วันเวลาปัจจุบัน 28 ต.ค. 2020, 07:01  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 18 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ในชีวิตจริงเมื่อมีสติเกิดขึ้นระลึกรู้ในปัจจุบันขณะ

เมื่อ: 12 มี.ค. 2016, 07:37 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 1526


มีสติในปัจจุบันขณะ ในชีวิตจริงเมื่อมีสติเกิดขึ้นระลึกรู้ในปัจจุบันขณะ แล้วสัมปชัญญะพิจารณาอะไรจึงจะเกิดกุศลจิตเกิดปัญญา อยากถามท่านที่ปฏิบัติว่าพิจารณาธรรมอะไร?และอย่างไร?ในชีวิตจริงๆ ขณะที่เดิน มีสติรู้ว่าเดิน ควรจะพิจารณาว่าเดินทำไม? เพื่ออะไร? มีประโยชน์อะไร? มีโทษอย่างไร? เหตุปัจจัยอะไรทำให้เดิน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 14 ก.พ. 2016, 23:26 

ตอบกลับ: 1408
แสดง: 187546


ว่าถึงหลักการกันแล้ว คราวนี้มาดูกันที่รายละเอียดในวิธีการปฏิบัติกันบ้างครับ :b1: :b46: :b39: ซึ่งวิธีที่ท่านกำหนดขึ้นมาให้ฝึกนี้ เป็นการปฏิบัติธรรมแบบรู้ลงในอิริยาบถย่อย (กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน สัมปชัญญะบรรพ) ซึ่งตามรูปแบบของท่านก็คือการยกมือสร้างจังหวะ ๑๔ จังหวะ โดยให้มีสติระลึก สัมปชัญญะรู้ตัว สมา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกแห่งการสมมุติบัญญัติ

เมื่อ: 09 ก.พ. 2016, 22:08 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 3159


สวัสดีครับลุงหมาน ผมเป็นคนที่เข้ามาใหม่จริงๆครับ พบเว็บไซต์นี้มาจาก Google ครับ ไม่มุสาวาทครับ ลองเช็ค IP Address ดูได้ครับ สัญญาที่ผมได้พูดถึงนั้น ไม่ใช่สัญญา6ครับ แต่เป็นสัญญา10 ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ให้เจริญมากขึ้นครับ ที่ผมถามลุงหมานนั้น คือสัญญาเหล่านี้ที่ยกมาให้ดูครับ ไม่ได้ลองภูมิลุงหมาน ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกแห่งการสมมุติบัญญัติ

เมื่อ: 09 ก.พ. 2016, 10:38 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 3159


สวัสดีครับคุณ ลุงหมาน

ลุงหมานเข้าใจถูกต้องแล้วครับ :b8:
แต่มีคำถามนิดหน่อย คุณลุงหมานมักจะเน้นกับ ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สัญญาตัวอื่นๆไม่ค่อยกล่าวถึงนัก อยากทราบว่าเพราะเหตุใด

ด้วยความเคารพครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกแห่งการสมมุติบัญญัติ

เมื่อ: 09 ก.พ. 2016, 04:08 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 3159


ผิดพลาดขออภัยด้วยครับ จขกทพูดธรรมผิดอย่างแรงครับ ดูก็รู้ว่ายังขาดความเข้าใจแม้ธรรมเบื้องต้นครับ ขอบคุณครับที่มาร่วมสนทนา ผมขอถามว่าคุณ โฮฮับ มีจริงๆไหมครับ? ขอถามว่าคุณ โฮฮับ มีจริงๆไหมครับ? ขอบคุณครับ มีจริงซิครับ! แล้วที่จริงก็คือ ขันธ์ห้าของนายโฮฮับ โฮฮับบอกให้รู้ว่า ขันธ์ห้านี่เป็นของนายโฮฮับ ก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกแห่งการสมมุติบัญญัติ

เมื่อ: 08 ก.พ. 2016, 11:48 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 3159


ทุกอย่างในโลกนี้มีจริงแต่ก็เป็นของไม่เที่ยง ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ บางอย่างมีจริงแต่ก็เป็นของเที่ยง ได้แก่ พระนิพพาน บางอย่างไม่มีจริงแต่เป็นของเที่ยง ได้แก่ บัญญัติ สวัสดีครับ ขอบคุณครับคุณลุงหมาน ขอโทษที่หายไปนาน ผมขอถามว่าคุณลุงหมานมีจริงๆไหมครับ? ผมขอถามว่าคุณลุงหมานมีจริงๆไหมครับ?

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกแห่งการสมมุติบัญญัติ

เมื่อ: 08 ก.พ. 2016, 11:43 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 3159


โฮฮับ เขียน:
natipakorn เขียน:

ผิดพลาดขออภัยด้วยครับ


จขกทพูดธรรมผิดอย่างแรงครับ
ดูก็รู้ว่ายังขาดความเข้าใจแม้ธรรมเบื้องต้นครับ


ขอบคุณครับที่มาร่วมสนทนา


ผมขอถามว่าคุณ โฮฮับ มีจริงๆไหมครับ?

ขอถามว่าคุณ โฮฮับ มีจริงๆไหมครับ?

ขอบคุณครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกแห่งการสมมุติบัญญัติ

เมื่อ: 04 ก.พ. 2016, 12:26 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 3159


(ต่อ) พระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ แสดงให้เราเห็น สิ่งที่เป็นความจริงแท้ เรียกว่าปรมัตถธรรม เย็น อ่อน ร้อน แข็ง ตึง ไหว คือสภาวะของปรมัตถธรรม ซึ่ง ทั้งคนและสัตว์ สามารถรู้ได้ ไม่ต้องมีภาษา แต่รู้ว่าร้อน เย็น เหมือนกันทุกคน สภาพธรรม ที่รู้ สีทางตา สภาพธรรม ที่รู้ เสียงทางหู สภาพธรรม ที่รู้ กลิ่นทางจมูกเป็น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกแห่งการสมมุติบัญญัติ

เมื่อ: 04 ก.พ. 2016, 12:22 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 3159


โลกแห่งการสมมุติบัญญัติ ทุกวันนี้เรา แหวกว่ายอยู่ในทะเลแห่งสมมุติ ตลอดเวลา โดยไม่สังเกตุ ทำให้เรา สะสม สัญญาวิปลาส และทิฐิวิปลาส เราจึงไม่ได้เห็น สภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติแท้จริงที่เกิดขึ้นรอบตัว เริ่มที่ตัวอย่าง ง่ายๆ ก่อนกำปั้นของเราคือ นิ้วมือทั้ง5 รวมกัน จึงเรียกว่ากำปั้น กำปั้น จริงๆไม่มี เราส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้ามาศึกษาพระธรรมเพราะอะไร...?

เมื่อ: 03 ก.พ. 2016, 12:02 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 1110


เข้ามาศึกษาพระธรรมเพราะอะไร...? ถ้าเป็นธรรมะจริงๆ คนที่เข้ามาสู่พระธรรม ถ้าเป็นผู้ตรง เข้ามาด้วยความนอบน้อมต่อการที่จะ ศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตาม เมื่อมีความเห็นถูก มีความเข้าใจถูก ...ว่าสิ่งใดไม่ดีก็จะละเว้นสิ่งนั้น .....สิ่งใดดีก็จะประพฤติสิ่งนั้น...เท่าที่จะประพฤติได้ สั่งสมได้ เพราะ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจโตวิมุตกับปัญญาวิมุต

เมื่อ: 01 ก.พ. 2016, 02:32 

ตอบกลับ: 35
แสดง: 3384


สวัสดีครับลุงหมาน เอาให้ชัดเจนอีกที นะครับ เจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตตินั้นใช้เส้นทางวิปัสสนา(นิพพาน)ในทางเดียวกันเอง ความยาวของเส้นทางก็เท่ากัน เพียงแต่คนนึงมีตัวช่วยคือ(ฌาน) ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีฌาน จะเดินทางไปพรหมโลกนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าไม่บรรลุในชาตินี้ ก็มีพรหมโลกเป็นภูมิที่รองรับไว้แน่นอน อุป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจโตวิมุตกับปัญญาวิมุต

เมื่อ: 31 ม.ค. 2016, 11:58 

ตอบกลับ: 35
แสดง: 3384


สวัสดีครับ ลุงหมาน @@คัดลอกข้อความของลุงหมาน@@@ ที่นี้ลองมาพิจารณาในปัญญาวิมุติ ซึ่ง แปลว่าหลุดพ้นแล้ว ด้วยปัญญา อันได้แก่การเจริญสติปัฏฐาน ๔ มีอันมี กาย เวทนา จิต ธรรม เหล่านี้เป็นอารมณ์ในการเจิญวิปัสสนา หรือใช้รูปนามเป็นอารมณ์ ถ้าพิจารณาตรงนี้พอจะมองได้ว่าต้นทางของการเจริญสมถะกับวิปัสสนาต่างกันแล้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจโตวิมุตกับปัญญาวิมุต

เมื่อ: 31 ม.ค. 2016, 03:44 

ตอบกลับ: 35
แสดง: 3384


สวัสดีครับลุงหมาน ถ้ามีคำว่า "วิมุติ" หมายความว่าหลุดพ้นไปแล้วครับ นิพพานแน่ๆ ทั้งสองฝ่าย เจโตวิมุติไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีปัญญาเทียบเท่าพวกปัญญาวิมุตินะครับ แต่มีความสามารถที่ ดีกว่า บรรลุได้รวดเร็ว เพราะกำลังของฌานเจริญวิปัสสนาได้ต่อเนื่องและไม่มีนิวรณ์รบกวน เจโตวิมุติ บางคนจะเป็นพวกที...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัจจุบันมี ๓ อย่าง

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัจจุบันมี ๓ อย่าง
เมื่อ: 28 ม.ค. 2016, 10:30 

ตอบกลับ: 65
แสดง: 4585


ขอยืนยันว่าคุณ ลุงหมาน กล่าวได้ถูกต้องแล้วครับ จิตเกิดขึ้นพร้อมด้วยเจตสิก อย่างน้อยที่สุด7ดวง ซึ่งเรียกว่า สัพพจิตตสาธารณเจตสิกครับ เจตสิกเหล่านี้แหละที่ทำหน้าที่ของมันแตกต่างกันไป จึงทำให้เรารับรู้ โต้ตอบกับเหตุการณ์ ในชีวิตประจำวันได้ทัน เป็นคนที่ฉลาดหรือโง่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของชนิดของจิตและเจต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 25 ม.ค. 2016, 23:14 

ตอบกลับ: 1408
แสดง: 187546


ข้อความที่คัดลอกมาจากกระทู้ คุณวิสุทธิปาละ หน้าที่6 พอเริ่มรู้จักกับการกลับมาสู่ตัวรู้ได้แล้ว ให้ประคองตัวรู้ไปเรื่อยๆ :b48: :b48: :b55: หรือถ้าประคองไม่ได้ ให้ใช้อุบายปรุงแต่งเพื่อหยุดปรุงแต่ง เพียงแต่ใช้การปรุงแต่งที่ซ้ำๆและไม่เป็นการกระตุ้นกิเลสนิวรณ์ :b51: :b51: :b51: ไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งทางก...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 18 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร