วันเวลาปัจจุบัน 13 เม.ย. 2021, 12:09  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 9 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างแม่พิมพ์พระหน้าตัก ๗ เมตร

เมื่อ: 02 พ.ย. 2019, 15:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 751


เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างแม่พิมพ์พระประธานหน้าตัก ๗ เมตร สูง ๙ เมตร ให้ทุกวัดยืมฟรี ใช้หล่อได้ประมาณ ๓๐๐ องค์ มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ๑. ค่าเรซิน ๖ ถังๆละ ๑๖,๐๐๐ บาท ๖ ถัง พร้อมใยแก้วและอื่นๆรวมประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ แสนบาท ๒. ค่าช่างปั้นองค์พระและค่าช่างลอกพิมพ์เรซิน(ไฟเบอร์) รวมประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: นิพพานชั่วคราวหรือชั่วขณะ หรือ นิพพานชาวบ้าน

เมื่อ: 20 มิ.ย. 2010, 21:29 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1253


นิพพาน :b42: มีความหมายหลายอย่างคือ ตาย , เย็นหรือหายร้อน , แต่ในทางพุทธศาสนา หมายถึงความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจหรือความดับไปแห่งกิเลส มี 2 ประเภทคือ 16.1 นิพพานชั่วคราวหรือชั่วขณะ หรือ นิพพานของชาวบ้าน เช่น ขณะใดที่จิตใจมีความสงบร่มเย็น ปลอดโปร่งเบิกบานเย็นสบาย ก็เรียกว่า นิพพานชั่วคราวหรือชั่วขณะ ขณะท...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมะ สั้นๆ ง่ายๆ

 หัวข้อกระทู้: ธรรมะ สั้นๆ ง่ายๆ
เมื่อ: 18 มิ.ย. 2010, 22:29 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1522


ธรรมะ สั้นๆ ง่ายๆ ชุดที่ 1 1. อัตตา หมายถึง ตัวตน หรือ การเอาแต่ตัว เป็นใหญ่ หรือ ความเห็นแก่ตัว(Ego). 2. อนัตตา หมายถึง ไม่มีตัวตน หรือ การไม่เอา ตัวเป็นใหญ่ หรือ ความไม่เห็นแก่ตัว. 3. อริยะอิทธิฤทธิ์ หมายถึง การทำใจมองผู้อื่นที่ น่าเกลียด น่าชัง ให้เป็นผู้น่าเมตตา หรือ การทำใจมองสิ่งที่ น่ารักน่า...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เปิดของที่คว่ำ หงายของที่ปิด (Easydhamma)

เมื่อ: 18 มิ.ย. 2010, 21:57 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1233


เปิดของที่คว่ำ หงายของที่ปิด (Easydhamma) 1. สุคติของเทวดา คือ โลกมนุษย์ 2. วิมุตติ(free mind) คือ จิตหลุดพ้น(ตทังควิมุตติ) จิตอิสระ จิตว่าง (ชั่วคราวก็ยังดี) 3. อิทธิฤทธิ์ เสกคนชั่วให้เป็นคนดีไม่ได้ เสกให้คนพ้นจาก เกิด แก่ เจ็บ ตายไม่ได้ แต่การสอนให้เห็นตามความเป็นจริง(อนุสาสนี ปาฏิหารย์)สามารถทำไ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมะสั้นๆ ง่ายๆ ชุดที่ 2 (อริยสัจจ์ประยุกต์)

เมื่อ: 11 ก.พ. 2009, 19:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2448


ธรรมะสั้นๆ ง่ายๆ ชุดที่ 2 (อริยสัจจ์ประยุกต์) สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4 ประการ หรือ ความจริงอันประเสริฐสี่ประการดังนี้ 1. ทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ หรือ ปัญหา 2. สมุทัย หมายถึง เหตุแห่งความทุกข์ หรือ สาเหตุของปัญหา 3. นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ หรือ ความไม่มีปัญหา (no problem) 4. มรร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิพพานชาวบ้าน(นิพพานโดยอ้อม)พิสูจน์ได้

เมื่อ: 11 ก.พ. 2009, 08:39 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2457


นิพพานทางวัตถุ หมายถึง วัตถุเย็นลงก็เรียกว่าวัตถุนิพพานแล้ว.
นิพพานทางจิต หมายถึง จิตเย็นลงจากกิเลสก็เรียกว่าจิตนิพพานแล้ว(ชั่วคราวก็ยังดี)

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิพพานชาวบ้าน(นิพพานโดยอ้อม)พิสูจน์ได้

เมื่อ: 08 ก.พ. 2009, 18:59 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2457


นิพพานมีความหมายหลายอย่างคือ ตาย, เย็นหรือหายร้อน แต่ในทางพุทธศาสนา หมายถึงความสงบร่ม เย็นแห่งจิตใจหรือความดับไปแห่งกิเลส มีสองประเภทคือ 16.1 นิพพานชั่วคราวหรือชั่วขณะ หรือ นิพพานของชาวบ้าน เช่น ขณะใดที่จิตใจมีความสงบร่มเย็นก็ เรียกว่า นิพพานชั่วคราวหรือชั่วขณะ ขณะใดที่จิตใจมีความปลอดโปร่งเบิกบานเย็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมะสั้นๆ ง่ายๆ เกี่ยวกับอัตตา (Ego, Self, ตัวตนสูง)

เมื่อ: 07 ก.พ. 2009, 15:58 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2317


ธรรมะ สั้นๆ ง่ายๆ 1 1. อัตตา หมายถึง ตัวตน หรือ การเอาแต่ตัวเป็นใหญ่ หรือ ความเห็นแก่ตัว. 2. อนัตตา หมายถึง ไม่มีตัวตน หรือ การไม่เอาตัวเป็นใหญ่ หรือ ความไม่เห็นแก่ตัว. 3. อริยะอิทธิฤทธิ์ หมายถึง การทำใจมองผู้อื่นที่ น่าเกลียด น่าชัง ให้เป็นผู้น่าเมตตา หรือ การทำใจมอง สิ่งที่ น่ารักน่าใคร่น่าติดใจให...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมะ สั้นๆ ง่ายๆ

 หัวข้อกระทู้: ธรรมะ สั้นๆ ง่ายๆ
เมื่อ: 05 ก.พ. 2009, 10:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1555


เจริญพร พัฒนาสังคมต้องเริ่มพัฒนาเยาวชนรากหญ้าก่อน ความขัดแย้งหรือปัญหาสังคมเกิดขึ้นเพราะเด็กไม่ได้รับการอบรมในที่สุดเป็นผู้ใหญ่ไร้คุณภาพ เช่น การเมืองท้องถิ่นเวลานี้พิการหมดแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะมัวห่วงแต่ฐานเสียงของตนดังนั้นเราต้องเริ่มสังคมใหม่จากเยาวชนเพื่อสังคมในวันข้างหน้าอาตมาขอให้ท่านทั้งหลายม...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 [ พบ 9 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร