วันเวลาปัจจุบัน 26 พ.ค. 2019, 23:59  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 995 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ไม่ต้องเลือกกาลเวลา" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

เมื่อ: วันนี้, 06:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 64


"ไม่ต้องเลือกกาลเวลา" " .. "การภาวนานี้ ท่านจึงต้องไม่เลือกกาล ไม่เลือกเวลา" เอาให้มันแข็งแกร่ง แข็งแกร่งเหมือนก้อนหิน เหมือนภูเขา ดูภูเขาเวลาลมจะพัดแรงขนาดไหน ภูเขาหินก็ตั้งอยู่ได้ เรียกว่าศิลา ศิลาแปลว่าหิน "เมื่อจิตใจคนเรา บำเพ็ญทานรักษาศีล ภาวนา" ปฎิบัติบูชาใน...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 75


. "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย" " .. "ศีล เป็นรากเหงาเค้ามูลของกุศลธรรมทั้งปวง" โลกียบุญกุศล โลกุตรบุญกุศล เกิดขึ้นจากศีล ฉะนั้น "เราต้องเจริญรักษาศีลให้สมบูรณ์เสียก่อน นักบวชในศาสนาพุทธถ้าเป็นผู้ไร้ศีลธรรมแล้ว ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นก็เป็นโมฆะ" การบวชก็ไม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "๘๓ เอาไปได้เฉพาะบุญกุศล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อ: 24 พ.ค. 2019, 06:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 159


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=85957 "๘๓ เอาไปได้เฉพาะบุญกุศล" " .. เมื่อหมดลมหายใจคือตายนั้น สิ่งเหล่านั้นเอาไปไม่ได้ ทุก ๆ คนจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มีเงินจนล้นฟ้าล้นแผ่นดิน "เมื่อหมดลมหายใจคือตาย ก็ทิ้งไว้กับโลก" เมื่อตายไปแล้ว คนอื่นเขาก็เอาไปใช้ เร...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ตั้งเจตนาให้ถูกต้อง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

เมื่อ: 23 พ.ค. 2019, 06:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 195


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=70798 "ตั้งเจตนาให้ถูกต้อง" " .. เมื่อจะทำสิ่งใดที่เป็นบุญ "ให้ตั้งปรารถนาหรือเจตนาให้ถูกต้อง เพื่อว่าผลแห่งบุญจะได้เป็นไปด้วยดี" เป็นไปอย่างถูกต้อง "แม้ตั้งปรารถนาหรือเจตนาไม่ถูกต้องผลของบุญจะไม่ถูกต้อง" จะไม่ด...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ให้มีธรรมเป็นหัวหน้า" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 06:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 206


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=72132 "ให้มีธรรมเป็นหัวหน้า" " .. "โลกเรานี้ที่ว่ามีก่อกรรมก่อเวรกันเพราะหัวใจไม่ลงกัน" ถ้าหัวใจลงเสียอย่างเดียวเท่านั้น อะไรก็เรียบร้อยไปหมด มันอยู่ที่ใจนะ เพราะฉะนั้น "จงพากันรักษาใจของเราด้วยธรรม" "มองกั...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: "วิธีเอาชนะกามราคะ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 21 พ.ค. 2019, 06:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 92


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=85988 "วิธีเอาชนะกามราคะ" ถาม : จะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไร " .. "กามราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความน่าเกลียดโสโครก" (อสุภ) การยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็นสุดโต่งข้างหนึ่ง ซึ่งเราต้อ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "คนดีความดีขอให้วัดดูตรงนี้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 06:47 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 227


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=69881 "คนดีความดีขอให้วัดดูตรงนี้" " .. อันความดีที่ว่านี้ "ถ้าทำอะไรลงไปแล้วคนชั่วสรรเสริญ อย่าไปเข้าใจว่าเป็นของดี" คนดีสรรเสิญเราจึงค่อยเข้าใจว่าเป็นของดี "คนดีเป็นคนชนิดใด คนดีก็คือคนมีเหตุมีผล" ที่เรียกว่าค...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "พุทโธคือผู้รู้" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 19 พ.ค. 2019, 06:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 166


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=84464 "พุทโธคือผู้รู้" " .. "ที่เรียกว่าพุทโธ พุทโธคือผู้รู้ ผู้รู้อันนี้แหละ ท่านเรียกว่าพุทโธ" รู้สึกอย่างหนึ่งมันรู้เรื่องของจิตเรา จิตของเรานี่มันหยาบ "พุทโธคือผู้รู้มันรู้ละเอียด มันรู้ทั้งอาการของจิตเรื่องของจิ...

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: "วันวิสาขบูชา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 18 พ.ค. 2019, 06:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 52


. "วันวิสาขบูชา" " .. "วันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชา" วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วย วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าด้วย วันประสูติด้วย "วันตรัสรู้นี้สำคัญมาก" ธรรมะกระจายสอนโลกอยู่นี้จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะ สอนโลกมาเป็นเวลา ๒,๕๐๐ กว่าปี ถึง ๕,๐๐๐ ปีก็หมด นิสัยวาสนาของส...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ธาตุรู้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 17 พ.ค. 2019, 06:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 203


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=80005 "ธาตุรู้" " .. "เมื่อสติตามกำหนดจิตแล้ว" จิตจะไม่สับส่ายไปมา "กิเลสทั้งหมดจะระงับได้ด้วยสติ ตัวเดียวเท่านี้" เมื่อสติตามกำหนดจิต รู้อยู่ทุกอิริยาบถ "จิตจะค่อยรวมเข้าเป็นหนึ่ง นั่นคือใจ" ซึ่งไม่มี...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ต้องฝึกต้องอบรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 16 พ.ค. 2019, 06:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 228


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=72132 "ต้องฝึกต้องอบรม" " .. "เราจะปล่อยให้ดีเฉย ๆ ดีไม่ได้นะใจ ต้องได้ฝึกฝนอบรมบังคับบัญชากัน" ทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้มีการดัดแปลงแก้ไข "ใจก็ได้รับการศึกษาอบรม มีธรรมเป็นเครื่องชะล้าง ใจก็สะดวกสบาย" ถ้าไม่มีธรรม...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: "บาปที่ทำคอยอยู่" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 15 พ.ค. 2019, 06:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 217


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_1_342.jpg "บาปที่ทำคอยอยู่" " .. บาปที่ทำปัจจุบันนี้ทำไมมันจึงไม่ให้ผลในปัจจุบัน "มันไม่ให้ผลเพราะบุญรักษาอยู่ ชีวิตนี้น่ะ" บุญที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนนั้นน่ะ รักษาร่างกายชีวิตนี้อยู่ เพราะฉะนั้น "บาปที่ทำในปัจจุบันนี้จึง...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จะไปทางตรงหรือทางอ้อม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 06:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 226


. "จะไปทางตรงหรือทางอ้อม" " .. การศึกษาด้านพระปริยัตินั้นเท่ากับการเรียนแผนที่ ที่จะเดินทางว่าจะไปทางตรงหรือทางอ้อม "ถ้าพูดกันโดยตรงแล้วด้านปริยัตินั้นเป็นทางอ้อม ทางปฏิบัติเป็นทางตรง" ทีนี้การเรียนปริยัตินั้นก็เป็นแต่เพียงว่า "ใช้สัญญาความจำแล้วก็สมมติว่า สอบได้ชั้นนั้...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "การกำหนดลมหายใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 13 พ.ค. 2019, 06:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 206


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=85988 "การกำหนดลมหายใจ" " .. สรุปได้ความดังนี้ - อาการบังคับตัวเองให้กำหนดลมหายใจ "ข้อนี้เป็นศีล" - การกำหนดลมหายใจได้และติดต่อกันไปจนจิตสงบ "ข้อนี้เรียกว่าสมาธิ" - การพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจว่าไม่เที่ยง ทนได้ยาก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "สอนใจตัวเอง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

เมื่อ: 12 พ.ค. 2019, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 226


http://www.dhammajak.net/board/files/_45_______628.jpg "สอนใจตัวเอง" " .. ธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา "อ่านแล้วให้เอามาสอนใจตัวเอง ชำระกิเลสในจิตใจให้เบาบางลงไป" ทุกวันจงภาวนารวมจิตให้ได้ความสงบ ทุกคืน ๆ เทอญ .. " หลวงปู่สิม พุทธาจาโร :b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 67 [ พบ 995 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร