วันเวลาปัจจุบัน 29 พ.ย. 2021, 19:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1875 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ธรรมเป็นน้ำดับไฟ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: วันนี้, 06:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 155


. "ธรรมเป็นน้ำดับไฟ" " .. "ธรรมจึงเป็นน้ำดับไฟ" คือกิเลสที่ก่อขึ้นมาจากจิตใจของเราที่คิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่มีน้ำดับไฟก็กลายเป็นไฟเผาเราไปเรื่อย ๆ "แต่มีน้ำดับไฟ คือความสงบของธรรมเข้าสู่จิตใจ" เช่น "เราระลึกถึงพุทโธก็ดี" ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี "แ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พิจารณาพร้อมกับลมออกเข้า" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:08 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 296


. "พิจารณาพร้อมกับลมออกเข้า" " .. ให้พิจารณาเห็นอนิจจังพร้อมกับลมออกเข้า "พร้อมทั้งเห็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนกลมกลืนกันในขณะเดียว" ไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลัง พร้อมกับลมเข้าออก "แม้ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เรียกว่าไตรสิกขาก็รวมพลกันอยู่ ณ ที่นั้นเอง" จะบัญญัติหรือไ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จิตคือขุมทรัพย์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 27 พ.ย. 2021, 06:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 320


. "จิตคือขุมทรัพย์" " .. "จิตผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้ดีแล้ว มีแต่จะนำให้กิเลสมาทับถมถ่ายเดียว" ตรงกันข้าม "ถ้าผู้ได้ฝึกฝนอบรมจิตไว้ดีแล้ว ก็จะเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาล" เพราะจิตเป็นผู้แส่ส่ายแสวงหากิเลสใส่ตัวเอง พร้อม ๆ กันนั้นก็เป็นผู้แสวงหาปัญญามาให้ตัวอีกด้วย .. &q...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "อภัยทาน การให้อภัยคืออย่างไร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2021, 04:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 315


.. "อภัยทาน การให้อภัยคืออย่างไร" " .. "อภัยทาน ก็คือการยกโทษให้" คือการไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษ "อภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ ยิ่งกว่าแก่ผู้รับ" เช่นเดียวกับทานทั้งหลายเหมือนกัน คืออภัยทานหรือการให้อภัยนี้ เมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใด จะยังจิตใจข...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 25 พ.ย. 2021, 06:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 324


. "กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก" " .. "ผู้เบียดเบียนเขา แม้จะได้สิ่งที่มุ่งไว้" แต่ผลที่แท้จริงอันจักเกิดจากกรรม คือการเบียดเบียนที่ได้ประกอบการทำลงไปนั้น จักเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ "กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก" เหมือนผลของยาพิษร้ายแรง กรรมนั้นเ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "อริยทรัพย์ติดไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ" (หลวงปูขาว อนาลโย)

เมื่อ: 24 พ.ย. 2021, 06:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 344


. "อริยทรัพย์ติดไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ" " .. เราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้ว บุญมันบ่ถึงเขา เราต้องทำเอา เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุด ก็เป็นเพราะ "ปุพเพกะตะปุญญะตา บุญหนหลังมาติดตามตน" ให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็ "อัตตะสัมมาปะณิธิ ให้ตั้งตนอยู่ใ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "สมาธิสงบจิต ไม่ใช่สงบกิเลส" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 23 พ.ย. 2021, 06:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 338


. "สมาธิสงบจิต ไม่ใช่สงบกิเลส" " .. ที่ว่า "เราทำสงบหรือสมาธินี้ มันสงบจิต ไม่ใช่สงบกิเลสหรอก" เรานั่งทับมันไปให้มันสงบเฉย ๆ "เหมือนกับหินทับหญ้า หญ้ามันก็ดับไปเพราะหินมันทับ" อีก ๓-๔ วันเรามายกหินออก หญ้ามันก็เกิดขึ้นอีก แปลว่าหญ้ามันยังไม่ตาย คือมันระงับเฉย ๆ &qu...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รีบสร้างความดี อย่าพากันประมาท" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อ: 22 พ.ย. 2021, 06:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 314


. "รีบสร้างความดี อย่าพากันประมาท" " .. "การทำบุญทำทาน การรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา เป็นหลักรักษาใจ" การภาวนาไมใช่ว่าจะทำวันหนึ่งวันเดียวได้ ต้องอาศัยทำบอย ๆ ทำทุกวัน ทุกเวลานาที ไม่เลือกกาล ไม่เลือกเวลา ขอให้ลูกหลาน "จงรีบเร่งสร้างความดีใส่ตน อย่าพากันประมาท" เพราะ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "การสร้างพลังใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 21 พ.ย. 2021, 06:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 314


. "การสร้างพลังใจ" " .. "ภาวนา ก็คือวิธีอบรมใจให้ได้รับความสงบ" เพราะเราไม่เคยสงบตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ใจที่ไม่ได้รับความสงบแล้ว ก็ไม่มีพลังที่จะเกิดความรู้ คือ ความนึกคิดอะไรต่าง ๆ ให้เห็นของจริงได้ เหตุนั้น "การภาวนาจึงเป็นการสร้างพลังใจ" ให้ใจสงบอยู่ที่เดียว จะอยู่ไ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ยอดของทาน" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 20 พ.ย. 2021, 06:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 309


. "ยอดของทาน" อุบาสิกา : เขาบอกว่า "ยอดของทานคือธรรมะ" ใช่ไหมเจ้าคะ หลวงพ่อ : ใช่ ธรรมะนี้น่ะทำไมถึงได้เรียกว่าเป็นยอด "เพราะมันทำความเห็นของคนให้ถูกต้อง" ถ้าความเห็นถูกต้องแล้วอย่างเดียวเท่านั้น การกระทำทั้งหมดก็ถูกต้อง การอะไรทั้งหมดก็ถูกต้องหมดทั้งนั้น "มันก็เป็...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 19 พ.ย. 2021, 06:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 305


. "การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข" " .. พระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่า "สุโฃ ปุญญัสสะ อุจจะโย" การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข ตามพุทธภาษิตนี้ "แสดงว่า คนเราจะมีความสุขได้ใน ขั้นใด ๆ ก็ดี อาศัยบุญกุศลแท้ ๆ" บางคนก็ลืมบุญอย่างว่านั่นแหละ "บางคนก็ไม่เชื่อบุญด้วยชํ้าไป" ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ธรรมะช่วยอะไรเราได้" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: 18 พ.ย. 2021, 06:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 299


. "ธรรมะช่วยอะไรเราได้" " .. เมื่อสมัยไฟไหม้จังหวัดครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้ว ผลคือความทุกข์ยาก สูญเสียสิ้นสติไปก็หลายรายวนเวียนมาลำเลิกให้หลวงปู่ฟังว่า "อุตส่าห์ทำบุญกุศล ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ทำไมบุญกุศลจึงไม่ช่วย ทำไมธรรมะจึงไม่ช่วยคุ้มครอง" ไฟไหม้บ้านวอดวายหมดแล้วเ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ศาสนาเสื่อมจากตัวบุคคล" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 17 พ.ย. 2021, 06:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 324


. "ศาสนาเสื่อมจากตัวบุคคล" " .. ให้รู้จักพุทธศาสนา "ศาสนาจะเจริญขึ้นก็อาศัยเราประพฤติปฏิบัติ เรากระทำอย่างนี้ มันก็เจริญได้ เมื่อเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติ ศาสนาก็เสื่อม" เรื่องเป็นอย่างนั้นไม่ได้เสื่อมจากไหน "เสื่อมจากตัวบุคคล" คือคนไม่ประพฤติ คนไม่กระทำ เดี๋ยวนี้บาง...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "คนพลาดใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 16 พ.ย. 2021, 06:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 317


. "คนพลาดใจ" " .. "ใจนี่แลคือสมบัติอันล้ำค่า" จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป "คนพลาดใจ" คือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้ "แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติ ก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเอง" เมื่อทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเรา จึงไม่ควรให้พลาดทั้งรู้ ๆ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จิตเป็นของไม่อยู่นิ่ง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 15 พ.ย. 2021, 06:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 300


. "จิตเป็นของไม่อยู่นิ่ง" " .. "การทำจิตให้สงบ" คือ การวางให้พอดี ตั้งใจเกินไปมาก มันก็เลยไป ปล่อยเกินไปมันก็ไม่ถึง เพราะขาดความพอดี "ธรรมดาจิตเป็นของไม่อยู่นิ่ง เป็นของมีกิริยาไหวตัวอยู่เรื่อย" ฉะนั้น จิตใจของ เราจึงไม่มีกำลัง การทำจิตใจของเราให้มีกำลัง กับการทำกา...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 125 [ พบ 1875 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron