วันเวลาปัจจุบัน 30 พ.ค. 2020, 01:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2673 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: รวมคำสอนของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: รวมคำสอน “หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล”

เมื่อ: 27 พ.ค. 2020, 15:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 151


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_3_144.jpg :b44: เงินแถบปริศนา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=58954 :b45: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล” http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_4_528.jpg

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: “พระตำหนักวาสุกรี” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 21:51 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 176


http://www.dhammajak.net/board/files/___21_935.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/___22_122.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/___388_174.jpg แม้มากด้วยพระชันษาถึง ๙๐ ปี แต่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: “พระตำหนักวาสุกรี” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 21:50 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 176


รูปภาพ

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: “พระตำหนักวาสุกรี” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 21:50 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 176


พระตำหนักวาสุกรี จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ หน้า ๒๕๕ กล่าวว่า กุฏิเสนาสนะในวัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลที่ ๑ สร้างด้วยเครื่องไม้ทั้งหมด เมื่อบูรณะพระอารามในรัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างใหม่เป็นตึกหลังคาเครื่องไม้ทรงไทยทั้งหมด ที่สำคัญได้แก่ กลุ่มพระตำหนัก “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วนอุทยาน “ภูเขาไฟกระโดง (volcano of buriram)”

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 16:40 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 186


http://www.dhammajak.net/board/files/aeparagraph__16_149.jpg ทางเดินลงไปปากปล่อง “ภูเขาไฟกระโดง” http://www.dhammajak.net/board/files/aeparagraph_36_899.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/aeparagraph__19_674.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/aeparagraph__20_778.jpg เราสามารถยืน-เดินบน ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วนอุทยาน “ภูเขาไฟกระโดง (volcano of buriram)”

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 16:39 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 186


http://www.dhammajak.net/board/files/aeparagraph__10_825.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/aeparagraph__22_902.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/aeparagraph__188_166.jpg พระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ http://www.dhammajak.net/board/files/aeparagraph__199_496...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วนอุทยาน “ภูเขาไฟกระโดง (volcano of buriram)”

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 16:35 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 186


http://www.dhammajak.net/board/files/aeparagraph__11_149.jpg :b45: ไหว้พระประธาน ๗๗ จังหวัด พระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์ ประดิษฐาน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง บ้านน้ำซับ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :b47: :b47: “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมื...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: ความจริงสิ้นสุดแล้ว! ธรรมแห่ง “วัดป่าบ้านตาด” มิได้มัวหมอง!

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 12:18 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 194


http://www.dhammajak.net/board/files/___paragraphparagraph_182.jpg พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด, หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด, พระอาจารย์บุญจันทร์ กตปุญโญ (นั่งหันหลัง) ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จันทา ถาวโร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: ความจริงสิ้นสุดแล้ว! ธรรมแห่ง “วัดป่าบ้านตาด” มิได้มัวหมอง!

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 12:17 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 194


http://www.dhammajak.net/board/files/_5_699.jpg หลวงปู่น้อย ญาณวโร วัดป่าห้วยริน จังหวัดขอนแก่น พระธรรมเทศนา หลวงปู่น้อย ญาณวโร วัดป่าห้วยริน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ “...เห็นภาพหลวงพ่อสุดใจถูกไฟคลอกแล้ว...เป็นน้ำตาร่วง หนีไม่พ้นนะลูกวิบากกรรมนี่นะ อุปัฏฐากหลวงตาบัวตั้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความจริงสิ้นสุดแล้ว ! ธรรมแห่ง “หลวงพ่อสุดใจ” มิได้มัวหมอง !

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 12:17 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 294


http://www.dhammajak.net/board/files/___paragraphparagraph_182.jpg พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด, หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด, พระอาจารย์บุญจันทร์ กตปุญโญ (นั่งหันหลัง) ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จันทา ถาวโร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความจริงสิ้นสุดแล้ว ! ธรรมแห่ง “หลวงพ่อสุดใจ” มิได้มัวหมอง !

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 12:17 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 294


http://www.dhammajak.net/board/files/_5_699.jpg หลวงปู่น้อย ญาณวโร วัดป่าห้วยริน จังหวัดขอนแก่น พระธรรมเทศนา หลวงปู่น้อย ญาณวโร วัดป่าห้วยริน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ “...เห็นภาพหลวงพ่อสุดใจถูกไฟคลอกแล้ว...เป็นน้ำตาร่วง หนีไม่พ้นนะลูกวิบากกรรมนี่นะ อุปัฏฐากหลวงตาบัวตั้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความจริงสิ้นสุดแล้ว ! ธรรมแห่ง “หลวงพ่อสุดใจ” มิได้มัวหมอง !

 หัวข้อกระทู้: Re: หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน
เมื่อ: 24 พ.ค. 2020, 09:48 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 294
นั่งสมาธิในกองเพลิง...ก่อนละสังขาร

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: ความจริงสิ้นสุดแล้ว! ธรรมแห่ง “วัดป่าบ้านตาด” มิได้มัวหมอง!

 หัวข้อกระทู้: Re: หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน
เมื่อ: 24 พ.ค. 2020, 09:48 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 194
นั่งสมาธิในกองเพลิง...ก่อนละสังขาร

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความจริงสิ้นสุดแล้ว ! ธรรมแห่ง “หลวงพ่อสุดใจ” มิได้มัวหมอง !

 หัวข้อกระทู้: Re: หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน
เมื่อ: 24 พ.ค. 2020, 09:46 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 294


http://www.dhammajak.net/board/files/1_138.jpg ความจริงสิ้นสุดแล้ว! ธรรมแห่ง “หลวงพ่อสุดใจ” และ “วัดป่าบ้านตาด” มิได้มัวหมอง! :b50: :b49: :b50: ผมมีโอกาสออกเดินทางจากเมืองหลวงมุ่งหน้าเพื่อไปกราบมาพ่อแม่ครูอาจารย์ “หลวงพ่อสุดใจ ณ วัดบ้านตาด” ที่ จ.อุดรธานี ด้วยความตั้งใจไปให้ถึงบันไดกุฏิที่เพิ่งถูกไ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: ความจริงสิ้นสุดแล้ว! ธรรมแห่ง “วัดป่าบ้านตาด” มิได้มัวหมอง!

 หัวข้อกระทู้: Re: หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน
เมื่อ: 24 พ.ค. 2020, 09:46 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 194


http://www.dhammajak.net/board/files/1_138.jpg ความจริงสิ้นสุดแล้ว! ธรรมแห่ง “หลวงพ่อสุดใจ” และ “วัดป่าบ้านตาด” มิได้มัวหมอง! :b50: :b49: :b50: ผมมีโอกาสออกเดินทางจากเมืองหลวงมุ่งหน้าเพื่อไปกราบมาพ่อแม่ครูอาจารย์ “หลวงพ่อสุดใจ ณ วัดบ้านตาด” ที่ จ.อุดรธานี ด้วยความตั้งใจไปให้ถึงบันไดกุฏิที่เพิ่งถูกไ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 179 [ พบ 2673 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร