วันเวลาปัจจุบัน 15 ต.ค. 2019, 05:39  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1137 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ: "พุทธศาสนากับสถาบันกษัตริย์" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 105


. "พุทธศาสนากับสถาบันกษัตริย์" " .. ทุกประเทศในโลกนี้แต่โบราณกาล "ต่างก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปกครอง แต่ส่วนมากไม่ไดัใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้า" เพราะฉะนั้น "จึงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต่าง ๆ ไม่คงที" ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน แต่ว่า "พระมหากษัตริย์ของไทยเรา ได...

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ: "เรารักในหลวง" (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)

เมื่อ: 13 ต.ค. 2019, 06:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 115


. "เรารักในหลวง" " .. ประชาชนชาวไทยได้ยินพูดกันทั่วไปว่า "เรารักในหลวง" เมื่อรักในหลวง ก็คือทำให้สมพระราชหฤทัย โดยนัยที่ได้บรรยายมา ประชาชนจะแสดงตนชัดว่า รักพระองค์โดยมีการแสดงออก ๔ ประการ ที่ได้กล่าวมาตามลำดับ กล่าวคือ ๑. "กตัญญู" สำนึกรู้เข้าใจมองเห็นซาบซึ้งในพระ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "๐๒ ต้องทำเอาเอง" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อ: 12 ต.ค. 2019, 06:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 258


. "๐๒ ต้องทำเอาเอง" " .. ปัญหาส่วนใดซึ่งมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเรา ก็พยายามแก้ คือบุคคลอื่นแก้ไม่ตก แม้พระพุทธเจ้าเองก็แก้ไม่ตก "พระองค์เป็นแต่เพียงว่า ผู้บอกให้ทำอย่างนั้น ๆ คือต้องทำเอาเอง" เหมือนเรารับทานอาหาร ถ้าเราไม่รับเราก็ไม่อิ่ม ก็เกิดความหิวขึ้นมาเท่านั้น .. " ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทุกข์อย่างละเอียด" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 11 ต.ค. 2019, 06:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 277


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=82887 "ทุกข์อย่างละเอียด" " .. "มนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุกข์" ต้องการแต่สุข "ความจริงสุขนั้น ก็คือทุกข์อย่างละเอียดนั่นเอง" ส่วนทุกข์ก็คือทุกข์อย่างหยาบ พูดอย่างง่าย ๆ "สุขและทุกข์นี้ก็เปรียบเสมือนงูตัว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เราละเพื่อตัวของเราคนเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 10 ต.ค. 2019, 06:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 174


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=72455 "เราละเพื่อตัวของเราคนเดียว" - "มานะ" คือความแข็งกระด้าง - "ทิฏฐิ" คือความดื้อรั้น ไม่ยอมคนอื่น "ถ้ายอมก็กลัวจะเสียรัดเสียเปรียบ" อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะ มีโมหะอวิชชาอยู่ "ผู้ที่ละมานะทิฏฐิ ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 09 ต.ค. 2019, 06:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 233


. "ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์" " .. นี้เป็นพุทธศาสนาภาษิตข้อหนึ่งและเป็นข้อที่น่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษสำหรับสมัยนี้ อันเป็นสมัยอะไร ๆ จะดำเนินไปด้วยดีได้พอสมควร ก็ด้วยอาศัยความอดทนนี้แหละเป็นสำคัญประการหนึ่ง "ความอดทนในทางหนึ่ง เป็นความอดทนที่จำเป็น" คือหลีกเล...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: "ล้วนอยู่ใต้อำนาจกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 08 ต.ค. 2019, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 128


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=76954 "ล้วนอยู่ใต้อำนาจกรรม" " .. เราเกิดมาด้วยกรรมทุกคน "ไม่มีใครเหนือกรรมมาเกิดได้" ไม่มีในโลกธาตุนี่ สัตว์ก็เหมือนกัน "ไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลที่ไหนอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมของตัวเอง" ไปเป็นมดเป็นแมงสัตว์เล็กสัตว์น้อย...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "มันอยู่ที่การปฏิบัติ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 07 ต.ค. 2019, 07:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 181


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=82887 "มันอยู่ที่การปฏิบัติ" " .. "การรู้ธรรมะ การเห็นธรรมะ มันอยู่ที่การปฏิบัติ" ขอให้เรามีศรัทธาเถอะ เราต้องทำจิตของเราให้มันดีเถอะ คนในวัดทั้งวัดนั้น ทำใจให้รู้สม่ำเสมอกันทุกคน เราจะไม่ต้องไปให้โทษใคร ไม่ต้องไปให้คุณใค...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เห็นโทษคนอื่นให้เห็นอย่างนี้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 06 ต.ค. 2019, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 235


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=69881 "เห็นโทษคนอื่นให้เห็นอย่างนี้" " .. การรู้ตัวตนเองเห็นตนเองไม่มีการกระทบคนอื่น "ถ้าเพ่งออกภายนอกเป็นเรื่องเพ่งออกไปถึงคนอื่น โดยมากมักจะยกโทษคนอื่น" แต่ก็ดีเหมือนกันเพ่งออกภายนอกเพื่อให้เป็นคติแยกแตกต่างในการที่เห็น...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

เมื่อ: 05 ต.ค. 2019, 06:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 264


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=86170 "ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน" " .. ชีวิตของเราไม่เป็นของยั่งยืน เป็นของที่จะต้องตายลงโดยแน่นอน เวลานี้เราอาจได้ยินข่าวมรณกรรม ของผู้อื่น ของพระอื่น แต่อีกไม่นาน ... ข่าวนั้นต้องเป็นของเราบ้าง "เพราะชีวิตทุกชีวิต จะต้องเป็นไปใ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: "ไม่เอากรรมของผู้อื่นมาเป็นของตน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 04 ต.ค. 2019, 06:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 196


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=82611 "ไม่เอากรรมของผู้อื่นมาเป็นของตน" " .. หลักกรรมของพระพุทธเจ้ามีว่า "กรรมที่บุคคลทำย่อมเป็นของผู้ทำนั้นเอง" คือกระทำความชั่วความชั่วก็เป็นของผู้ทำ กระทำความดีความดีก็เป็นของผู้ทำ พิจารณาให้เห็นจริง ตามคำสั่งสอนของพระ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุญกุศลเหมือนกับแสงไฟ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 03 ต.ค. 2019, 06:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 287


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___1_108.jpg "บุญกุศลเหมือนกับแสงไฟ" " .. "ความดีหรือบุญกุศลเปรียบเหมือนแสงไฟ" ผู้ที่ทำบุญทำกุศลอยู่สม่ำเสมอเพียงพอ แม้จะเหมือนไม่ได้รับผลของความดีและบางครั้งก็ "เหมือนทำดีไม่ได้ดี" ทำดีได้ชั่วเสียด้วยซ้ำ เช่นนี้ "...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "จิตไม่เคยอยู่นิ่ง" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 02 ต.ค. 2019, 06:29 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 370


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=82887 "จิตไม่เคยอยู่นิ่ง" " .. "ธรรมดาจิตเป็นของอยู่ไม่นิ่ง" เป็นของมีกิริยาไหวตัวอยู่เรื่อย "ฉะนั้น จิตใจของเราจึงไม่มีกำลัง" การทำจิตใจของเราให้มีกำลังกับการทำกายของเราให้มีกำลังมันต่างกัน "การทำกายให้มีก...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: "เจ้ากรรมนายเวรคือใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 01 ต.ค. 2019, 06:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 219


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1569893176.jpg_210.jpg "เจ้ากรรมนายเวรคือใจ" " .. "ดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก่อเล่า" ไม่เบื่อสักที ก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละ เพราะเหตุนั้นเราจึงต้องอบรมจิตของเราให้ดี ให้ใจรู้เสีย "ใจนี่แหละมันเป็นผู้หลงจนนับภพน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "จิตหว้าเหว่เรร่อน เพราะขาดสติ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 30 ก.ย. 2019, 06:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 182


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_2_737.jpg "จิตหว้าเหว่เรร่อน เพราะขาดสติ" " .. การทำสมาธินี่ "สำคัญอยู่ที่สตินั้นแหละ" ขอให้ได้พากันจำเอาไว้ให้ดี "สติแปลว่าความระลึกได้" คือระลึกเข้าไปในจิตเลยทีเดียว ระลึกให้หยั่งเข้าไปให้มันถึงจิตอย่าให้มันระลึกเฉไ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 76 [ พบ 1137 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร