วันเวลาปัจจุบัน 26 พ.ค. 2019, 23:57  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2197 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ปัญญาวิมุติ (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:46 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3872


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ปรารภความเพียร : พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:40 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1012


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: บันไดแห่งการพ้นทุกข์ (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:39 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2796


น้อมกราบองค์หลวงปู่เจ้าค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ล้างอารมณ์ตรงสู่นิพพาน (หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:38 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 522


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กรรมฐาน “ธรรมะเปิดโลก” (หลวงพ่อคง จตฺตมโล)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:37 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 12138


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิธีบำเพ็ญสมาธิเบื้องต้น : พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:37 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3304


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิปลาสที่ขจัดด้วยวิปัสสนา (พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:36 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2777


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เตือนสติผู้ปฏิบัติธรรม และการเจริญสติปัฏฐานสี่ (เจ้าคุณโชดก)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:34 

ตอบกลับ: 38
แสดง: 6542


น้อมกราบท่านเจ้าคุณฯเจ้าค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การเจริญอนุสสติต่างๆ : สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:33 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 4125


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ตอบปัญหาธรรมะ (หมวดสมาธิและปัญญา)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:33 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3568


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ธ ร ร ม สั ม พั น ธ์ (ศิยะ ณัญฐสวามี)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:32 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2560


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อบรมสมาธิในงานครบรอบวันมรณภาพท่านพ่อลี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:31 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1770


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:29 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 4580


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ทำกรรมฐานให้จิตนิ่ง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:27 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3983


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การปฏิบัติธรรมไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัย (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 14:26 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2238


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 147 [ พบ 2197 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร