วันเวลาปัจจุบัน 18 ม.ค. 2021, 04:51  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1575 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ก็มีอยู่อย่างเก่า" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 161


. "ก็มีอยู่อย่างเก่า" " .. อันคนสรรเสริญเยินยอก็อย่าไปดีใจ คนอื่นติเตียนนินทาก็อย่าไปเสียอกเสียใจ "เพราะความสรรเสริญนินทามีอยู่ในโลกนี้" ก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มีอยู่อย่างนี้ พระพุทธเจ้ามาตรัส จนดับขันธ์เข้าสู่นฤพานนานสองพันปีกว่า "ก็มีอยู่อย่างเก่า" เราเกิดมาชา...

 บอร์ด: ท่านพ่อลี ธมฺมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์)   หัวข้อ: "บุญกุศลเกิดขึ้นสามทาง" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

เมื่อ: 16 ม.ค. 2021, 06:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 183


. "บุญกุศลเกิดขึ้นสามทาง" " .. "ใขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี้ ย่อมเกิดกุศลขึ้นถึงสามทาง" คือ .. - กาย เราก็ไม่เบียดเบียนประทุษร้ายใคร - วาจา เราก็สงบไม่กล่าวร้ายใคร - ใจ เราก็อยู่ในเจตนาที่ดีคือระลึกถึงแต่ "พุทโธ" ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่คิดชั่วทุจริตหรือโกรธเกลียดใคร ดั...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "ใจนี้ไม่มีคำว่าวัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 15 ม.ค. 2021, 06:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 176


. "ใจนี้ไม่มีคำว่าวัย" " .. "ฝึกให้ดีเถอะใจ ใจนี้ไม่มีคำว่าวัย" มีแต่ความสว่างไสวกระจ่างแจ้งตลอดเวลา ขอให้ฝึกได้เถอะ อยู่ที่ไหนสบายหมด ยิ่งอยู่คนเดียวด้วยแล้วสบายมากนะ ไม่ว่ากลางคืนกลางวัน "อยู่คนเดียวกับธรรมอยู่ด้วยกัน" มันสว่างไสวอยู่ภายใน จ้าๆ .. " หลวงตามห...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "พรหมวิหาร ๔" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 14 ม.ค. 2021, 06:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 165


http://www.dhammajak.net/board/files/__48_424.jpg . "พรหมวิหาร ๔ " "มีอุปมาเหมือนอย่างมารดามีบุตร ๔ คน" .. - "คนหนึ่ง" ที่ยังเป็นเด็กเล็ก มารดาก็มุ่งความเจริญ คือให้เติบโตยิ่งขึ้น "เทียบกับเมตตา" - "คนหนึ่ง" เป็นไข้ มารดาก็พยาบาลให้หายไข้ "เทีย...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "ทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 13 ม.ค. 2021, 06:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 195


. "ทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่ง" ".. ก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ "มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลา" ด้วยอำนาจแห่งความมืดบอดของกิเลสนั้นละสร้างฟืนสร้างไฟแก่เจ้าของ แล้วเธอทั้งหลายยังเพลิดเพลินหัวเราะกันได้อย่างสบายอยู่เหรอ "ทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่ง ที่พึ่งก็คือบุญกุศ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "ศีลเกิดแต่เมตตา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 12 ม.ค. 2021, 06:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 245


http://www.dhammajak.net/board/files/141_160.jpg . "ศีลเกิดแต่เมตตา" " .. "ศีลเกิดแต่เมตตา เมตตาเกิดกับศีล" ทั้งสองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน "ศีลของผู้ใดบกพร่อง เมตตาของผู้นั้นก็บกพร่องด้วย" บกพร่องทั้งเมตตาตนเอง และบกพร่องทั้งเมตตาผู้อื่น "อันเมตตาตนเองกับเมตต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ธรรมกับจิตใจ" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

เมื่อ: 11 ม.ค. 2021, 06:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 380


. "ธรรมกับจิตใจ" " .. ธรรมะเมื่อเข้าไปกระทบจิตใจมันก็รู้ขึ้นมาเลยว่า "มีลักษณะอาการอย่างไร" อันไหนจะควรไม่ควร อันไหนจะชอบไม่ชอบ "เรารู้เองหรอก" เพราะทุกคนต้องการความดิบความดีอยู่แล้ว ต้องการความสุขอยู่แล้ว "มันหากซาบซ่านไปทั่วสรรพางค์ร่างกาย" ไปทุกขุมขน พ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุญภายใน" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 10 ม.ค. 2021, 06:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 378


. "บุญภายใน" " .. "ภาวนาให้จิตใจเป็นบุญ" การนั่งสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมกาย วาจา จิต ของตนให้เป็นบุญเรียกว่า "บุญภายใน" เมื่อใจภาวนาเป็นบุญ พูดจาปราศรัยอะไรออกมาก็เป็นบุญ จะทำสิ่งใดก็เป็นบุญ ฉะนั้น "บุญบาปให้รวมเข้ามา มาละที่จิตนี่แหละ" ให้จิตละบาปบำเพ็ญบุญ .....

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "หลักใจ ที่พึ่งของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 09 ม.ค. 2021, 06:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 285


. "หลักใจ ที่พึ่งของใจ" " .. พุทธศาสนา ท่านสอนหลายชั้น หลายภูมิ ชั้นใดที่ควรปฏิบัติอย่างไร เช่น "คนยังไม่เคยรู้จักการทำบุญให้ทาน" ซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้น "ท่านก็สอนให้รู้จักทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล" นี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่าง ๆ เป็น "สรณะ ของใจด้วยกัน&quo...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ของดีมีในศาสนาพุทธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 08 ม.ค. 2021, 06:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 397


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=75168 . "ของดีมีในศาสนาพุทธ" " .. ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา "ของดีอย่างนี้ในศาสนาอื่นไม่มีเลย" ของดีในที่นี้หมายถึงสัจธรรมของจริงของแท้ "มีเหตุมีผลยืนยันได้เต็มที่ มี ๔ อย่าง" คือ .. - ทุกข์ ๑ - สมุทัย เป็นเหตุให้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จะปฏิบัติกับสุข-ทุกข์อย่างไร" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 07 ม.ค. 2021, 06:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 390


. "จะปฏิบัติกับสุข-ทุกข์อย่างไร" " .. "การปฏิบัติจริง ๆ ก็ปฏิบัติเมื่อประสบอารมณ์" นั่นแหละการปฏิบัติ แล้วที่มันประสบอารมณ์กับอยู่นั้น เช่นมีอะไร "มีคนมาพูดไม่ถูกใจนะ เราเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าคนพูดให้ถูกใจเรา เราก็เป็นสุข" ตรงนี้แหละตรงที่จะปฏิบัติ เราจะปฏิบัติอย่างไร...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "ความมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 06 ม.ค. 2021, 06:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 236


http://www.dhammajak.net/board/files/somdet_photo_taken_by_king1_517.jpg . "ความมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์" " .. ความโกรธจะเกิดได้ "เมื่อต้องพบกับความไม่ได้ดังใจ คนทำไม่ถูกใจ พูดไม่ถูกใจ" ทั้งที่ไม่สมควรจะทำเช่นนั้น ไม่สมควรจะพูดเช่นนั้น เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้ &quo...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "อภัยทาน-อโหสิกรรม" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 05 ม.ค. 2021, 06:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 395


. "อภัยทาน-อโหสิกรรม" " .. "อภัยทานเป็นทานสูงสุด" เมื่อผู้อื่นล่วงเกินเรา ต้องเตรียมใจให้อภัยแก่เขาที่ไม่รู้ คนไม่รู้เขาก็ทำ-คิดไปตามความไม่รู้ของคนไม่ได้ปฏิบัติบูชา "ใจเราผู้ภาวนาต้องให้อภัย" ไม่ต้องไปทำความเดือดร้อนต่อกันไปอีก "เรียกว่าอโหสิกรรม" .. &qu...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "หลักใจเป็นของสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 04 ม.ค. 2021, 06:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 195


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_6_178.jpg . "หลักใจเป็นของสำคัญ" " .. หลักใจเป็นของสำคัญ "หลักใจต้องสร้างด้วยธรรม" ที่พึ่งภายนอกได้แก่วัตถุเงินทองข้าวของบ้านเรือนอาหารการบริโภค เหล่านี้เป็นที่พึ่งของกาย "ที่พึ่งของใจได้แก่การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญเม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เห็นอสุภะ ต้องเห็นด้วยปัญญา" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

เมื่อ: 03 ม.ค. 2021, 06:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 390


. "เห็นอสุภะ ต้องเห็นด้วยปัญญา" " .. การเห็น "อสุภะ" ไม่ใช่การเห็นในนิมิต "การเห็นอสุภะที่จริง ต้องเห็นด้วยปัญญา" การเห็นนิมิตในสมาธินั้น จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายแต่อย่างใด จะให้จิตมีความเบื่อหน่ายได้ "ก็ต้องมีปัญญา พิจารณาให้รู้จริง" เมื่อจิตรู้จริงตามปัญ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 105 [ พบ 1575 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร