วันเวลาปัจจุบัน 02 มิ.ย. 2023, 14:54  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2379 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จิตอันเดียวเป็นศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: วันนี้, 05:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 53


. "จิตอันเดียวเป็นศาสนา" " .. จุดในพุทธศาสนานั้นไม่มีอะไรหรอก คือ "ตัวจิต" ท่านว่า: "เอตํ พุทฺธานสาสนํ" จิตอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นศาสนา "จิตเศร้าหมอง จิตผ่องใสก็จิตนี้" จิตมัวหมองหรือกิเลสก็จิตอันนี้ "จิตผ่องใสหรือกิเลสก็ตัวเดียวตัวนี้ ไม่ต้องมีหลาย...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความปราถนา ๓ นัย" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 05:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 360


. "ความปราถนา ๓ นัย" " .. เราทั้งหลายเกิดมานี้ "ย่อมมีความมุ่งมาดปราถนาอยู่เป็น ๓ นัย" "นัยหนึ่ง" ต้องการวัตถุข้าวของเงินทองมาก ๆ "นัยสอง" ต้องการรูปสวย ๆ งาม ๆ อายุยืนนาน "นัยสาม" ต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด "เหตุใดจึงไม่สมปรารถนา" ก็...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "มุทิตา แก้ความอิจฉาริษยา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 31 พ.ค. 2023, 06:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 636


. "มุทิตา แก้ความอิจฉาริษยา" " .. "มุทิตา" คือ "ภาวะจิตที่บันเทิงยินดีในเมื่อผู้อื่นได้รับความสุขความเจริญด้วยสมบัติต่าง ๆ ปราศจากความริษยา" เห็นใครพรั่งพร้อมด้วยสมบัติก็พลอยมีมุทิตา ตัดความยินร้ายไม่ยินดีด้วยที่ริษยาเสียได้ "มุทิตา นี้เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อห...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เวรนี้เป็นของน่ากลัวที่สุด" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 30 พ.ค. 2023, 04:39 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1271


:b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใจกับกิเลส ไม่ใช่อันเดียวกัน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 29 พ.ค. 2023, 05:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1004


. "ใจกับกิเลส ไม่ใช่อันเดียวกัน" " .. " อันแก้วเปล่านั้น เมื่อเติมน้ำเช่น น้ำเขียว น้ำแดงหรือน้ำเปล่าก็ตามลงไป ก็ย่อมปรากฏเป็นสีของน้ำ" เช่นสีเขียวหรือสีแดง ถ้าใส่ไปที่ละเล็กละน้อย ก็จะค่อย ๆ ปรากฏสีขึ้น เมื่อใส่อยู่ตลอดเวลา สีก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกที ถ้าเทออกเสียบ้างสีก็จะลดลง...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "การเห็นสมณะ เป็นมงคลอันสูงสุด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 28 พ.ค. 2023, 05:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 952


. "การเห็นสมณะ เป็นมงคลอันสูงสุด" " .. คำว่า "สมณะ" นั้นตามที่ท่านแสดงไว้ในตำราว่า "มีอยู่ ๔ ประเภท" - สมณะที่หนึ่ง คือพระโสดา - สมณะที่สอง คือพระสกิทาคา - สมณะที่สาม คือพระอนาคา - สมณะที่สี่ คือพระอรหัตบุคคล ๔ ประเภทนี้ ท่านเรียกว่า "สมณะ" การที่เราได้มา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: 27 พ.ค. 2023, 05:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 920


. "เพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน" " .. ปัจจุบันนี้ศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนา มีความงวยงง "สงสัยอย่างยิ่งในแนวทางปฏิบัติ" โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสนใจ เนื่องจากคณจารย์ฝ่ายวิปัสสนา แนะแนวปฏิบัติไม่ตรงกัน ยิ่งกว่านั้น "แทนที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจโดยความเป็นธรรม" ก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ชื่อว่าศิษย์ของพระพุทธเจ้า" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อ: 26 พ.ค. 2023, 05:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 991


. "ชื่อว่าศิษย์ของพระพุทธเจ้า" " .. จงตั้งใจฝึกหัดจิตของตนให้เป็นสมาธิ "คือจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว คืออยู่ในคำว่า "พุทโธ" คำเดียวเท่านั้น ถ้าทำได้อย่างนี้ "ก็ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า" เพราะสมัยปัจจุบันนี้ "สิ่งแวดล้อมทั้งหลายน้อมเอาใจของเราให...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พุทโธนี่ของเล็กน้อยเมื่อไหร่ล่ะ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 25 พ.ค. 2023, 05:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 934


. "พุทโธนี่ของเล็กน้อยเมื่อไหร่ล่ะ" " .. เมื่อใจมีความสุขความสบาย สิ่งทั้งหลายมันก็สบายนะ เรื่องสำคัญมันเป็นอย่างงั้น หายเมื่อยหรือยังล่ะ จะนอนก็นอนเพ่งดูหัวใจจนหลับ " ใจมีพุทโธแล้วเป็นใหญ่กว่าเขาหมด" ใหญ่กว่าพระอินทร์พระพรหม เทวบุตร เทวดา ยักษ์ กุมพน กุมภัณฑ์ พญาครุฑ พญานาค...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กรรมไม่ดี กับบุคคลอันเป็นที่รัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 24 พ.ค. 2023, 05:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 956


. "กรรมไม่ดี กับบุคคลอันเป็นที่รัก" " .. เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าทำกรรมไม่ดี เป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อย่าทำกรรมไม่ดี "แม้รักตัวเองก็อย่าทำกรรมไม่ดี จงทำแต่กรรมดี" หรือแม้รักแม่พ่อพี่น้องลูกหลานก็อย่าทำกรรมไม่ดี "ผลไม่ดีที่ผู้ทำได้รับนั้นจะทำให้บรรดาผู้ที่รักตน พลอยกระทบก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ให้จิตยึดบุญกุศล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อ: 23 พ.ค. 2023, 05:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 970


. "ให้จิตยึดบุญกุศล" " .. ถ้าในขณะนั้น "จิตออกจากร่างของเรา ในเวลาที่จิตนึกถึงส่วนบุญ" ส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญไว้จะมากหรือน้อยก็ตามที จิตจะต้องไปยึดอยู่ในอารมณ์อันนั้น "ถ้าจิตมันคิดแต่ในบุญกุศล ก็ได้เกิดมาเป็นคน คือเป็นมนุษย์อีก" แต่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีทรัพย์สินส...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จึงอยากให้ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2023, 05:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 981


. "จึงอยากให้ภาวนา" " .. ไปที่ไหนเราก็ได้เทศน์เสมอ "เรื่องภาวนาเพราะเป็นหลักสำคัญมาก" มันจะไม่เป็นก็ตาม "การภาวนาของเราก็มีผลมากตลอดอยู่แล้วนี่อันหนึ่ง" แล้วยิ่งจะได้รู้สิ่งนั้นเห็นนี้ยิ่งจะแตกกระจัดกระจายออกไป ฝังลึกลงโดยลำดับ "เรื่องเชื่อบุญเชื่อกรรมไม่ต้องบ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ฝึกจิต เพือหนีทุกข์หนีกิเลส" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 21 พ.ค. 2023, 05:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1020


. "ฝึกจิต เพือหนีทุกข์หนีกิเลส" " .. "การฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบนี้ เป็นสิ่งจำเป็นจริง ๆ ให้ถือเป็นเรื่องจำเป็น" ถ้าปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสก็มีแต่ทุกข์ "อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทุกข์ใจหนักใจมาก ละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ทุกข์ หอบเอากองทุกข์เหล่านี้ไปด้วย" มัน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เมตตา แก้ความโกรธ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 20 พ.ค. 2023, 05:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1051


. "เมตตา แก้ความโกรธ" " .. "เมตตากรุณาเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความโกรธ" ผู้ที่มีเมตตากรุณาในผู้ใดอยู่ ความโกรธในผู้นั้นจะเกิดไม่ได้ เพราะเมตตาหมายถึงความปรารถนาให้เป็นสุข กรุณาปรารถนาจะช่วยให้พ้นทุกข์ เมื่อมีความรู้สึกดังกล่าวอยู่ในใจ "ความโกรธย่อมเกิดไม่ได้เป็นธรรมด...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตาย" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

เมื่อ: 19 พ.ค. 2023, 05:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 980


. "ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตาย" " .. บัดนี้ เราทุกคนรู้แล้วว่า "กิเลสมันดองอยู่ในจิตใจของเรามานาน" จนนับภพนับชาติไม่ได้ ที่เรามาเกิดมาตายในโลกนี้ก็เพราะจิต "เพราะจิตนี้หลงอยู่ในกามารมณ์" สำคัญผิดคิดว่า "กามให้ความสุข" ที่ไหนได้ "กามนี้มันให้ความทุกข์ ตั้งแ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 159 [ พบ 2379 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร