วันเวลาปัจจุบัน 05 มี.ค. 2024, 10:31  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2658 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "มิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: วันนี้, 05:28 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2432


. "คุณสมบัติทั้ง ๕ ประการ" " .. เมื่อถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มาสมาทานรับศีล "ผิดศีลมันดีไหม เราลองคิดดูให้ละเอียด อย่าเข้าข้างเราเข้าข้างใคร การไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์ มันดีไหม" "การไม่ขโมยของคนอื่นนั้นมันดีไหม ให้เราคิดดูเท่านี้ก็รู้ และพวกที่ม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "มิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 05:15 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2432


. "ถือธรรมเป็นที่พึ่ง" " .. "เราพุทธบริษัทควรจะเคารพอะไรให้เป็นหลักของใจ" จึงจะได้ชื่อว่าเรายึดถือหลักพุทธศาสนาเป็นเครื่องดำเนินในชีวิตประจำวันของเรา "เบื้องต้นเราต้องเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม" เราทำกรรมอะไรไว้ด้วยกาย วาจา และใจ ในที่ใด ๆ มากหรือน้อยไว้แล้ว "ผล...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "มิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 03 มี.ค. 2024, 05:04 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2432


. "ควรเจริญเมตตากรุณาทุกวันคืน" " .. " คนมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไป" พิจารณาดูตัวเองและพิจารณาดูคนอื่น "สัตว์อื่นให้เห็นเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมด" ทั้งที่เป็นบัณฑิต ทั้งที่เป็นคนพาล " ท่านทั้งที่เกิดใน ตระกูลสูง เกิดในตระกูลตํ่า...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 02 มี.ค. 2024, 06:08 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "ปัจจุบันอย่างไร อนาคตอย่างนั้น" " .. เรามีบุญก็มีเดี๋ยวนี้ เรามีกรรมมีกุศลก็มีเดี๋ยวนี้ "เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีต อนาคต" อนาคตคนเรานั้นจะไปอยู่ตรงไหนเราก็รู้ไม่ได้ "อดีตนั้นล่วงมาแล้ว เราก็เลยมาแล้ว เวลานี้เราก็ต้องดูในปัจจุบันนี้" ท่านบอกว่าอย่างนี้ " ปัจจุบ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์" (หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ)

เมื่อ: 02 มี.ค. 2024, 06:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1146


. "ปัจจุบันอย่างไร อนาคตอย่างนั้น" " .. เรามีบุญก็มีเดี๋ยวนี้ เรามีกรรมมีกุศลก็มีเดี๋ยวนี้ "เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีต อนาคต" อนาคตคนเรานั้นจะไปอยู่ตรงไหนเราก็รู้ไม่ได้ "อดีตนั้นล่วงมาแล้ว เราก็เลยมาแล้ว เวลานี้เราก็ต้องดูในปัจจุบันนี้" ท่านบอกว่าอย่างนี้ " ปัจจุบ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 01 มี.ค. 2024, 05:45 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "ยึดแล้วเอามาเผาใจ" " .. " ความทุกข์กายเป็นสัตวทุกข์ มีอยู่เป็นสิ่งธรรมดา" ให้เราตั้งสติอบรมจิตใจของเรา อย่าให้มันไปยึดถือร่างกาย ถ้าแม้นมันไม่ยึดถือแล้ว ก็จะอบรมจิตใจของเราให้มันสบาย "หากใจไม่สบายนี่มันทุกข์หลาย มันทุกข์ก็เพราะยึดเอาอารมณ์นั่นแหละเข้ามายึดถืออารมณ์ทั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 29 ก.พ. 2024, 05:28 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "รีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย" " .. " คำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น เป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเอง" คำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสมีมากมาย "แต่ทางที่ดับทุกข์ได้มีทางเดียว พระนิพพาน" การที่เรามี "โอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 28 ก.พ. 2024, 05:42 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "เป็นได้แค่สะพาน" " .. "ปริยัติธรรมทั้งหมด ก็เป็นได้แค่สะพาน" หรือเชือกสายโยง อาศัยสาว หรือเดินข้ามฟาก ถ้าหากว่าเราจะรื้อเอาสะพาน หรือเชือกเหล่านั้นติดตัวไป "ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เรา นอกจากความหนักหน่วงให้วกเวียนเท่านั้น" ฉะนั้นปริยัติทั้งหมดที่จดจำไว้ "เมื...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 27 ก.พ. 2024, 05:48 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "อุปนิสัย" " .. คำว่า "อุปนิสัย" นี้คือ "เชื้อแห่งคุณงามความดีอันสำคัญที่อยู่ภายในใจ อุปนิสัยฝังแล้ว ที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานมีอยู่เต็มที่แล้ว" เป็นแต่เพียงยังไม่เบิกกว้างให้ธรรมชาตินี้แสดงตัวออก พอเราสร้างเหตุคือคุณงามความดี "มีการภาวนาเป็นต้นขึ้นมารองรับ สิ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 26 ก.พ. 2024, 05:48 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "เห็นธรรม เห็นธรรมชาติ" " .. " เมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้ว ความสุขนั้นก็ตั้งอยู่ เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้ว ความสุขก็แปรไป เมื่อความสุขแปรไปแล้ว ความสุขมันก็สลายไปหมด" ก็ไม่มีอะไร "มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกกาลเวลา" ทั้งของภายใน คือนามรูปนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ &quo...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 25 ก.พ. 2024, 05:20 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "ความยินดีตามมีตามได้" " .. ความยินดีตามมีตามได้ "ท่านบอกว่าเป็นสมบัติ อันลํ้าค่าหาประมาณมิได้" อะไรทั้งหมดก็เหมือนกัน "ไม่ว่าธรรม ไม่ว่าของภายนอก" มีน้อยแล้วไม่พอใจมักจะเสียหาย "พอใจกับธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวของเรา" เช่น "เมตตา กรุณา มุทิตา อุเ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 24 ก.พ. 2024, 05:24 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "ทรัพย์ภายในนี้มั่นคงถาวร" " .. ทรัพย์ อ่านว่า ซับ "ทรัพย์ภายนอกคือ โลกียทรัพย์ ทรัพย์ภายในคือ โลกุตตรทรัพย์" และก็เป็นอริยทรัพย์ที่เจริญก้าวหน้าสูงส่งตรงไปนิพพาน "มีศรัทธาทรัพย์ เป็นต้น เชื่อในพระพุทธศาสนาคือ พุท ธัม สงฆ์" พร้อมด้วยพระสติปัญญาสมดุลย์กันแบบแยบคาย...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 23 ก.พ. 2024, 05:33 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


.
"กรรมชั่วละได้ด้วยกุศล"

" .. กรรมชั่วที่บุคคลใดทำไว้แล้ว
ย่อมละได้ด้วยกุศล

บุคคลนั้นย่อมส่องโลกให้สว่าง
เหมือนอย่างดวงจันทร์ที่พ้นจากหมอก .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 22 ก.พ. 2024, 05:38 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "ภาวนาเลือกอารมณ์ของจิต" " .. ชีวิตของคนเรานี่นะ ไม่ว่าพูดถึงดวงจิตโดยตรง "มันมีทั้งดีมีทั้งชั่วอยู่ในดวงจิตอันนี้" ดังนั้น พระศาสดาจึงได้ทรงสอน "ให้ภาวนาคัดเลือกอารมณ์ของจิตนี้" อันใดที่เป็นความคิดความเห็นที่เป็นไปทางบาปอกุศลแล้ว "กำหนดละทิ้งไปเลย ไม่คิดไม่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความสำคัญตนผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 21 ก.พ. 2024, 05:54 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 2842


. "ผู้มีความเพียรพ้นทุกข์ได้" " .. จิตใจหรือว่า "จิตคนเรานั้นต้องฝึกฝนอบรมจึงจะเป็นไปได้" ให้ใจมันมีความเพียร ความหมั่น "ความขยันไม่ให้เกียจคร้าน" ไม่ว่าจะเป็นการท่องบ่นสาธยายพระธรรมคำสั่งสอน ก็ไม่ให้เกียจคร้าน ให้หมั่น "ความเพียรนั้นคือว่าหมั่น" ขยัน กรา...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 178 [ พบ 2658 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร