วันเวลาปัจจุบัน 10 มิ.ย. 2023, 04:40  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2386 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ต้นศีลแท้ ๆ อยู่ที่ใจ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 05:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 220


. "ต้นศีลแท้ ๆ อยู่ที่ใจ" " .. "ถ้าจิตมีศีล มีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจ" ละอายต่อการทำชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง กลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองเป็นทุกข์ "เมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้ว ผู้นั้นก็มีศีลและไม่กล้าล่วงละเมิดพุทธบัญญัติต่าง ๆ" นี่ "ต้นศีลแท้ ๆ ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เรื่องลมปากของคน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2023, 05:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 456


. "เรื่องลมปากของคน" " .. "เรื่องลมปากคน ถือเป็นความจริงอันแน่นอนไม่ค่อยได้หรือไม่ได้" เพื่อถือเอาประโยชน์จงปฏิบัติอย่างนี้ สมมุติว่า "เขานินทาเรา ลมออกมาจากปากเขา จากใจเขา ใจเขาไม่ดีเอง" เขาสร้างเหตุไม่ดี มันก็เผาเขาเอง ลมออกมาปากสกปรก ก็เป็นปากเขาไม่ใช่ปากเรา ลมส...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เรื่องจิตนี้เป็นของสำคัญมาก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 07 มิ.ย. 2023, 05:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 550


. "เรื่องจิตนี้เป็นของสำคัญมาก" " .. ให้รู้อายตนะว่า "มันส่งส่ายเข้ามาเป็นอย่างไร ให้รู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านี้" เหมือนแมงมุมที่พอข่ายสะเทือน มันก็วิ่งไปจับเอาตัวแมลงได้ทันที ฉะนั้น "เมื่ออารมณ์มากระทบอายตนะ มันก็มาถึงจิตทันที" เมื่อไปจับผ่านทุกข์ ก็ให้เห็นมันโดยรว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "สมุทัย เกิดจากกาม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 06 มิ.ย. 2023, 05:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 930


. "เหตุทำให้เกิดทุกข์ เห็นได้ยาก" " .. "สมุทัย อันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์" ก็เป็นสัจจะของจริงของแท้อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรับรองแล้วว่าเป็นของแท้ แต่ผู้ที่ไม่รู้อาจไม่เข้าใจ "เพราะสมุทัยเป็นนามธรรมเห็นได้ยาก" "สมุทัย เกิดจากกาม" คือ "...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พัวพันไปด้วยเวร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 05 มิ.ย. 2023, 05:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 956


. "พัวพันไปด้วยเวร" "ปรฺทุกฺปธาเนน โย อตฺตโน สุขมิจฺจติ เวรสํสคฺคสํสฏฺโฐ วรา โส น ปริมจฺจาติ" ผู้ใดต้องการสุขเพื่อตน ด้วยการก่อทุกข์ แก่ผู้อื่น ผู้นั้นชื่อว่า "พัวพันไปด้วยเวร" " .. พระพุทธภาษิตที่อัญเชิญมาไว้เบื้องต้นที่มีความว่า "ผู้ใดต้องการสุขเพื่อตน ด้วยก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กายนี้เป็นมรรคเครื่องดำเนินของจิต" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2023, 05:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1017


. "กายนี้เป็นมรรคเครื่องดำเนินของจิต" " .. กายนั้จึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผล "มรรคผลจะเกิดขึ้นก็ต้อง เกิดขึ้นจากกายนี้แหละ" กายนี้เป็นเหตุ กายนี้เป็นผล "เอากายนี้แหละ เป็นมรรคเครื่องดำเนินของจิต" เหมือนกับแพทย์ทั้งหลาย "จะรักษาเยียวยาคนป่วยได้ ต้องเรียน ร่างก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กามทั้งมวลล้วนแต่นำทุกข์มาให้" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2023, 05:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 937


. "กามทั้งมวลล้วนแต่นำทุกข์มาให้" " .. วันนี้เรานั่งสมาธิแล้วหรือยัง เวลานี้จิตเราตั้งมั่นในสมาธิเป็นปรกติดีหรือยัง "ผู้ใดปล่อยจิตไปตามกามารมณ์" ผู้นั้นต้องเดือดร้อนในภายหลัง "เพราะกามทั้งมวลล้วนแต่นำทุกข์มาให้" ทั้งในอดีตและปัจจุบันและติดตามไปในอนาคต นักปฏิบัติจิต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จิตอันเดียวเป็นศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2023, 05:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1001


. "จิตอันเดียวเป็นศาสนา" " .. จุดในพุทธศาสนานั้นไม่มีอะไรหรอก คือ "ตัวจิต" ท่านว่า: "เอตํ พุทฺธานสาสนํ" จิตอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นศาสนา "จิตเศร้าหมอง จิตผ่องใสก็จิตนี้" จิตมัวหมองหรือกิเลสก็จิตอันนี้ "จิตผ่องใสหรือกิเลสก็ตัวเดียวตัวนี้ ไม่ต้องมีหลาย...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความปรารถนา ๓ นัย" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2023, 05:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 965


. "ความปรารถนา ๓ นัย" " .. เราทั้งหลายเกิดมานี้ "ย่อมมีความมุ่งมาดปรารถนาอยู่เป็น ๓ นัย" "นัยหนึ่ง" ต้องการวัตถุข้าวของเงินทองมาก ๆ "นัยสอง" ต้องการรูปสวย ๆ งาม ๆ อายุยืนนาน "นัยสาม" ต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด "เหตุใดจึงไม่สมปรารถนา" ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "มุทิตา แก้ความอิจฉาริษยา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 31 พ.ค. 2023, 06:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 986


. "มุทิตา แก้ความอิจฉาริษยา" " .. "มุทิตา" คือ "ภาวะจิตที่บันเทิงยินดีในเมื่อผู้อื่นได้รับความสุขความเจริญด้วยสมบัติต่าง ๆ ปราศจากความริษยา" เห็นใครพรั่งพร้อมด้วยสมบัติก็พลอยมีมุทิตา ตัดความยินร้ายไม่ยินดีด้วยที่ริษยาเสียได้ "มุทิตา นี้เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อห...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เวรนี้เป็นของน่ากลัวที่สุด" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 30 พ.ค. 2023, 04:39 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1351


:b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใจกับกิเลส ไม่ใช่อันเดียวกัน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 29 พ.ค. 2023, 05:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1046


. "ใจกับกิเลส ไม่ใช่อันเดียวกัน" " .. " อันแก้วเปล่านั้น เมื่อเติมน้ำเช่น น้ำเขียว น้ำแดงหรือน้ำเปล่าก็ตามลงไป ก็ย่อมปรากฏเป็นสีของน้ำ" เช่นสีเขียวหรือสีแดง ถ้าใส่ไปที่ละเล็กละน้อย ก็จะค่อย ๆ ปรากฏสีขึ้น เมื่อใส่อยู่ตลอดเวลา สีก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกที ถ้าเทออกเสียบ้างสีก็จะลดลง...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "การเห็นสมณะ เป็นมงคลอันสูงสุด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 28 พ.ค. 2023, 05:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 984


. "การเห็นสมณะ เป็นมงคลอันสูงสุด" " .. คำว่า "สมณะ" นั้นตามที่ท่านแสดงไว้ในตำราว่า "มีอยู่ ๔ ประเภท" - สมณะที่หนึ่ง คือพระโสดา - สมณะที่สอง คือพระสกิทาคา - สมณะที่สาม คือพระอนาคา - สมณะที่สี่ คือพระอรหัตบุคคล ๔ ประเภทนี้ ท่านเรียกว่า "สมณะ" การที่เราได้มา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: 27 พ.ค. 2023, 05:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 942


. "เพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน" " .. ปัจจุบันนี้ศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนา มีความงวยงง "สงสัยอย่างยิ่งในแนวทางปฏิบัติ" โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสนใจ เนื่องจากคณจารย์ฝ่ายวิปัสสนา แนะแนวปฏิบัติไม่ตรงกัน ยิ่งกว่านั้น "แทนที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจโดยความเป็นธรรม" ก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ชื่อว่าศิษย์ของพระพุทธเจ้า" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อ: 26 พ.ค. 2023, 05:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1022


. "ชื่อว่าศิษย์ของพระพุทธเจ้า" " .. จงตั้งใจฝึกหัดจิตของตนให้เป็นสมาธิ "คือจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว คืออยู่ในคำว่า "พุทโธ" คำเดียวเท่านั้น ถ้าทำได้อย่างนี้ "ก็ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า" เพราะสมัยปัจจุบันนี้ "สิ่งแวดล้อมทั้งหลายน้อมเอาใจของเราให...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 160 [ พบ 2386 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron