วันเวลาปัจจุบัน 15 ต.ค. 2019, 05:34  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2446 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เย็บผ้าก็ภาวนาได้ (หลวงปู่กินรี จันทิโย)

เมื่อ: 13 ต.ค. 2019, 13:11 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1231


:b8: :b8: :b8: :b20:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สมถกรรมฐาน ระงับนิวรณ์ ๕ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เมื่อ: 13 ต.ค. 2019, 12:11 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 6598


:b8: :b8: :b8: :b20:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หลวงตาเล่าเรื่อง “ท่านพ่อลี” สอนสมาธิสมเด็จฯ (อ้วน ติสฺโส)

เมื่อ: 13 ต.ค. 2019, 12:10 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4970


:b8: :b8: :b8: :b20:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ภาวนารู้เท่าทันทุกข์ (หลวงปู่หลุย จันทสาโร)

เมื่อ: 13 ต.ค. 2019, 12:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 182


ภาวนารู้เท่าทันทุกข์ พระธรรมเทศนาโดย...หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เทศนาอบรมพระภิกษุ สามเณร วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph____595.jpg การปฏิบัติธรรม ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ นั่ง นอน ยืน เดิน ต้องเปลี่ยนอิริยาบถน...

 บอร์ด: รวมคำสอนของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: รวมคำสอน “พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต”

เมื่อ: 13 ต.ค. 2019, 12:08 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1805


รูปภาพ

:b50: :b49: ประวัติและปฏิปทา
“พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต”:b50: :b49: แผนที่ “วัดบุญญาวาส” จ.ชลบุรี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5554

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เมตตาตนเอง (หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร)

เมื่อ: 13 ต.ค. 2019, 10:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 167


:b44: เมตตาตนเอง หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร วัดถ้ำผาผึ้ง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ http://www.dhammajak.net/board/files/_3___182.jpg ความยินดีนี่แหละมันทำลายศีล เดี๋ยวก็ยินดีในการรักษาศีล เดี๋ยวก็ไปยินดีในการทำเลว กลับไปกลับมา อันนี้ความยินดีมันทำให้จิตใจ กลับกลอกไปมา จิตใจไม่แน่นอนมั่นคง รักษาศีล ไม่ไ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ดับไฟกิเลสในใจ (หลวงพ่อสีทน สีลธโน)

เมื่อ: 13 ต.ค. 2019, 06:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 182


ดับไฟกิเลสในใจ พระธรรมเทศนาโดย... พระครูอดิสัยคุณาธาร (หลวงพ่อสีทน สีลธโน) วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย แสดง ณ อุโบสถวัดอริยวงศาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ http://www.dhammajak.net/board/files/2_955.jpg ในระหว่างครอบครัวก็ดี ในระหว่างสังคมก็...

 บอร์ด: รวมคำสอนของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: รวมคำสอน “หลวงพ่อสีทน สีลธโน”

เมื่อ: 13 ต.ค. 2019, 06:52 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1472


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__11_166.jpg :b50: :b49: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อสีทน สีลธโน” http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21232 :b50: :b49: ประมวลภาพ “หลวงพ่อสีทน สีลธโน” วัดถ้ำผาปู่ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=50349

 บอร์ด: รวมคำสอนของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: รวมคำสอน “หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ”

เมื่อ: 11 ต.ค. 2019, 22:35 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2262


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__11_737.jpg :b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่จาม มหาปุญโญ” http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24254 :b44: หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เป็น “พระนิยตโพธิสัตว์” http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48339 :b44: หลวงปู่จาม มหา...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: โคพระโพธิสัตว์ (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)

เมื่อ: 11 ต.ค. 2019, 21:35 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 195


โคพระโพธิสัตว์ คัดมาจากหนังสือ... ธรรมะประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ผู้มากมีบุญ http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__773.jpg หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__3_940.jpg หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__11_737.jpg หลวง...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ข้าพเจ้าจึงชื่อว่า “พุทธทาส”

เมื่อ: 11 ต.ค. 2019, 20:33 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1026


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สอนใจไว้ด้วยธรรม (หลวงปู่หลุย จันทสาโร)

เมื่อ: 11 ต.ค. 2019, 20:13 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 352


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ก้าวหน้าในการงาน เบิกบานด้วยธรรมะ (หลวงปู่วัน อุตฺตโม)

เมื่อ: 11 ต.ค. 2019, 20:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 275


ก้าวหน้าในการงาน เบิกบานด้วยธรรมะ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (หลวงปู่วัน อุตฺตโม) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร http://www.dhammajak.net/board/files/_11_402.jpg ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงการปฏิบัติงาน ก่อนอื่นที่พวกท่านทั้งหลายจะทำความเข้าใจหรือฟังเรื่องต่างๆ นั้น ก็ขอให้สำนึกถึงหน้า...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: วัดอยู่ที่ดวงใจคน (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 11 ต.ค. 2019, 19:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 275


วัดอยู่ที่ดวงใจคน พระธรรมเทศนาโดย...หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๘ http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__581_106.jpg ศาสนาคืออะไร ศาสนาคือคำสั่งสอน ท่านสอนอะไร ก็สอนกายสอนวาจาสอนใจของคน ท่านไม่ได้สอนอื่น สอนเพื่ออะไรกายวาจาใจของคน ท่านให้ละความชั่วทางกายทา...

 บอร์ด: รวมคำสอนของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: รวมคำสอน “หลวงปู่วัน อุตฺตโม”

เมื่อ: 11 ต.ค. 2019, 18:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1926


http://www.dhammajak.net/board/files/_11_402.jpg :b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่วัน อุตฺตโม” http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=25699 :b44: การสูญเสียพระป่ากัมมัฏฐานสายพระอาจารย์มั่น ครั้งใหญ่ไปพร้อมกันทีเดียวถึง ๕ รูปด้วยกัน ด้วยเหตุเครื่องบินตกครั้งประวัติศาสตร์ !!! http://w...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 164 [ พบ 2446 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร