วันเวลาปัจจุบัน 11 ธ.ค. 2023, 10:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 91 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: บันทึกไว้ในดวงใจ รักยิ่งใหญ่จากมารดา

เมื่อ: 28 เม.ย. 2011, 09:11 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9951:b48: :b48: :b48:

:b48: :b48: :b48:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตและจักรวาล..ในความหมายของหลวงปู่ดูลย์

เมื่อ: 23 เม.ย. 2011, 06:59 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 5639


จิตและจักรวาล ในความหมายของหลวงปู่ดูลย์ :b42: :b42: :b42: จิตและจักรวาล มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอยู่ หลวงปู่ดูลย์ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องนี้ไว้อย่างพิสดารว่า.. จิต วิญญาณ เกิดจากรูปนามของจักรวาล และ นิพพาน เป็นการรวมของจิตบริสุทธิ์เข้ากับความว่างอันบริสุทธิ์และสว่างของจักรวาลเดิม ไว้ดังนี้ “สิ่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมะ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 20 เม.ย. 2011, 23:25 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6749


:b42:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 07:27 

ตอบกลับ: 1413
แสดง: 373007


:b48:

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: วิธีทำสมาธิภาวนา ท่านพ่อลี วัดอโศการาม

เมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 01:38 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3376


:b42: :b42: :b42:


 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อนัตตาคืออะไร

เมื่อ: 05 เม.ย. 2011, 10:14 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 8416...รูป นาม สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เคลื่อนไหวเปลี่ยนเเปลง ตลอดเวลา....

... :b41: viewtopic.php?f=1&t=37876&p=256954#p256954

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อทุกขมสุขเวทนา เป็นสุขเพราะอะไร เป็นทุกข์เพราะอะไร

เมื่อ: 28 มี.ค. 2011, 04:17 

ตอบกลับ: 183
แสดง: 51050


ความรู้..ข้อความใดๆ..ที่คัดลอกมาจากตำรา..คัมภรี..ฯลฯ...เป็น สุตตะฯ ข้อความที่เขียนขึ้นจากความคิดเห็นของตนเอง...เป็น..จินตะฯ ทั้งสองอย่างนั้น..ก็คือ..สัญญา เเละ สังขาร ยังอยู่ใน...โลกียะ จะเข้าถึง..โลกุตระ...ได้....จะต้องได้ด้วย..ภาวนามยฯ ...อันปราศจาก..สัญญเจตนา...เท่านั้น!!! :b41: :b41: :b41:

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: รู้สึกเสียใจอยู่ตลอดเวลาที่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลย...จนสายเกินไป

เมื่อ: 27 มี.ค. 2011, 13:51 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 6834


:b48:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ชีวิตแลกธรรม (พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 21 มี.ค. 2011, 23:22 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 4072~~~ อนุโมทนา ~~~
~~~ :b8: :b8: :b8: ~~~

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การฝึกสมาธิเป็นบาปมหันต์ เป็นที่สถิตของเปรต

เมื่อ: 15 มี.ค. 2011, 07:02 

ตอบกลับ: 263
แสดง: 115201


:b48:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การฝึกสมาธิเป็นบาปมหันต์ เป็นที่สถิตของเปรต

เมื่อ: 14 มี.ค. 2011, 11:46 

ตอบกลับ: 263
แสดง: 115201


:b55:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การฝึกสมาธิเป็นบาปมหันต์ เป็นที่สถิตของเปรต

เมื่อ: 14 มี.ค. 2011, 04:24 

ตอบกลับ: 263
แสดง: 115201


:b48:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การฝึกสมาธิเป็นบาปมหันต์ เป็นที่สถิตของเปรต

เมื่อ: 13 มี.ค. 2011, 11:49 

ตอบกลับ: 263
แสดง: 115201


:b48:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมาธิที่มีผลเป็นความไม่มีอหังการะ.มมังการะ-มานานุสัย

เมื่อ: 13 มี.ค. 2011, 05:03 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2272


ในคัมภีร์วิภังค์ เรียกปปัญจะ 3 นี้เป็น ฉันทะ (คือตัณหา) มานะ ทิฏฐิ :b41: :b41: :b41: [91] ปปัญจะ, ปปัญจธรรม 3 กิเลสเครื่องเนิ่นช้า, กิเลสที่เป็นตัวการทำให้คิดปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดาร ทำให้เขว ห่างออกไปจากความเป็นจริงที่ง่ายๆ เปิดเผย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ และขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง หรือทำใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การฝึกสมาธิเป็นบาปมหันต์ เป็นที่สถิตของเปรต

เมื่อ: 13 มี.ค. 2011, 04:44 

ตอบกลับ: 263
แสดง: 115201


:b55:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 7 [ พบ 91 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร