วันเวลาปัจจุบัน 01 ก.พ. 2023, 16:58  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2272 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "คนมีอำนาจกับคนมีวาสนา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 06 ม.ค. 2023, 05:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 735


http://www.dhammajak.net/board/files/ae_991.jpg . "คนมีอำนาจกับคนมีวาสนา" ถาม : คนมีอำนาจกับคนมีวาสนานี้ "ต่างกันหรือเหมือนกันปู่" ตอบ : คำว่า "อำนาจตามหลักธรรมแล้ว เป็นกิ่งก้านออกมาจากวาสนา" คนมีวาสนาบารมีมักเป็นคนมีความดิบความดี "ได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าเป็นนา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "คุณธรรม ๑๐ ประการ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 05 ม.ค. 2023, 06:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 705


. "คุณธรรม ๑๐ ประการ" " .. "ศาสนาพุทธให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า" ทั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่และดับขันธ์นิพพานไปแล้ว ถ้าใจยังไม่แน่วแน่เป็นเอกกัคตารมณ์ก็ยังไม่ถึงพระเจ้าที่แท้จริง คำว่า "พุทธ" ในพุทธศาสนามิได้หมายเอาตัวบุคคล "แต่หมายเอาคุณธรรม ๑๐...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "สมาธินี้มีประโยชน์มาก" (หลวงปู่ชา สุุภัทโท)

เมื่อ: 04 ม.ค. 2023, 06:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 790


.
"สมาธินี้มีประโยชน์มาก"

" .. สตินี้เป็นทางให้เกิดสมาธิ "สมาธิอันเกิดจากอิริยาบถที่หยาบ คือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นสมาธิที่สามารถทรงอยู่ในจิตใจได้นาน" และเป็นประโยชน์มาก .. "

"ตามรอยพระโพธิญาณ"
หลวงปู่ชา สุุภัทโท


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พระนิพพาน อยู่ฟากตาย" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 03 ม.ค. 2023, 06:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 755


. "พระนิพพาน อยู่ฟากตาย" " .. "พระนิพพาน อยู่ฟากตาย ความสุขก็อยู่ฟากทุกข์" เราทำความเพียรภาวนาไป พอถึงทุกข์ก็เกิดความกลัวทุกข์เสียแล้ว แล้วเมื่อใดจะพ้นทุกข์ไปได้เล่า "พาไปอยู่ป่าช้าก็กลัวผี พามาอยู่ในดงก็กลัวเสือ" การกลัวผีก็ดี การกลัวเสือก็ดี "นั่นไม่ใช่กลัวต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กล่าวโทษผู้อื่นเป็นบาป" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 02 ม.ค. 2023, 06:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 776


. "กล่าวโทษผู้อื่นเป็นบาป" ".. "การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรอง" เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับทุกข์ จึงควรสลดสังเวช ต่อความผิดของตน "งดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย" ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว "แต่สาเหตุที่ทำให้เกิด ทุกข์ ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 01 ม.ค. 2023, 05:59 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 798


. "ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ" " .. กำลังไม่มีที่เปรียบ "คือกำลังที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังอื่นใดทั้งสิ้น" กำลังของความโลภก็ตาม กำลังของความโกรธก็ตาม กำลังของความหลงก็ตาม "ไม่ยิ่งใหญ่เหนือกำลังของศีล" ขอให้พิจารณาให้ดี "พิจารณาให้เกิดความอบอุ่นใจว่า ศีลจะช่วยให้สามา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พุทโธเป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: 31 ธ.ค. 2022, 06:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 785


. "พุทโธเป็นอย่างไร" .. หลวงปู่ได้เมตตาตอบว่า .. " .. เวลาภาวนาอย่าส่งจิตออกนอก "ความรู้อะไรทั้งหลาย ทั้งปวงอย่าไปยึด" ความรู้ที่เราเรียนกับตำรับตำรา หรือจากครูบาอาจารย์ อย่าเอามายุ่งเลย ให้ตัดอารมณ์ออกให้หมด แล้วก็เวลาภาวนาไปให้มันรู้ "รู้จากจิตของเรานั้นแหละ จิตของเรา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำให้เราประมาทลืมตัว" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 30 ธ.ค. 2022, 06:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 807


. "ทำให้เราประมาทลืมตัว" " .. "ใคร ๆ เมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่อยากตาย แต่จำต้องตาย" หมดบุญหมดกรรมลงไปเมื่อใดแล้ว อยู่ไม่ได้ "ใครก็ไม่อยากเจ็บป่วยไข้" อยากมีร่างกายสมบูรณ์อยู่ตลอดไป "แต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวัง" "เวลามันอยู่ดีสบาย มันลืมตัว เวลาโรคภัยเบ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "วจีสุจริต สัมมาวาจา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 29 ธ.ค. 2022, 06:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 810


. "วจีสุจริต สัมมาวาจา" - เว้นจากการ "พูดเท็จ" - เว้นจากการ " พูดส่อเสียด" - เว้นจากการ " พูดคำหยาบ" - เว้นจากการ "พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล" คือ "แม้ว่าจะเป็นความจริง" แต่หากว่าเป็น "คำส่อเสียดก่อให้เกิดความแตกร้าว" เช่น "นำความข้า...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รักษาใจให้ดีเรียบร้อย" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

เมื่อ: 28 ธ.ค. 2022, 06:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 852


http://www.dhammajak.net/board/files/_10_150.jpg . "รักษาใจให้ดีเรียบร้อย" " .. จะเอาทางจิตทางใจก็เอา "แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้มีขึ้นที่ใจอย่างเดียว" รักษาแต่ใจอย่างเดียวให้แน่นหนา "รักษาแต่ใจอย่างเดียวตลอดชีวิต รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถสิบ รักษ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รู้อะไรไม่เท่ารู้ใจของตนเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 27 ธ.ค. 2022, 06:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 783


.. "รู้อะไรไม่เท่ารู้ใจของตนเอง" " .. การอบรมภาวนานั้นหมายความว่า "ทำใจของตนให้เป็นอารมณ์อันเดียว" อยู่ในจุดเดียวให้รู้ใจของตนว่า คิดดีคิดชั่วหยาบและละเอียดอยู่ตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน "คิดดีก็พยายามประครองอารมณ์นั้นไว้ให้เกิดปิติอิ่มใจ คิดชั่วก็พยายามละทิ้ง อย่าให้ติ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ไม่เลือกชั้นเลือกวรรณะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 26 ธ.ค. 2022, 06:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 812


. "ไม่เลือกชั้นเลือกวรรณะ" " .. พวกฆราวาสที่สำเร็จพระโสดา สกิทาคา อนาคา ผู้มีศรัทธา ผู้มีความยินดีแล้ว พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เลือกว่า "ต้องนุ่งเหลืองจึงจะสำเร็จ" ไม่ใช่ นุ่งขาวก็ไม่ว่า นุ่งเหลืองก็ไม่ว่า "หัวโล้นก็ไม่ว่า หัวดำก็ไม่ว่า สำเร็จหมด" ชั้นสูงก็ไม่ว่า ชั้นต่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ให้พิจารณาความตาย" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2022, 06:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 777


. "ให้พิจารณาความตาย" " .. ให้ท่องอยู่ในใจเสมอว่า "เรามีความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่ประจำตัวทั่วหน้ากัน" ป่าช้าอันเป็นที่เผาศพภายนอก และป่าช้าที่ฝังศพภายในคือตัวเราเอง เป็นป่าช้าร้อยแปดพันเก้าแห่งศพ ที่นำมาฝังหรือบรรจุจะอยู่ในตัวเราตลอดเวลา ทั้งศพเก่า ศพใหม่ทุกวัน พิจารณาธร...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "สำหรับผู้ปฏิบัติ" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: 24 ธ.ค. 2022, 06:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 713


. "สำหรับผู้ปฏิบัติ" " .. "การเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้น" จะเริ่มต้นโดยวิธีไหนก็ได้ เพราะผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้ว "ที่ท่านสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้น เพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน" จึงต้องมีวัตถุ สี แสง และคำสำหรับบริกรรม "เช่น พุทโธ สัมมาอรหัง เป็นต้น&...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กายกับใจนี้ เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนา" (หลวงปู่ฝั้น)

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2022, 05:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 757


. "กายกับใจนี้ เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนา" " .. อนาคตก็ดีต้องดูเดี๋ยวนี้ "ถ้าปัจจุบันนี้ดีแล้ว อนาคตมันก็ดีไม่ต้องสงสัย ให้พากันหายสงสัย" ถ้าในปัจจุบันนี้ไม่ดี อนาคตมันก็ไม่ดี นี่ใครต้องการสิ่งไม่ดีล่ะ ไม่มีใครสักคน เมื่อเป็นเช่นนี้ ต่างคนต่างทำสงบ มีความเยือกความเย็น ความส...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 152 [ พบ 2272 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร