วันเวลาปัจจุบัน 04 เม.ย. 2020, 19:30  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1302 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "สุดยอดแห่งกรรมฐาน" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 160


. "สุดยอดแห่งกรรมฐาน" " .. กิเลสตัวนี้สำคัญมากสำหรับพระใกล้ชิดท่านจริง ๆ ท่านจะสอนเน้นเรื่องนี้ตลอด "ก็คือเรื่องกามกิเลส" ต้นเหตุแห่งกามกิเลส ต้นตอมันอยู่ไหน ท่านก็ให้พิจารณาตรงนั้น อย่าอ้อมค้อม ให้ตีให้แตกด้วยอริยสัจ อย่างอื่นท่านก็สอนแต่ไม่เน้นเท่ากับเรื่องกามกิเลส "ช...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: "บาปกรรมตกแต่ง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 เม.ย. 2020, 06:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 124


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=85658 "บาปกรรมตกแต่ง" " .. "เมื่อเห็นคนพิกลพิการต่าง ๆ อย่าไปหัวเราะ อย่าไปเยาะเย้ย" ให้น้อมเข้ามาพิจารณาดูตนของตน พิจารณาสอนตนน่ะ "ร่างอันนั้นน่ะบาปตกแต่ง" มันทำบาป มันเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่น มาแต่ชาติก่อน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ปฏิปทาเป็นวงกลม" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2020, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 174


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=73123 . "ปฏิปทาเป็นวงกลม" " .. ผู้ฝึกกรรมฐาน "อย่าสงสัยในอดีต อย่าสงสัยในอนาคต ให้ตั้งจิตฝึกจิตมีความรู้อยู่แต่ในอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้น" การฝึกจิตนั้นไม่เฉพาะแต่ว่าเรานั่งอยู่ในห้องนี้ กลับไปถึงบ้านเรามีการงานที่จะตอ้งทำ ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความเพียร" (หลวงปู่เพียร วิริโย)

เมื่อ: 31 มี.ค. 2020, 06:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 230


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph__page_001_184.jpg "ความเพียร" " .. การภาวนาพยายามให้มีสติ "ถ้ามีสติก็มีความเพียร" การภาวนาไม่ได้สำเร็จด้วยกายนะ แต่สำเร็จด้วยใจ มีใจเป็นใหญ่เป็นนาย ใจที่มั่นคง สมัยนี้ พระทำความพากความเพียรมันกำลังจะหมดไปๆ "ถ้าหมดความเพีย...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "สยบโรคฝีดาษ" (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)

เมื่อ: 30 มี.ค. 2020, 07:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 117


"สยบโรคฝีดาษ" " .. "หลักใจก็คือหลักธรรม" ออกมาจากหลักธรรมมาเป็นหลักใจ แล้วปฏิบัติตามนั้น ความร่มเย็นเป็นสุขก็มี "บ้านน้อยเมืองใหญ่ถ้าที่ไหนมีศีลธรรม ที่นั้นสงบร่มเย็นดี" พูดอันนี้ ก็ทำให้ระลึกถึงปีที่คนเป็นโรคฝีดาษ ฝีดาษนี้ได้เกิดขึ้น บ้านใหญ่ๆ หลังคาเป็นร้อยๆ บ้า...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ท่านรู้จักสุขทุกข์ตามที่เป็นจริง" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 29 มี.ค. 2020, 06:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 251


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=85988 "ท่านรู้จักสุขทุกข์ตามที่เป็นจริง" " .. ความเป็นจริง "สุขเวทนา ทุกขเวทนากับจิตของเรานั้น มันเป็นคนละอย่างกัน" อย่างเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นี่ มันก็สบายนะ แต่ถ้ามีไม้สักท่อนหนึ่งที่เราอยากได้ เราไปแบกมัน มันก็หนักนะ &qu...

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: "ไปเกิดใหม่ทั้งที่ยังไม่ตาย" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 28 มี.ค. 2020, 06:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 153


. "ไปเกิดใหม่ทั้งที่ยังไม่ตาย" " .. เรื่องมีอยู่ว่า "เมื่อหลวงปู่มั่นอยู่วัดป่าบ้านหนองผือ มีคุณยายนุ่งห่มขาวมาเล่าเรื่องของแกถวายหลวงปู่" โดยมีพระเณรรับฟังเรื่องนี้ด้วยหลายองค์ แกเล่าว่า "ขณะที่แกนั่งภาวนาในยามดึกสงัด พอจิตรวมสงบนั่ง แกเห็นกระแสจิตที่ละเอียดออกจากดวงจิ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "กรรมของโลก ของชาติ ของส่วนรวม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 27 มี.ค. 2020, 07:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 158


"กรรมของโลก ของชาติ ของส่วนรวม" " .. "พวกเราที่รวมกันเป็นคนในโลก ในประเทศชาติ เมื่อมีความเดือดร้อนวุ่นวายปั่นป่วนเกิดขึ้นมากมายผิดปกติในโลกก็ตาม ในบ้านเมืองของเราก็ตาม" น่าจะคิดให้ลึกสักหน่อยว่า "ต้องเป็นกรรมที่ไม่ใช่เล็กน้อย" นั่นก็คือ "ต้องไม่เป็นกรรมของคนใ...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: "จิตจะดีได้ด้วยการฝึก" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 26 มี.ค. 2020, 06:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 200


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=86154 "จิตจะดีได้ด้วยการฝึก" " .. จิตของเราก็เป็นอย่างนี้แหละ "มันดีได้ด้วยการฝึกกัน" จะให้มันดีเองไม่ได้ มันต้องฝึก การฝึกก็ต้องเป็นขั้นตอน ผู้ครองเรือนก็ต้องฝึกธรรมะที่เหมาะสมกับผู้ครองเรือน ผู้เป็นนักบวชก็ต้องฝึกกันไปใ...

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: “ในรัศมีท่านพระอาจารย์มั่น” หลวงปู่มั่นทำนายหลวงตามหาบัว

เมื่อ: 25 มี.ค. 2020, 06:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 242


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__593.jpg พรรษาที่ ๗-๑๐ (พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๙) จำพรรษาที่ เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวล บ้านนาสีนวล ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ในรัศมีท่านพระอาจารย์มั่น .. หลังจากได้อยู่ร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเวลา ๓ ปี ๔ แล้ง แล้วผ่านฤดูแล้งปี ..๘๖ ท่านพระอาจาร...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: “หลวงปู่มั่น” ทำนาย “หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน”

เมื่อ: 25 มี.ค. 2020, 06:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 233


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__593.jpg “หลวงปู่มั่น” ทำนาย “หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน” .. หลังจากได้อยู่ร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเวลา ๓ ปี ๔ แล้ง แล้วผ่านฤดูแล้งปี ..๘๖ ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านปรารภจะไปจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านนามน เรา (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท) เห็นว่าท่านมีลูกศิษย์ล...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ให้เชื่อตนเอง ไม่เชื่อคนอิ่น" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 24 มี.ค. 2020, 06:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 176


. "ให้เชื่อตนเอง ไม่เชื่อคนอิ่น" " .. พระพุทธเจ้าสอนว่า "ใหรู้ด้วยตนเอง ให้เชื่อตนเอง" ปฏิบัติไปจนเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมา จนไม่เชื่อคนอื่น ฉะนั้น พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่า "ความลังเลสงสัยทั้งปวงก็ตาม " ความเคลือบแคลงทั้งหลายก็ตาม ความไม่ถูกต้อง ทั้งหลายก็ตา...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "สติดีความเพียรก็ดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 23 มี.ค. 2020, 06:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 262


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=86405 "สติดีความเพียรก็ดี" " .. "สติเป็นของสำคัญมากในการประกอบความพากเพียร" ตั้งแต่พื้น ๆ จนถึงขั้นมหาสติ-มหาปัญญา "สตินี้เป็นอาวุธที่สำคัญปราบปรามกิเลสได้ทุกประเภท" ต้องมีสติติดตัว "เมื่อสติดีความเพียรก็ดี...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "มันทุกข์กับอารมณ์" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

เมื่อ: 22 มี.ค. 2020, 06:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 250


"มันทุกข์กับอารมณ์" " .. ธรรมของพระองค์เจ้า "ท่านไม่ให้เบียดเบียนตนเองไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่น" นี่อะไรเบียดเบียนตัวเองให้แก้ไขมันซิ "เรื่องอารมณ์ของใจ มันทุกข์กับอารมณ์" ถ้าคิดมาก "ก็เอาพุทโธนะ ท่องเข้าให้มันถี่ยิบ" ท่องพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละ "ถึงเส...

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: "มิใช่สิ่งที่ปรารถนาเอาได้" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

เมื่อ: 21 มี.ค. 2020, 06:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 248


"มิใช่สิ่งที่ปรารถนาเอาได้" " .. ท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่างๆ มีต้นข้าวเป็นต้น "เมื่อบำรุงรักษาต้นมันให้ดีแล้ว ผลคือรวงข้าว ไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลย เป็นขึ้นมาเอง" ถ้าแล "บุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าว แต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่" เป็นผู้เกียจคร้าน "จะปรารถ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 87 [ พบ 1302 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร