วันเวลาปัจจุบัน 16 พ.ค. 2022, 22:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 3005 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี พระเถรีผู้มีนัยน์ตาสวย

เมื่อ: 24 เม.ย. 2022, 18:54 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1220


พระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี พระเถรีผู้มีนัยน์ตาสวย ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b49: :b50: ในกรุงราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธ อันมีพระมหากษัตริย์พระนามว่า พิมพิสาร ครอบครอง พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานมั่นคง หลังจากชฎิลสามพี่น้องผู้เคยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของปวงชนชาวเมืองราชคฤห์ และพระเจ้าพิม...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พระเจ้าปเสนทิโกศล พระมหากษัตริย์ผู้อุปถัมภ์พระศาสนา

เมื่อ: 21 เม.ย. 2022, 14:27 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1044


พระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้ครองนครสาวัตถี แคว้นโกศล http://www.dhammajak.net/board/files/2_944.png :b44: ชาติภูมิ พระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศล ผู้ครองนครสาวัตถี แคว้นโกศล เมื่อยังเป็นพระกุมารได้เสด็จไปศึกษาศิลปวิทยาในสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ณ กรุงตักศิลา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเสด็จก...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พระเจ้าปเสนทิโกศล พระมหากษัตริย์ผู้อุปถัมภ์พระศาสนา

เมื่อ: 21 เม.ย. 2022, 14:27 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1044


http://www.dhammajak.net/board/files/3_400.jpg พระเจ้าปเสนทิโกศล พระมหากษัตริย์ผู้อุปถัมภ์พระศาสนา ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b49: :b50: เล่าเรื่องของ พระเจ้าพิมพิสาร แล้ว ไม่เล่าเรื่อง พระเจ้าปเสนทิโกศล ก็ดูกระไรอยู่ เพราะสองกษัตริย์นี้มีอะไรๆ เกี่ยวข้องกันอยู่ ไม่ว่าจะในด้านการเมื...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: กาละ บุตรเศรษฐีเกเรผู้กลับใจ

เมื่อ: 21 เม.ย. 2022, 14:25 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1039


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1650263971.jpg_186.jpg อนาถบิณฑิกเศรษฐี จ้างลูกชายฟังธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b49: :b50: “ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี” มีบุตรชายโทน คือ นายกาละ กับบุตรสาวอีกสามคน คือ นางมหาสุภัททา นางจุลสุภัททา และนางสุมนาเทวี บุตรสาวทุกคนใจบุญสุนทานตามอย่างบ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กับ “จุฬาลังกรโณภิกขุ”

เมื่อ: 05 เม.ย. 2022, 13:33 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2952


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)

เมื่อ: 05 เม.ย. 2022, 13:32 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2980


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญมากที่สุด (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

เมื่อ: 05 เม.ย. 2022, 13:31 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1072


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กุญแจภาวนา (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

เมื่อ: 05 เม.ย. 2022, 13:30 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2198


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ล้างอารมณ์ตรงสู่นิพพาน (หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ)

เมื่อ: 05 เม.ย. 2022, 13:29 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3720


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กรรมฐาน “ธรรมะเปิดโลก” (หลวงพ่อคง จตฺตมโล)

เมื่อ: 05 เม.ย. 2022, 13:26 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 15530


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: กาละ บุตรเศรษฐีเกเรผู้กลับใจ

เมื่อ: 05 เม.ย. 2022, 13:25 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1039


http://www.dhammajak.net/board/files/1_179.png :b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : keathadhammaboththai กาละ บุตรเศรษฐีเกเรผู้กลับใจ ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b49: :b50: ชีวิตนี้ถือเป็นบทเรียนที่คุ้มค่าที่สุด น่าจะเป็นชีวิตของคนประเสริฐ ที่เรียกว่า “ต้นคดปลายตรง” หรือคนที่เหลวไหลมาก่อน...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: หลวงปู่ฝั้น อาจาโร สอนคนกลัวผีให้ภาวนาจนจิตมีอภิญญา

เมื่อ: 05 เม.ย. 2022, 13:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1095


ท่านสอนคนกลัวผีให้ภาวนาจนจิตมีอภิญญา หนังสือ ประวัติท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หน้า ๕๔-๕๗ http://www.dhammajak.net/board/files/268_1363594777.jpg_131.jpg หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ บันทึกไว้ดังนี้ “สมัยก่อนท่านไปพักภาวนาจำพรรษาอยู่ที่ใด ท่านให้ทำที่พั...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: รู้ชัดด้วยปัญญา (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

เมื่อ: 23 มี.ค. 2022, 19:59 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1079


รู้ชัดด้วยปัญญา วิสัชนาธรรมโดย...หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร http://www.dhammajak.net/board/files/_11_365.jpg :b49: :b50: ปุจฉา : ดิฉันมีข้อสงสัยกราบเท้านมัสการเรียนถามหลวงปู่ว่า “สัญญา” จะดับได้ต้องอาศัย “ราคะ” เป็นมูลเหตุ เป็นเกณฑ์เพื่อตัดภพตัดชาติหมด...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กับ เสือ"

เมื่อ: 21 มี.ค. 2022, 21:11 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2154


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เทศนาฌาปนกิจวิภาค (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)

เมื่อ: 21 มี.ค. 2022, 21:08 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1091


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 201 [ พบ 3005 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร