วันเวลาปัจจุบัน 20 มิ.ย. 2021, 04:09  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1722 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: "ถามตอบเรื่องของกรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 157


. "ถามตอบเรื่องของกรรม" ผู้ถาม : ขอเรียนถามถึง "เรื่องกฎของกรรม กรรมที่ตนกระทำไว้" สมมติว่าทำกรรมดี เมื่อไรผลของกรรมดีจะมาสนอง หลวงปู่เทสก์ : กรรมบันดาลเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ "มันเป็นไปของมันเอง ของพวกนี้แต่งกันไม่ได้" ถ้าเราแต่งได้ก็สบายน่ะซี เช่นเราเกิดมานี้จะตั้งใจ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใจมนุษย์ขุดให้ถึง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

เมื่อ: 18 มิ.ย. 2021, 06:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 130


. "ใจมนุษย์ขุดให้ถึง" " .. "ใจมนุษย์ขุดให้ถึง" ใจคนเราทุกคนเพราะขุดค้นไม่ถึง "เปรียบอุปมาเหมือนน้ำที่มีอยู่ในพื้นแผ่นดินทุกแห่งหน เมื่อคนไม่ขุดค้นลงไปหาน้ำ ก็ไม่ได้รับน้ำฉันนั้น" ใจมนุษย์ก็เช่นกัน "มันก็มือยู่ในรูปร่างกายนี้ มืผม ขน เล็บ เป็นต้น ตลอดไปทั่วสรรพ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "มนุษย์คือภพภูมิอันล้ำค่า" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2021, 06:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 194


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__paragraph_1_135.jpg . "มนุษย์คือภพภูมิอันล้ำค่า" " .. "เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เองจืงมีจิดใจที่เข้าถึงทุกภพทุกภูมิ" เป็นอบายก็ได้ เป็นมนุษย์ก็ได้ เป็นเทพก็ได้ เป็น พรหมก็ได้ "เป็นอริยะก็ได้และก็เป็นได้ในปัจจุบันนี้เอง" ดา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บารมี คือคุณธรรมอันยวดยิ่ง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 16 มิ.ย. 2021, 06:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 354


. "บารมี คือคุณธรรมอันยวดยิ่ง" " .. พระพุทธองค์ท่านจึงให้สร้างบารมี "บารมีก็คือคุณธรรมอันยวดยิ่ง" สร้างบารมีทางจิตใจคือให้พิจารณาให้ภาวนา "ภาวนา" ก็คือการพิจารณา เหมือนเราจับเอาไม้มาตัด ต้องรู้ว่าตัดตรงนี้ มันจะสั้นไปไหมหนอ หรือจะยาวไปไหมหนอ "นี้คือภาวนาล่ะ&qu...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: "ทุกข์สุขเกิดขึ้นในปัจจุบัน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2021, 06:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 143


. "ทุกข์สุขเกิดขึ้นในปัจจุบัน" " .. เราต้องมีสติส้มปชัญญะควบคุมจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากไต้ "เพราะว่าความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี มันไม่ไต้มีอยู่ในอดีตอนาคต มันมีอยู่ในปัจจุบัน" ลองสังเกตดู ถ้าไม่เชื่อนะ "เจ็บตรงโน้น ปวดตรงนี้มันก็เจ็บอยู...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "อารมณ์ของกรรมฐาน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 14 มิ.ย. 2021, 06:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 209


. "อารมณ์ของกรรมฐาน" " .. อารมณ์ของสมถกรรมฐานนั้น "ท่านให้กำหนดอานาปานสติ คือลมหายใจเข้าออกนี้เป็นรากฐานควบคุมจิตของเราให้อยู่ในกระแสของลมนี้" ให้มันแน่วแน่ นิ่งนอนอยู่ เมื่อเราพยายามทำตามดังนั้น "จิตของเราก็จะสงบ" นี่ท่านเรียกว่า "อารมณ์ของกรรมฐาน" อารมณ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุญกุศลเปรียบเหมือนแพ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 13 มิ.ย. 2021, 06:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 393


. "บุญกุศลเปรียบเหมือนแพ" ผู้ถาม : "การทำบุญทำทานนี่เราก็ทำเพื่อตัวเราเอง" คือเพื่อจะได้บุญได้กุศลนี่ก็หมายความว่าเรายังยึดเรื่องตัวเราอยู่ใช่หรือไม่ ท่านอาจารย์ : การกระทำมันต้องมีตัวตน ถ้าไม่มีตัวตนเสียแล้ว ก็ต้องเลิกการกระทำ "ทำบุญมันเกี่ยวข้องถึงเรื่องตัวตนอยู่จึงต้องทำ&...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ปัญญาภายนอก" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: 12 มิ.ย. 2021, 06:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 389


http://www.dhammajak.net/board/files/luangpudul1_430.jpg . "ปัญญาภายนอก" " .. มิใช่ครั้งเดียวเท่านั้นที่หลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟัง มีอยู่อีกครั้งหนึ่ง หลวงปู่ว่า .. "ปัญญาภายนอก" คือ "ปัญญาสมมติ" ไม่ทำให้จิตแจ้งในพระนิพพานได้ ต้องอาศัย "ปัญญาอริยมรรค"...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "อยู่ที่ใจนั่นแหละ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 11 มิ.ย. 2021, 06:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 177


http://www.dhammajak.net/board/files/ltbua41_114.jpg "อยู่ที่ใจนั่นแหละ" " .. อะไรในโลกนี้ .. มารวมอยู่ที่ใจ "ทุกข์ทั้งโลก-สุขทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจหมด" เวลาชำระได้แล้วเหลือแต่สุขล้วนๆ "อยู่ที่ใจนั่นแหละ" แสนสบายตรงนั้น นอกนั้นไม่อะไรสบายล่ะ .. " "ธรรมะชา...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: "ผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากโลกนี้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 10 มิ.ย. 2021, 06:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 236


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1623311343.jpg_204.jpg . "ผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากโลกนี้" " .. "ผู้ใดชอบความสงบ" ประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความสงบทางจิตใจ "ผู้นั้นได้ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้" มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ยุ่งเหยิง มีการอิจฉา พยาบา...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: สมาชิกใหม่ แนะนำตัวครับ

เมื่อ: 09 มิ.ย. 2021, 15:55 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 241


smiley smiley smiley

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "เหตุแห่งความยึดมั่นถือมั่น" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 09 มิ.ย. 2021, 06:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 246


http://www.dhammajak.net/board/files/_55_155.jpg . "เหตุแห่งความยึดมั่นถือมั่น" " .. อันความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทั้งปวงก็มีทุกข์โทษภัย "เช่นเดียวกับการจับต้องถ่านไฟอันลุกแดง แต่เพราะทุกคนไม่รู้ชัดจึงไม่กลัว" จึงเข้าไปยืดมั่นถือมั่นไว้และเมื่อได้รับทุกข์โทษภัยเพราะการยึดมั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "อดีตล่วงไปแล้ว" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2021, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 384


. "อดีตล่วงไปแล้ว" " .. ถ้าเรามีสติอยู่ทุกขณะที่กระทำงานนั้น "เรียกว่าเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะ ความรู้ตัวอยู่เสมอ" เมื่อเราตั้งสติตรวจดูให้ละอียดละออแล้ว "เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า สิ่งที่เราทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้ว" เมื่อเรามาปฏิบัติในด้านจิตใจเช่นนี้ "ก็...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทุกข์เกิดทุกข์ดับ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 07 มิ.ย. 2021, 07:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 356


. "ทุกข์เกิดทุกข์ดับ" " .. แม้เมื่อโยมจากวัดหนองป่าพงนี้ไปแล้ว "ก็จงเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ธรรมะทั้งหลายมารวมอยู่ที่ใจ" มองลงไปที่ใจ "ให้เห็นสติ ให้เห็นสัมปชัญญะ ให้มีปัญญา" เมื่อมีทั้งสามอย่างนี้แล้ว มันจะมีการปล่อยวาง "รู้จักเกิดแล้วมันก็ดับ ดับแล้วมันก็เกิด เกิด...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "สมบัติใดในโลก มีใจเป็นเยี่ยม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 06 มิ.ย. 2021, 06:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 271


. "สมบัติใดในโลก มีใจเป็นเยี่ยม" " .. นี่ละจิต "ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องของจิต" " จะทำให้เลวไม่มีอะไรที่จะเลวกว่าจิตกว่าคนไป ถ้าจะทำให้ดีก็ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าจิตกว่าคนเราไป "ธรรมะทั้งหมดจึงทุ่มเทลงที่จิตใจของคน" ศาสนาจึงสอนคนเราให้รู้เรื่องว่า "...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 115 [ พบ 1722 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร