วันเวลาปัจจุบัน 08 ส.ค. 2020, 07:17  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1421 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าถึงใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 01 ส.ค. 2020, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 268


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_100_102.jpg . "พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าถึงใจ" " .. "พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าถึงใจ" อย่างเดียวกับคนทั้งหลายเข้าใจเหมือนกัน แต่คนทั้งหลายทำไม่ถูกหนทาง จึงได้แต่พูดแต่ทำไม่ถูก เช่นเขาพูดกันว่า "กลุ้มใจ ทุกข์หัวใจ เจ็บใจ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ไม่รักษาใจตนเอง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 31 ก.ค. 2020, 06:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 217


. "ไม่รักษาใจตนเอง" " .. "ภาวนา" คือการพิจารณาให้เห็นที่มันถูกต้อง "เห็นเป็นที่ถูกต้องเป็นที่พอดี แล้วมาแต่งใจเจ้าของ" แต่พวกเราพากันไปดูแต่ที่อื่น ไม่ได้ดูตัวเอง ไม่ได้แต่งใจตัวเองสักที "ไม่ได้รักษาใจตนเอง" มันพาทุกข์ พายาก พาลำบากอยู่ก็ไม่เห็น คนไม่ดูตน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ธรรมทั้งปวงรวมลงที่สติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 30 ก.ค. 2020, 06:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 263


http://www.dhammajak.net/board/files/_3_528.jpg "ธรรมทั้งปวงรวมลงที่สติ" " .. โดยทำนองเดียวกันที่รอยเท้าของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้อาจจะรวมลงไปในรอยเท้าของช้าง พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ก็อาจรวมลงได้ในธรรมข้อเดียว คือสติ .. " หลวงปู่ข...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: "เหตุที่พ้นทุกข์ไม่ได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 29 ก.ค. 2020, 06:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 305


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_1_342.jpg . "เหตุที่พ้นทุกข์ไม่ได้" " .. "เหตุที่คนเราจะพ้นทุกข์ในสงสารไม่ได้นี่" ก็เพราะมันไม่ยอม "ไม่ยอมพากเพียรพยายามปลงวางขันธ์ห้านี้" มีแต่ยึดแต่ถือเอาไว้อยู่อย่างนั้น ถือไว้เท่าไรก็ยิ่งสะสมกิเลสให้หนาขึ้นเท่านั้...

 บอร์ด: ท่านพ่อลี ธมฺมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์)   หัวข้อ: "ไตรสรณคมน์เสื่อมเศร้าหมอง" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

เมื่อ: 28 ก.ค. 2020, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 184


. "ไตรสรณคมน์เสื่อมเศร้าหมอง" "เยเกจิ พุทฺธํ สรณํ คตาเส นเต คมิสฺสนฺติ อปายภูมํ ปหาย เมนุสํ เทหํ เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺตีติ" " .. แปลความว่า "นรชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่ง (ภายในใจ) ชนทั้งหลายเหล่านั้นจักไม่ได้ไปเกิดในอบายสี่" คือ นรก ...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: "ต้นเหตุของศีลอยู่ที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

เมื่อ: 27 ก.ค. 2020, 06:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 270


. "ต้นเหตุของศีลอยู่ที่ใจ" " .. การรักษาศีลนั้น มิใช่ว่าจะรักษาเพียงกายและวาจาเท่านั้น "เพราะต้นของศีลจริง ๆ แล้วอยู่ที่ใจ" เรียกว่า "เจตนา" ส่วนรักษากายวาจานั้นเป็นเพียงให้เกิดกิริยาสวยงามให้เหมาะสมกับเพศที่แสดงออกมาภายนอกเท่านั้น ที่จริงแล้วศีลมีต้นเหตุอยู่ที่ใจ ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "กุศลทั้งมวล ภาวนาเป็นเยี่ยม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 26 ก.ค. 2020, 06:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 271


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=86405 . "กุศลทั้งมวล ภาวนาเป็นเยี่ยม" " .. บรรดากุศลทั้งมวลที่บำเพ็ญ "การทำภาวนาเป็นเยี่ยมกว่าทุกวิธีและเป็นเหมือนก้นอ่างเก็บน้ำ" คือความดีทั้งหลายซึ่งจะไหลรวมมาสู่จุดนี้แห่งเดียว ผู้บำเพ็ญภาวนาทางจิตจนได้รับความสงบแน่วแน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความโกรธเผาตัวเองก่อน" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

เมื่อ: 25 ก.ค. 2020, 06:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 302


. "ความโกรธเผาตัวเองก่อน" " .. เรื่องความโลภ ความโกรธอย่าเอามาใส่ใจเราเลย เราต้องฝึกหัดอย่างนั้นนะ "ตัวเรานะต้องฝึกหัดตัวเราเอง" ถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่ได้ มันจะเป็นเภทภัยอยู่อย่างนั้นแหละ "ความโกรธตัวนี้มันเผาผู้เป็นเจ้าของก่อน มันไม่ไปเผาคนอื่น" ถ้าผู้มีธรรมในใจแล้วเข...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กิเลสกับปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 24 ก.ค. 2020, 06:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 298


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=85988 . "กิเลสกับปัญญา" - กิเลส ย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญา - กิเลส อาจทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้า - กิเลส ย่อมเป็นนายผู้ทารุณของคนโง่ - กิเลส ย่อมทำคนโง่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉาน "เราทำตามกิเลสมาแล้วกี่ปี" ทำไมเราไม่ปลดปล่อ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "คำมหาสิริมงคล" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 23 ก.ค. 2020, 06:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 204


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1595466245.jpg_160.jpg "คำมหาสิริมงคล" " .. มีคำใดอีกหรือ ที่มีมหาสิริมงคลยิ่งกว่าคำ "พุทโธ" และไม่ใช่ว่าใช้คำพุทโธที่แสงส่องใจเล่มนี้ยก "พุทโธ" เป็นหลักเพราะเป็นห่วงญาติโยมทั้งหลายว่า "เมื่อไม่ภาวนาพุทโธ ไว้ในใจ ชีวิต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำอย่างไรจึงจะตัดภพชาติได้" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 22 ก.ค. 2020, 06:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 299


. "ทำอย่างไรจึงจะตัดภพชาติได้" ถาม : "จะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากการนับชาติไม่จบสิ้นเล่าปู่" ตอบ : ก็ต้องทำความดี "มีการบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา" ซึ่งเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าตัดกิเลส ตัณหา ตัดภพ ตัดชาติ ให้เบาบางและสั้นเข้ามา เมื่อบำเพ็ญสม่ำเสมอ ไม่ลดละปล่อยวาง "ความ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "ไม้กวาดด้ามหนึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 21 ก.ค. 2020, 07:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 268


http://www.dhammajak.net/board/files/2_horz_153.jpg "ไม้กวาดด้ามหนึ่ง" " .. ท่านดัดนิสัยเราหนหนึ่ง เราก็ไม่ลืม เรื่อง "ไม้กวาดด้ามหนึ่ง" ที่เราคิดว่าใช้ ไม่ได้แล้วจึงทิ้งเข้าไปในป่า วันต่อมาเราไปเดินจงกรมอยู่ในป่า ถึงเวลาปัดกวาด เราออกมาแล้วเอื้อมมือไปหยิบไม้กวาดที่สอดไว้ใต...

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: "เกิดผลานิสงส์มาก" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

เมื่อ: 20 ก.ค. 2020, 06:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 204


. "เกิดผลานิสงส์มาก" " .. การให้ทานและการรักษาศีลภาวนานั้น ถ้าจะให้เกิดผลานิสงส์มาก "จะต้องละจากความเห็นที่ผิดให้เป็นถูกเสียก่อน" เช่นการนับถือภูตผีปีศาจ ตลอดจนเทวดาและนางไม้เป็นสรณะ เป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้เหตุผล .. " "หนังสือสุริยาส่องฟ้า จันทร์ศรีส่องธรรม" ห...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จิตนี้จะมีกำลังด้วยการหยุด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 19 ก.ค. 2020, 06:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 300


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=82887 "จิตนี้จะมีกำลังด้วยการหยุด" " .. จิตมีความสงบ เป็นจิตที่มีกำลัง "จิตที่คิดมากเป็นจิตที่วุ่นวาย" นำทุกข์เข้ามาสู่เราเห็นโทษของการคิดมากไม่มีกำลังนั้น คือทุกวันนี้โดยมากเป็นโรคประสาทกันแยะ "โรคประสาทนี้คือการคิด...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ฝึกให้เคยชิน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 18 ก.ค. 2020, 06:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 249


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=69881 . "ฝึกให้เคยชิน" ผู้ถาม : "การหัดสติก็ยากเพราะเป็นฆราวาส แล้ววิธีที่จะหัดเบื้องต้นคืออะไรครับ " ท่านอาจารย์ : "ไม่ว่าฆราวาสและนักบวชล่ะ มันยากด้วยกันทั้งนั้น" แต่ว่านักบวชถ้าผู้ตั้งใจก็มีเวลาที่จะทำได้ดีกว่าฆรา...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 95 [ พบ 1421 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร