหลายปีแล้วครับ" "แล้วมันดีขึ้นไหม" "พอทุเลาลงบ้างครับ" ทลวงพ่อนิ่งอยู่ชั่วครู่แล้วพูคขึ้นว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 06 พ.ค. 2024, 05:40 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 3210


. "อกาลิโก ไม่เลือกเวลา" " .. ผู้ที่เข้าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในการที่จะปฏิบัตินั้น ไม่เฉพาะแต่เราจะมานั่งพับเพียบหรือว่านั่งขัดสมาธินี้อย่างเดียว "อกาลิโก ไม่เลือกเวลา" พระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายนั้น มีความพากความเพียรทุกอิริยาบท มียืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 05 พ.ค. 2024, 05:03 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 3210


. "ละความโกรธได้ ย่อมเป็นสุข" " .. โทสะนี่แหละ เราต้องเลิกละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่ามายึดถือ "ความโกรธอยู่ได้ก็เพราะว่า จิตเรายึดถือ ยึดถือเห็นดี ว่าความโกรธนี้มีอำนาจวาสนา" ใครมาเห็นเข้า ใครได้ฟังเข้าก็กลัว ยักษ์ใหญ่ใครก็กลัว เจ้าขี้โกรธนี้แหละ "ต้องภาวนาเจริญเมตตาใ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 04 พ.ค. 2024, 05:12 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 3210


. "สมาธิ งามท่ามกลาง" " .. "สม าธิ งามท่ามกลาง เราก็ตั้งจิตมั่น ลองดูซิว่าจิตเราตั้งหรือไม่ตั้ง" มันเอนเอียงไปทางไหน มันข้องตรงไหน มันคาตรงไหน "เราได้แต่ว่าสมาธิ คือจิตตั้งมั่น" เราตั้งดูซิมันตั้งหรือไม่ตั้ง ถ้ามันตั้งมันเป็นอย่างไรเล่า "มันก็ไม่เอนเอียงไปหาคว...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 183 [ พบ 2732 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร